Rundveehouderij

Foto & video 12 reacties

Kostenpost mest gaat vervallen met monovergister

Firma Heeg in Hinnaard (Fr.) nam onlangs een monovergister van energiecoöperatie Jumpstart in gebruik. Daarmee produceren de melkveehouders groene stroom en reduceren ze de C02-uitstoot. Het digestaat ̶ dat overblijft na vergisting ̶ gaat naar de mestscheider, waarna de dunne fractie wordt verwerkt in de mestkraker. "We hoeven straks geen onverwerkte mest meer af te voeren", aldus Pieter Heeg.

Foto

 • Op melkveebedrijf Sassinga in Hinnaard (Fr.) is het afgelopen jaar veel veranderd. De ligboxenstal werd verlengd, het jongvee verdween en er kwam een monovergister. Op de foto poseren Minne (57), Gré (54) en Pieter (27) Heeg. <br /><em>Foto's: Bouke Poelsma</em>

  Op melkveebedrijf Sassinga in Hinnaard (Fr.) is het afgelopen jaar veel veranderd. De ligboxenstal werd verlengd, het jongvee verdween en er kwam een monovergister. Op de foto poseren Minne (57), Gré (54) en Pieter (27) Heeg.
  Foto's: Bouke Poelsma

 • "Mijn vader Piet begon hier in 1958 te boeren. In 1980 ben ik in het bedrijf gekomen. Sinds 2010 zit Pieter in het bedrijf", vertelt Minne Heeg. Momenteel zijn er 165 melk- en kalfkoeien. De melkveehouders hebben 75 hectare in gebruik.

  "Mijn vader Piet begon hier in 1958 te boeren. In 1980 ben ik in het bedrijf gekomen. Sinds 2010 zit Pieter in het bedrijf", vertelt Minne Heeg. Momenteel zijn er 165 melk- en kalfkoeien. De melkveehouders hebben 75 hectare in gebruik.

 • Op de foto is het verlengde staldeel zichtbaar. Uiterst links staat de vergistingssilo (300 kuub). Daarnaast staan de mestscheider en de mestkraker. Fosfaatslib (blauwe silo) en stikstof worden in de twee silo's opgeslagen.

  Op de foto is het verlengde staldeel zichtbaar. Uiterst links staat de vergistingssilo (300 kuub). Daarnaast staan de mestscheider en de mestkraker. Fosfaatslib (blauwe silo) en stikstof worden in de twee silo's opgeslagen.

 • In 2015 heeft Firma Heeg zo'n 40 meter aan de stal bijgebouwd. Het gebouw heeft nu 185 ligplaatsen. Op peildatum 2 juli 2015 waren er 124 melkkoeien en 75 stuks jongvee op het bedrijf. Er zijn straks zo'n 40 fosfaatrechten nodig.

  In 2015 heeft Firma Heeg zo'n 40 meter aan de stal bijgebouwd. Het gebouw heeft nu 185 ligplaatsen. Op peildatum 2 juli 2015 waren er 124 melkkoeien en 75 stuks jongvee op het bedrijf. Er zijn straks zo'n 40 fosfaatrechten nodig.

 • Dit is de voormalige jongveestal. De dieren zijn een paar weken geleden verkocht en weggegaan. "We zetten in op de groei van de melkveestapel. We willen 175 koeien aan de melk", vertelt Pieter Heeg.

  Dit is de voormalige jongveestal. De dieren zijn een paar weken geleden verkocht en weggegaan. "We zetten in op de groei van de melkveestapel. We willen 175 koeien aan de melk", vertelt Pieter Heeg.

 • Hoewel bewust is gekozen voor de groei van de melkveestapel, deed het afscheid van het jongvee toch even pijn. "Ik heb het er een paar dagen moeilijk mee gehad. Het is iets wat altijd bij het bedrijf heeft gehoord", aldus Minne Heeg.

  Hoewel bewust is gekozen voor de groei van de melkveestapel, deed het afscheid van het jongvee toch even pijn. "Ik heb het er een paar dagen moeilijk mee gehad. Het is iets wat altijd bij het bedrijf heeft gehoord", aldus Minne Heeg.

 • Minne Heeg regelde de uitbreiding van de ligboxenstal. Zijn zoon Pieter organiseerde de komst van de monovergister. "Pieter wilde graag een monovergister. Hij heeft mij overtuigd. Maar het is zijn project", vertelt Minne Heeg.

  Minne Heeg regelde de uitbreiding van de ligboxenstal. Zijn zoon Pieter organiseerde de komst van de monovergister. "Pieter wilde graag een monovergister. Hij heeft mij overtuigd. Maar het is zijn project", vertelt Minne Heeg.

 • Na de staluitbreiding begon Pieter Heeg zich te verdiepen in mestvergisting. Hij zocht contact met het Belgische Biolectric en informeerde naar de mogelijkheden tot monovergisting. "Een paar maanden daarna nam FrieslandCampina contact met ons op."

  Na de staluitbreiding begon Pieter Heeg zich te verdiepen in mestvergisting. Hij zocht contact met het Belgische Biolectric en informeerde naar de mogelijkheden tot monovergisting. "Een paar maanden daarna nam FrieslandCampina contact met ons op."

 • Pieter Heeg prijst coöperatie Jumpstart. Die maakte het mogelijk om snel tot monovergisting over te gaan. "We hebben een leaseovereenkomst, met een looptijd van 12 jaar. Dat is tevens de subsidieduur."

  Pieter Heeg prijst coöperatie Jumpstart. Die maakte het mogelijk om snel tot monovergisting over te gaan. "We hebben een leaseovereenkomst, met een looptijd van 12 jaar. Dat is tevens de subsidieduur."

 • De dagverse mest wordt naar een afstortput achter de stal geschoven. Het nieuwe staldeel is niet onderkelderd. "Daarmee hebben we veel geld bespaard. We hebben voor €23.000 een mestbassin laten plaatsen", vertelt Pieter Heeg.

  De dagverse mest wordt naar een afstortput achter de stal geschoven. Het nieuwe staldeel is niet onderkelderd. "Daarmee hebben we veel geld bespaard. We hebben voor €23.000 een mestbassin laten plaatsen", vertelt Pieter Heeg.

 • Minne en Pieter hebben achterin de stal een doorgang gecreëerd. De dieren hoeven niet meer over de voergang naar de melkstal. De aandrijfmotoren van de mestschuiven bevinden zich buiten. De betonnen wandjes voorkomen dat het er een smeerboel wordt.

  Minne en Pieter hebben achterin de stal een doorgang gecreëerd. De dieren hoeven niet meer over de voergang naar de melkstal. De aandrijfmotoren van de mestschuiven bevinden zich buiten. De betonnen wandjes voorkomen dat het er een smeerboel wordt.

 • De afstortput heeft een inhoud van 140 kuub. In de praktijk is de put nooit vol. Zesmaal daags wordt 2 kuub verse mest vanuit de put naar de vergistingssilo gepompt. Dat gebeurt met een centrifugaalpomp.

  De afstortput heeft een inhoud van 140 kuub. In de praktijk is de put nooit vol. Zesmaal daags wordt 2 kuub verse mest vanuit de put naar de vergistingssilo gepompt. Dat gebeurt met een centrifugaalpomp.

 • De vergistingssilo heeft een doorsnede van 14 meter. De container, waarin onder meer de gasmotor is geplaatst, is 6 meter lang en 3 meter breed. "Een compacte opstelling, die hier nog maar net binnen het bouwblok paste", vertelt Pieter Heeg.

  De vergistingssilo heeft een doorsnede van 14 meter. De container, waarin onder meer de gasmotor is geplaatst, is 6 meter lang en 3 meter breed. "Een compacte opstelling, die hier nog maar net binnen het bouwblok paste", vertelt Pieter Heeg.

 • De monovergister ontrekt methaangas uit de dagverse mest. Per kuub mest kan Heeg 30 kuub gas produceren. Daarmee wordt groene stroom opgewekt. Firma Heeg werkt met een gasmotor van 22 kW. Op jaarbasis wordt zo'n 175.000 kilowattuur groene stroom opgewekt.

  De monovergister ontrekt methaangas uit de dagverse mest. Per kuub mest kan Heeg 30 kuub gas produceren. Daarmee wordt groene stroom opgewekt. Firma Heeg werkt met een gasmotor van 22 kW. Op jaarbasis wordt zo'n 175.000 kilowattuur groene stroom opgewekt.

 • Het digestaat dat overblijft na het vergistingsproces wordt gescheiden. De dikke fractie zet Heeg kosteloos af bij een akkerbouwer. De dunne fractie wordt verwerkt in de mestkraker (24 kuub per dag). In de <a title="mestkraker" href="http://www.winstal.nl/specialismen/mestkraker/%20" target="_blank">mestkraker</a> worden stikstof en fosfaat uit de dunne fractie gehaald.

  Het digestaat dat overblijft na het vergistingsproces wordt gescheiden. De dikke fractie zet Heeg kosteloos af bij een akkerbouwer. De dunne fractie wordt verwerkt in de mestkraker (24 kuub per dag). In de mestkraker worden stikstof en fosfaat uit de dunne fractie gehaald.

 • Jumpstart zet in op de productie van groene stroom en het reduceren van CO2. De mestkraker komt uit de koker van Pieter Heeg. Deze installatie hoort er niet standaard bij. Heeg gebruikt de restwarmte van de monovergister in de mestkraker.

  Jumpstart zet in op de productie van groene stroom en het reduceren van CO2. De mestkraker komt uit de koker van Pieter Heeg. Deze installatie hoort er niet standaard bij. Heeg gebruikt de restwarmte van de monovergister in de mestkraker.

 • Na het kraken van de dunne fractie wordt het fosfaatslib afgevuld in big bags. Die gaan weg voor de export. De stikstofhoudende fractie voegt Heeg bij het kalideel. "Dat is een prachtig product, dat ik snel op het land kan brengen."

  Na het kraken van de dunne fractie wordt het fosfaatslib afgevuld in big bags. Die gaan weg voor de export. De stikstofhoudende fractie voegt Heeg bij het kalideel. "Dat is een prachtig product, dat ik snel op het land kan brengen."

 • Voorheen moest Heeg 1.500 kuub mest afvoeren. Recent betaalde hij daarvoor €16 per kuub. Nu hij mest bewerkt en verwerkt, vervalt de afvoer. "De afzetkosten vallen straks weg en VVO's zijn niet meer nodig. Dat scheelt zeker €20.000."

  Voorheen moest Heeg 1.500 kuub mest afvoeren. Recent betaalde hij daarvoor €16 per kuub. Nu hij mest bewerkt en verwerkt, vervalt de afvoer. "De afzetkosten vallen straks weg en VVO's zijn niet meer nodig. Dat scheelt zeker €20.000."

 • De mestkraker moet zich nog bewijzen. De verwachtingen van Heeg zijn niettemin hooggespannen. Het rendement van de monovergister raamt hij op enkele duizenden euro's op jaarbasis. "De combinatie met de mestkraker maakt het extra interessant."

  De mestkraker moet zich nog bewijzen. De verwachtingen van Heeg zijn niettemin hooggespannen. Het rendement van de monovergister raamt hij op enkele duizenden euro's op jaarbasis. "De combinatie met de mestkraker maakt het extra interessant."

 • Medio oktober staan de koeien van Firma Heeg op stal. De melkveehouders doen aan weidegang. Jumpstart heeft dat ook als voorwaarde gesteld aan melkveehouders die in aanmerking willen komen voor een monovergister.

  Medio oktober staan de koeien van Firma Heeg op stal. De melkveehouders doen aan weidegang. Jumpstart heeft dat ook als voorwaarde gesteld aan melkveehouders die in aanmerking willen komen voor een monovergister.

 • Firma Heeg is een pilotbedrijf. De voortgang en resultaten worden door Jumpstart nauwlettend gevolgd. Bovendien komen wekelijks groepen geïnteresseerde melkveehouders langs om bij Heeg in de keuken te kijken.

  Firma Heeg is een pilotbedrijf. De voortgang en resultaten worden door Jumpstart nauwlettend gevolgd. Bovendien komen wekelijks groepen geïnteresseerde melkveehouders langs om bij Heeg in de keuken te kijken.

 • De koeien lopen op een dichte sleuvenvloer van Swaans Beton (G4). "Het rendement van de monovergister is het hoogst met dagverse mest. Werk je met een roostervloer, dan haal je minder kuubs gas uit een kuub mest."

  De koeien lopen op een dichte sleuvenvloer van Swaans Beton (G4). "Het rendement van de monovergister is het hoogst met dagverse mest. Werk je met een roostervloer, dan haal je minder kuubs gas uit een kuub mest."

 • De silotank heeft een inhoud van 15 kuub. Pieter Heeg: "Doordat we meer koeien melken, was een nieuwe tank een must. Met deze silotank hoefden we niet een nieuw tanklokaal te bouwen."

  De silotank heeft een inhoud van 15 kuub. Pieter Heeg: "Doordat we meer koeien melken, was een nieuwe tank een must. Met deze silotank hoefden we niet een nieuw tanklokaal te bouwen."

 • Het melken gebeurt nog altijd in de 2x6-melkstal. Dat gaat prima, zeggen de melkveehouders. Het rollendjaargemiddelde is 9.400 liter, met 4,45% vet en 3,45% eiwit.

  Het melken gebeurt nog altijd in de 2x6-melkstal. Dat gaat prima, zeggen de melkveehouders. Het rollendjaargemiddelde is 9.400 liter, met 4,45% vet en 3,45% eiwit.

 • In het voorste deel van de ligboxenstal hebben de melkveehouders na de uitbreiding een separatieruimte en een strohok gemaakt. "Dat is ideaal", vindt Minne Heeg.

  In het voorste deel van de ligboxenstal hebben de melkveehouders na de uitbreiding een separatieruimte en een strohok gemaakt. "Dat is ideaal", vindt Minne Heeg.

 • Gré Heeg buigt zich over de jongste dieren op het bedrijf. De dieren worden gehouden in een apart stalletje, naast de jongveestal.

  Gré Heeg buigt zich over de jongste dieren op het bedrijf. De dieren worden gehouden in een apart stalletje, naast de jongveestal.

 • "Wellicht kunnen we onze koekalfjes in de toekomst weer aanhouden", denkt Minne Heeg. Zijn zoon Pieter vult aan: "Ik hoop dat de invoering van fosfaatrechten alsnog vervalt. Zet in op grondgebondenheid en mestverwerking."

  "Wellicht kunnen we onze koekalfjes in de toekomst weer aanhouden", denkt Minne Heeg. Zijn zoon Pieter vult aan: "Ik hoop dat de invoering van fosfaatrechten alsnog vervalt. Zet in op grondgebondenheid en mestverwerking."

 • De melkveehouders kochten vorig jaar een balenpers. Rondom de boerderij liggen zo'n 2.500 baaltjes kuil. "Qua arbeid past het beter. We kunnen het werk samen doen. De plastickosten zijn hoger, maar het productverlies is kleiner", zegt Minne Heeg.

  De melkveehouders kochten vorig jaar een balenpers. Rondom de boerderij liggen zo'n 2.500 baaltjes kuil. "Qua arbeid past het beter. We kunnen het werk samen doen. De plastickosten zijn hoger, maar het productverlies is kleiner", zegt Minne Heeg.

 • De laatste twee foto's uit deze serie zijn gemaakt tijdens de officiële opening  van de monovergister, op dinsdag 4 oktober. Hierbij waren onder meer minister Henk Kamp van Economische Zaken en CEO van FrieslandCampina Roelof Joosten aanwezig.

  De laatste twee foto's uit deze serie zijn gemaakt tijdens de officiële opening  van de monovergister, op dinsdag 4 oktober. Hierbij waren onder meer minister Henk Kamp van Economische Zaken en CEO van FrieslandCampina Roelof Joosten aanwezig.

 • De voorbereidingskosten voor het plaatsen van de monovergister verschillen per bedrijf en bedragen gemiddeld zo'n €25.000. "Dan moet je denken aan beton, leidingwerk en elektra. Wij hebben ook een nieuwe toegangsweg gecreëerd", aldus Heeg. Is een monovergister ook iets voor u? Doe de <a title="zelftest" href="https://www.jumpstartua.nl/lid-worden/zelftest/" target="_blank">zelftest</a>.

  De voorbereidingskosten voor het plaatsen van de monovergister verschillen per bedrijf en bedragen gemiddeld zo'n €25.000. "Dan moet je denken aan beton, leidingwerk en elektra. Wij hebben ook een nieuwe toegangsweg gecreëerd", aldus Heeg. Is een monovergister ook iets voor u? Doe de zelftest.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Dit is voor mij nieuw: digestaat door de mestscheider en de dunne fractie daarvan vervolgens door de mestkraker. Ben benieuwd naar de ervaringen hiermee.

  Ik zou eerder denken aan scheiding van de verse mest, dan de dunne mest door de mestkraker en vervolgens de vergister in. Daarmee fosfaat en stikstof uit de dunne mest afvoeren zoveel als nodig is volgens de mestregelgeving. De dikke fractie van de mest zou over het land uitgereden moeten worden voor de benodigde organischestofvoorziening in de bodem. De digestaat kan beter verwerkt worden met superkritische vergassing, want daarin zit relatief nog veel energie. En de mineralen kunnen daar dan uit teruggewonnen worden: <>

 • infodoc

  de microvergister werkt enkel goed op zo vers mogelijke mest

 • Firma Heeg

  hallo bertus
  als ik eerst de verse mest ga scheiden voor ik die ga vergisten,dan ben ik mijn organische stof ik die mest kwijt voor hij de vergister in gaat
  dan zou ik dus alleen het water houdende mest in de vergister doen om te vergisten?????? antwoord::::: de vergister heeft zo vers mogelijke mest nodig met een goeie organische stof gehalte zodat de bacterie groei er goed op kan leven.

  dus waarom zou ik dat eerst gaan scheiden ??????
  eerst vergisten . dan scheiden. dan kraken. wij gaan de warmte van de digistaat en de vergister wkk gebruiken om de mest te kraken,om zo de mineralen scheider zo goed mogelijk te benutten.

  mvg pieter heeg

 • Klaasvaak

  Pieter, succes. Ik ben benieuwd naar de ervaringen.

 • alco1

  Ondanks alle negativiteit vindt ik dit een interessante ontwikkeling.

 • Bertus Buizer

  Dank, Pieter Heeg, voor je reactie. Ik begrijp dat verse mest met een hoger organische stofgehalte ook meer bacteriewerking geeft en dus meer energie. Maar koeienmest is vanwege het goede werk van deze mooie beesten sowieso energiearm. En bovendien heeft een vergister een energetisch rendement van ruwweg maximaal 35%*. De waarde van dezelfde organische stof is dan ook veel hoger in de bodem dan in de vergister. De te verwerken reststromen van mest zouden in mijn beleving daarom arm moeten zijn aan organische stof en - om aan de huidige mestregelgeving te kunnen voldoen - rijk aan fosfaat en stikstof.

  *Supercritische vergassing heeft een veel hoger (thermisch) energetisch rendement (tot circa 80%!). Deze methode is veelbelovend, maar verkeert nog in een pilotfase.

 • alphons1

  er is 1 ding jammer. de dunne fractie is zo agressief dat ie heel het goede bodemleven vernietigd in de grond.

 • Bertus Buizer

  @alphons1, Mestinjectie vernietigt het bodemleven ter plekke, maar bovengronds uitrijden doet dat niet. Mestregels deugen niet, maar mest krijgt de schuld, terwijl mest bij een bodemlevenvriendelijke toepassing goed is voor de grond. <>

  Bovengronds uitrijden van mest kan ook wormen actiever maken als zij het organisch materiaal de grond in werken. (Weide-)vogels kunnen lijkt mij van die wormenactiviteit profiteren.

 • Althof

  @Bertus Buizer. Helemaal waar. Bovengronds uitgereden rundermest is de beste meststof. Nog beter wordt deze als die voorbehandeld wordt met mestwormen. Zo een mest is van levensbelang voor de akker- en tuinbouw en voor weidevogels. Dus niet in de vergister, maar de bodem gezond maken. Rundermest is geen kostenpost, maar een bron van inkomen.

 • koestal

  Hopelijk worden ze in Den Haag en Brussel nog eens verstandig,de boer heeft nu niks meer te zeggen en mag de weidevogels redden ,of hij nog een inkomen heeft vinden ze niet belangrijk !

 • Marco22

  Dus er vind helemaal geen weidegang plaats. Misschien enkel droge koeien.
  Alle mest wat die koeien produceren is nodig voor die vergister. Reken zelf maar na
  175x25m/365= net geen 12 kuub. dat is precies wat er dagelijks nodig is.
  Wat heeft RFC (lees andere boeren) aan mee betaald?
  RFC praat onzin met behoud van weidegang.

 • 0064376

  liever een nieuwe melkstal gehad

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.