Rundveehouderij

Nieuws 370 x bekeken

FC: geen reden voor begrafenisstemming melkveehouderij

Den Haag – FrieslandCampina hekelt de negatieve stemming over het toekomstperspectief van de melkveehouderij.

In een gesprek met de Tweede Kamer benadrukte directeur Public & Quality affairs Werner Buck van de zuivelcoöperatie vrijdag dat er sprake is van een wereldwijde groei van de vraag, waar juist Nederlandse producenten van kunnen profiteren. Zelfs bij een stijgende productie is er geen reden tot zorg.

”Ik vind het zo’n begrafenisstemming rond de veehouderij”, zei hij. ”Ik zie dat niet zo, integendeel. De afzetkansen zijn hoog en ons duurzaamheidsniveau wordt in landen als China geroemd. Als ik de cijfers van het LEI moest geloven hadden we jaren geleden al geen melkveehouderij meer over in Nederland. Maar de verwachtingen op de wereldmarkt zijn positief, er zijn mogelijkheden genoeg.”

Buck nam deel aan de eerste van drie rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer over de economische aspecten van verduurzaming. Eind maart nam een ruime meerderheid van het parlement, op de PVV na, een voorstel van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan om onderzoek te doen naar deze kwestie. Donderdag werd het project officieel afgetrapt met een lunch en toespraken van onder meer tuinder Rob Baan. Eén van de hoofdvragen is welke beleidsinstrumenten kansrijk zijn om verduurzaming van voedsel te stimuleren.

Volgens Buck kan de sector veel zelf bereiken, maar moet de overheid wel ondersteuning bieden. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) zou daarbij een nuttig instrument kunnen zijn, ware het niet dat deze nu te weinig mogelijkheden biedt voor mestvergisting door boeren. ”De regeling is killing voor de voorlopers, en dat voor de derde keer op een rij.”

Docent en onderzoeker Ynte van Dam van Wageningen UR betoogde in zijn bijdrage dat duurzaamheid niet moet worden gezien als een doel op zich. ”Het is een weg die wordt bewandeld”, zei hij. ”Het is net zo stom om duurzaamheid als doel na te streven als geluk. Dat bestaat niet.”

Daarnaast stelde hij dat een vermindering van de vleesconsumptie niet per definitie leidt tot een meer duurzame samenleving. ”Ik ben daar niet van overtuigd. Het eten van vlees is een geweldige manier om allerlei bijproducten van de agrarische sector te verwerken. Ik eet liever een vlees dan een bak sojapulp. Wel is er een efficiëntieslag te maken.”

De komende twee vrijdagen hebben de volgende hoorzittingen plaats. Daarna volgt een debat met staatssecretaris Henk Bleker (landbouw). Het budget voor dit onderzoek bedraagt 370.000 euro, exclusief btw.

Of registreer je om te kunnen reageren.