Rundveehouderij

Nieuws

Correctie stuwt garantieprijs

Amersfoort – De garantieprijs van FrieslandCampina voor de maand november stijgt met 25 cent ten opzichte van oktober. Dit heeft het bedrijf bekend gemaakt.

Deze prijsverhoging is echter geen gevolg van een verbetering van de markt of van de uitbetaalprijzen van de zuivelbedrijven waar FrieslandCamopina zich aan spiegelt.

De verhoging van de garantieprijs is louter een gevolg van een correctie op eerdere inschattingen. De bedrijven waar FrieslandCampina zich aan spiegelt blijken achteraf een betere melkprijs te hebben uitbetaald dan de onderzoeksafdeling van FrieslandCampina die zich met de prijsontwikkelingen bezighoudt, had voorzien. Door de specifieke methodiek die FrieslandCampina toepast – een inschatting vooraf van de melkprijs zoals die achteraf zou moeten zijn – komt het regelmatig voor dat een correctie nodig is van de garantieprijs.

Per kilo vet betaalt FrieslandCampina € 4,49 per kilo uit, per kilo eiwit betaalt het bedrijf € 5,94 uit. Dat resulteert bij een leverantie van 800.000 kilo per jaar in een netto-uitbetaalprijs van € 39,76 per 100 kilo melk. Dat is het bedrag exclusief btw en met aftrek van 7 cent PZ-heffing.

Uit het feit dat FrieslandCampina de vetprijs met 5 cent per kilo verlaagt, mag worden afgeleid dat het bedrijf uitgaat van een iets zwakkere markt. Daar gaan ook de meeste zuivelbedrijven van uit.

De Franse vereniging van zuivelverwerkers (Atla) houdt er opvallend genoeg een andere mening op na. Die verwacht voor de komende tijd juist een stabiele tot licht aantrekkende (wereld)markt voor zuivel. Ze verwijst naar de nog altijd toenemende consumptie en de krappe voorraden.

Of registreer je om te kunnen reageren.