Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Klaver als stikstofbron

Jan de Wit gaat in op het gebruik van rode klaver voor maaiweides. Naast dat hij vertelt wat rode klaver is, deelt hij de resultaten van de gemeten opbrengsten. Ook geeft hij een aantal vuistregels succesvol gebruik “grasklaver voor maaiweides” en benoemt hij de effecten van grasklaver op de bodemkwaliteit.


Jan de Wit

Jan de Wit is sinds 2001 werkzaam als senior Veehouderij bij het Louis Bolk Instituut. Hij is verantwoordelijk voor projecten op het gebied van grasklaverteelt, melkkwaliteit, biodiversiteit en intersectorale samenwerking. Naast participatief onderzoek heeft hij ruime ervaring met kennisoverdracht, o.a. met studiegroepsbijeenkomsten met boeren en het schrijven van talrijke brochures en vakbladartikelen. Sinds 2012 is hij uitvoerder van het project Klaverklimaat waarbij ‘grasklaver voor maaiweides’ wordt vergeleken met ‘maximaal bemest puur grasland'. Jan studeerde Veehouderij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en heeft vanaf 1990 ook gewerkt als projectmedewerker duurzame veehouderijsystemen bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek en het Internationaal Agrarisch Centrum, als docent biologische veehouderij aan de Warmonderhof (MAS), en bij de WUR.