Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Ruwvoeropbrengst beperkt nationale melkproductie. Hoe verbeter ik dat?

Zwier van der Vegte neemt u mee langs de manieren om de melkopbrengst te verhogen middels ruwvoerproductie. Hij gaat in op bodem management, mest management en gewas management.


Zwier van der Vegte

Zwier van der Vegte (55) is als boerenzoon geboren in het Overijsselse Laag-Zuthem. Hij is vrijwel zijn gehele loopbaan actief geweest in het melkveehouderij praktijkonderzoek. Eerst als assistent bedrijfsleider, later als bedrijfsleider, eerst op Aver Heino, nu op KTC De Marke in het Gelderse Hengelo (Onderdeel van Wageningen UR, Livestock Research). De Marke onderzoekt, demonstreert en communiceert kennis betreffende verduurzaming van de melkveehouderij. Ze runt hiervoor een melkveebedrijf met ±85 melkkoeien en ± 55 ha grond. De focus ligt hierbij op verbeteren van de mineralenefficiëntie, met als doel het terugdringen van nitraatuitspoeling, fosfaatophoping, ammoniak- en broeikasgasemissies.
Zwier heeft veel kennis van mineralenmanagement op het melkveebedrijf. Hij is nauw betrokken bij meerdere projecten en netwerken gericht op een schone melkveehouderij. Waaronder de projecten Koeien & Kansen, KringloopWijzer en Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Het vertalen van wetenschappelijke kennis in voor de praktijk toepasbare aanpak is zijn belangrijkste drijfveer.