Rundveehouderij

Nieuws 218 x bekeken

Lage melkprijs resulteert in efficiënt voerbeleid

Meppel - De totale kosten van aangekocht krachtvoer voor de melk- en kalfkoeien zijn de afgelopen vijf jaar, van januari 2006 tot oktober 2010, met 30 procent gestegen.

Door een efficiëntere inzet van ruwvoer en krachtvoer is echter maar de helft van deze prijsstijging vertaald in extra voerkosten per 100 kilo meetmelk. Dat meldt voerleverancier Agrifirm op basis van gegevens uit Agrifocus melkvee.

Vooral in 2009 hebben melkveehouders vanwege de slechte melkprijs het aandeel krachtvoer flink naar beneden bijgesteld. Het ging volgens Hendrik Arends van Agrifrim om een unieke situatie voor de Nederlandse melkveehouderij. “Melkveehouders die hun krachtvoergift en daarmee ook de melkproductie naar beneden bijstelden realiseerden een hoger saldo dan veehouders die hun productie met extra krachtvoer op peil hielden.” De periode van de lage melkprijs kan volgens hem dan ook gezien worden als een goede leerschool. Melkveehouders wisten volgens hem, onder druk van de lage melkprijs, duidelijk hun ruwvoer beter tot waarde te brengen.

Afgelopen zomer was er bij veel melkveehouders door een koud voorjaar en latere droogte een grastekort. Daar waar het paste is vaak gebruik gemaakt van de inzet van vochtige voeders. Door deze gerichte inzet van vochtige voeders zijn volgens Agrifirm op melkveebedrijven besparingen gerealiseerd van 100 euro per koe op jaarbasis.

Arends verwacht dat melkveehouders de productie per koe na 2015 verder gaan opvoeren. "Natuurlijk wel binnen de grenzen van een gezonde koe." Het saldo per koe wordt volgens hem, na het verdwijnen van de quota, belangrijker dan het saldo per 100 kilo melk. Het optimaal benutten van de ruimte in de stal en beschikbare ruwvoer van het land worden volgens Arends bepalend voor het rendement.

Stijgende voerprijzen maken een efficiënt gebruik van het eigen ruwvoer steeds belangrijker. Toch hoeven hoge voerprijzen volgens Arends niet perse negatief voor veehouders uit pakken. "Melkveehouders willen nog wel eens teveel naar de kosten kijken, en te weinig naar het rendement.” Als de graanprijzen, en daarmee de voerprijzen, stijgen, neemt volgens Arends vaak ook de vraag en koopkracht naar zuivel- en rundvleesproducten toe. "Het gaat erom wat er uiteindelijk onder aan de streep overblijft."

Of registreer je om te kunnen reageren.