Rundveehouderij

Nieuws 201 x bekeken

PZ geeft vervolg aan proef mineralenconcentraat

Zoetermeer – Het Productschap Zuivel (PZ) gaat ruim 96.000 euro investeren in onderzoek naar mineralenconcentraat. Dat is gisteren tijdens de bestuursvergadering besproken.

De totale projectkosten bedragen een kleine 385.000 euro. De commissie melkveehouderij van het PZ vroeg het PZ om 25 procent van de projectkosten te bekostigen. Daar is gisteren akkoord op gegeven. Het ministerie van ELI wil 50 procent financieren. Aan het productschap voor vee, vlees en eieren wordt ook een bijdrage van 25 procent gevraagd.

Het geld wordt besteedt op acht pilotbedrijven. Daar vindt een meetprogramma plaats met betrekking tot het mineralenconcentraat en andere eindproducten. Ook wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de werking van stikstof op grasland (op zandgronden). De werkingscoëfficient van mineralenconcentraat op grasland zal worden vergeleken met verschillende andere (vloeibare) kunstmeststoffen en verschillende uitrijmethodes.

Uitvoerders van de projecten zijn Wageningen UR, PPO en Alterra. Eind 2012 worden de resultaten verwacht.

Mineralenconcentraat is het eindproduct dat ontstaat door verwerking van dierlijke mest door middel van ultrafiltratie of gelijkwaardige technieken, gevolgd door omgekeerde osmose. Mineralenconcentraat valt onder de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Akkerbouwers en veehouders gebruiken het mineralenconcentraat als meststof voor diverse gewassen, vooral voor grasland.

Of registreer je om te kunnen reageren.