Rundveehouderij

Nieuws 499 x bekeken

Nieuwe aanpak monitoring brucellose

Den Haag – De werkwijze in het monitoringsprogramma van brucellose (abortus bang) bij rundvee is aangepast. Dat meldt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Een melkveehouder of dierenarts is verplicht om bij een verwerpende koe een bloedmonster naar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) te sturen. Als bij dit monster brucellose wordt vastgesteld, meldt de GD dit bij het Incident- en Crisiscentrum van de VWA.

Een dierziektedeskundige van de VWA gaat vervolgens naar het bedrijf om de aanwezige verwerper en zijn koppelgenoten te inventariseren en het bedrijf verdacht te verklaren. Het bedrijf wordt hiermee geblokkeerd in de afvoer van levende dieren.

”Voorheen werd dan gelijk een afspraak gemaakt om een nieuw bloedmonster van het verdachte dier te nemen. In de nieuwe regeling gebeurt dit niet. Nu wordt eerst het monster dat bij de GD is onderzocht ook bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad onderzocht”, legt de VWA uit. Dit gebeurt om tijd te winnen bij het onderzoek om te kijken of het monster niet vals-positief heeft getest.

Als het bloedmonster ook bij het CVI positief test, gaat de VWA wel een nieuw bloedmonster nemen bij het dier. Dit monster wordt opnieuw bij het CVI, dat als referentielaboratorium werkt, onderzocht. ”Als er in dit monster ook brucellose wordt aangetoond, wordt de betreffende koe officieel door de VWA overgenomen, getaxeerd en levend afgevoerd naar het CVI in Lelystad. Daar wordt het dier geëuthanaseerd. Vervolgens worden de essentiële organen op kweek gezet voor bacteriologisch onderzoek”, legt de VWA uit.

Voordat de regels voor de brucellose-aanpak werden gewijzigd op 4 oktober, werden alle koppelgenoten van een jaar of ouder van de afgevoerde koe dertig dagen na de dag van afvoer serologisch onderzocht. Dit bloedonderzoek is in de nieuwe aanpak komen te vervallen.

Het bacteriologisch onderzoek van de essentiële organen is daarnaast ingekort van zes naar drie weken. Dit betekent dat het verdachte bedrijf in plaats van zes weken nu drie weken geblokkeerd is, er vanuitgaande dat de uitslag van dit onderzoek negatief is.

De maatregelen zijn veranderd om het proces te versoepelen en te versnellen. Jaarlijks onderzoekt de GD ongeveer 12.000 bloedmonsters op brucellose. Nederland is sinds 1999 officieel vrij van de ziekte. In België werd vorige week een geval van brucellose vastgesteld. Hierdoor zijn ruim twintig bedrijven in België en Nederland geblokkeerd in verband met onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.