Rundveehouderij

Foto & video 2 reacties

Stal bevalt goed, voerrobot vergde finetuning

Maatschap Op de Hoek liet twee jaar geleden een stal voor 265 melkkoeien bouwen en zette sterk in op automatisering. Melkvee100plus ging opnieuw langs.

Foto

 • Rechts de jongste ligboxenstal met capaciteit voor 265 melkkoeien (de droge koeien staan in een andere stal). De stalbouw werd in februari 2015 afgerond. Op de Hoek had toen 195 melkkoeien. De stal stond dus nog voor een kwart leeg. - Foto's: Galama Media

  Rechts de jongste ligboxenstal met capaciteit voor 265 melkkoeien (de droge koeien staan in een andere stal). De stalbouw werd in februari 2015 afgerond. Op de Hoek had toen 195 melkkoeien. De stal stond dus nog voor een kwart leeg. - Foto's: Galama Media

 • Ondanks dat de stal kort voor het quotumeinde nog maar voor driekwart volstond, werd fosfaat geen heikel thema. In april 2015 kocht Op de Hoek een Duits koppel van 64 drachtige vaarzen. Hij zag de bui al een beetje hangen. En dat bleek te kloppen.

  Ondanks dat de stal kort voor het quotumeinde nog maar voor driekwart volstond, werd fosfaat geen heikel thema. In april 2015 kocht Op de Hoek een Duits koppel van 64 drachtige vaarzen. Hij zag de bui al een beetje hangen. En dat bleek te kloppen.

 • Evengoed moet Op de Hoek nog steeds krimpen. Op de peildatum van 2 juli 2015 had hij 311,54 GVE. Op 1 oktober zat hij op 349,41 GVE. Er moesten zodoende 40 melkkoeien uit. Maar omdat hij ook kan ruilen met jongvee, zullen dat er 30/35 worden.

  Evengoed moet Op de Hoek nog steeds krimpen. Op de peildatum van 2 juli 2015 had hij 311,54 GVE. Op 1 oktober zat hij op 349,41 GVE. Er moesten zodoende 40 melkkoeien uit. Maar omdat hij ook kan ruilen met jongvee, zullen dat er 30/35 worden.

 • Deze maand moeten er vijftien koeien weg. En daarna nog vijf dieren. Erg vervelend. Al realiseert Op de Hoek zich dat de schade veel groter had kunnen zijn. Hij hoopt dat derogatie behouden blijft. Het scheelt bijna 2.500 kuub mestafvoer per jaar.

  Deze maand moeten er vijftien koeien weg. En daarna nog vijf dieren. Erg vervelend. Al realiseert Op de Hoek zich dat de schade veel groter had kunnen zijn. Hij hoopt dat derogatie behouden blijft. Het scheelt bijna 2.500 kuub mestafvoer per jaar.

 • Automatisering speelt een grote rol. Voorbeeld één is deze voerrobot. Die bevalt nu goed, maar vergde in het begin veel finetuning. Door verkeerde instellingen kregen koeien te weinig mais en te veel kuil. Daardoor nam melkproductie onvoldoende toe.

  Automatisering speelt een grote rol. Voorbeeld één is deze voerrobot. Die bevalt nu goed, maar vergde in het begin veel finetuning. Door verkeerde instellingen kregen koeien te weinig mais en te veel kuil. Daardoor nam melkproductie onvoldoende toe.

 • De verkeerde instellingen waren het gevolg van softwareproblemen. Het voerprogramma was in het begin onlogisch, onoverzichtelijk en gebruiksonvriendelijk. Hierdoor werd niet zo gevoerd als gedacht. Lely paste uiteindelijk de software aan.

  De verkeerde instellingen waren het gevolg van softwareproblemen. Het voerprogramma was in het begin onlogisch, onoverzichtelijk en gebruiksonvriendelijk. Hierdoor werd niet zo gevoerd als gedacht. Lely paste uiteindelijk de software aan.

 • Een overzicht in de voerkeuken aan de achterkant van de stal. Het ruwvoer moet Op de Hoek om de drie dagen bijvullen. Belangrijk in de voerkeuken is dat de voerblokken zo recht mogelijk klaargezet worden.

  Een overzicht in de voerkeuken aan de achterkant van de stal. Het ruwvoer moet Op de Hoek om de drie dagen bijvullen. Belangrijk in de voerkeuken is dat de voerblokken zo recht mogelijk klaargezet worden.

 • De robot voert elke groep vier/vijf keer per dag en neemt maximaal 700/800 kilo mee. Een grote plus is dat de robot pas voert als voer echt op is. Het systeem heeft ook relatief weinig storingen. De kraan slipte eerst wel te veel. Dat is aangepast.

  De robot voert elke groep vier/vijf keer per dag en neemt maximaal 700/800 kilo mee. Een grote plus is dat de robot pas voert als voer echt op is. Het systeem heeft ook relatief weinig storingen. De kraan slipte eerst wel te veel. Dat is aangepast.

 • De voerrobot rijdt over het erf. De robot voert namelijk ook de droge koeien en de drachtige pinkengroep in de oude stal. De grootste plus van de voerrobot: gespreid vers voeren, waardoor alle dieren aan bod komen. Dat pakt zeker bij vaarzen goed uit.

  De voerrobot rijdt over het erf. De robot voert namelijk ook de droge koeien en de drachtige pinkengroep in de oude stal. De grootste plus van de voerrobot: gespreid vers voeren, waardoor alle dieren aan bod komen. Dat pakt zeker bij vaarzen goed uit.

 • De koeien worden gemolken in vier A4-melkrobots van Lely. Een bekend systeem voor Op de Hoek. In de oude stal stonden A3's. De koeien waren er direct aan gewend. Alleen de ingang is nu anders, maar ook dat wende snel.

  De koeien worden gemolken in vier A4-melkrobots van Lely. Een bekend systeem voor Op de Hoek. In de oude stal stonden A3's. De koeien waren er direct aan gewend. Alleen de ingang is nu anders, maar ook dat wende snel.

 • Een aanpassing: ventilators in de robotruimtes. In de stal is voldoende ventilatie, waardoor vliegen de windluwe robots opzochten. Daardoor werden de koeien lek gestoken. Dat is nu verleden tijd.

  Een aanpassing: ventilators in de robotruimtes. In de stal is voldoende ventilatie, waardoor vliegen de windluwe robots opzochten. Daardoor werden de koeien lek gestoken. Dat is nu verleden tijd.

 • De koeien kunnen bij elke robot automatisch geselecteerd worden voor separatie. Ideaal, stelt Op de Hoek. Het scheelt enorm veel tijd. Let ook op de vloer voor de robot. Hier ligt geen dichte vloer, maar een Eco-vloer met rubber.

  De koeien kunnen bij elke robot automatisch geselecteerd worden voor separatie. Ideaal, stelt Op de Hoek. Het scheelt enorm veel tijd. Let ook op de vloer voor de robot. Hier ligt geen dichte vloer, maar een Eco-vloer met rubber.

 • Op de Hoek werkt met diepstrooisel met behulp van deze mestscheider. Hierdoor is er altijd verse mest. Belangrijk, omdat het product niet te warm mag worden (broei). De mestscheider draait overdag op stroom van zonnepanelen; goedkoper dan nachtstroom.

  Op de Hoek werkt met diepstrooisel met behulp van deze mestscheider. Hierdoor is er altijd verse mest. Belangrijk, omdat het product niet te warm mag worden (broei). De mestscheider draait overdag op stroom van zonnepanelen; goedkoper dan nachtstroom.

 • Automatisering deel 3: een automatisch boxinstrooisysteem dat vijf keer per week instrooit. Ook dit systeem vergde finetuning. In het begin waren niet alle boxen even goed gevuld. Een paar aanpassingen zorgden ervoor dat dit nu gelijkmatiger gaat.

  Automatisering deel 3: een automatisch boxinstrooisysteem dat vijf keer per week instrooit. Ook dit systeem vergde finetuning. In het begin waren niet alle boxen even goed gevuld. Een paar aanpassingen zorgden ervoor dat dit nu gelijkmatiger gaat.

 • Het is erg belangrijk dat boxen na het instrooien aangeharkt worden. Er kwam ook een sterkere aandrijfmotor voor het instrooisysteem. Eén keer stond het systeem stil tijdens een hittegolf. Dat duurde een week, met vier coli-gevallen tot gevolg.

  Het is erg belangrijk dat boxen na het instrooien aangeharkt worden. Er kwam ook een sterkere aandrijfmotor voor het instrooisysteem. Eén keer stond het systeem stil tijdens een hittegolf. Dat duurde een week, met vier coli-gevallen tot gevolg.

 • De koeien liggen erg goed in de diepstrooiselboxen, merkt Op de Hoek. Het celgetal is ongeveer met 100 gezakt en zit nu rond de 175.

  De koeien liggen erg goed in de diepstrooiselboxen, merkt Op de Hoek. Het celgetal is ongeveer met 100 gezakt en zit nu rond de 175.

 • Op de Hoek plaatste wel een tweede knieboom boven de eerste. De eerste knieboom was te laag en zat te snel onder het diepstrooisel. Door deze aanpassing liggen de koeien een beetje op afschot, maar ze liggen nu beter en meer naar achteren.

  Op de Hoek plaatste wel een tweede knieboom boven de eerste. De eerste knieboom was te laag en zat te snel onder het diepstrooisel. Door deze aanpassing liggen de koeien een beetje op afschot, maar ze liggen nu beter en meer naar achteren.

 • De koeien lopen op een dichte, emissiearme EA-sleuvenvloer van Anders Beton met om de 1,10 meter een afstort met kleppen. Koeien lopen er goed op en het aantal klauwproblemen is aanzienlijk verminderd. Nog vaker voetenbaden kan dit verder verbeteren.

  De koeien lopen op een dichte, emissiearme EA-sleuvenvloer van Anders Beton met om de 1,10 meter een afstort met kleppen. Koeien lopen er goed op en het aantal klauwproblemen is aanzienlijk verminderd. Nog vaker voetenbaden kan dit verder verbeteren.

 • Een nadeel is dat deze vloer snel opdroogt. De urine kan namelijk ook via deze gaatjes weglopen. Het is daarom van groot belang dat de vloer goed nat gehouden wordt. Zeker omdat mestrobots de vloer schoonhouden en er diepstrooisel in de boxen ligt.

  Een nadeel is dat deze vloer snel opdroogt. De urine kan namelijk ook via deze gaatjes weglopen. Het is daarom van groot belang dat de vloer goed nat gehouden wordt. Zeker omdat mestrobots de vloer schoonhouden en er diepstrooisel in de boxen ligt.

 • De keuze viel op een sproeileiding boven de vloer. Degelijk en niet storingsgevoelig. En in de praktijk bleek al snel dat de sproeileiding in de winter bovendien uitgezet kan worden.

  De keuze viel op een sproeileiding boven de vloer. Degelijk en niet storingsgevoelig. En in de praktijk bleek al snel dat de sproeileiding in de winter bovendien uitgezet kan worden.

 • In de andere drie seizoenen is het wel van belang dat de vloer goed nat blijft. De spoelleiding moest in het begin iets anders ingesteld worden. De boxen mogen immers niet nat worden.

  In de andere drie seizoenen is het wel van belang dat de vloer goed nat blijft. De spoelleiding moest in het begin iets anders ingesteld worden. De boxen mogen immers niet nat worden.

 • Een van de twee mestrobots. Bij de vaarzen en laagproductieve koeien kreeg de robot wel een zwaardere motor. Dat is namelijk de zonkant van de stal. Ook gooien de vaarzen meer diepstrooisel op de vloer en is de mest van de laagproductieve vaarzen dikker.

  Een van de twee mestrobots. Bij de vaarzen en laagproductieve koeien kreeg de robot wel een zwaardere motor. Dat is namelijk de zonkant van de stal. Ook gooien de vaarzen meer diepstrooisel op de vloer en is de mest van de laagproductieve vaarzen dikker.

 • Op de Hoek past sinds kort ook deelweidegang toe. Dat geldt voor 160 dieren: de droge koeien, de laagproductieve groep en de hoogproductieve groep met oudere koeien. De droge koeien worden in het weiland bijgevoerd door de voerrobot.

  Op de Hoek past sinds kort ook deelweidegang toe. Dat geldt voor 160 dieren: de droge koeien, de laagproductieve groep en de hoogproductieve groep met oudere koeien. De droge koeien worden in het weiland bijgevoerd door de voerrobot.

Laatste reacties

 • driepint

  Mooie stal en goed over nagedacht blijkbaar. Wel benieuwd hoeveel hectare grond dit bedrijf in gebruik heeft als het jaarlijks 2.500 m3 mest meer af moet zetten als derogatie verloren gaat. het valt mij op dat de oppervlaktes landbouwgrond tegenwoordig bij de nieuwe stallen niet altijd meer vernoemd worden.

 • gradje1966@

  Vers voer een keer in de drie dagen in de keuken .
  Met warm weer licht het de laatste dagen te stinken en als je het goed wil doen
  heb je elke dag een half uur los voer op te ruimen . bespaart geen tijd met voeren

Of registreer je om te kunnen reageren.