Rundveehouderij

Nieuws 252 x bekeken

Voldoende vaccin tegen Q-koorts

Den Haag – De verplichte vaccinatie tegen Q-koorts voor schapen- en melkgeitenbedrijven met meer dan vijftig dieren is vereenvoudigd.

Doordat er dit jaar voor juni voldoende vaccin beschikbaar komt, kunnen dierenartsen het vaccin direct bestellen bij dierenartsencoöperatie AUV, zonder dat het ministerie bepaalt welke vaccins waar ingezet kunnen worden. Na vaccinatie moeten veehouder en dierenarts een vaccinatieverklaring ondertekenen.

Alle bedrijven met meer dan vijftig schapen of geiten en bedrijven met een publieksfunctie zijn verplicht de dieren te vaccineren tegen Q-koorts. Dit moet binnen een jaar na de vorige vaccinatie gebeuren. De VWA gaat steekproefsgewijs controleren op hervaccinaties van de bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.