Rundveehouderij

Foto & video 4 reactieslaatste update:10 jan 2020

Succesvolle start in nieuwe ligboxenstal

Klaas de Jong hield in maatschap met zijn twee oudere broers 300 koeien. De melkveehouder wilde graag op eigen benen staan. Hij koos voor een compleet nieuwe start met 100 koeien.

Op vrijdag 13 december is er een open dag op het bedrijf.


 • Klaas de Jong (45) en Petra den Besten (41) hebben in Doezum (Gr.) een melkveebedrijf met 106 melk- en kalfkoeien en 55 stuks jongvee op 62 hectare (53 hectare eigendom). Foto’s: Theo Galama.

  Klaas de Jong (45) en Petra den Besten (41) hebben in Doezum (Gr.) een melkveebedrijf met 106 melk- en kalfkoeien en 55 stuks jongvee op 62 hectare (53 hectare eigendom). Foto’s: Theo Galama.

 • De Jong en Den Besten namen op 27 november 2018 een nieuwe ligboxenstal in gebruik. De melkveehouders kijken terug op een succesvol eerste jaar. “Het is boven verwachting goed gegaan”, aldus Klaas de Jong. Petra den Besten haakt daar graag op in. “We zijn megatrots”, zo zegt ze enthousiast.

  De Jong en Den Besten namen op 27 november 2018 een nieuwe ligboxenstal in gebruik. De melkveehouders kijken terug op een succesvol eerste jaar. “Het is boven verwachting goed gegaan”, aldus Klaas de Jong. Petra den Besten haakt daar graag op in. “We zijn megatrots”, zo zegt ze enthousiast.

 • Terwijl de mist langzaam verdwijnt, doemt het bedrijf van De Jong op. Klaas de Jong boerde jarenlang met zijn twee oudere broers. Een paar geleden besloot hij in overleg met zijn broers dat hij op eigen benen wilde staan.

  Terwijl de mist langzaam verdwijnt, doemt het bedrijf van De Jong op. Klaas de Jong boerde jarenlang met zijn twee oudere broers. Een paar geleden besloot hij in overleg met zijn broers dat hij op eigen benen wilde staan.

 • “Mijn broers zijn 8,5 en 10 jaar ouder dan ik. Zij hebben geen opvolgers. Met het oog op de toekomst wilde ik graag nog een stap zetten. De beslissing om te splitsen is een gezamenlijk besluit geweest. 
Dat is in goede harmonie gegaan”, vertelt Klaas de Jong.

  “Mijn broers zijn 8,5 en 10 jaar ouder dan ik. Zij hebben geen opvolgers. Met het oog op de toekomst wilde ik graag nog een stap zetten. De beslissing om te splitsen is een gezamenlijk besluit geweest. Dat is in goede harmonie gegaan”, vertelt Klaas de Jong.

 • Met een derde deel van de veestapel en een derde deel van de grond gingen Klaas de Jong en Petra den Besten vorig jaar hun eigen weg, op 2,5 kilometer afstand van het melkveebedrijf van Klaas’ broers.

  Met een derde deel van de veestapel en een derde deel van de grond gingen Klaas de Jong en Petra den Besten vorig jaar hun eigen weg, op 2,5 kilometer afstand van het melkveebedrijf van Klaas’ broers.

 • Zowel voor de ondernemers als voor de koeien was het een grote overstap. “We hebben een nieuwe stal gebouwd, zijn automatisch gaan melken en hebben gekozen voor een andere manier van voeren”, aldus De Jong, die ook nog eens koos voor een andere melkfabriek, wisselde van bank en switchte van boekhoudkantoor.

  Zowel voor de ondernemers als voor de koeien was het een grote overstap. “We hebben een nieuwe stal gebouwd, zijn automatisch gaan melken en hebben gekozen voor een andere manier van voeren”, aldus De Jong, die ook nog eens koos voor een andere melkfabriek, wisselde van bank en switchte van boekhoudkantoor.

 • De Jong was aanvankelijk van plan een serrestal te bouwen, mede vanuit kostenoverwegingen. De afwijkende dakconstructie werd door de gemeente echter niet toegestaan. “De meerkosten van deze stal komen al snel uit op € 70.000”, aldus De Jong.

  De Jong was aanvankelijk van plan een serrestal te bouwen, mede vanuit kostenoverwegingen. De afwijkende dakconstructie werd door de gemeente echter niet toegestaan. “De meerkosten van deze stal komen al snel uit op € 70.000”, aldus De Jong.

 • De melkveehouder hoopt nog zeker 20 tot 25 jaar door te boeren op deze locatie. Met het oog op de toekomst liet hij twee grote sleufsilo’s aanleggen. Die zijn 80 meter lang en 13 meter breed. De wanden zijn 3 meter hoog. De sleufsilo’s kostten € 125.000 per stuk.

  De melkveehouder hoopt nog zeker 20 tot 25 jaar door te boeren op deze locatie. Met het oog op de toekomst liet hij twee grote sleufsilo’s aanleggen. Die zijn 80 meter lang en 13 meter breed. De wanden zijn 3 meter hoog. De sleufsilo’s kostten € 125.000 per stuk.

 • De Jong maakt een lasagnekuil, om jaarrond een constant rantsoen te kunnen voeren. “We hebben 4 grassneden over elkaar heen gekuild, met daarbovenop mais”, aldus De Jong, die werkt met afdeksysteem van AgriDek.

  De Jong maakt een lasagnekuil, om jaarrond een constant rantsoen te kunnen voeren. “We hebben 4 grassneden over elkaar heen gekuild, met daarbovenop mais”, aldus De Jong, die werkt met afdeksysteem van AgriDek.

 • De Jong hoefde niet lang na te denken over de indeling van de ligboxenstal: vier rijen boxen achter de twee robots, met voerpaden aan weerszijden. “We houden de melkkoeien in één grote groep”, aldus De Jong.

  De Jong hoefde niet lang na te denken over de indeling van de ligboxenstal: vier rijen boxen achter de twee robots, met voerpaden aan weerszijden. “We houden de melkkoeien in één grote groep”, aldus De Jong.

 • De stalt telt 125 boxen en kostte omgerekend € 6.400 per plaats.

  De stalt telt 125 boxen en kostte omgerekend € 6.400 per plaats.

 • Het bedrijf werd binnen de familiesfeer gesplitst. Van extra afroming was dus geen sprake. “Bij het verdelen van de koeien hebben we de stallijsten erbij gepakt. De dieren zijn op leeftijd geselecteerd. Dat leverde geen enkele discussie op”, aldus de Jong.

  Het bedrijf werd binnen de familiesfeer gesplitst. Van extra afroming was dus geen sprake. “Bij het verdelen van de koeien hebben we de stallijsten erbij gepakt. De dieren zijn op leeftijd geselecteerd. Dat leverde geen enkele discussie op”, aldus de Jong.

 • De dieren liggen in diepstrooiselboxen. Die zijn gevuld met gescheiden mest. De Jong laat eens in de twee weken de loonwerker mest scheiden. De mestscheider draait dan 12 uur. Op jaarbasis is De Jong hier zo’n € 9.000 aan kwijt, inclusief voorrijdkosten.

  De dieren liggen in diepstrooiselboxen. Die zijn gevuld met gescheiden mest. De Jong laat eens in de twee weken de loonwerker mest scheiden. De mestscheider draait dan 12 uur. Op jaarbasis is De Jong hier zo’n € 9.000 aan kwijt, inclusief voorrijdkosten.

 • “Het is een perfect ligbed en de koeien zijn schoon. Wat arbeid betreft valt het mij mee. Ik houd de boxen dagelijks bij en vul ze eens in de twee weken aan”, aldus De Jong.

  “Het is een perfect ligbed en de koeien zijn schoon. Wat arbeid betreft valt het mij mee. Ik houd de boxen dagelijks bij en vul ze eens in de twee weken aan”, aldus De Jong.

 • De nieuwe stal is niet volledig onderkelderd. De Jong koos vanuit kostenoverwegingen voor een dichte vloer: de Dairy Welfare Floor van Elferink. “Het is een supervloer, die gemaakt is van oude mijnbanden. Die zijn geprofileerd, zodat de koeien voldoende grip hebben.”

  De nieuwe stal is niet volledig onderkelderd. De Jong koos vanuit kostenoverwegingen voor een dichte vloer: de Dairy Welfare Floor van Elferink. “Het is een supervloer, die gemaakt is van oude mijnbanden. Die zijn geprofileerd, zodat de koeien voldoende grip hebben.”

 • De vloer heeft een proefstalstatus. De emissie is vastgesteld op 7,5 kilo per dierplaats per jaar. Eens in de twee maanden worden metingen verricht. “Daarvoor hangt die witte leiding in de stal”, vertelt De Jong.

  De vloer heeft een proefstalstatus. De emissie is vastgesteld op 7,5 kilo per dierplaats per jaar. Eens in de twee maanden worden metingen verricht. “Daarvoor hangt die witte leiding in de stal”, vertelt De Jong.

 • De melkveehouder heeft zijn bedrijf zo ingericht dan één iemand het werk kan doen. Dat verklaart ook de keuze voor de robots. Die zorgen voor arbeidsbesparing en flexibiliteit. De Jong koos op gevoel voor Lely-robots. “De A5-robots draaien fantastisch”, aldus de melkveehouder, die op het laatste moment nog voor dit nieuwe type koos.

  De melkveehouder heeft zijn bedrijf zo ingericht dan één iemand het werk kan doen. Dat verklaart ook de keuze voor de robots. Die zorgen voor arbeidsbesparing en flexibiliteit. De Jong koos op gevoel voor Lely-robots. “De A5-robots draaien fantastisch”, aldus de melkveehouder, die op het laatste moment nog voor dit nieuwe type koos.

 • Het rollendjaargemiddelde is 10.028 liter, met 4,28 % vet en 3,53 % eiwit.

  Het rollendjaargemiddelde is 10.028 liter, met 4,28 % vet en 3,53 % eiwit.

 • De robots staan in een zogenoemde kop-kop-opstelling. De koeien kunnen tussen de robots door worden gesepareerd naar het strohok en de separatieruimte met ligboxen en de klauwbekapbox.

  De robots staan in een zogenoemde kop-kop-opstelling. De koeien kunnen tussen de robots door worden gesepareerd naar het strohok en de separatieruimte met ligboxen en de klauwbekapbox.

 • De Jong voert vanuit één silo, met een voerdoseerwagen. De koeien krijgen individueel krachtvoer verstrekt. “De koeien waren gewend aan een TMR-rantsoen met bijproducten”, aldus De Jong. Het aandeel krachtvoer per 100 kilo melk is 26,6 kilo.

  De Jong voert vanuit één silo, met een voerdoseerwagen. De koeien krijgen individueel krachtvoer verstrekt. “De koeien waren gewend aan een TMR-rantsoen met bijproducten”, aldus De Jong. Het aandeel krachtvoer per 100 kilo melk is 26,6 kilo.

 • Achter de robots staat een voetbad opgesteld. De Jong separeert zijn koeien iedere week op automatische wijze via de robots om ze een voetbad te laten nemen. “We hadden wat problemen met Mortellaro. Gelukkig gaat dat steeds beter.”

  Achter de robots staat een voetbad opgesteld. De Jong separeert zijn koeien iedere week op automatische wijze via de robots om ze een voetbad te laten nemen. “We hadden wat problemen met Mortellaro. Gelukkig gaat dat steeds beter.”

 • Dit is het strohok, met daarbij een strozolder. “Ik kan eenvoudig het strohok aanvullen met stro”, aldus De Jong.

  Dit is het strohok, met daarbij een strozolder. “Ik kan eenvoudig het strohok aanvullen met stro”, aldus De Jong.

 • De achtergevel is afgesloten met een stalgordijn. De bomen op de achtergrond zorgen voor een bijzonder effect. “Het is net een schilderij hè”, zegt De Jong.

  De achtergevel is afgesloten met een stalgordijn. De bomen op de achtergrond zorgen voor een bijzonder effect. “Het is net een schilderij hè”, zegt De Jong.

 • De Jong heeft voldoende opslagcapaciteit voor mest. Onder de nieuwe stal kan hij 415 kuub opslaan, het foliebassin heeft een capaciteit van 1.500 kuub en onder de oude stal en de jongveestal kan hij in totaal 1.450 kuub kwijt.

  De Jong heeft voldoende opslagcapaciteit voor mest. Onder de nieuwe stal kan hij 415 kuub opslaan, het foliebassin heeft een capaciteit van 1.500 kuub en onder de oude stal en de jongveestal kan hij in totaal 1.450 kuub kwijt.

 • De Jong koos voor A-Ware. Hij levert Boerderijmelk. “Ook mijn broers zijn overgestapt naar A-Ware. Anders hadden we geen recht op de vertrekregeling van € 5 per 100 kilo melk van de Dutch Milk Foundation”, vertelt De Jong, die al deels in fosfaatrechten investeerde en toewerkt naar 120 koeien.

  De Jong koos voor A-Ware. Hij levert Boerderijmelk. “Ook mijn broers zijn overgestapt naar A-Ware. Anders hadden we geen recht op de vertrekregeling van € 5 per 100 kilo melk van de Dutch Milk Foundation”, vertelt De Jong, die al deels in fosfaatrechten investeerde en toewerkt naar 120 koeien.

 • De Jong en Den Besten kregen begin 2018 samen een dochtertje. Tijdens de stalbouw kreeg De Jong een trap van een koe en brak hij zijn kuit- en scheenbeen. Hij huurde 4 maanden lang een externe medewerker in. De Jong: “De afgelopen jaren waren spannend en hectisch. We hebben grote stappen gezet. Daarop terugkijkend ben ik zeer tevreden hoe alles is verlopen.”

  De Jong en Den Besten kregen begin 2018 samen een dochtertje. Tijdens de stalbouw kreeg De Jong een trap van een koe en brak hij zijn kuit- en scheenbeen. Hij huurde 4 maanden lang een externe medewerker in. De Jong: “De afgelopen jaren waren spannend en hectisch. We hebben grote stappen gezet. Daarop terugkijkend ben ik zeer tevreden hoe alles is verlopen.”

 • De Eeshoeve is een verwijzing naar de vroegere borg (kasteel) De Ees, die ooit op deze locatie stond. “Er is voorafgaand aan de bouw nog archeologisch onderzoek gedaan. Ik vond het mooi om in onze bedrijfsnaam een stukje historie op te nemen”, vertelt de melkveehouder.

  De Eeshoeve is een verwijzing naar de vroegere borg (kasteel) De Ees, die ooit op deze locatie stond. “Er is voorafgaand aan de bouw nog archeologisch onderzoek gedaan. Ik vond het mooi om in onze bedrijfsnaam een stukje historie op te nemen”, vertelt de melkveehouder.

 • Op vrijdag 13 december is er een open dag op het bedrijf. Geïnteresseerden zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Eesterweg 5 in Doezum.

  Op vrijdag 13 december is er een open dag op het bedrijf. Geïnteresseerden zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Eesterweg 5 in Doezum.

Laatste reacties

 • Super mooi

 • maiskolf

  Top. Zo kan het ook

 • Veel beter geen gezeik met anderen

 • tinusje

  prachtig en ook de goede kleur robots....slimme ondernemers met visie

Of registreer je om te kunnen reageren.