Rundveehouderij

Nieuws 198 x bekeken 1 reactie

FrieslandCampina wijzigt reserveringsbeleid

Amersfoort – Zuivelonderneming FrieslandCampina past haar reserveringsbeleid aan. De ledenraad heeft woensdag ingestemd met het voorstel van het bestuur. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt.

Naast het reserveringsbeleid worden ook de melkprijssystematiek, de seizoensregeling en de vaste kostenregeling/kwantumtoeslag aangepast.

Het aantal stemmen voor aanpassing van het reserveringsbeleid was 90,4 procent. De wijziging van het reserveringsbeleid houdt in dat met ingang van het boekjaar 2011 van de winst van de onderneming 50 procent wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Tot en met boekjaar 2010 was dit nog 60 procent. Van de winst wordt 30 procent uitgekeerd aan de leden-melkveehouders als prestatietoeslag voor de geleverde melk. Dat is nu nog 25 procent. Leden-melkveehouders ontvangen straks 20 procent van de winst in de vorm van ledenobligaties-vast. Dat is nu nog 15 procent.

Met 86,2 procent van de stemmen voor, stemde de ledenraad ook in met een aanpassing van de melkprijssystematiek, de seizoensregeling en de vaste kosten-regeling/kwantumtoeslag.
Vanaf januari 2011 zal de garantieprijs overeenkomen met het gewogen gemiddelde van jaarmelkprijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Nederland, Denemarken en België inclusief nabetaling en vorming van vermogen op naam. Dit laatste component is momenteel geen onderdeel van de berekening van de garantieprijs.

Vanaf het boekjaar 20011 zal de melkprijs van FrieslandCampina bestaan uit de garantieprijs, de prestatietoeslag en de waarde van de op naam bijgeschreven ledenobligaties-vast per 100 kilo melk. De waarde van de op naam bijgeschreven ledenobligaties-vast is momenteel nog geen onderdeel van de melkprijs van de zuivelonderneming.

De aanpassing aan de kwantumregeling komt neer op een vermindering van de kwantumtoeslag voor grotere bedrijven, gekoppeld aan een verhoging van de vaste kostentoerekening voor alle melkveehouders van 360 naar 960 euro per jaar.

Eén reactie

  • no-profile-image

    diederik

    Na 80 vergaderingen 40 % leden opkomst geen enkele verandering in bestuursvoorstel . hoezo cooperatie? geen wonder dat 60 % is weg gebleven

Of registreer je om te kunnen reageren.