Rundveehouderij

Nieuws 352 x bekeken

Duurzaamheid in Foqus van FrieslandCampina

Amersfoort - FrieslandCampina gaat duurzaam werkende boeren extra betalen. Wie er een potje van maakt, kan niet meer leveren.

FrieslandCampina wil vanaf 2012 duurzaamheid tot een leveringsvoorwaarde maken. Daarvoor breidt het bedrijf het huidige kwaliteitssysteem Foqus uit tot Foqus Planet.

De leden-leveranciers worden daarvoor beoordeeld op vier hoofdonderwerpen: melk, dierhouderij, productieproces en relatie met de omgeving. Op deze onderdelen zijn respectievelijk 68, 50, 18 en 13 punten te scoren. Op basis daarvan komen de bedrijven in de klasse excellent, goed, voldoende of onacceptabel.

Alleen in de eerste twee klassen ontvangen de bedrijven een premie van 50 euro per 100.000 kilo melk. Bedrijven in de klasse excellent worden na drie jaar herbeoordeeld, in de klasse goed na twee jaar. Bedrijven in de klasse voldoende worden elke zes maand getoetst waarbij een verbeteringstraject wordt opgesteld. In de klasse onacceptabel volgt melkweigering. De zuivelaar verwacht dat 10 tot 15 procent van de bedrijven in de klasse excellent valt, 70 procent in goed, 10 tot 15 procent in voldoende en enkele tientallen in de klasse onacceptabel.

De voorgestelde systematiek is al getest op 140 praktijkbedrijven. Die toets leerde dat veehouders veel belang hechten het krijgen van ondersteuning op de verbeterpunten. Die kan het best gegeven worden in adviespakketten en daar zal het bedrijf op inzetten, bijvoorbeeld in de vorm van studiebijeenkomsten rond uiergezondheid en klauwgezondheid.

In de nieuwe systematiek levert weidegang 1 punt op. Deze wordt ook apart vergoed. Bedrijven die alle vee minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur daags weiden, beuren 50 cent per 100 kilo melk extra. Wie minstens een kwart van het vee weidt 12,5 cent.

De nieuwe systematiek wordt op de najaarsbijeenkomsten aan de leden voorgelegd. De ledenraad beslist er dan op 14 december over.

Lees ook de achtergrond: Duurzaamheid centraal bij FrieslandCampina

Of registreer je om te kunnen reageren.