Rundveehouderij

Nieuws

Melkveesector is diepe dal van 2009 te boven

Den Haag – Melkveehouders zien het inkomen dit jaar duidelijk herstellen.

Dankzij de stijging van de melkprijs met 22 procent komt het inkomen uit het bedrijf in 2010 gemiddeld uit op 36.000 euro, waar het vorig jaar nog 4.000 euro negatief was.

Dit blijkt uit een raming die het landbouweconomisch instituut LEI vandaag bekendmaakt. Het instituut rekent met een gemiddeld bedrijf van 82 koeien (8.179 kilo melk per koe) en bijna 50 hectare grond.

Volens het LEI komt de gemiddelde melkprijs dit jaar uit op € 35,50 per 100 kilo melk; € 6,50 meer dan vorig jaar. De melkprijsstijging is te danken aan het economisch herstel na de kredietcrisis, waardoor meer kaas, boter en mager melkpoeder kon worden geëxporteerd.

Per bedrijf werd dit jaar gemiddeld 4 procent meer melk geleverd. Er werd naar verwachting ook iets meer krachtvoer verstrekt. De voerkosten, die vorig jaar fors waren gedaald, namen dit jaar weer met 4.000 euro toe vanwege hogere prijzen. Al met al nemen de voerkosten per koe met 5 procent toe.

Ook de quotumkosten namen toe, omdat ze met ingang van 2009 over een deel van het quotum worden afgeschreven. Maar de financiële positie van melkveebedrijven is toch flink verbeterd; in 2009 kampte nog een kwart van de bedrijven met forse liquiditeitsproblemen, dit jaar was de situatie bij vijf procent nog nijpend.

Ook de biologische melkveesector toonde herstel. De gemiddelde melkprijs steeg van € 38,25 naar € 44,50 per 100 kilo. Het inkomen uit het bedrijf steeg 23.000 euro naar 26.000 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.