Rundveehouderij

Nieuws 639 x bekeken

Aantal melkveebedrijven met salmonellaproblemen daalt

Zutphen – Het percentage melkveebedrijven met een gunstige salmonella uitslag stijgt gestaag. Dat blijkt uit de resultaten van drie jaar tankmelkonderzoek uitgevoerd door Qlip.

Geert Hartlief gaf namens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) tekst en uitleg aan bedrijfsadviseurs tijdens een bijeenkomst van Agrivaknet in Zutphen.

Eind 2007 besloten de NZO en LTO te starten met een project om salmonella beheersbaar te maken. Vanaf begin 2008 wordt tankmelk drie keer per jaar onderzocht op afweerstoffen. Gemiddeld 90 procent van de uitslagen is nu gunstig (2008 88 procent), en er is sprake van een stijgende trend. Bij de tweede meting in 2011 was 94 procent van de uitslagen gunstig. Dat betekent dat hoogstens 6 procent van de melkveebedrijven in het najaar van 2012 een zogenoemd Plan van Aanpak moet opstellen (PvA) om salmonella te bestrijden. Als namelijk bij de laatste vijf metingen vier keer sprake is van een ongunstige uitslag zijn melkveehouders verplicht om samen met een dierenarts een PvA op te stellen. Dit is sinds 1 januari 2011 opgenomen in de kwaliteitssystemen van de bij de NZO aangesloten zuivelondernemingen. Verplichte onderdelen van een PvA zijn onder meer onderzoek van melkgevende runderen op afweerstoffen, en afvoer van actieve dragers naar de slacht. Het PvA moet uitgevoerd zijn binnen 8 weken na het ontstaan van de verplichting.

Opvallend is dat melkveebedrijven in waterrijke gebieden duidelijk meer hinder van salmonella ondervinden. In de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland en Friesland bevinden zich zogenoemde hotspots (meer dan 20 procent ongunstige uitslagen). De Gezondheidsdienst voor Dieren doet onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. Verontreinigd oppervlaktewater lijkt de voornaamste oorzaak. Ook is er in de waterrijke gebieden sprake van een link met leverbot.
Wat ook opvalt is dat zowel bij de derde meting in het najaar van 2009 en 2010 duidelijk minder gunstig uitslagen zichtbaar zijn (87 procent gunstig). De resultaten van de derde meting in 2011 zijn nog niet bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.