Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Mineralen en vitaminen, vanaf geboorte tot afkalven

Jan Muskens vertelt u tijdens zijn presentatie alles over mineralen en vitaminen. Hij gaat in op de behoeften versus gehalten in voeding. Zoomt specifiek in op de functie en noodzaak van koper, selenium en vitamine E. Een deelt praktische aspecten bij de mineralenverstrekking.


Jan Muskens

Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in Noord-Brabant en afgestudeerd aan de Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht in 1983. Na enkele korte waarnemingen heb ik bijna 6 jaar gewerkt in een gemengde dierenartsenpraktijk in Schijndel. Sinds 1989 ben ik in dienst bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), eerst in Boxtel, en na fusies van de verschillende GD vestigingen, in Deventer. Gedurende de eerste 10 jaren ben ik op vele terreinen werkzaam geweest, o.a. op het gebied van fertiliteit bij melkvee, bij de bestrijding van brucellose en heb ik geparticipeerd in verschillende onderzoeken over dat onderwerp. In de jaren 1999 en 2000 was ik projectleider van meerdere paratuberculose onderzoeken. Dit resulteerde in 2002 in mijn promotie met als titel: “Paratuberculosis in Dutch dairy herds; aspects of epidemiology and diagnosis.” Sinds 2004 ben ik geregistreerd als Europees specialist Rundergezondheid. Voeding van jongvee en melkvee zijn al vele jaren mijn belangrijkste aandachtsgebied. Sinds de start van de GD monitoring in 2002, ben ik daarnaast een van de vaste leden van het team ‘’GD Veekijker’’.