Rundveehouderij

Nieuws

10 procent leden FrieslandCampina houdt koeien op stal

Leeuwarden – 10 procent van de melkveehouders van Friesland Campina houdt de koeien op stal. Dat zegt Atze Schaap, directeur Coöperatieve Zaken FrieslandCampina, op basis van een inventarisatie op de ledenbijeenkomsten.

Deze bedrijven doen niet mee met de productie van weidemelk en komen daardoor ook niet in aanmerking voor de extra premie.

Het overgrote deel van de melkveehouders, 65 procent, weidt de melkkoeien regulier buiten. 25 procent van de ondernemers weidt een deel van de dieren, voor het beeld van de sector. Het gaat dan vaak om jongvee of een beperkt aantal melkkoeien.

Schaap zegt dat de melkveehouders die de dieren opstallen ook steeds meer begrip krijgen voor het belang van weiden voor het imago. “Het is een lastige discussie, maar ik merk dat steeds meer opstallende bedrijven het belang van het imago van de sector inzien. Zij hebben dus ook belang bij het beweiden van koeien door andere bedrijven.”

Schaap heeft nog geen inzicht in het aantal melkveehouders dat het beweidingsbeleid heeft veranderd door de premie die Friesland Campina geeft. Hij verwacht niet dat de 10 procent bedrijven die niet weiden op korte termijn alsnog zullen gaan weiden. “Dat zal heel lastig worden”,
aldus Schaap. Het huidige beleid wordt over drie jaar geëvalueerd. Eventueel wordt dan ook gekeken of het bedrag van de weidepremie moet worden aangepast. De weidepremie levert melkveehouders nu gemiddeld 3.000 euro per bedrijf op.

Of registreer je om te kunnen reageren.