Rundveehouderij

Nieuws 349 x bekeken

Plantum en PZ samen in onderzoek gras

Den Haag - Plantum en het Productschap Zuivel willen samen onderzoek doen naar gras.

De aanleiding is dat de melkveehouderij verandert. Paul Joordens, directeur van Joordens Zaden en voorzitter van de sectie Voedergrassen van Plantum, de organisatie van plantenveredelaars, noemt als voorbeeld beweiding. "Koeien worden steeds meer op stal gehouden. Daardoor wordt gras steeds meer alleen gemaaid. Welke invloed heeft dat op de stabiliteit van grasmengsels in een perceel? Hoe beïnvloedt dat de structuur van het rantsoen? We overleggen over onderzoek hiernaar, zodat de veredelingsbedrijven daar rekening mee kunnen houden in het kweken van nieuwe rassen voedergras."

Het PZ stopte enige jaren geleden met het financieren van het rassenonderzoek naar voedergras en mais. Bij de rassenonderzoeken van andere gewassen betalen de gebruikers wel mee via het Productschap Akkerbouw. Joordens heeft begrip voor de opstelling van het PZ. "Bij de teelt van bieten of tarwe spelen opbrengst en ziekteresistentie een grotere rol dan bij gras of snijmais. Het overleg dat we nu voeren gaat daarom niet over het rassenonderzoek."

Of registreer je om te kunnen reageren.