Rundveehouderij

Foto & video

Van een natuur- naar een LOG-gebied (1)

Maatschap Warmelink wordt verplaatst en bouwt de komende maanden een serrestal voor 190 melkkoeien. Boerderij volgt de stalbouw. Dit is deel 1: beton storten.

Lees ook het interview met Berend Jan Warmelink: 
Melkveebedrijf verhuist van natuurgebied naar LOG

Foto

 • Berend Jan (69), Arjan (38), Willemien (66) en Rudi (35) Warmelink hebben nu nog in Stegeren (Overijssel) in maatschap een veebedrijf met 140 melkkoeien, 100 stuks jongvee, 40 hectare land. Maar de maatschap wordt 10 kilometer verplaatst naar Rheezerveen.</p>
<p><em>Foto's: Ruud Ploeg</em>

  Berend Jan (69), Arjan (38), Willemien (66) en Rudi (35) Warmelink hebben nu nog in Stegeren (Overijssel) in maatschap een veebedrijf met 140 melkkoeien, 100 stuks jongvee, 40 hectare land. Maar de maatschap wordt 10 kilometer verplaatst naar Rheezerveen.

  Foto's: Ruud Ploeg

 • Het oude bedrijf werd vijf jaar geleden verkocht aan de provincie. Een dubbel gevoel. Enerzijds was er onvoldoende perspectief omdat het bedrijf in een EHS en in een Natura 2000-gebied ligt. Anderzijds heeft de familie hier een lange geschiedenis.

  Het oude bedrijf werd vijf jaar geleden verkocht aan de provincie. Een dubbel gevoel. Enerzijds was er onvoldoende perspectief omdat het bedrijf in een EHS en in een Natura 2000-gebied ligt. Anderzijds heeft de familie hier een lange geschiedenis.

 • De verkoop/verplaatsing was niet gedwongen. Maar toen Warmelink op de plek van de oude locatie een aanvraag voor een nieuwe ligboxenstal deed, bleek dat de provincie ook belangstelling had. Die wilde van de oude stek graag natuur/waterberging maken.

  De verkoop/verplaatsing was niet gedwongen. Maar toen Warmelink op de plek van de oude locatie een aanvraag voor een nieuwe ligboxenstal deed, bleek dat de provincie ook belangstelling had. Die wilde van de oude stek graag natuur/waterberging maken.

 • Warmelink molk altijd in deze 2x8-visgraat. Straks worden de koeien door drie melkrobots gemolken. Een keuze uit flexibiliteit en arbeidsgemak. Maar ook het sociale aspect woog zwaar voor de veehouder.

  Warmelink molk altijd in deze 2x8-visgraat. Straks worden de koeien door drie melkrobots gemolken. Een keuze uit flexibiliteit en arbeidsgemak. Maar ook het sociale aspect woog zwaar voor de veehouder.

 • De nieuwe locatie in Rheezerveen waar de bouw net begonnen is. Dit is een LOG-gebied; een akkerbouwregio met veenkoloniale dalgrond. Hier verrijst straks een serrestal voor 190 melkkoeien. Warmelink koos hiervoor vanwege ventilatie en licht.

  De nieuwe locatie in Rheezerveen waar de bouw net begonnen is. Dit is een LOG-gebied; een akkerbouwregio met veenkoloniale dalgrond. Hier verrijst straks een serrestal voor 190 melkkoeien. Warmelink koos hiervoor vanwege ventilatie en licht.

 • Warmelink wilde eerst een stal voor 250 dieren, maar hij schroefde dat aantal terug na de fosfaatbrief van 2 juli 2015. Met 190 koeien weet hij zeker dat de 76 hectare - die rond het bedrijf ligt - voldoet.

  Warmelink wilde eerst een stal voor 250 dieren, maar hij schroefde dat aantal terug na de fosfaatbrief van 2 juli 2015. Met 190 koeien weet hij zeker dat de 76 hectare - die rond het bedrijf ligt - voldoet.

 • Eind juni werd het eerste beton gestort. Dit is de mestafstort die achterin de stal komt. Hier kan straks 250 kuub mest opgeslagen worden. Dat wordt vervolgens naar een mestbassin gepompt.

  Eind juni werd het eerste beton gestort. Dit is de mestafstort die achterin de stal komt. Hier kan straks 250 kuub mest opgeslagen worden. Dat wordt vervolgens naar een mestbassin gepompt.

 • Warmelink heeft een afstort en bassin nodig, omdat hij geen mestkelders heeft. De koeien lopen in de serrestal namelijk op een dichte, emissiearme W5-vloer. De mest wordt door schuiven weggehaald en belandt dan in deze afstort.

  Warmelink heeft een afstort en bassin nodig, omdat hij geen mestkelders heeft. De koeien lopen in de serrestal namelijk op een dichte, emissiearme W5-vloer. De mest wordt door schuiven weggehaald en belandt dan in deze afstort.

 • De medewerkers van het bouwbedrijf storten het beton in de bekisting.

  De medewerkers van het bouwbedrijf storten het beton in de bekisting.

 • Met de keuze voor een afstort en een mestbassin anticipeert Warmelink op de komst van een monovergister. De veehouder wil op termijn gas terugwinnen en dan is dagverse mest nodig.

  Met de keuze voor een afstort en een mestbassin anticipeert Warmelink op de komst van een monovergister. De veehouder wil op termijn gas terugwinnen en dan is dagverse mest nodig.

 • Een overzicht van de mestafstort. Volgens Warmelink is de keuze voor een dichte vloer zonder kelders goedkoper, maar ook veiliger. Hij heeft te veel twijfels over emissiearme roostervloeren. Hij vraagt zich af of dat geen explosiegevaar geeft.

  Een overzicht van de mestafstort. Volgens Warmelink is de keuze voor een dichte vloer zonder kelders goedkoper, maar ook veiliger. Hij heeft te veel twijfels over emissiearme roostervloeren. Hij vraagt zich af of dat geen explosiegevaar geeft.

 • Dit is de plek waar de serrestal - met zeven bogen - straks moet verrijzen. Het bouwblok is ruim 2 hectare groot. Er komen ook een woonhuis, werktuigenberging en mestbassin te staan. Dat bassin is al af.

  Dit is de plek waar de serrestal - met zeven bogen - straks moet verrijzen. Het bouwblok is ruim 2 hectare groot. Er komen ook een woonhuis, werktuigenberging en mestbassin te staan. Dat bassin is al af.

 • De bermsloot wordt hier weer opgeschoond nadat het bouwterrein gereed was gemaakt.

  De bermsloot wordt hier weer opgeschoond nadat het bouwterrein gereed was gemaakt.

 • Dit is dat mestbassin. Hier kan in totaal 5.500 kuub mest opgeslagen worden. De bouw ervan verliep vlot, aldus Warmelink.

  Dit is dat mestbassin. Hier kan in totaal 5.500 kuub mest opgeslagen worden. De bouw ervan verliep vlot, aldus Warmelink.

 • De afgelopen periode werd alle mest van de oude locatie naar het nieuwe mestbassin gebracht. In totaal ging het om 2.000 kuub mest. Dat betekende dat deze tankwagen bijna honderd keer op en neer moest tussen Stegeren en Rheezerveen.

  De afgelopen periode werd alle mest van de oude locatie naar het nieuwe mestbassin gebracht. In totaal ging het om 2.000 kuub mest. Dat betekende dat deze tankwagen bijna honderd keer op en neer moest tussen Stegeren en Rheezerveen.

 • Warmelink werkt met bronbemaling. Hier wordt het water op de kavelsloot geloosd.

  Warmelink werkt met bronbemaling. Hier wordt het water op de kavelsloot geloosd.

 • De grond rond het bedrijf was voorheen bosgrond en moet eerst verbeterd worden. Hier wordt het land geëgaliseerd.

  De grond rond het bedrijf was voorheen bosgrond en moet eerst verbeterd worden. Hier wordt het land geëgaliseerd.

 • De kuilbalen in het land.

  De kuilbalen in het land.

Of registreer je om te kunnen reageren.