Rundveehouderij

Nieuws

Betere voerconversie kan wereldwijde melkproductie fors laten stijgen

Den Haag – Door de voerconversie in de melkveehouderij wereldwijd te verbeteren, kan de melkproductie met de huidige veestapel en beschikbare grond met 60 miljoen ton per jaar worden verhoogd. Dat zegt professor David Beever, emeritus hoogleraar Dierwetenschappen aan de Universiteit van Reading.

Hij sprak vandaag op de Ierse ambassade in Wassenaar tijdens de eerste Global Dairy Feed Efficiency and Food Sustainability Summit. ”Hoewel in de discussie over verbetering van de voedselproductie veel aandacht uitgaat naar de gewassen, is hogere efficiëntie in de veehouderij essentieel om op economische en duurzame wijze tegemoet te komen aan de groeiende, wereldwijde vraag naar voedsel”, aldus Beever die sinds 2004 verbonden is aan het Ierse voedingstechnologiebedrijf Keenan.

Producenten van agrarische grondstoffen kunnen hun productieniveaus volgens Keenan tot 30 procent verbeteren door de voedingswaarde van veevoer maximaal te benutten. Een verbetering van de voerconversie heeft wereldwijd enorme effecten en resulteert in een drastische verlaging van de hoeveelheden veevoer, landbouwgrond en vee.

Keenan concludeert dat een verbetering van de voerconversie tot 30 procent een integrale aanpak vergt. Deze aanpak behelst een combinatie van chemische en fysieke voeding, ondersteund door strikt toegepaste protocollen en werkwijzen. Keenan werkt daarom samen met diverse agrarische ondernemingen waaronder het Nederlandse Agrifirm.

Of registreer je om te kunnen reageren.