Rundveehouderij

Nieuws

Daling stikstofoverschot melkveehouderij vlakt af

Bilthoven - De dalende trend van het stikstofoverschot in de bodem onder melkveebedrijven is de laatste jaren afgevlakt, het fosfaatoverschot is stevig blijven dalen.

Het gemiddelde overschot bedraagt de laatste jaren zo’n 180 kilo stikstof. Het gemiddelde fosfaatoverschot is er de laatste jaren gedaald tot 12 of 13 kilo per hectare.

Dit blijkt uit gegevens van het landelijk meetnet effecten mestbeleid. De jongste gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. In zand- en lössgronden is het stikstofoverschot iets hoger, in veen en klei iets lager. Voor het fosfaatoverschot gelden vergelijkbare tendensen.

In de akkerbouw hebben zich soortgelijke bewegingen voorgedaan als in de melkveehouderij. Het stikstofoverschot in de bodem is de laatste jaren ook weinig meer gedaald, maar bevindt zich rond de 100 kilo per hectare. Het fosfaatoverschot is net als in de melkveehouderij stevig gedaald, maar blijft met een gemiddeld overschot van ruim 20 kilo in 2008 hoger dan in de melkveehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.