Rundveehouderij

Nieuws 307 x bekeken

Uitstoot melkvee naar slacht loopt terug

Zoetermeer – Het aantal runderslachtingen tot en met september ligt circa zes procent hoger dan in 2010.

De voorsprong ten opzichte van het vorige seizoen die er het hele jaar nog geweest is, kalft echter geleidelijk af. Dat blijkt uit gegevens van het Productschap voor Vee en Vlees. De nivellering was het duidelijkst te zien in het derde kwartaal. Het totale aantal slachtingen was ongeveer 500 stuks minder dan in hetzelfde kwartaal van 2010, een verschil van 0,4 procent.

Op basis van uitsluitend de gegevens van de slachtingen die zijn uitgevoerd door de grotere bedrijven (meer dan 75 slachtingen per week) is dezelfde conclusie te trekken. Ook dan komt het aantal slachtingen in de derde periode van beide jaren gelijk uit.

Details laten zien dat het aantal geslachte melkkoeien zoals ieder jaar in het derde kwartaal is gegroeid. De uitstoot van de melkveehouderij is bijna vierduizend stuks meer geweest dan in deze periode van 2010. Melkkoeien waren in het derde kwartaal goed voor ruim negentig procent van alle runderslachtingen. Dat was in kwartaal drie van 2010 nog drie procent minder.

De toegenomen aanvoer van melkkoeien komt vooral voor rekening van de categorie melkkoeien van 3,5 tot 5 jaar. Deze trend doet zich het hele jaar al voor. Opgemerkt moet wel worden dat de voorsprong in het aantal slachtingen ten opzichte van vorig jaar ook is teruggelopen binnen de categorie melkkoeien als die bekeken wordt als afzonderlijke groep. Dit blijkt uit de afzonderlijke resultaten per maand van juli. Grotere uitstoot eerder het seizoen heeft invloed op de huidige selectie en daarmee op het aanbod van melkvee aan de slachterij.

Of registreer je om te kunnen reageren.