Rundveehouderij

Foto & video 16 reacties

Luxe stal moet koeien langer in de benen houden

Andries Wijbenga in Hantumhuizen (Fr.) investeerde fors in een nieuwe stal met 300 ligboxen. De melkveehouder streeft naar een hogere productie per koe en een lager vervangingspercentage. De 2x30-stands Swing-Over en de Ecovloer moeten daaraan bijdragen.

Foto

 • Andries Wijbenga (49) heeft in Hantumhuizen (Fr.) een melkveebedrijf met 170 melkkoeien. Op een tweede locatie in het nabijgelegen Niawier houdt hij 150 stuks jongvee. “Ik ben geboren en getogen op het bedrijf in Niawier. Die bedrijfslocatie werd te klein, waarna we in 2000 de boerderij in Hantumhuizen erbij hebben gekocht”, aldus Wijbenga. Diens vader Ate (71) neemt nog altijd het jongvee voor zijn rekening.

  Andries Wijbenga (49) heeft in Hantumhuizen (Fr.) een melkveebedrijf met 170 melkkoeien. Op een tweede locatie in het nabijgelegen Niawier houdt hij 150 stuks jongvee. “Ik ben geboren en getogen op het bedrijf in Niawier. Die bedrijfslocatie werd te klein, waarna we in 2000 de boerderij in Hantumhuizen erbij hebben gekocht”, aldus Wijbenga. Diens vader Ate (71) neemt nog altijd het jongvee voor zijn rekening.

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga heeft 120 hectare in gebruik, waarvan 110 in eigendom. Bij het bedrijf in Niawier hoort 40 hectare. Om de boerderij in Hantumhuizen ligt 70 hectare grond. Een derde deel van de grond is bruikbaar als bouwland. De kleigrond is variërend 20 tot 45 procent afslibbaar. Wijbenga ruilt dit jaar grond met de akkerbouwer die de voorbije jaren altijd de grond huurde.

  Wijbenga heeft 120 hectare in gebruik, waarvan 110 in eigendom. Bij het bedrijf in Niawier hoort 40 hectare. Om de boerderij in Hantumhuizen ligt 70 hectare grond. Een derde deel van de grond is bruikbaar als bouwland. De kleigrond is variërend 20 tot 45 procent afslibbaar. Wijbenga ruilt dit jaar grond met de akkerbouwer die de voorbije jaren altijd de grond huurde.

  Foto: Mark Pasveer
 • De nieuwe stal is 106 meter lang, 43 meter breed en 13 meter hoog. De dakgoothoogte is 4,80 meter. De stal is onder meer ingericht met 300 ligboxen en een groot strohok met plek voor 40 koeien. De stal kostte €5.000 per ligplaats. De kosten van de Dairymaster-melkstal (€200.000) komen daar nog bij op. Tegenvaller voor Wijbenga was dat hij de IDS-subsidie (45 procent van de meerkosten, met een maximum van €250.000) misliep. Het heeft geen invloed gehad op gemaakte keuzes, zo zegt hij. “Maar het had natuurlijk wel veel geld gescheeld.”

  De nieuwe stal is 106 meter lang, 43 meter breed en 13 meter hoog. De dakgoothoogte is 4,80 meter. De stal is onder meer ingericht met 300 ligboxen en een groot strohok met plek voor 40 koeien. De stal kostte €5.000 per ligplaats. De kosten van de Dairymaster-melkstal (€200.000) komen daar nog bij op. Tegenvaller voor Wijbenga was dat hij de IDS-subsidie (45 procent van de meerkosten, met een maximum van €250.000) misliep. Het heeft geen invloed gehad op gemaakte keuzes, zo zegt hij. “Maar het had natuurlijk wel veel geld gescheeld.”

  Foto: Mark Pasveer
 • De eerste uitbreidingsplannen dateren van 2009, toen Wijbenga het bedrijf overnam van zijn vader. Vanwege de tegenvallende zuivelmarkt destijds, schoof de melkveehouder de stalbouw enige jaren voor zich uit. Toen zijn zoon Jesse (17) in 2013 te kennen gaf interesse te hebben in bedrijfsopvolging, zette de melkveehouder de vergunningaanvragen in gang. Mede dankzij het project Nije Pleats (Nieuw Boerderij) was Wijbenga het met betrokken partijen als de gemeente, de provincie en de welstandscommissie snel eens over de landschappelijke inpassing van de nieuw te bouwen stal. “Ik ben blij dat we het zo hebben gedaan. Iedereen was in een vroeg stadium op de hoogte van de plannen. We hebben daardoor geen onnodige vertraging opgelopen.”

  De eerste uitbreidingsplannen dateren van 2009, toen Wijbenga het bedrijf overnam van zijn vader. Vanwege de tegenvallende zuivelmarkt destijds, schoof de melkveehouder de stalbouw enige jaren voor zich uit. Toen zijn zoon Jesse (17) in 2013 te kennen gaf interesse te hebben in bedrijfsopvolging, zette de melkveehouder de vergunningaanvragen in gang. Mede dankzij het project Nije Pleats (Nieuw Boerderij) was Wijbenga het met betrokken partijen als de gemeente, de provincie en de welstandscommissie snel eens over de landschappelijke inpassing van de nieuw te bouwen stal. “Ik ben blij dat we het zo hebben gedaan. Iedereen was in een vroeg stadium op de hoogte van de plannen. We hebben daardoor geen onnodige vertraging opgelopen.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga koos voor een 0+6+0-rijige stal. “Een extra voerpad is €75.000 duurder en gaat ten koste van 85 ligboxen. Maar het werkt wel veel makkelijker”, aldus de melkveehouder. Er zijn vijf mestgangen. Het totale vloeroppervlak is liefst 1.700 vierkante meter. Er is geen wachtruimte in de stal. De koeien moeten vanuit de drie middelste mestgangen richting de melkstal lopen. “We hoeven alleen de koeien die voor het voerhek lopen tussen de boxen te jagen.” Wijbenga denkt dat de krachtvoerverstrekking de koeien als vanzelf naar de melkstal drijft.

  Wijbenga koos voor een 0+6+0-rijige stal. “Een extra voerpad is €75.000 duurder en gaat ten koste van 85 ligboxen. Maar het werkt wel veel makkelijker”, aldus de melkveehouder. Er zijn vijf mestgangen. Het totale vloeroppervlak is liefst 1.700 vierkante meter. Er is geen wachtruimte in de stal. De koeien moeten vanuit de drie middelste mestgangen richting de melkstal lopen. “We hoeven alleen de koeien die voor het voerhek lopen tussen de boxen te jagen.” Wijbenga denkt dat de krachtvoerverstrekking de koeien als vanzelf naar de melkstal drijft.

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga koos voor een 5 meter brede lichtstraat in de nok. Dat is een meter breder dan de voorgeschreven 10 procent van de stalbreedte. Dit zorgt voor veel daglichtinval, ook als de stalgordijnen in de zijwanden dicht zijn, zoals op de foto het geval is. “Naar mijn idee is de lichtstraat in de nok in veel nieuwe stallen te smal”, vertelt Wijbenga.

  Wijbenga koos voor een 5 meter brede lichtstraat in de nok. Dat is een meter breder dan de voorgeschreven 10 procent van de stalbreedte. Dit zorgt voor veel daglichtinval, ook als de stalgordijnen in de zijwanden dicht zijn, zoals op de foto het geval is. “Naar mijn idee is de lichtstraat in de nok in veel nieuwe stallen te smal”, vertelt Wijbenga.

  Foto: Mark Pasveer
 • Voor in de stal liet Wijbenga een groot strohok maken van 340 vierkante meter. Het strohok is opgesplitst in twee gedeelten, voor hoogdrachtige en pas afgekalfde koeien. Drachtige dieren gaan zo’n tien dagen voor het afkalven naar het strohok. Daar kunnen ze rustig afkalven. Om te voorkomen dat het strohok een ‘besmethok’ wordt, gaat Wijbenga regelmatig stro verversen. Dat doet hij met een trekker of minishovel. Na het afkalven komen de koeien drie weken in een controlegroep, links naast de melkstal. Daar is op de foto ook nog net een van de twee JOZ-mestschuiven (met watersproeisysteem) zichtbaar.

  Voor in de stal liet Wijbenga een groot strohok maken van 340 vierkante meter. Het strohok is opgesplitst in twee gedeelten, voor hoogdrachtige en pas afgekalfde koeien. Drachtige dieren gaan zo’n tien dagen voor het afkalven naar het strohok. Daar kunnen ze rustig afkalven. Om te voorkomen dat het strohok een ‘besmethok’ wordt, gaat Wijbenga regelmatig stro verversen. Dat doet hij met een trekker of minishovel. Na het afkalven komen de koeien drie weken in een controlegroep, links naast de melkstal. Daar is op de foto ook nog net een van de twee JOZ-mestschuiven (met watersproeisysteem) zichtbaar.

  Foto: Mark Pasveer
 • Boven het strohok hangt een grote camera. Wijbenga kan de camera 360 graden draaien. “De dieren moeten zichzelf kunnen redden. Op afstand kan ik echter een oogje in het zeil houden.” De melkveehouder kan de camera met zijn smartphone bedienen.

  Boven het strohok hangt een grote camera. Wijbenga kan de camera 360 graden draaien. “De dieren moeten zichzelf kunnen redden. Op afstand kan ik echter een oogje in het zeil houden.” De melkveehouder kan de camera met zijn smartphone bedienen.

  Foto: Mark Pasveer
 • Pinken gaan twee maanden voor het afkalven van het jongveeopfokbedrijf in Niawier naar de stal in Hantumhuizen. Wijbenga vangt ze straks op achter in de nieuwe stal. Overdag krijgen de pinken zo’n 6 kilo drogestof aan het voerhek, waaronder het restvoer dat de melkkoeien de dag ervoor hebben laten liggen. ’s Nachts worden de pinken naar behoefte gevoerd met pakken stro. Op de foto is te zien dat Wijbenga de pinken overdag met behulp van hekwerk opsluit in de daggroep. “Deze manier van werken bevalt me goed. In de oude stal doe ik het ook zo. Het restvoer wordt goed benut. Je hoeft pinken niet uitsluitend vers mengsel te voeren, dat is veel te rijk aan energie.”

  Pinken gaan twee maanden voor het afkalven van het jongveeopfokbedrijf in Niawier naar de stal in Hantumhuizen. Wijbenga vangt ze straks op achter in de nieuwe stal. Overdag krijgen de pinken zo’n 6 kilo drogestof aan het voerhek, waaronder het restvoer dat de melkkoeien de dag ervoor hebben laten liggen. ’s Nachts worden de pinken naar behoefte gevoerd met pakken stro. Op de foto is te zien dat Wijbenga de pinken overdag met behulp van hekwerk opsluit in de daggroep. “Deze manier van werken bevalt me goed. In de oude stal doe ik het ook zo. Het restvoer wordt goed benut. Je hoeft pinken niet uitsluitend vers mengsel te voeren, dat is veel te rijk aan energie.”

  Foto: Mark Pasveer
 • De Ecovloer van Veld-v Beton (nu Anders beton) kostte €135 per vierkante meter. “Het is een prijzige vloer, maar in mijn ogen is er geen betere. Ik wil mijn koeien na het melken zo lang als mogelijk is in de benen houden en het risico op kreupelheid tot een minimum beperken”, aldus Wijbenga. De vloer heeft een berekende ammoniakemissie van 6 kilo per dierplaats per jaar. Onder de stal kan Wijbenga 7.700 kuub mest opslaan. Boven de vloer is niet te ruiken dat er al 1.500 kuub mest in de put ligt.

  De Ecovloer van Veld-v Beton (nu Anders beton) kostte €135 per vierkante meter. “Het is een prijzige vloer, maar in mijn ogen is er geen betere. Ik wil mijn koeien na het melken zo lang als mogelijk is in de benen houden en het risico op kreupelheid tot een minimum beperken”, aldus Wijbenga. De vloer heeft een berekende ammoniakemissie van 6 kilo per dierplaats per jaar. Onder de stal kan Wijbenga 7.700 kuub mest opslaan. Boven de vloer is niet te ruiken dat er al 1.500 kuub mest in de put ligt.

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga besteedde ook veel aandacht aan de rubberen vloeren in de melkstal. Die is gecurved en gewapend met staal, om te voorkomen dat de koeien wegglijden. Wijbenga: “De koeien hebben fysiek steun aan de vloer tijdens het lopen.”

  Wijbenga besteedde ook veel aandacht aan de rubberen vloeren in de melkstal. Die is gecurved en gewapend met staal, om te voorkomen dat de koeien wegglijden. Wijbenga: “De koeien hebben fysiek steun aan de vloer tijdens het lopen.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Overzicht van de melkstal, een 2x30-stands Swing-Over met rapid exit van Dairymaster. De eerste melkbeurt in de nieuwe stal staat gepland voor 25 maart. De dieren worden in de oude stal nu nog gemolken in een 2x8 visgraat. De jaarproductie per koe ligt gemiddeld op een kleine 8.000 liter, met 4,5 procent vet en 3,5 procent eiwit. Wijbenga wil toewerken naar een gemiddelde productie van 10.000 liter, eventueel door driemaal daags te melken. De krachtvoergift wordt dan opgevoerd richting 30 kilo per 100 liter. Nu is dat nog 20 kilo. “Wel gaat het er om dat iedere kilo krachtvoer ook daadwerkelijk rendeert”, aldus Wijbenga.

  Overzicht van de melkstal, een 2x30-stands Swing-Over met rapid exit van Dairymaster. De eerste melkbeurt in de nieuwe stal staat gepland voor 25 maart. De dieren worden in de oude stal nu nog gemolken in een 2x8 visgraat. De jaarproductie per koe ligt gemiddeld op een kleine 8.000 liter, met 4,5 procent vet en 3,5 procent eiwit. Wijbenga wil toewerken naar een gemiddelde productie van 10.000 liter, eventueel door driemaal daags te melken. De krachtvoergift wordt dan opgevoerd richting 30 kilo per 100 liter. Nu is dat nog 20 kilo. “Wel gaat het er om dat iedere kilo krachtvoer ook daadwerkelijk rendeert”, aldus Wijbenga.

  Foto: Mark Pasveer
 • Om te voorkomen dat de koeien gaan hardlopen in de melkstal, wordt de individuele krachtvoergift na anderhalve minuut gestart. Dat komt de rust in de melkstal ten goede. De melkstellen worden na iedere melkbeurt automatisch ontsmet en gereinigd met waterstofperoxide.
Wijbenga streeft naar celgetalbeheersing en een lage mastitisdruk. “Kreupelheid, mastitis en vruchtbaarheidsproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van een hoog vervangingspercentage. Door de focus daarop te leggen, wil ik naar een vervangingspercentage van 20.”

  Om te voorkomen dat de koeien gaan hardlopen in de melkstal, wordt de individuele krachtvoergift na anderhalve minuut gestart. Dat komt de rust in de melkstal ten goede. De melkstellen worden na iedere melkbeurt automatisch ontsmet en gereinigd met waterstofperoxide. Wijbenga streeft naar celgetalbeheersing en een lage mastitisdruk. “Kreupelheid, mastitis en vruchtbaarheidsproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van een hoog vervangingspercentage. Door de focus daarop te leggen, wil ik naar een vervangingspercentage van 20.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga vergeleek veel type melkstallen. De 2x30-stands Swing-Over van Dairymaster kwam al vroeg in beeld als voornaamste kandidaat. “We hebben gemolken in melkstallen van verschillende merken. Ik zag eigenlijk alleen bij Dairymaster een optimale massage van de spenen. Er werd veel minder belasting uitgeoefend op de spenen. Dat resulteert in mooie slotgaten en een kleinere kans op slotbeschadigingen en mastitis.”

  Wijbenga vergeleek veel type melkstallen. De 2x30-stands Swing-Over van Dairymaster kwam al vroeg in beeld als voornaamste kandidaat. “We hebben gemolken in melkstallen van verschillende merken. Ik zag eigenlijk alleen bij Dairymaster een optimale massage van de spenen. Er werd veel minder belasting uitgeoefend op de spenen. Dat resulteert in mooie slotgaten en een kleinere kans op slotbeschadigingen en mastitis.”

  Foto: Mark Pasveer
 • “Het Dairymaster-melkstel verwerkt tijdens de melkfase een hoog, stabiel melkvacuüm van 50 kpa in de relatief kleine klauw van 150 cc. Er wordt simultaan gemolken. Dat wil zeggen dat alle vier melkbekers gelijktijdig op vacuüm komen. Daardoor komt er een grote hoeveelheid melk vrij, die de melkklauw vrijwel volledig vult. Deze melk gaat in een rustige beweging door de lange melkslang naar de Swing Over-arm. Door deze vulling van de melkklauw in combinatie met de daaropvolgende rustslag maakt het dat het vacuüm onder de speen terugvalt naar minder dan 12 kpa.”

  “Het Dairymaster-melkstel verwerkt tijdens de melkfase een hoog, stabiel melkvacuüm van 50 kpa in de relatief kleine klauw van 150 cc. Er wordt simultaan gemolken. Dat wil zeggen dat alle vier melkbekers gelijktijdig op vacuüm komen. Daardoor komt er een grote hoeveelheid melk vrij, die de melkklauw vrijwel volledig vult. Deze melk gaat in een rustige beweging door de lange melkslang naar de Swing Over-arm. Door deze vulling van de melkklauw in combinatie met de daaropvolgende rustslag maakt het dat het vacuüm onder de speen terugvalt naar minder dan 12 kpa.”

  Foto: Mark Pasveer
 • De koeien lopen vanuit de drie middelste mestgangen naar de melkstal. De twee buitenste mestgangen worden afgesloten met een robuust hekwerk. In de melkstal wordt gewerkt met automatische koeherkenning. Dieren die extra aandacht verdienen worden na de melkbeurt automatisch gesepareerd. Koeien die droog gezet moeten worden, gaan een week van tevoren naar een aparte groep, waar ze een armer rantsoen krijgen gevoerd. Dit is aan de rechterzijde van de melkstal.

  De koeien lopen vanuit de drie middelste mestgangen naar de melkstal. De twee buitenste mestgangen worden afgesloten met een robuust hekwerk. In de melkstal wordt gewerkt met automatische koeherkenning. Dieren die extra aandacht verdienen worden na de melkbeurt automatisch gesepareerd. Koeien die droog gezet moeten worden, gaan een week van tevoren naar een aparte groep, waar ze een armer rantsoen krijgen gevoerd. Dit is aan de rechterzijde van de melkstal.

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga koos bewust voor een open melkstal. Hij wil niet meer werken in een donkere, afgesloten melkstal. Om trek tegen te gaan op dagen met vorst kan Wijbenga de melkstal aan de achterzijde afsluiten met een groot zeil, dat tijdens het melken wordt opgetrokken.

  Wijbenga koos bewust voor een open melkstal. Hij wil niet meer werken in een donkere, afgesloten melkstal. Om trek tegen te gaan op dagen met vorst kan Wijbenga de melkstal aan de achterzijde afsluiten met een groot zeil, dat tijdens het melken wordt opgetrokken.

  Foto: Mark Pasveer
 • Detail van de constructie. Wijbenga wil dit jaar de stal vol zien te krijgen. Zestig stuks jongvee kalven nog dit jaar af. Er zijn honderd jaarlingen in opfok op het bedrijf in Niawier, dat wordt gerund door vader Ate Wijbenga. Daarnaast is de melkveehouder nog van plan om koeien te kopen in Denemarken.

  Detail van de constructie. Wijbenga wil dit jaar de stal vol zien te krijgen. Zestig stuks jongvee kalven nog dit jaar af. Er zijn honderd jaarlingen in opfok op het bedrijf in Niawier, dat wordt gerund door vader Ate Wijbenga. Daarnaast is de melkveehouder nog van plan om koeien te kopen in Denemarken.

  Foto: Mark Pasveer
 • Gasheaters boven de melkstal moeten ervoor zorgen dat de melkinstallatie niet bevriest.

  Gasheaters boven de melkstal moeten ervoor zorgen dat de melkinstallatie niet bevriest.

  Foto: Mark Pasveer
 • De stalgordijnen sluiten de zijwanden niet volledig af. Wijbenga liet daarom een extra gording plaatsen om de stal wind- en waterdicht te maken.

  De stalgordijnen sluiten de zijwanden niet volledig af. Wijbenga liet daarom een extra gording plaatsen om de stal wind- en waterdicht te maken.

  Foto: Mark Pasveer
 • De koeien krijgen voorverwarmd drinkwater aangeboden. De watertemperatuur is 15 graden. De leiding die door de RVS-bakken loopt, zorgt ervoor dat het water niet kan bevriezen. De stal van Wijbenga voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De koeien hebben daarom minimaal 7 centimeter aan drinkbaklengte.

  De koeien krijgen voorverwarmd drinkwater aangeboden. De watertemperatuur is 15 graden. De leiding die door de RVS-bakken loopt, zorgt ervoor dat het water niet kan bevriezen. De stal van Wijbenga voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De koeien hebben daarom minimaal 7 centimeter aan drinkbaklengte.

  Foto: Mark Pasveer
 • In de stal wordt twee weken voor de open dag nog hard gewerkt aan de laatste loodjes van de bouw. De semi-diepstrooiselboxen worden straks gevuld met topstrooisel, met daar overheen een laag biobedding. Wijbenga heeft niet geïnvesteerd in een mestscheider. Hij besteedt het scheiden van mest uit aan de loonwerker. De boxen zijn 15 centimeter diep en zijn op 7 centimeter afschot gebouwd. De melkveehouder wil de mogelijkheid open houden om in de toekomst koematrassen te plaatsen in de boxen.

  In de stal wordt twee weken voor de open dag nog hard gewerkt aan de laatste loodjes van de bouw. De semi-diepstrooiselboxen worden straks gevuld met topstrooisel, met daar overheen een laag biobedding. Wijbenga heeft niet geïnvesteerd in een mestscheider. Hij besteedt het scheiden van mest uit aan de loonwerker. De boxen zijn 15 centimeter diep en zijn op 7 centimeter afschot gebouwd. De melkveehouder wil de mogelijkheid open houden om in de toekomst koematrassen te plaatsen in de boxen.

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga wilde hardhouten wandjes voor in de boxen, voor de extra hoogte van 40 centimeter. Die ogen vriendelijker dan beton, zo vindt hij.

  Wijbenga wilde hardhouten wandjes voor in de boxen, voor de extra hoogte van 40 centimeter. Die ogen vriendelijker dan beton, zo vindt hij.

  Foto: Mark Pasveer
 • Wijbenga wil geen onrust veroorzaken onder omwonenden en investeerde daarom in led-verlichting. In de stal hangen 30 led-lampen. Die kostten €800 per stuk, €24.000 in totaal. De lampen stralen het licht naar beneden en zorgen niet voor lichtvervuiling buiten de stal. Wijbenga: “De stal is een beeldbepalend gebouw voor de omgeving. Ik wil niet dat mijn stal de uitstraling van een kerstboom krijgt. Pal naast de stal komen iglo’s te staan. Ik moest extra lampen bestellen om er voldoende licht te krijgen. Dat zegt wel voldoende.”

  Wijbenga wil geen onrust veroorzaken onder omwonenden en investeerde daarom in led-verlichting. In de stal hangen 30 led-lampen. Die kostten €800 per stuk, €24.000 in totaal. De lampen stralen het licht naar beneden en zorgen niet voor lichtvervuiling buiten de stal. Wijbenga: “De stal is een beeldbepalend gebouw voor de omgeving. Ik wil niet dat mijn stal de uitstraling van een kerstboom krijgt. Pal naast de stal komen iglo’s te staan. Ik moest extra lampen bestellen om er voldoende licht te krijgen. Dat zegt wel voldoende.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Achter de stal bevinden zich drie elektrische mixers. Die moeten om de twee dagen een kwartier draaien. Wijbenga gaat de drijfmest voor het uitrijden mengen met water om een betere grasopbrengst na te streven. “Water zorgt ervoor dat de mest beter vervloeit en de ammoniak aan de gronddeeltjes bindt. Door 25 procent water bij te mengen, krijg je ongeveer 10 procent meer drogestof opbrengst per hectare.”

  Achter de stal bevinden zich drie elektrische mixers. Die moeten om de twee dagen een kwartier draaien. Wijbenga gaat de drijfmest voor het uitrijden mengen met water om een betere grasopbrengst na te streven. “Water zorgt ervoor dat de mest beter vervloeit en de ammoniak aan de gronddeeltjes bindt. Door 25 procent water bij te mengen, krijg je ongeveer 10 procent meer drogestof opbrengst per hectare.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Het erf is volkomen nieuw. Voor, achter en naast de stal komt beton te liggen. De nieuwe toegangsweg naar de stal is van asfalt. Ook in en voor de sleufsilo’s is geasfalteerd. De twee sleufsilo’s zijn 60 meter lang en 10 meter breed. In de toekomst wil Wijbenga nog drie nieuwe sleufsilo’s aanleggen en wil hij daarbij een kapschuur bouwen. De oude romneyloods gaat er dan af.

  Het erf is volkomen nieuw. Voor, achter en naast de stal komt beton te liggen. De nieuwe toegangsweg naar de stal is van asfalt. Ook in en voor de sleufsilo’s is geasfalteerd. De twee sleufsilo’s zijn 60 meter lang en 10 meter breed. In de toekomst wil Wijbenga nog drie nieuwe sleufsilo’s aanleggen en wil hij daarbij een kapschuur bouwen. De oude romneyloods gaat er dan af.

  Foto: Mark Pasveer
 • Onder de silo’s zijn twee buizen aangelegd die apart van elkaar kunnen worden afgesloten. Dat is voor het gescheiden opvangen van hemelwater en percolaatwater. “Ik wil voorkomen dat vervuild water de sloten inloopt.”

  Onder de silo’s zijn twee buizen aangelegd die apart van elkaar kunnen worden afgesloten. Dat is voor het gescheiden opvangen van hemelwater en percolaatwater. “Ik wil voorkomen dat vervuild water de sloten inloopt.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Twee nieuwe krachtvoersilo’s. De linker silo heeft een inhoud van 36 ton en voorziet de melkstal van krachtvoer. De rechtersilo is bedoeld voor de droge koeien in de close-upgroep.

  Twee nieuwe krachtvoersilo’s. De linker silo heeft een inhoud van 36 ton en voorziet de melkstal van krachtvoer. De rechtersilo is bedoeld voor de droge koeien in de close-upgroep.

  Foto: Mark Pasveer
 • Het aanbrengen van de erfverharding is een van de laatste klussen in de aanloop naar de open dag op zaterdag 21 maart. Wijbenga heeft vertrouwen in de toekomst. “De zuivelmarkt is een stuk florissanter dan in 2009. Ik ben niet bang voor een lange periode met lage prijzen. Voor minder dan 30 cent per liter kan bijna geen boer melken. Dit geldt eigenlijk voor heel Europa, je ziet de melkstroom vaak opdrogen bij prijzen onder de 30 cent.”

  Het aanbrengen van de erfverharding is een van de laatste klussen in de aanloop naar de open dag op zaterdag 21 maart. Wijbenga heeft vertrouwen in de toekomst. “De zuivelmarkt is een stuk florissanter dan in 2009. Ik ben niet bang voor een lange periode met lage prijzen. Voor minder dan 30 cent per liter kan bijna geen boer melken. Dit geldt eigenlijk voor heel Europa, je ziet de melkstroom vaak opdrogen bij prijzen onder de 30 cent.”

  Foto: Mark Pasveer
 • De rvs-melktank – inhoud 35 kuub – past mooi bij de antracietkleurige stal, zo vindt Wijbenga. Mensen die met eigen ogen een kijkje willen nemen in de nieuwe stal van familie Wijbenga zijn op zaterdag 21 maart tussen 10.30 en 16.30 uur van harte welkom aan de Dokkumerwei 3 in Hantumhuizen.

  De rvs-melktank – inhoud 35 kuub – past mooi bij de antracietkleurige stal, zo vindt Wijbenga. Mensen die met eigen ogen een kijkje willen nemen in de nieuwe stal van familie Wijbenga zijn op zaterdag 21 maart tussen 10.30 en 16.30 uur van harte welkom aan de Dokkumerwei 3 in Hantumhuizen.

  Foto: Mark Pasveer

Laatste reacties

 • M.harmsen

  Mooie stal. Was een meter extra gordijn niet goedkoper dan die gording constructie? 

  en hoe is de groei met het oog op de nieuwe melkveewet geregeld? Met afzet of extra grond?

 • landboer


  5 mestgangen in een o-6-o stal zie je ook niet vaak wat is daar de reden van?

 • flyinghollander

  Landboer dus jij wou een 6 rijer met 1 voerpad? Kan je eigen vraag nu toch wel beantwoorden..

 • landboer


  Nee met 4 mestgangen eerst effe nadenken flying hollander!

 • kraaijenbrink86

  Zo kun je koeien opsluiten achter het voerhek zonder dat ze in de boxen gaan liggen.

 • John*

  dus spaar je eigenlijk een wachtruimte uit of dit is de wachtruimte..


 • alco1

  Ik heb weleens gehoord dat een voergang zonder boxen beter is omdat dan de koeien niet kunnen gaan liggen, zodat de spenen beter opdrogen.

 • Jan van het Zand

  Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is diesel kankerverwekkend, persbericht 2014. 
  Het is wellicht verstandig om met de dieseltractoren niet meer in de stal te komen. Het (ruw)voer verstrekken kan dan aan de twee buitenkanten van de stal interessant zijn als dat toch met een dieseltractor gedaan wordt.

  Als voeren in de stal moet gebeuren (omdat het niet anders kan) kun je overwegen om dat te doen zonder dieseltractoren. Dat zal wel niet meteen kunnen ivm kapitaalvernietiging, maar in de toekomst kun je daarbij wel rekening houden met de vervanging van de machines. 

  N.B.: Als dieseldampen voor de mens niet goed zijn, zal het voor de melkkoeien ook wel niet goed zijn. 

 • dayo

  <em>@parel, koe leeft een paar jaar korter dan een mens.... dan maakt het niet zo veel uit als ze een paar keer wat dieseldampjes inademt....</em>

 • farmer4life1

  wezen kijken. Ik twijfel aan het rendement van de stal. Vooral in het begin met vrij weinig koeien. Forse investering. kon geen kenmerken zien of hij later nog wil/kan uitbreiden. Mixerputten achter de stal en de wachtruimte binnen bestaande boxen. Lijkt mij niet ideaal om bijvoorbeeld 500 koeien te melken in meerdere groepen. Voor de rest op en top. Wens de ondernemer veel succes toe. 

 • farmer4life1

  @parel wat is tegenwoordig niet kanker verwekkend. Daarnaast, hoe erg het ook klinkt. Kanker is een welvaart ziekte. 

 • Ewullink

  Niemand kan melken voor onder de 30 cent?daar denken ze in het buiten landweg anders over. Vind die opmerking wel een beetje vreemd om je investering te verantwoorden. een gevalletje als er één in de sloot springt spring ik ook.

 • LUCTOR


  #8 Diesel dampen zullen wel niet goed zijn maar zou ik koe zijn en ook als mens en ik mocht kiezen tussen een boer die met de traktor voerde of die steeds met de vergifspuit bezig was dan wist ik het wel. Paardenbloemen worden niet meer geduld groenbemester op het maisland wordt de vergifspuit over gehouden en noem maar op. Wat zou hiervan in de melk en het vlees achter blijven?

 • peter1939


  prachtige stal, leuk verhaal nu aan het werk....

 • farmer4life1

  @peter1939 heeft hij wel veel werk? 170 melkkoeien in een 30stands swingover. 

 • Belgique

  Zeer mooie stal. Wel erg prijzig.

  Een wachtruimte tussen de boxen is achterhaald. Zeker bij die aantallen! Een aparte wachtruimte werkt dan veel efficienter. Ik had er zelf voor gekozen om de droogstaande koeien en het afkalfhok in de oude stal te installeren.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.