Rundveehouderij

Foto & video 14 reacties

Melkprijs staat nog geen melkrobots toe

Vof Nabuurs zette in 2013 een ligboxenstal met capaciteit voor 240 melkkoeien, maar melkt nog steeds in de oude stal. In een al afgeschreven 2x7 uit 1985.

Foto

 • Emiel (31) en Jeroen (23) Nabuurs zitten samen met hun ouders Mari (62) en Mientje (60) in maatschap in het Brabantse Sint Hubert. De maatschap heeft een veebedrijf met 190 melkkoeien, 145 stuks jongvee en 65 hectare land. Ruim twee jaar geleden lieten de maten een stal met 180 ligboxen en strohok voor 60 melkkoeien bouwen. Boerderij ging opnieuw langs en vroeg naar de ervaringen.

  Emiel (31) en Jeroen (23) Nabuurs zitten samen met hun ouders Mari (62) en Mientje (60) in maatschap in het Brabantse Sint Hubert. De maatschap heeft een veebedrijf met 190 melkkoeien, 145 stuks jongvee en 65 hectare land. Ruim twee jaar geleden lieten de maten een stal met 180 ligboxen en strohok voor 60 melkkoeien bouwen. Boerderij ging opnieuw langs en vroeg naar de ervaringen.

  Foto: Bert Jansen
 • Een fraai overzicht van de stal. Let ook op de gebroken eindgevel; een welstandseis. Nabuurs groeide met zijn veestapel de afgelopen 2,5 jaar gestaag door van 140 tot 190 melkkoeien. Opvallend is dat de veehouder nog in de oude stal melkt. De gewenste melkrobots in de nieuwe stal konden tijdens de stalbouw financieel nog niet uit en nu gooit de lage melkprijs weer roet in het eten. De nieuwe stal is overigens al wel ingericht op melkrobots. Het fundament voor de separatieboxen en het overige hekwerk is al aanwezig.

  Een fraai overzicht van de stal. Let ook op de gebroken eindgevel; een welstandseis. Nabuurs groeide met zijn veestapel de afgelopen 2,5 jaar gestaag door van 140 tot 190 melkkoeien. Opvallend is dat de veehouder nog in de oude stal melkt. De gewenste melkrobots in de nieuwe stal konden tijdens de stalbouw financieel nog niet uit en nu gooit de lage melkprijs weer roet in het eten. De nieuwe stal is overigens al wel ingericht op melkrobots. Het fundament voor de separatieboxen en het overige hekwerk is al aanwezig.

  Foto: Bert Jansen
 • Licht en ventilatie spelen een prominente rol in deze stal. In het dak zitten vier brede lichtstraten en zowel de zijkanten als de voor- en achterkant van de stal kunnen opengezet worden. Dat is te merken aan het dierenwelzijn en de melkproducties. De gemiddelde melkproductie steeg van 8.900 tot 9.550 kg en de conditie van de koeien is sterk verbeterd. Ook het celgetal is gezakt en zit nu tussen de 150 en 200. Nabuurs is hierover echter nog niet tevreden. Hij mikt op een celgetal dat structureel onder de 150 zit.

  Licht en ventilatie spelen een prominente rol in deze stal. In het dak zitten vier brede lichtstraten en zowel de zijkanten als de voor- en achterkant van de stal kunnen opengezet worden. Dat is te merken aan het dierenwelzijn en de melkproducties. De gemiddelde melkproductie steeg van 8.900 tot 9.550 kg en de conditie van de koeien is sterk verbeterd. Ook het celgetal is gezakt en zit nu tussen de 150 en 200. Nabuurs is hierover echter nog niet tevreden. Hij mikt op een celgetal dat structureel onder de 150 zit.

  Foto: Bert Jansen
 • Hier is het open stalkarakter nog eens goed te zien. De achterkant van de stal is open.

  Hier is het open stalkarakter nog eens goed te zien. De achterkant van de stal is open.

  Foto: Bert Jansen
 • Het melken gebeurt dus in de oude stal. De koeien worden in een 30 jaar oude 2x7-melkstal gemolken. Dit staldeel doet tegenwoordig dienst als wachtruimte.

  Het melken gebeurt dus in de oude stal. De koeien worden in een 30 jaar oude 2x7-melkstal gemolken. Dit staldeel doet tegenwoordig dienst als wachtruimte.

  Foto: Bert Jansen
 • Een overzicht van de 2x7. Het is goedkoop - melkstal is al afgeschreven - , maar ook arbeidsintenstief melken. Met twee mensen is de arbeidstrijd 5,5 uur per dag. Maar Nabuurs heeft geen spijt dat de melkrobots er nog niet zijn. Het moet financieel ook uitkunnen. Bovendien kan hij de melkbeurten met zijn ouders en broer afwisselen. Nabuurs wil nog wel een aparte opstartgroep voor de jongere dieren maken. Die groep staat nu te lang in de wachtruimte. Het is beter als ze die tijd gebruiken voor het vreten en liggen.

  Een overzicht van de 2x7. Het is goedkoop - melkstal is al afgeschreven - , maar ook arbeidsintenstief melken. Met twee mensen is de arbeidstrijd 5,5 uur per dag. Maar Nabuurs heeft geen spijt dat de melkrobots er nog niet zijn. Het moet financieel ook uitkunnen. Bovendien kan hij de melkbeurten met zijn ouders en broer afwisselen. Nabuurs wil nog wel een aparte opstartgroep voor de jongere dieren maken. Die groep staat nu te lang in de wachtruimte. Het is beter als ze die tijd gebruiken voor het vreten en liggen.

  Foto: Bert Jansen
 • Om het celgetal verder naar beneden te krijgen, legt Nabuurs nog meer accent op het voorbehandelen/sprayen in de melkstal.

  Om het celgetal verder naar beneden te krijgen, legt Nabuurs nog meer accent op het voorbehandelen/sprayen in de melkstal.

  Foto: Bert Jansen
 • Doordat Nabuurs al in een eerder stadium op melkrobots gerekend had, komt een aantal dingen nu niet ideaal uit. Dit strohok - dat een kwart van de stal beslaat - links achterin is daarvan een voorbeeld. Deze ruimte ligt het verst af van de oude melkstal. Dat werkt niet optimaal. Daarnaast is een staldeel alvast voor separatie ingericht. Daar had Nabuurs achteraf liever al ligboxen geplaatst.

  Doordat Nabuurs al in een eerder stadium op melkrobots gerekend had, komt een aantal dingen nu niet ideaal uit. Dit strohok - dat een kwart van de stal beslaat - links achterin is daarvan een voorbeeld. Deze ruimte ligt het verst af van de oude melkstal. Dat werkt niet optimaal. Daarnaast is een staldeel alvast voor separatie ingericht. Daar had Nabuurs achteraf liever al ligboxen geplaatst.

  Foto: Bert Jansen
 • Dit jaar is er ook een nieuwe, grotere melktank met capaciteit van 32.000 liter geplaatst. Die staat nu nog tegen de oude stal aan, maar zal verhuizen als de melkrobots er zijn.

  Dit jaar is er ook een nieuwe, grotere melktank met capaciteit van 32.000 liter geplaatst. Die staat nu nog tegen de oude stal aan, maar zal verhuizen als de melkrobots er zijn.

  Foto: Bert Jansen
 • De koeien liggen in diepstrooiselboxen. De mest wordt gescheiden en een loonwerker zorgt ervoor dat de dikke fractie op voorraad wordt 'gezet'. Nabuurs kuilt dat vervolgens in en dekt dat af met plastic en zand. Het diepstrooisel bevalt de veehouder overigens goed. Dikke hakken zijn er niet meer.

  De koeien liggen in diepstrooiselboxen. De mest wordt gescheiden en een loonwerker zorgt ervoor dat de dikke fractie op voorraad wordt 'gezet'. Nabuurs kuilt dat vervolgens in en dekt dat af met plastic en zand. Het diepstrooisel bevalt de veehouder overigens goed. Dikke hakken zijn er niet meer.

  Foto: Bert Jansen
 • Een mestrobot houdt de dichte, emissiearme vloer schoon. In het begin ging dat - vooral in de zomer als mest bij veel wind in de stal snel droogde - wat stroef. Ook omdat er geen sproeier op de robot zit.

  Een mestrobot houdt de dichte, emissiearme vloer schoon. In het begin ging dat - vooral in de zomer als mest bij veel wind in de stal snel droogde - wat stroef. Ook omdat er geen sproeier op de robot zit.

  Foto: Bert Jansen
 • Daarom installeerde Nabuurs later een sproei-installatie boven de vloer. De mestrobot - die toch de combinatie diepstrooisel/dichte vloer goed moet aankunnen - wordt nu voldoende ontlast. Bijkomend voordeel is dat het systeem de koeien extra frisheid geeft op hete zomerdagen.

  Daarom installeerde Nabuurs later een sproei-installatie boven de vloer. De mestrobot - die toch de combinatie diepstrooisel/dichte vloer goed moet aankunnen - wordt nu voldoende ontlast. Bijkomend voordeel is dat het systeem de koeien extra frisheid geeft op hete zomerdagen.

  Foto: Bert Jansen
 • Nabuurs vindt de voeraanschuifrobot in de stal een uitkomst. Het stalritme is beter en de robot laat het nooit afweten. Er ook veel minder restvoer; de koeien reageren direct op het piepje.

  Nabuurs vindt de voeraanschuifrobot in de stal een uitkomst. Het stalritme is beter en de robot laat het nooit afweten. Er ook veel minder restvoer; de koeien reageren direct op het piepje.

  Foto: Bert Jansen
 • De voeraanschuifrobot is zelfstandig en dus zijn er waarschuwingsbordjes.

  De voeraanschuifrobot is zelfstandig en dus zijn er waarschuwingsbordjes.

  Foto: Bert Jansen
 • Nabuurs installeerde later ook nog deze Ketoprotectbox voor koeien die 0 tot 50 dagen in de lactatie zitten. Het is een aanvullend diervoedersysteem dat slepende melkziekte moet voorkomen.

  Nabuurs installeerde later ook nog deze Ketoprotectbox voor koeien die 0 tot 50 dagen in de lactatie zitten. Het is een aanvullend diervoedersysteem dat slepende melkziekte moet voorkomen.

  Foto: Bert Jansen
 • Een andere aanpassing: één kant van de voergang is gecoat. De andere kant volgt in de loop van 2016.

  Een andere aanpassing: één kant van de voergang is gecoat. De andere kant volgt in de loop van 2016.

  Foto: Bert Jansen
 • Nabuurs koos voor nieuw hekwerk om de koeien de voergang te laten oversteken als ze van en naar het strohok (links) lopen. In de oude situatie werkte de veehouder met kortere hekken waardoor het nog wel eens chaotisch werd. Ook is de vloer hier extra opgeruwd.

  Nabuurs koos voor nieuw hekwerk om de koeien de voergang te laten oversteken als ze van en naar het strohok (links) lopen. In de oude situatie werkte de veehouder met kortere hekken waardoor het nog wel eens chaotisch werd. Ook is de vloer hier extra opgeruwd.

  Foto: Bert Jansen
 • Geen voerhek, maar een voerbuis in deze stal. Een verplichting om voor de IDS-subsidie in aanmerking te komen. Maar echt blij werd en wordt Nabuurs er niet van. De oudere koeien krijgen last van de nek, terwijl de vaarzen er juist onderdoor gaan. Ook kan Nabuurs nu geen dieren vastzetten. Om de situatie iets te verbeteren, is aan de onderkant nog wel een extra voerbuis gemonteerd. Maar een ideaalplaatje is het niet. Nabuurs hoopt op termijn toch een voerhek te mogen plaatsen.

  Geen voerhek, maar een voerbuis in deze stal. Een verplichting om voor de IDS-subsidie in aanmerking te komen. Maar echt blij werd en wordt Nabuurs er niet van. De oudere koeien krijgen last van de nek, terwijl de vaarzen er juist onderdoor gaan. Ook kan Nabuurs nu geen dieren vastzetten. Om de situatie iets te verbeteren, is aan de onderkant nog wel een extra voerbuis gemonteerd. Maar een ideaalplaatje is het niet. Nabuurs hoopt op termijn toch een voerhek te mogen plaatsen.

  Foto: Bert Jansen
 • Op het dak liggen 252 zonnepanelen. Die hebben een rendement van 22.000 kilowatt per jaar. Maar Nabuurs verbruikt in totaal 60.000 kilowatt. Een ruime verdubbeling van het aantal panelen dus nog nodig om energieneutraal te kunnen zijn. Maar dat is voorlopig iets voor de langere termijn.

  Op het dak liggen 252 zonnepanelen. Die hebben een rendement van 22.000 kilowatt per jaar. Maar Nabuurs verbruikt in totaal 60.000 kilowatt. Een ruime verdubbeling van het aantal panelen dus nog nodig om energieneutraal te kunnen zijn. Maar dat is voorlopig iets voor de langere termijn.

  Foto: Bert Jansen
 • In de oude stal heeft Nabuurs de boxen ook met diepstrooisel gevuld. Dat betekende dat hij een aanpassing moest doen. Er moest een balk bovenop komen waardoor de 'instap' nu relatief hoog is. Maar voor de koeien is dat prima te doen, zoals deze foto bewijst.

  In de oude stal heeft Nabuurs de boxen ook met diepstrooisel gevuld. Dat betekende dat hij een aanpassing moest doen. Er moest een balk bovenop komen waardoor de 'instap' nu relatief hoog is. Maar voor de koeien is dat prima te doen, zoals deze foto bewijst.

  Foto: Bert Jansen
 • De kalveriglo's staan nu voor de stal, maar Nabuurs wil die nog graag naar de achterkant van de stal verplaatsen. Het liefst onder een afdakje.</p>
<p> </p>
<p>In <a title="2013" href="http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2013/8/Strak-koemanagement-in-nieuwe-stal-1336313W/"><< 2013 >></a> bezocht Boerderij voor het eerst het bedrijf van familie Nabuurs.

  De kalveriglo's staan nu voor de stal, maar Nabuurs wil die nog graag naar de achterkant van de stal verplaatsen. Het liefst onder een afdakje.

   

  In << 2013 >> bezocht Boerderij voor het eerst het bedrijf van familie Nabuurs.

  Foto: Bert Jansen

Laatste reacties

 • a van Gerwen

  Bewonderenswaardig, maar de polstok was net iets te kort denk ik. Maar komt wel goed denk ik.

 • John*

  Iig niet aan het melken voor lely. zolang er voldoende arbeid voor handen is zou ik ook zelf blijven melken. belangrijk om een slechte tijd door te komen en in de goede tijden worden de uren goed betaald.

 • hansvanbergen

  Pezies in goede tijden pool in de melkstal. Geen ophaalkoeien de hele dag minder werk en veeel goedkoper.

 • Farmer4life2

  Een melkrobot is niet zo ideaal als iedereen denkt. Eigenlijk ben je van het "melk werk" af. Zoveel tijd scheelt het niet.

 • mtseshuis

  en (te?) duur.. Alleen scheelt in hun geval 20-30 koeien extra melken (fosfaatrechten etc. geen Pool nodig), want de produktie kan met robots zo naar 10.500-11.000 kg, als alleen die nieuwe stal als 500 kg extra gaf... Maar die kosten, tja, valt steeds weer tegen.. Maar dan moet je ook geen 20-30 stands zij aan zij/caroussel kopen, want die is ook niet gratis..

 • el

  Een melkstal kun je eventueel zelf zo goedkoop mogelijk bouwen, en later naar wens aanpassen,een melkrobot niet.

 • WGeverink

  Er zijn vier mensen die kunnen melken en melkstallen staan voor een prikkie te koop op marktplaats. 2x10 VRAAGprijs 5000 Euro. Dat is een hoop geld wat je niet terug hoeft te verdienen vergeleken met vier robots.

 • Peltjes

  Als je de hele dag koeien op moet halen, heb je het rantsoen niet voor elkaar. Ik heb 65 melkgevende koeien op de robot en ben 3 x per dag 10 min kwijt aan ophalen. Maak ondertussen ook nog de boxen schoon. Bij storingen word het een ander verhaal, maar dat valt reuze mee.

 • timo

  Zegt wel wat over de financieringslast, als er op zo'n bedrijf nog geen 250.000 euro afkan om 3 robots te kopen........ Met nog geen 50 koeien per arbeidskracht is arbeid ook wel erg ruim.......

 • willy70

  En diepstrooisel inkuilen , mag dat nog ??

 • BoerHarm

  Mooi verhaal, succes jongens

 • adegroot

  ik wil met me 60 jaar geen drie uur in de melkput staan

 • fendtvario312

  Timo heeft gelijk. Als je die stap niet kunt maken om die robots te plaatsen is er wat mis. Een andere reden kan zijn dat beide jongens nu werk hebben in het bedrijf anders moest er één buiten de deur kijken.

 • 0064376

  mooi in de put blijven melken veel goedkoper

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.