Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Varen op de golven van de wereldmarkt

Mark Voorbergen neemt u in zijn presentatie ‘Varen op de golven van de wereldmarkt’ mee in de wereldzuivelmarkt. En geeft antwoord op de vraag: “Eind 2015 weer opwaarts?” Hij geeft een korte terugblik op de wereldzuivelmarkt. Neemt de korte termijn verwachtingen door en gaat ook in op de verwachtingen voor de lange termijn. Verder legt hij uit hoe uw melkprijs steeds meer bepaald wordt door uw wereldmarktpositie.


Mark Voorbergen

Ir. Mark P. Voorbergen is ruim 12 jaar actief geweest in het internationale bankwezen. Hij heeft zich in die periode met name gespecialiseerd in strategisch advies, risico analyses en fusies en overnames. In deze rol heeft hij vele ondernemingen in zowel het grootbedrijf als het MKB actief in - of gelieerd aan - de zuivelketen geadviseerd op het gebied van: marktanalyse, strategie, financiering en fusies en overnames.