Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

24 of 26 mnd afkalven, wat scheelt dat in euro's?

Michel de Haan bespreekt met u de economie van jongveeopfok. Zowel de kostenposten en hun niveau als de mogelijke winstkansen komen aan bod. Verder deelt hij de resultaten van praktijkonderzoek naar opfokkosten en geeft hij u praktische tips en handvatten hoe opfokkosten inzichtelijk kunt maken en kunt verlagen.


Michel de Haan

Michel is als projectleider vooral verantwoordelijk voor projecten die betrekking hebben op het onderzoek in bedrijfsverband van de melkveehouderij. Nog voor de eeuwwisseling werd dit vormgegeven met het Lagekostenbedrijf. Na afloop van dit project gaf Michel leiding aan het project Koeien & Kansen. Vanaf 2012 kwam daar de ontwikkeling van de KringloopWijzer bij. Daarnaast speelt Michel een rol bij tal van andere projecten in de melkveehouderij als ‘jongveeopfok in bedrijfsverband’, ‘kostprijsvergelijking met het buitenland’, ‘amazing grazing’ en ‘meerkosten van biologische melkproductie’.