Rundveehouderij

Nieuws

BCZ waarschuwt leden voor superheffing

Leuven – De Belgische zuivelindustrie moet dit quotumjaar rekening houden met een overschrijding van het melkquotum en de daaraan gelinkte superheffing. Deze waarschuwing geeft de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) aan haar leden.

Het is volgens de BCZ daarom raadzaam daar maatregelen voor te nemen. Als zich een belangrijke overschrijding van het quotum voordoet, is het volgens de organisatie raadzaam om de volledige melkprijs, inclusief premies, in te houden. Dit moet dienen als garantie voor de betaling van de superheffing. ”Wij spreken van een belangrijke overschrijding, als het gaat om minstens 20 procent van het quotum, met een minimum van 15.000 liter. Bij melkveehouders zonder quotum gaat het over 30.000 liter,” stelt de BCZ. De Belgische melkveehouderij heeft de productie in de voorbije jaren steeds verder opgevoerd en schuurt daarmee tegen de bovengrens van het nationale productieplafond aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.