Rundveehouderij

Foto & video 8 reacties

Snelle groeiers bouwen staldeel met luchtwasser

Er vol voor gaan, risico's durven nemen en kostprijsbewust werken. Met die strategie groeide vof Bakker in Noordbeemster (N.-H.) de afgelopen twintig jaar stormachtig: van een grupstal met 30 melkkoeien en 24 hectare in 1997 naar een emissiearme ligboxental met 250 boxen en 90 hectare in 2015.

Foto

 • Jos (47, links) en Peter (50) Bakker houden in Noordbeemster (N.-H.) 180 melk- en kalfkoeien en 120 stuks jongvee, op 90 hectare. Ook zijn er 50 fokschapen op het bedrijf. De broers willen met eigen aanwas doorgroeien, om begin 2017 250 melk- en kalfkoeien te kunnen houden.

  Jos (47, links) en Peter (50) Bakker houden in Noordbeemster (N.-H.) 180 melk- en kalfkoeien en 120 stuks jongvee, op 90 hectare. Ook zijn er 50 fokschapen op het bedrijf. De broers willen met eigen aanwas doorgroeien, om begin 2017 250 melk- en kalfkoeien te kunnen houden.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Volgens het Beemster erfgoed dienen boeren uit te breiden achter hun traditionele stolpboerderij. Op het erf is er zodoende lintbebouwing. De 120m lange stal bestaat uit 3 delen en werd de afgelopen 15 jaar 2 keer verlengd. Dat gebeurde beide keren naar volle tevredenheid door bouwbedrijf De Jong Ursem.

  Volgens het Beemster erfgoed dienen boeren uit te breiden achter hun traditionele stolpboerderij. Op het erf is er zodoende lintbebouwing. De 120m lange stal bestaat uit 3 delen en werd de afgelopen 15 jaar 2 keer verlengd. Dat gebeurde beide keren naar volle tevredenheid door bouwbedrijf De Jong Ursem.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Hier is de lange stal goed in beeld gebracht. Het nieuwe staldeel is 55m lang en brengt de totale lengte van de ligboxenstal op 90m. Het voorste deel van de stal is 30m lang en wordt gebruikt als opslagruimte voor stro en machines. Ook is hier een afkalfruimte.

  Hier is de lange stal goed in beeld gebracht. Het nieuwe staldeel is 55m lang en brengt de totale lengte van de ligboxenstal op 90m. Het voorste deel van de stal is 30m lang en wordt gebruikt als opslagruimte voor stro en machines. Ook is hier een afkalfruimte.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Het nieuwe staldeel is hoger en breder dan het staldeel uit 2001. "We zijn overgestapt van een grupstal op een ligboxenstal met 82 boxen. Toen heel wat, maar achteraf hebben we toen te klein gedacht". Samen met zijn broer nam Jos het bedrijf in 1997 over en combineerde het met een fulltimebaan.

  Het nieuwe staldeel is hoger en breder dan het staldeel uit 2001. "We zijn overgestapt van een grupstal op een ligboxenstal met 82 boxen. Toen heel wat, maar achteraf hebben we toen te klein gedacht". Samen met zijn broer nam Jos het bedrijf in 1997 over en combineerde het met een fulltimebaan.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Hard werken, lef én blijven rekenen. Het zijn de 3 peilers onder de opmerkelijke snelle groei van het bedrijf. "We hebben meerdere keren grond en quotum bijgekocht. Natuurlijk krab je jezelf dan achter je oren en vraag je jezelf af of je er goed aan doet. Maar als ik het niet had gedaan, zou ik mijn hele leven spijt hebben gehad."

  Hard werken, lef én blijven rekenen. Het zijn de 3 peilers onder de opmerkelijke snelle groei van het bedrijf. "We hebben meerdere keren grond en quotum bijgekocht. Natuurlijk krab je jezelf dan achter je oren en vraag je jezelf af of je er goed aan doet. Maar als ik het niet had gedaan, zou ik mijn hele leven spijt hebben gehad."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Bij beweiden wordt met deze chemische luchtwasser uitgegaan van 3,5kg ammoniakuitstoot per dier per jaar. Bakker is tevreden over de luchtwasser. "Het is fris in de stal, lekker voor de dieren. Mixen stinkt ook veel minder." De gehele stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

  Bij beweiden wordt met deze chemische luchtwasser uitgegaan van 3,5kg ammoniakuitstoot per dier per jaar. Bakker is tevreden over de luchtwasser. "Het is fris in de stal, lekker voor de dieren. Mixen stinkt ook veel minder." De gehele stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Het bedrijf is emissiearm. Daardoor kunnen ze profiteren van de fiscale voordelen van de Mia- en Vamil-regeling: investeringsaftrek tot maximaal 36 procent van het investeringsbedrag en de mogelijkheid om 75 procent van de investering op een zelf te bepalen moment af te schrijven.

  Het bedrijf is emissiearm. Daardoor kunnen ze profiteren van de fiscale voordelen van de Mia- en Vamil-regeling: investeringsaftrek tot maximaal 36 procent van het investeringsbedrag en de mogelijkheid om 75 procent van de investering op een zelf te bepalen moment af te schrijven.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Onder de unit wordt zwavelzuur opgeslagen. Dit chemische product is essentieel bij de werking van de luchtwasser. Zwavelzuur bindt de ammoniak aan het water dat over het lamellenpakket van de luchtwasser wordt gesproeid.

  Onder de unit wordt zwavelzuur opgeslagen. Dit chemische product is essentieel bij de werking van de luchtwasser. Zwavelzuur bindt de ammoniak aan het water dat over het lamellenpakket van de luchtwasser wordt gesproeid.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Een paar weken voor de open dag wordt op het bedrijf hard gewerkt aan het in orde maken van de erfverharding. In de silo rechts wordt het spuiwater van de luchtwasser opgeslagen.

  Een paar weken voor de open dag wordt op het bedrijf hard gewerkt aan het in orde maken van de erfverharding. In de silo rechts wordt het spuiwater van de luchtwasser opgeslagen.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Jos Bakker moet wennen aan de luchtwasser in zijn stal. "Voorheen had ik alle deuren achterin de stal open staan. Nu houd ik alle deuren dicht en is ook het windbreekgaas voor een gedeelte afgesloten. Om een goede luchtstroom te creëren is het windbreekgaas in het oude staldeel volledig open."

  Jos Bakker moet wennen aan de luchtwasser in zijn stal. "Voorheen had ik alle deuren achterin de stal open staan. Nu houd ik alle deuren dicht en is ook het windbreekgaas voor een gedeelte afgesloten. Om een goede luchtstroom te creëren is het windbreekgaas in het oude staldeel volledig open."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Het nieuwe staldeel is puur en alleen ingericht voor het houden van melkvee. "We hebben hier geen loze hoeken, zoals in veel andere stallen. We willen de ruimte optimaal benutten", vertelt Jos Bakker. De nok van de stal is dicht, een vereiste voor het plaatsen van de luchtwasser.

  Het nieuwe staldeel is puur en alleen ingericht voor het houden van melkvee. "We hebben hier geen loze hoeken, zoals in veel andere stallen. We willen de ruimte optimaal benutten", vertelt Jos Bakker. De nok van de stal is dicht, een vereiste voor het plaatsen van de luchtwasser.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Overzicht van de 3+1-stal, die aan de rechterzijde 3 rijen boxen heeft. Sinds april dit jaar werkt Jos' broer Peter volledig mee op het bedrijf. Hij maakte al langer deel uit van de vof, maar had er tot voor kort een baan bij. "We zitten op één lijn. Samenwerken bevalt uitstekend".

  Overzicht van de 3+1-stal, die aan de rechterzijde 3 rijen boxen heeft. Sinds april dit jaar werkt Jos' broer Peter volledig mee op het bedrijf. Hij maakte al langer deel uit van de vof, maar had er tot voor kort een baan bij. "We zitten op één lijn. Samenwerken bevalt uitstekend".

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Ook na de uitbreiding willen de melkveehouders weidegang blijven toepassen. "Ik vind het een mooi gezicht om de dieren buiten te zien lopen. Ze gaan van april tot medio november naar buiten. 's Nachts gaan ze naar binnen. Voorheen was dat niet zo."

  Ook na de uitbreiding willen de melkveehouders weidegang blijven toepassen. "Ik vind het een mooi gezicht om de dieren buiten te zien lopen. Ze gaan van april tot medio november naar buiten. 's Nachts gaan ze naar binnen. Voorheen was dat niet zo."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • De huiskavel is 24 hectare. Vorig jaar nog kochten de broers 15 hectare grond bij. "Het ging om 3 percelen binnen een straal van een 0,5km. Een unieke kans, die we ondanks de hoge grondprijzen niet wilden laten liggen". Grond wisselt in de regio van eigenaar voor €60.000 tot €65.000 per hectare.

  De huiskavel is 24 hectare. Vorig jaar nog kochten de broers 15 hectare grond bij. "Het ging om 3 percelen binnen een straal van een 0,5km. Een unieke kans, die we ondanks de hoge grondprijzen niet wilden laten liggen". Grond wisselt in de regio van eigenaar voor €60.000 tot €65.000 per hectare.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • De Bakkers houden zowel zwart- als roodbonte koeien. Jos Bakker: "Onze roodbonte dieren zijn over het algemeen goed gespierd. Het zijn robuuste dieren, die tegen een stootje kunnen. Zeker in een groot koppel is dat belangrijk."

  De Bakkers houden zowel zwart- als roodbonte koeien. Jos Bakker: "Onze roodbonte dieren zijn over het algemeen goed gespierd. Het zijn robuuste dieren, die tegen een stootje kunnen. Zeker in een groot koppel is dat belangrijk."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • De broers leveren aan Cono Kaasmakers. De dieren leveren op jaarbasis 8.000 liter. "We hebben nu veel vaarzen aan de melk. De bouwperikelen hebben toch ook wel invloed gehad op de productie. We willen toewerken naar een jaarproductie van 9.000l liter. Straks moet dat kunnen."

  De broers leveren aan Cono Kaasmakers. De dieren leveren op jaarbasis 8.000 liter. "We hebben nu veel vaarzen aan de melk. De bouwperikelen hebben toch ook wel invloed gehad op de productie. We willen toewerken naar een jaarproductie van 9.000l liter. Straks moet dat kunnen."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Het is dus de luchtwasser die de stal emissiearm maakt. "De beloopbaarheid van emissiearme vloeren is nog wel eens een probleem. De koeien gaan hier naar buiten. 's Zomers droogt de vloer dan snel op. Een emissiearme vloer wordt dan al snel glad. Daar was ik toch wel bang voor".

  Het is dus de luchtwasser die de stal emissiearm maakt. "De beloopbaarheid van emissiearme vloeren is nog wel eens een probleem. De koeien gaan hier naar buiten. 's Zomers droogt de vloer dan snel op. Een emissiearme vloer wordt dan al snel glad. Daar was ik toch wel bang voor".

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • De mestrobot houdt de betonroosters schoon.

  De mestrobot houdt de betonroosters schoon.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • De afkalfruimte bevindt zich in de voorzijde van de stal. Kalfjes blijven er 2/3 dagen bij de moederkoe. Jos Bakker zweert al jaren bij deze werkwijze. "Na het afkalven zijn de koeien in mijn ogen actiever. Ze functioneren beter met het kalf erbij. Ze worden wel gewoon tweemaal daags gemolken."

  De afkalfruimte bevindt zich in de voorzijde van de stal. Kalfjes blijven er 2/3 dagen bij de moederkoe. Jos Bakker zweert al jaren bij deze werkwijze. "Na het afkalven zijn de koeien in mijn ogen actiever. Ze functioneren beter met het kalf erbij. Ze worden wel gewoon tweemaal daags gemolken."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • De kalverdrinkautomaat is nieuw op het bedrijf. De broers willen op termijn 250 melk- en kalfkoeien en zo'n 20 tot 25 kalfjes houden. "We willen straks weer zo'n 75 stuks jongvee extern opfokken, zodat we 350 stuks vee hebben. Het vervangingspercentage is nu 20. We willen terug naar 15 procent vervanging."

  De kalverdrinkautomaat is nieuw op het bedrijf. De broers willen op termijn 250 melk- en kalfkoeien en zo'n 20 tot 25 kalfjes houden. "We willen straks weer zo'n 75 stuks jongvee extern opfokken, zodat we 350 stuks vee hebben. Het vervangingspercentage is nu 20. We willen terug naar 15 procent vervanging."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Bakker is tegen de invoering van fosfaatrechten. "Grondgebondenheid in combinatie met mestverwerkingsplicht lijkt mij voldoende. Er is nog veel onduidelijk. Hoe komt het bijvoorbeeld met de regeling voor knelgevallen? Een lage melkprijs houdt je scherp en maakt je creatief. Daar heb ik een stuk minder moeite mee dan in te spelen op dit soort beleidsveranderingen."

  Bakker is tegen de invoering van fosfaatrechten. "Grondgebondenheid in combinatie met mestverwerkingsplicht lijkt mij voldoende. Er is nog veel onduidelijk. Hoe komt het bijvoorbeeld met de regeling voor knelgevallen? Een lage melkprijs houdt je scherp en maakt je creatief. Daar heb ik een stuk minder moeite mee dan in te spelen op dit soort beleidsveranderingen."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Een voorbeeld van kostprijsbewust werken is volgens Bakker het aanhouden van een eigen fokstier. Ieder jaar komt er een nieuwe stier, geleverd door ALH Genetics. "De stier is verantwoordelijk voor de helft van het aantal bevruchtingen. We kunnen niet zonder kunstmatige inseminatie".

  Een voorbeeld van kostprijsbewust werken is volgens Bakker het aanhouden van een eigen fokstier. Ieder jaar komt er een nieuwe stier, geleverd door ALH Genetics. "De stier is verantwoordelijk voor de helft van het aantal bevruchtingen. We kunnen niet zonder kunstmatige inseminatie".

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Droge koeien en geïnsemineerde pinken staan op stal.  "Ik ben niet zo'n fokker, maar dit zijn mooie dieren", aldus Bakker.

  Droge koeien en geïnsemineerde pinken staan op stal.  "Ik ben niet zo'n fokker, maar dit zijn mooie dieren", aldus Bakker.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • De bouw van het nieuwe staldeel verliep hectisch. De voergang is enkel vanaf de achterzijde bereikbaar. Tijdens de bouw was ook die toegang gestremd. "Het voerpad stond vol met balen. Die hebben we allemaal handmatig gevoerd. Dat kostte veel arbeidstijd".

  De bouw van het nieuwe staldeel verliep hectisch. De voergang is enkel vanaf de achterzijde bereikbaar. Tijdens de bouw was ook die toegang gestremd. "Het voerpad stond vol met balen. Die hebben we allemaal handmatig gevoerd. Dat kostte veel arbeidstijd".

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Vof Bakker maakte tijdens de stalbouw talloze foto's. Op deze foto is goed te zien hoe het voerpad afgeladen vol staat met balen.

  Vof Bakker maakte tijdens de stalbouw talloze foto's. Op deze foto is goed te zien hoe het voerpad afgeladen vol staat met balen.

  Foto: Vof J. en P. Bakker
 • Ook op deze bouwfoto zijn de balen op het voerpad goed zichtbaar.

  Ook op deze bouwfoto zijn de balen op het voerpad goed zichtbaar.

  Foto: Vof J. en P. Bakker
 • Een loonwerker voert de melkkoeien op het bedrijf. Dat bevalt uitstekend. Het bespaart tijd én geld. "Hij komt eenmaal daags met zijn voermengwagen en is binnen een kwartier weer klaar. Gemengd voeren is de toekomst. Het bespaart ons arbeidstijd, mechanisatie en brandstof", vertelt Bakker.

  Een loonwerker voert de melkkoeien op het bedrijf. Dat bevalt uitstekend. Het bespaart tijd én geld. "Hij komt eenmaal daags met zijn voermengwagen en is binnen een kwartier weer klaar. Gemengd voeren is de toekomst. Het bespaart ons arbeidstijd, mechanisatie en brandstof", vertelt Bakker.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Jos Bakker schuift het voer aan met een Kubota M9540. Het rantsoen bestaat uit een mix van kuilgras, mais, witlofpenen, soja en bierbostel.

  Jos Bakker schuift het voer aan met een Kubota M9540. Het rantsoen bestaat uit een mix van kuilgras, mais, witlofpenen, soja en bierbostel.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Het melken gebeurt in een 2x8 zij-aan-zij melkstal. Jos en Peter zijn per melkbeurt 2,5 uur bezig, excl. schoonmaken. De een melkt, de ander voert. "De piekbelasting is hoog. We denken er aan om vreemde arbeid in te huren. Een nieuwe melkput hebben we wel overwogen, maar uit kostenoverwegingen nog niet gerealiseerd. Misschien dat we ooit voor robots kiezen. Eerst moet er maar weer geld worden verdiend."

  Het melken gebeurt in een 2x8 zij-aan-zij melkstal. Jos en Peter zijn per melkbeurt 2,5 uur bezig, excl. schoonmaken. De een melkt, de ander voert. "De piekbelasting is hoog. We denken er aan om vreemde arbeid in te huren. Een nieuwe melkput hebben we wel overwogen, maar uit kostenoverwegingen nog niet gerealiseerd. Misschien dat we ooit voor robots kiezen. Eerst moet er maar weer geld worden verdiend."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Het bedrijf heeft een eigen waterbron, op 60 meter diepte. "De waterdruk was hier vaak te laag. Daar waren we klaar mee."

  Het bedrijf heeft een eigen waterbron, op 60 meter diepte. "De waterdruk was hier vaak te laag. Daar waren we klaar mee."

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Beeld van de kuilplaat en de twee sleufsilo's. De broers willen de komende jaren nog twee sleufsilo's plaatsen. Ook willen ze het dak van de bestaande ligboxenstal vervangen. "Dat moet binnen drie jaar gebeuren, zodat we nog kunnen profiteren van de Mia en Vamill-regelingen", vertelt Jos Bakker.

  Beeld van de kuilplaat en de twee sleufsilo's. De broers willen de komende jaren nog twee sleufsilo's plaatsen. Ook willen ze het dak van de bestaande ligboxenstal vervangen. "Dat moet binnen drie jaar gebeuren, zodat we nog kunnen profiteren van de Mia en Vamill-regelingen", vertelt Jos Bakker.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie
 • Het scheelde weinig of Jos' hond Boris had de bouw niet overleefd. Hij werd overreden door een shovel, maar hield geen blijvend letsel over aan het ongeluk. Op vrijdag 30 oktober is er een open dag bij vof gebr. J. en P. Bakker. Bezoekers zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Middenweg 7 in Noordbeemster.

  Het scheelde weinig of Jos' hond Boris had de bouw niet overleefd. Hij werd overreden door een shovel, maar hield geen blijvend letsel over aan het ongeluk. Op vrijdag 30 oktober is er een open dag bij vof gebr. J. en P. Bakker. Bezoekers zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Middenweg 7 in Noordbeemster.

  Foto: Ton Kastermans Fotografie

Laatste reacties

 • Vhouder

  mag je met een luchtwasser de stal verder gewoon traditioneel bouwen ?

 • Ossen

  Hoe kan het dat de lucht in de stal schoner is door het het gebruik van een luchtwasser?

 • Ossen

  waarom krijgen we geen antwoord?

 • info58

  @ Ossen
  Je kunt de reportage van Fam Bouwmeester uit Rouveen bekijken.

 • PoelsmaB

  Vof Bakker koos voor een betonnen roostervloer. Een emissiearme vloer was door de keuze voor een luchtwasser niet nodig. Een open nok is bij zo'n luchtwassysteem niet toegestaan.
  Voordeel van de luchtwasser is dat de ammoniak grotendeels uit de stal wordt getrokken en niet onder de stal wordt opgeslagen. Bij beweiden wordt met deze chemische luchtwasser uitgegaan van 3,5kg ammoniakuitstoot per dier per jaar. De ervaringen van Bakker zijn positief: "Voorheen had ik alle deuren achterin de stal open staan. Nu houd ik alle deuren dicht en is ook het windbreekgaas voor een gedeelte afgesloten. Het is lekker fris in de stal. Mixen stinkt ook veel minder."
  Zie hier de fotoreportage waar in bovenstaande reactie naar wordt verwezen: http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2015/9/Gemengd-bedrijf-met-luchtwasser-klaar-voor-toekomst-2689982W/

 • snufferman

  En waarom stonken me knappe kleren dan alsnog. Lucht moet toch door de stal voor het de luchtwasser bereikt dus om dan te zeggen dat het minder stinkt in stal klopt volgens mij niet

 • Ossen

  De ventilatoren zorgen voor de luchtstroom. De luchtwasser maakt alleen de lucht schoon voor deze naar buiten gaat.
  Als je de ammoniak uit de kelder trekt naar buiten heb je last van putventilatie, dus meer stank in de stal.

 • landboer

  In de toekomst allemaal zo,n ding?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.