Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Biestvoorziening, waaróm is het zo belangrijk?

Anja Smolenaars gaat in haar presentatie dieper in op biestvoorziening. Een onderwerp waar in de praktijk veel te vaak te vlug aan voorbij wordt gegaan. De opnametijd, de factoren die van invloed zijn op de opname, de hoeveelheid en de kwaliteit van de biest komen aan bod. Ook geeft Anja praktische tips over hoeveelheid en duur van de biestgift.


Anja Smolenaars

Anja Smolenaars is in 2007 afgestudeerd aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Direct na de studie is ze begonnen als dierenarts bij de voormalige Buitenpraktijk Herkauwers van de Faculteit Diergeneeskunde. Naast praktisch werk bij veehouders, behoorde ook lesgeven aan studenten tot haar taak. In 2008 is ze tevens gaan werken bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Na een jaar deze beide banen gecombineerd te hebben, is ze in 2009 volledig bij de GD in dienst gekomen. Bij de GD houdt ze zich bezig met ‘monitoring’; signalen oppikken uit de rundveesector om vervolgens uit te zoeken wat er aan de hand is. Deze signalen worden o.a. opgepikt via de GD Veekijker, een telefonische ‘helpdesk’ waar diergeneeskundige vragen worden beantwoord o.a. door Anja Smolenaars. Daarbij is ze een van de GD jongveeopfok-experts. Ze wordt ingeschakeld bij individuele bedrijfsproblemen m.b.t. jongveeopfok en ze is betrokken bij diverse onderzoeken m.b.t. jongvee.