Rundveehouderij

Nieuws

Nieuwe criteria duurzame stallen

Den Haag – De Stichting Milieukeur (SMK) heeft nieuwe criteria gepubliceerd voor integraal duurzame melkveestallen. Deze criteria zijn van kracht tot 31 december 2011.

Daarna worden nieuwe criteria vastgesteld, waardoor melkveehouders veel meer punten moeten behalen als ze nog een stal willen neerzetten die aan de eisen van SMK voldoen.

Dit meldt de stichting op haar website. Het jaar 2011 geldt als een overgangsjaar.

Naast een aantal standaard staltypes dat in aanmerking kan komen voor de Maatlat duurzame veehouderij (MDV) is er tijdelijk ook een aantal overige emissiebepekende systemen en combinaties van emissiebeperkende systemen dat aan de MDV-criteria kan voldoen. Deze systemen zijn nog niet officieel erkend, omdat nog metingen moeten worden gedaan. maar feit is dat de regeling ruimte biedt voor nieuwe stalsystemen en installaties.

Potstallen komen niet in aanmerking voor de maatlat.

Voor sommige installaties, zoals luchtwassers en remmende ventilatiesystemen worden pas achteraf punten toegekend, als is vastgesteld dat ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.