cursus melkveevoeding

 

Programma (onder voorbehoud)

09.00 uur Ontvangst op het klauwgezondheidsplein
   
09.30 uur Opening, Jan Lievaart, Nederlands KlauwGezondheidsCentrum (NKGC)
  Korte presentatie gastlocatie ECOstyle
   
10.00 uur 

Kosten versus baten bij klauwproblemen
Er zijn veel verschillende klauwaandoeningen, die elk een verschillende aanpak en een behandelduur nodig hebben. Dit resulteert in wisselende kosten en tijdsinvestering per klauwaandoening per koe. Afhankelijk van de omstandigheden in de stal en het management kunnen deze kosten per bedrijf variëren. Vaak schatten we de gevolgen qua kosten lager in, maar wat zijn de daadwerkelijke kosten? Waar zit de kostenverdeling per aandoening precies en wat zijn de economische gevolgen? En hoe berekend u de jaarlijks gemaakte kosten voor klauwgezondheid op uw bedrijf? 

  Wilma Steeneveld, Assistant Professor on Veterinary Economics, Universiteit Utrecht
   
10.30 uur Koffiepauze
   
11.00 uur Gedrag jongvee time lapse en klauwgezondheid
De bewegingen van de koe bij het lopen kan al heel wat over de klauwgezondheid vertellen. Hoe mobiel is uw koe? Op tijd scoren van kreupelheid of afwijkende bewegingen kan erger voorkomen.
  Jan Lievaart, Nederlands KlauwGezondheidsCentrum (NKGC)
   
11.30 uur

Het effect van voeding op de klauwgezondheid
Voeding is een belangrijke factor die invloed heeft op de klauwgezondheid. Doordat de koe zelf continu de klauw aanmaakt zie je haar voedingstoestand terug in de hoornkwaliteit. Stoornissen in de stofwisseling beïnvloeden de hoornkwaliteit van de klauw. Hoe zorg je met een voeding in alle levensfases van de koe voor harde, sterke klauwen? 

 

Gert Roelofs, Voedingsdeskundige ABZ Diervoeding

   
12.00 uur Lunch
   
13.15 uur Workshopronde 1
In kleine groepen neemt u deel aan 4 workshops :
   

Workshop 1
Verschillende klauwdefecten bekeken
Hoe zien klauwdefecten er aan de binnenkant van de klauw uit? Doorsnede van verschillende klauwdefecten bekeken.
  Gerben Meerema, Nederlands KlauwGezondheidsCentrum (NKGC)
   

Workshop 2
Pijn en pijnmanagement

  Monique Driesse, Senior Technical Service Manager Cattle Boehringer Ingelheim
   

Workshop 3
Ontsteking, koorts en pijn bestrijden? Natuurlijke oplossing voor klauwgezondheid
  Leendert Kroijenga, ECOstyle
   
  Workshop 4
Spreker en invulling volgt
   
13.50 uur  Workshopronde 2
   
14.20 uur Koffiepauze
   
14.45 uur Workshopronde 3
   
15.20 uur Workshopronde 4
   
16.00 uur  Borrel
 

anne-marie van der linden


Sponsors

boehringer ingelheimecostyle

Organisatie

nederlands klauw gezondheids centrum boerderij                                                                                       dutch agri food week

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.

 

Han Tellegen, Dairy Training Center