Rundveehouderij

Nieuws 192 x bekeken

Melkproductie achter op beschikbaar quotum

Zoetermeer - De melkontvangst in Nederland is in september bijna 5 procent kleiner geweest dan in augustus. Cumulatief ligt de productie achter op het daarvoor beschikbare quotum.

In totaal werd er in september volgens de voorlopige gegevens van het Productschap Zuivel 911 miljoen kilo aangevoerd. In augustus was dat nog 955,7 miljoen kilo. Op zich is terugvallen van de melkproductie in september niet uitzonderlijk. Dit seizoensmatige verschijnsel deed zich ook vorig jaar voor. De krimp in de productie is ditmaal echter een voortzetting van een in augustus ingezette trend waarin de melkveehouderij moeite heeft om gelijke tred te houden met de productie die in het vorige melkseizoen is gerealiseerd. Daarvan getuigt ook de mindere prestatie ten opzichte van vorig jaar september wat betreft het vetgehalte van de melk. Dit was in september jongstleden 4,310 procent, in september 2010 4,354 procent. Er zijn meerdere omstandigheden die hierin een rol spelen, met als voornaamste de verkrijgbaarheid en de kwaliteit van verschillende (ruw-)voeders. De kwaliteit van het gras was onbevredigend en zowel hooi als stro waren en zijn erg duur. Ook hebben nogal wat melkveehouderijen te kampen gehad met de invloed van virusdiarree.

Na de eerste helft van het melkseizoen ligt de Nederlandse melkproductie 0,3 procent achter bij vorig jaar rond hetzelfde tijdstip. De vetproductie is nog wel iets groter, te weten 0,3 procent. Dit is echter een na-ijl effect van hogere gemiddelde vetgehaltes in vooral juli. Al met al is er achterstand in het vol melken van het landelijke quotum. Melkvee is daardoor duur, de quotumprijs kalft af.

Of registreer je om te kunnen reageren.