Rundveehouderij

Nieuws 697 x bekeken 23 reacties

Dijkhuizen zet opnieuw kanttekeningen bij weidegang

Amersfoort – Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit, wijst in vakblad Nieuwe Oogst opnieuw op de financiële nadelen van weidegang.

De extra kosten die onherroepelijk aan weidegang zijn verbonden mogen niet zomaar bij de boer worden neergelegd, aldus Dijkhuizen. Algemeen directeur Cees ’t Hart van Friesland Campina is daar niet blij mee.

Eerder wees Dijkhuizen ook op de ecologische voetafdruk die weidegang achterlaat. Weidegang is volgens Dijkhuizen niet zonder meer duurzamer. De argumenten van Dijkhuizen zijn bekend, aldus ’t Hart, die het jammer vindt dat Dijkhuizen weidegang lijkt te ondermijnen.

”Voor ons als FrieslandCampina geldt maar één ding: de consument. Ik wil me niet mengen in een wetenschappelijke discussie, al denk ik dat op de argumenten van Dijkhuizen best wat af te dingen valt. Feit is dat de melkveehouderij nog groot maatschappelijk draagvlak heeft juist doordat veel koeien op een natuurlijke manier gehouden worden. Gelijk hebben, betekent niet altijd gelijk krijgen”, zegt 't Hart.

’t Hart zegt na de vorige kritiek van Dijkhuizen op weidegang contact met hem te hebben gezocht. ”Ik wil dat we samen een genuanceerd beeld schetsen. Voor FrieslandCampina is het imago van het bedrijf en de melkveehouderij een belangrijk argument.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Aalt Dijkhuizen heeft gewoon een punt en als 't Hart weidemelk duurder kan verkopen moet hij dat doen en dat betaald hij 1 op 1 uit aan de weidegangers, niks dwingen en afblijven van andermans geld
  als ik representatief ben voor een gemiddelde consument dan pakt die consument het eerste het beste pak melk wat er staat en of dat daar nu Campina of Arla opstaat zal mij een zorg zijn als het maar goedkoop is

 • no-profile-image

  Dijkhuizen heeft helemaal gelijk. Alleen hoeft hij geen melk te verkopen. Waarom drinken mensen coca cola, bronwater ipv kraanwater, kopen kattenvoer wat duurder is dan kiloknallers?
  Als je meer uit de markt wilt halen dan je concurrent zul je je moeten onderscheiden links of rechtsom.

 • no-profile-image

  Frieland Campina zegt het goed voor ons telt maar een ding
  de consument.niet DE BOER OF ZIJN KOE.
  Waarom omdat de MULTINATIOAL voor het grote geld gaat desnoods de melk door de strot duwt. De rest met subsidie (GELD VAN BOEREN EN BURGERS) naar de kalverindustrie.

 • no-profile-image

  melkveehoudster

  Friesland Campina wat is weidegang? Volgens de geleerde heren is weidegang 120 dagen a 6 uur per dag naar buiten. Ik zou zeggen, dames en heren van Friesland Campina en alle anderen pak een rekenmachine en reken.
  Wat is weidegang? 120 dagen a 6 uur per dag, dat mag weidegang genoemt worden. Een jaar heeft 365 dagen x24 uur is 8760 uur. 120 dagen x 6 uur is 720 uur. Weidegang betekend dus 8,2% van de tijd (op jaarbasis) naar buiten.
  Dit heeft Friesland Campina vast nog niet aan de consument verteld. Heeft een koe met weidegang, die de overige tijd in een kleine, vaak lage en bedompte stal met te kleine boxen en te smalle mestgangen verblijft het eigenlijk niet slechter dan koeien zonder weidegang in moderne ruime nieuwe stallen waar van alles aan dierenwelzijn is gedaan. Is het niet beter om zich op de verbetering en aanpassing van stallen te richten en daarna pas over weidegang te beginnen.

 • no-profile-image

  't Hart wil zich niet mengen in een wetenschappelijke discussie. Dat gebeurt ook niet, Wageningen heeft nl. niets met wetenschap te maken. Die ecologische voetafdruk is op dezelfde "wetenschap" gebaseerd als de mestwet. Dom telwerk en nog dommere conclusies dus. De beste man moet zich schamen om 3 1/2 ton op te strijken voor iets dat je gerust misdadig kunt noemen.

 • no-profile-image

  Wat is het belang van Aalt Dijkhuizen om dit broodje aap de wereld in te slingeren.

  Koeien in de wei kost geen geld want dan zou 80% van de melkveehouders al decennia lang dief van eigen portemonnee zijn. Koeien in de wei zijn niet slecht voor de uitstoot van ammoniak of broeikasgassen. Ook zijn ze niet slecht voor agrarische natuur, weidevogels en de aantrekkelijkheid van het platteland. Koeien in de wei zijn slecht voor Aalt Dijkhuizen. Want als ze op stal staan kan zijn instituut weer meer onderzoek doen naar allerlei technische maatregelen die je niet nodig hebt wanneer koeien weiden.

  Hoe lang mag deze man nog dit soort onzin verkopen en daar ook nog dik voor worden betaald; door de belastingbetaler.

 • no-profile-image

  behalve dat Aalt een punt heeft is er nog een argument om in een flink aantal gevallen de koeien binnen te houden en dat zijn die zogenaamde melkfabrieken, klerenhekken of magere scharminkels, hoe zullen we ze noemen. het zijn wat botten met een vel erover waar dan een paar keer per dag melk uit loopt, economisch misschien top maar
  de zogenaamde consument kijkt er eerder met afgrijzen naar dan met plezier. verboden buiten te doen zou ik zeggen
  gelukkig zijn er ook koeien waar je wel met genoegen naar kan kijken

 • no-profile-image

  Zakkenvullende Aalt heeft met zijn gekleurde praat weer duidelijk zijn eigen belang op het oog, en dus duidelijk niet dat van de koe, boer of consument. Zoals we van "Wageningen" gewend zijn! Heeft zeker connecties met toekomstvisiebraker rabobank.

 • no-profile-image

  Aalt Dijkhuizen zegt niet dat de koe niet naar buiten mag, hij zegt alleen dat dat extra kosten met zich meebrengt die niet zomaar bij de boer gelegd mogen worden. Beste lezers, léés dan eens goed wat er staat. Ook zegt hij dat het niet per definitie duurzamer is. Feit. Hij is helemaal niet tegen weidegang, hij wil de boeren alleen beschermen tegen nieuwe eisen die de boer in de meeste gevallen geld kosten.
  Daar hoor je 't Hart niet over.

 • no-profile-image

  Ik kreeg een brief van de dierenartsen bus. Daarin werd gewaarschuwt voor fosfaat gebrek bij melkkoeien. En dat bij weidegang er nog een graskuil bij gevoerd moet worden om de lagere gehaltes in het weidegras op te vangen. Je kunt wel luisteren naar de zogenaamde samenleving, die koeien in de wei mooi vindt, maar de koeien vallen om van ellende.
  Blijf met twee benen op de grond en doe wat je doen moet!
  Het moet goed zijn voor de koe en voor het inkomen van de boer! Die enkelingen uit de samenleving die hier hard schreeuwen, geven niets om die koe of de boer! In de winkel kijken zij ook alleen maar naar de prijs!

 • no-profile-image

  Het gebrek aan fosfaat en stikstof bij melkkoeien in de wei zijn het gevolg van het foute mestbeleid en nergens anders door. De mensen die hun koeien binnenhouden, zijn over het algemeen de intensievere boeren, Zij hebben deze tekorten niet. Dat komt niet door het binnenhouden, maar door de saldi die ze opbouwen.

 • no-profile-image

  Als die Aalt Dijkhuizen eens zijn werk goed zou doen, maar nee. Wil wel eens weten wat de kosten zijn van zowel het weiden als wel het opstallen van mijn koeien. Weet ik meteen wat duffe Cees 't Hart moet betalen voor het verschil om de koeien als nog te laten weiden. Maar Aalt durft het niet aan, hij is liever bang voor Cees 't Hart dan dat hij iets nuttigs doet.

 • no-profile-image

  ”Voor ons als FrieslandCampina geldt maar één ding: de consument

  Je zou toch denken de melkveehouder, Geeft wel te denken!!

 • no-profile-image

  Tijd om een vraagteken bij Dijkhuizen zelf te zetten. Evt eigen proefschrift nog eens teruglezen en bezien hoe economisch onduurzaam het is om runderen vanwege chronische klauwproblemen veel te jong af te voeren?

 • no-profile-image

  Boeh!

  De gemiddelde Nederlandse consument consumeert inclusief kaas zo'n 250 kg melk per jaar. FrieslandCampina betaalt weidende melkveehouders 50 cent premie per 100kg melk. Dat is per consument 1,25 euro per jaar en zelfs dat lullige beetje is volgens FC niet uit de markt te halen. Consumenten die steevast de goedkoopste kaas en melk pakken, en de supermarkten die dit in de winkel leggen zijn misdadig!

 • no-profile-image

  Ik ben het helemaal met Campina eens.
  De rundveehouderij heeft/kan veel goodwil verliezen.

 • no-profile-image

  Zo ziet U maar weer, al het goeie komt wellicht van andere dan Campinakoeien. De F/C boeren worden op wel zeer groffe manier aan het "Extra" werk gezet door n.b. hun eigen bedrijf.
  Immers de extra fooi die de industrie in het vooruizicht stelt kent geen basis. Gelijk als bij andere in het vooruitzicht gestelde vergoedingen, wordt er nooit gezegd "Boven" welk prijsniveau het genoemde bedrag wordt betaald. Dus in feite is het oncontroleerbaar wélk bedrag er extra wordt betaald.
  Ten tweede zou de industrie de belangen van de boer moeten behartigen en niet zeggen dat er maar één zaak voor ogen is, zijnde de consument. Immers, die is ongrijpbaar en die zou in feite zoveel moeten betalen dat de boeren niet anders zouden willen dan koeien buiten laten lopen. Maar dat is niet zo en het is toch te gek voor woorden dat het personeel van de eigenaren van de fabriek (de directie) zou gaan vertellen op welke wijze hun broodheren (de boeren) de melk moeten produceren. Kortom, de boeren worden publiekelijk geschoffeerd en de consument wordt heilig verklaard.
  Goed dat we mensen als Jan van Weperen (Oosterwolde) hebben die het stadion vol kunnen krijgen om te laten zien hoe de boer er over denkt.
  Ten derde ziet niemand een consument buiten lopen wanneer het weken achtereen regent, stormt of bij extreme hittedagen, wanneer de koeien met de kont in de wind staan of zich verdringen bij de waterbak terwijl er evenmin voldoende grasgroei is zodat er van constante melkproductie geen sprake kan zijn; wat de boer fysiek daarvan vindt, daar maalt geen consument om.
  Gelukkig laat Dijkhuizen die kant zien, op grond waarvan alles kan blijven draaien en dat is de economie; immers zonder die motivatie kan toch niemand produceren ?
  Het is volstrekt arrogant om de eindverbruiker zonder enig meetbaar motief te laten bepalen op welke manier melk zou moeten worden geproduceerd.
  Ik zou zeggen verwerk de melk tot een eerste klas product en breng dat op de markt nadat er wat mij betreft absoluut de hoogste, materiele eiesen aan deze grondstof zijn gesteld.
  Ik ben blij met mijn afnemer van melk die nog wel oor heeft voor de producent/leverancier en waar de directie Zélf op de vergadering verschijnt en daardoor rechtstereeks alle kritiek zal moeten incasseren.

 • no-profile-image

  steurtienkampen

  al het goede komt van onze hollandse koeien ,van onze hollandse boeren.

 • no-profile-image

  nico blom

  koeien horen in de wei vinden vele nederlanders

  ik vind dat een plus op het melkgeld een goede zaak

 • no-profile-image

  jappie

  prima plan hoor de consument ziet graag het hollandse plaatje Koe in de wei dus
  er zitten nl ook veel voordelen aan
  -volgens project koe en wij bleek dat de kostprijs bij de deelnemende bedrijven ca 1ct per liter lager lag dan opstallen.
  -de klauwgezondheid is beter
  -de koeien worden ouder, vergelijk de NRS cijfers met het overwegend weidende zuid en noordholland maar

  laten we zuinig zijn op ons imago, zolang dat kan

  mijn inziens heiligd het doel de middelen

 • no-profile-image

  Mee eens Jappie en al dat gezeur om die halve of hele cent het is veel belangrijker dat de komende jaren ook onze melk nog mogen leveren , want als het om kostprijs en rendement gaat dan moet je al helemaal niet in Nederland wezen , er zijn landen waar veel goedkoper geproduceerd wordt en die melk ligt zo hier in de winkel als de kwaliteit te vergelijken is met de onze . Daarom is weidegang zo bijzonder hiermee kunnen wij ons onderscheiden van de rest .
  En dat goede imago hebben we ook nodig om door de maatschapij geacepteerd te worden , ook heel belangrijk

  Ik snap eigenlijk niet wat al die tegenstanders van de nieuwe weidevergoeding zeuren, als ze vertrekken bij RFC krijgen ze nog eens 5 ct /ltr mee maar van die regeling wordt bijna geen gebruik gemaakt , betalen andere zuivelverwerkers zeker nog minder ?

 • no-profile-image

  natuurlijk moeten er koeien in de wei, dat hoort bij nederland, maar ik hoor niemand die met een creatieve oplossing komt
  Er zijn nu eenmaal bedrijven, en dat worden er steeds meer, die lastig hun melkkoeien buiten kunnen doen
  maar een koe staat ook wel eens "droog" en jongvee kan ook buiten
  dan lopen er toch koeien in de wei????????
  we maken een probleem wat helemaal geen probleem is
  en die oplossing krijg je van een creatieve akkerbouwer

 • no-profile-image

  Volgens Frits van der Schans mag je niet zeggen dat de koeien het veel beter hebben in die grote, open, nieuwe stallen, dan de koeien in de wei. Dat is slecht voor het imago volgens hem! Maar laat dit aan de boer zelf over, hij zal vanzelf doen wat het beste is voor de koeien ,de portemonee, en het milieu. Het blijkt bij de samenleving, als ze het maar leuk vinden mag en kan alles.Maar daar heb je als producent niets aan want het brengt meestal niets op. En het blijkt dat strenge milieuregels ,meestal gigantisch zijn overdreven of helemaal niet waar zijn! En waarom is de mest van een koe anders dan van een varken? Een voorbeeeld van dicriminatie!

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.