Rundveehouderij

Nieuws 436 x bekeken

Abab: kritieke opbrengstprijs melkgeitenhouderij stijgt fors

Tilburg – De kritieke opbrengstprijs van een gemiddeld melkgeitenbedrijf is in 2011 met € 4,00 gestegen € 41 naar circa € 45 per 100 kilo melk. De werkelijke opbrengstprijs van de melk blijft hierbij achter, ondanks een flinke stijging van de geitenmelkprijs. Vooral het dure voer zorgt voor problemen.

Dit constateert accountancy-, en adviesorganisatie Abab op basis van klantgegevens.
Er is volgens Abab een veel hogere melkprijs noodzakelijk om marge te realiseren, maar momenteel is zelfs geen sprake van een kostendekkende productie in de melkgeitenhouderij.

De opbrengstprijs van de melk is dit jaar met 7 procent gestegen, van € 37,61 naar € 40,27 per 100 kilo gemiddeld. Deze prijsstijging is echter lang niet voldoende geweest om de gestegen kosten te compenseren. Hierdoor wordt 2011 weer een jaar waarin de liquiditeit op een melkgeitenbedrijf onder zware druk staat en de geitenhouder inteert op zijn vermogen, aldus de organisatie.

Uit de Abab-branchemonitor melkgeitenhouderij blijkt dat met name de directe kosten een forse stijging laten zien. De voerkosten van een gemiddeld bedrijf zijn gestegen van € 17,40 per 100 kilo melk tot € 20,42. Dit is een stijging van ruim 17 procent. Maar ook de veekosten zijn als gevolg van entkosten en hoge strooiselkosten met € 0,72 per 100 kilo melk gestegen.

De omzet en aanwas laten een daling zien. De vraag naar lammeren en melkgeiten was vorig jaar groter als gevolg van het herbevolken. Hierdoor waren de prijzen hoger. Dit jaar verwacht Abab een omzet en aanwas die ten opzichte van 2010 met circa € 0,50 per 100 kilo zullen afnemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.