Rundveehouderij

Foto & video 7 reacties

Stierenmester maakt gedurfde start met melkvee

Rundveebedrijf Smits stapte april dit jaar over van een stierenmesterij op een melkveebedrijf en bouwde een nieuwe ligboxenstal naast de bestaande stierenstal. Na een lastige start met melkkoeien is het bedrijf nu klaar voor de toekomst.

Foto

 • Leona (51), Paul (46) en Tristan (18) Smits hebben in het Gelderse Etten in vof een veebedrijf met 150 melkkoeien, 55 hectare land en een veehandelsbedrijf. Smits koos vorig jaar voor een opvallende koerswijziging. Hij wilde vanaf het quotumeinde op 1 april 2015 melkvee gaan houden in plaats vleesstieren. Eind vorig jaar verdwenen de 150 stieren van het bedrijf, begin dit jaar werd de stalbouw van de nieuwe ligboxenstal afgerond en eind maart gingen de melkkoeien naar binnen. Een gedurfde stap, maar ook een met een lastige start.

  Leona (51), Paul (46) en Tristan (18) Smits hebben in het Gelderse Etten in vof een veebedrijf met 150 melkkoeien, 55 hectare land en een veehandelsbedrijf. Smits koos vorig jaar voor een opvallende koerswijziging. Hij wilde vanaf het quotumeinde op 1 april 2015 melkvee gaan houden in plaats vleesstieren. Eind vorig jaar verdwenen de 150 stieren van het bedrijf, begin dit jaar werd de stalbouw van de nieuwe ligboxenstal afgerond en eind maart gingen de melkkoeien naar binnen. Een gedurfde stap, maar ook een met een lastige start.

  Foto: Ronald Hissink
 • Opvolger Tristan schuift het voer aan in de nieuwe ligboxenstal. Zijn ouders zagen meer toekomst in melkvee dan in vleesvee. Ook qua maatschappelijk draagvlak. Omdat Tristan het bedrijf graag wil overnemen en 55 hectare goede grond (vooral huiskavel) bij het bedrijf hoort, was melkvee een aantrekkelijke optie.

  Opvolger Tristan schuift het voer aan in de nieuwe ligboxenstal. Zijn ouders zagen meer toekomst in melkvee dan in vleesvee. Ook qua maatschappelijk draagvlak. Omdat Tristan het bedrijf graag wil overnemen en 55 hectare goede grond (vooral huiskavel) bij het bedrijf hoort, was melkvee een aantrekkelijke optie.

 • Een fraai overzicht van het bedrijf. Van links naar rechts: de nieuwe ligboxenstal, de verbouwde stierenstal en het woonhuis. Beide stallen hebben een nieuwe zwarte gevel gekregen, om het geheel een fraai aanzicht te geven. Beide stallen lopen overigens in elkaar over. Hierdoor kan Smits er 160 tot 170 melkkoeien houden.

  Een fraai overzicht van het bedrijf. Van links naar rechts: de nieuwe ligboxenstal, de verbouwde stierenstal en het woonhuis. Beide stallen hebben een nieuwe zwarte gevel gekregen, om het geheel een fraai aanzicht te geven. Beide stallen lopen overigens in elkaar over. Hierdoor kan Smits er 160 tot 170 melkkoeien houden.

 • Een overzicht in de nieuwe ligboxenstal, waar de rust onder de koeien direct opvalt. Links is nog het oude vleesveegedeelte te zien. In het ligboxendeel liggen de koeien in diepstrooiselboxen en lopen ze op een emissiearme Groene Vlag-vloer. In het 'stierendeel' liggen de dieren in ruime strohokken, net als voorheen het vleesvee.

  Een overzicht in de nieuwe ligboxenstal, waar de rust onder de koeien direct opvalt. Links is nog het oude vleesveegedeelte te zien. In het ligboxendeel liggen de koeien in diepstrooiselboxen en lopen ze op een emissiearme Groene Vlag-vloer. In het 'stierendeel' liggen de dieren in ruime strohokken, net als voorheen het vleesvee.

 • Vretende koeien aan het voerhek in het nieuwe ligboxengedeelte van de stal.

  Vretende koeien aan het voerhek in het nieuwe ligboxengedeelte van de stal.

 • Dit is de oude vleesveestal, waar nu ook koeien staan. Hier geen voerhekken, maar een soort vangrails. Het stro in de hokken wordt regelmatig vervangen en aangevuld.

  Dit is de oude vleesveestal, waar nu ook koeien staan. Hier geen voerhekken, maar een soort vangrails. Het stro in de hokken wordt regelmatig vervangen en aangevuld.

 • Smits, die ook handelaar is, kocht zijn bonte verzameling melkvee in drie etappes. De eerste keer kocht hij 24 koeien van tien verschillende bedrijven, de keren erna twee bedrijfskoppels van 101 en 37 koeien. Al deze dieren kwamen van bedrijfsbeëindigingen in Duitsland. Smits betaalde gemiddeld €1.200 per dier. Omdat hij uiteraard geen quotum had, kon hij de koeien pas in de laatste dagen voor 1 april in de stal zetten.

  Smits, die ook handelaar is, kocht zijn bonte verzameling melkvee in drie etappes. De eerste keer kocht hij 24 koeien van tien verschillende bedrijven, de keren erna twee bedrijfskoppels van 101 en 37 koeien. Al deze dieren kwamen van bedrijfsbeëindigingen in Duitsland. Smits betaalde gemiddeld €1.200 per dier. Omdat hij uiteraard geen quotum had, kon hij de koeien pas in de laatste dagen voor 1 april in de stal zetten.

 • Die plotselinge drukte leidde logischerwijs tot hectiek. Qua al aanwezige dierziektes waren er weinig problemen, maar stress was er wel bij de dieren. Daarbij kwam dat de droge koeien niet als beloofd apart waren gezet. De omschakeling ging niet soepel. Smits noteerde de eerste keer een gemiddeld celgetal van 517.000, veel te hoog. Er waren zeven koeien met uierontsteking. Gelukkig daalde het celgetal vlot.

  Die plotselinge drukte leidde logischerwijs tot hectiek. Qua al aanwezige dierziektes waren er weinig problemen, maar stress was er wel bij de dieren. Daarbij kwam dat de droge koeien niet als beloofd apart waren gezet. De omschakeling ging niet soepel. Smits noteerde de eerste keer een gemiddeld celgetal van 517.000, veel te hoog. Er waren zeven koeien met uierontsteking. Gelukkig daalde het celgetal vlot.

 • Smits melkt in een 2x10-melkstal van GEA. Daarbij krijgt hij hulp van zzp'ers. Hij is zelf tenslotte ook nog veehandelaar. De melkstal zelf bevalt Smits goed, maar er waren problemen met de instellingen.

  Smits melkt in een 2x10-melkstal van GEA. Daarbij krijgt hij hulp van zzp'ers. Hij is zelf tenslotte ook nog veehandelaar. De melkstal zelf bevalt Smits goed, maar er waren problemen met de instellingen.

 • Nadat het celgetal weer genormaliseerd was, steeg dat na ruim een maand opnieuw, en wel tot boven 300.000. Er slopen foutjes in de bedrijfsvoering die Smits er als beginnende veehouder niet direct uit kon halen: een te hoog vacuüm en later ook kapotte slotgaten. Het lastige was dat de begeleiding wel op ruime ervaring was gestoeld. Door die afstand bleven de problemen sluimeren en ging het welzijn van de koeien achteruit. En dat terwijl Smits juist eerst een gezonde veestapel wilde en pas daarna voor een hogere melkgift wilde gaan.

  Nadat het celgetal weer genormaliseerd was, steeg dat na ruim een maand opnieuw, en wel tot boven 300.000. Er slopen foutjes in de bedrijfsvoering die Smits er als beginnende veehouder niet direct uit kon halen: een te hoog vacuüm en later ook kapotte slotgaten. Het lastige was dat de begeleiding wel op ruime ervaring was gestoeld. Door die afstand bleven de problemen sluimeren en ging het welzijn van de koeien achteruit. En dat terwijl Smits juist eerst een gezonde veestapel wilde en pas daarna voor een hogere melkgift wilde gaan.

 • Daarbij was het voerrantsoen op het bedrijf in de eerste maanden te scherp ingesteld. Ook hier zaten adviseur en veehouder qua ambities niet precies op één lijn. Smits wilde eerst gezonde dieren, maar voerde in de praktijk te ambitieus, namelijk te veel op rendement gericht. In combinatie met de verkeerde instellingen in de melkstal had dat grote gevolgen voor de diergezondheid. Er vielen in zes maanden tijd 23 koeien uit. Waarvan de helft door uierontsteking. Op het dieptepunt noteerde Smits een dierdagdosering van 6,5.

  Daarbij was het voerrantsoen op het bedrijf in de eerste maanden te scherp ingesteld. Ook hier zaten adviseur en veehouder qua ambities niet precies op één lijn. Smits wilde eerst gezonde dieren, maar voerde in de praktijk te ambitieus, namelijk te veel op rendement gericht. In combinatie met de verkeerde instellingen in de melkstal had dat grote gevolgen voor de diergezondheid. Er vielen in zes maanden tijd 23 koeien uit. Waarvan de helft door uierontsteking. Op het dieptepunt noteerde Smits een dierdagdosering van 6,5.

 • Smits kende, kortom, een zeer lastig eerste halfjaar. Een periode waarin de zzp'ers goud waard bleken, benadrukt hij. Nu moet het vizier weer op de toekomst. De pijnpunten in de stal zijn herkend en grotendeels opgelost; de melkstalinstellingen zijn aangepakt en de koeien worden 'kalmer' gevoerd.

  Smits kende, kortom, een zeer lastig eerste halfjaar. Een periode waarin de zzp'ers goud waard bleken, benadrukt hij. Nu moet het vizier weer op de toekomst. De pijnpunten in de stal zijn herkend en grotendeels opgelost; de melkstalinstellingen zijn aangepakt en de koeien worden 'kalmer' gevoerd.

 • De diergezondheid neemt ook weer toe. De dierdagdosering daalt duidelijk. Het uitgangspunt van een gezonde veestapel komt in beeld. Ex-stierenmester Smits baalt vooral dat hij door schade en schande wijs is geworden: "Als startende melkveehouder ben je gewoon erg kwetsbaar. Maar perspectief is er nog steeds. Stalconcept, stalkeuzes en looplijnen zijn prima, de randvoorwaarden gaven ons een valse start."

  De diergezondheid neemt ook weer toe. De dierdagdosering daalt duidelijk. Het uitgangspunt van een gezonde veestapel komt in beeld. Ex-stierenmester Smits baalt vooral dat hij door schade en schande wijs is geworden: "Als startende melkveehouder ben je gewoon erg kwetsbaar. Maar perspectief is er nog steeds. Stalconcept, stalkeuzes en looplijnen zijn prima, de randvoorwaarden gaven ons een valse start."

 • De koeien liggen in diepstrooiselboxen. Dit is een mengsel van stro en kalk. De koeien liggen er goed op, stelt Smits.

  De koeien liggen in diepstrooiselboxen. Dit is een mengsel van stro en kalk. De koeien liggen er goed op, stelt Smits.

 • De dieren lopen op een emissiearme Groene Vlag-vloer. Die kostte in totaal €40.000 en heeft een berekende ammoniakuitstoot van 7,6 kilo (beweiden). Smits moet overigens nog investeren in een mestrobot. Die komt er op termijn zeker.

  De dieren lopen op een emissiearme Groene Vlag-vloer. Die kostte in totaal €40.000 en heeft een berekende ammoniakuitstoot van 7,6 kilo (beweiden). Smits moet overigens nog investeren in een mestrobot. Die komt er op termijn zeker.

 • Dit is de separatieruimte naast de melkstal. Dit is ook het deel waar beide stallen in elkaar overlopen. Dit is goed te zien aan twee verschillende vloeren en de vangrails (oude deel). Smits wil - ook op termijn - nog investeren in een automatische selectiepoort.

  Dit is de separatieruimte naast de melkstal. Dit is ook het deel waar beide stallen in elkaar overlopen. Dit is goed te zien aan twee verschillende vloeren en de vangrails (oude deel). Smits wil - ook op termijn - nog investeren in een automatische selectiepoort.

 • In de stal hangen energiezuinige inductielampen.

  In de stal hangen energiezuinige inductielampen.

 • In de ligboxenstal - vlakbij de melkstal - is ook ruimte gereserveerd voor een fraaie kantine.

  In de ligboxenstal - vlakbij de melkstal - is ook ruimte gereserveerd voor een fraaie kantine.

Laatste reacties

 • eg wel

  Nu nog een betere melkprijs. succes.

 • bb40

  Mooie stal en ondernemende mensen.
  Prima instelling en een eerlijk verhaal.
  Succes! !

 • ...............

  Die heeft wel wat verdiend aan de boe.. eh handel.

 • Farmer4life2

 • willemhof

  Hoe heeft deze veehouder het geregeld met een eventueel fosfaatquotum ?
  Vleesstieren vallen nl in een andere diercategorie dan melkvee en daardoor heeft hij geen fosfaatquotum .
  Al heeft hij een mooie kavel land.

 • Vhouder

  zou het niet normaal om die stieren om te wisselen tegen koeien net zoals je mestvarkens kunt uitwisselen tegen zeugen.

 • j.verstraten1

  zo te lezen had hij zijn veestapel op 2 juli een heel eind op peil dus geen vuiltje aan de lucht.
  Ik lees hier louter positieve reacties, maar velen zouden hem ook kunnen betichtten van snelle groeier die met buitenlands vee 'ons' fosfaatplafond heeft doen doorbreken. Ik zeg deze ondernemer heeft geplande keuzes gemaakt die achteraf goed uitpakken.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.