Rundveehouderij

Foto & video 51 reacties

‘Met 90 koeien onvoldoende inkomen, dan ook met 180’

Terwijl aan de Nederlandse kant volop is of wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de melkveestapel blijven ze aan de Belgische, het Franstalige deel, opvallend rustig. Genoeg is genoeg is het credo. Bruno Nicolaije (38) is daar heel stellig in: “Als je met 90 koeien geen voldoende gezinsinkomen behaalt, haal je dat met 180 koeien ook niet. Ik kan het bedrijf nu samen met mijn vrouw rondzetten. Ik wil geen vreemd personeel. Bovendien heb ik ook een gezins- en sociaalleven. Ik leef maar één keer.”

Foto

 • Het bedrijf van Bruno en Aurélie Nicolaije-Hopperets omvat 49 hectare waarvan 3,5 ha mais. De rest is in gebruik als grasland, waarvan 25 ha voor beweiding. De veestapel omvat 90 koeien en 79 stuks jongvee. Het is een kruising van Holstein met Pie-Noir en Pie-Rouge. De gemiddelde productie is 8.329 kilo met 3,99 vet en 3,27 eiwit.

  Het bedrijf van Bruno en Aurélie Nicolaije-Hopperets omvat 49 hectare waarvan 3,5 ha mais. De rest is in gebruik als grasland, waarvan 25 ha voor beweiding. De veestapel omvat 90 koeien en 79 stuks jongvee. Het is een kruising van Holstein met Pie-Noir en Pie-Rouge. De gemiddelde productie is 8.329 kilo met 3,99 vet en 3,27 eiwit.

  Foto: Guus Queisen
 • Het huidige rantsoen voor de hoog productieven omvat (in DS) 4,6 kilo mais, 8,7 kg voordroogkuil, 0,5 kg luzerne en, 1,5 kg bietenpulp. Bruno kan slechts 3,5 ha mais zelf telen en koopt jaarlijks 6 ha snijmais aan. Oorzaak van het lage aandeel mais zijn de heuvels waarin het bedrijf is gelegen. Slechts 3,5 ha kan Bruno zelf telen. Naar het bos toe zitten veel stenen in de grond en naar het dal toe is de grond erg nat.

  Het huidige rantsoen voor de hoog productieven omvat (in DS) 4,6 kilo mais, 8,7 kg voordroogkuil, 0,5 kg luzerne en, 1,5 kg bietenpulp. Bruno kan slechts 3,5 ha mais zelf telen en koopt jaarlijks 6 ha snijmais aan. Oorzaak van het lage aandeel mais zijn de heuvels waarin het bedrijf is gelegen. Slechts 3,5 ha kan Bruno zelf telen. Naar het bos toe zitten veel stenen in de grond en naar het dal toe is de grond erg nat.

  Foto: Guus Queisen
 • In eerste instantie hield hij de koeien in de aanbindstal, die tegen de oude stallen is aangebouwd. Hier vertoeven nu de droogstaande koeien.

  In eerste instantie hield hij de koeien in de aanbindstal, die tegen de oude stallen is aangebouwd. Hier vertoeven nu de droogstaande koeien.

  Foto: Guus Queisen
 • In 2012 investeren Bruno en Aurélie in een nieuwe ligboxenstal met een 2 x 10 swingover melkstal. De gemeente eiste een houtenstal. Deze past beter in het heuvellandschap.

  In 2012 investeren Bruno en Aurélie in een nieuwe ligboxenstal met een 2 x 10 swingover melkstal. De gemeente eiste een houtenstal. Deze past beter in het heuvellandschap.

  Foto: Guus Queisen
 • De stal beschikt over 80 ligboxen en een strohok voor de koeien die moeten afkalven.

  De stal beschikt over 80 ligboxen en een strohok voor de koeien die moeten afkalven.

  Foto: Guus Queisen
 • In eerste instantie ging zijn voorkeur uit naar een aanbindstal. Mede op basis van goede ervaringen met dit stalsysteem in Canada. “Dan heb je steeds een goed zicht op al je koeien.”

  In eerste instantie ging zijn voorkeur uit naar een aanbindstal. Mede op basis van goede ervaringen met dit stalsysteem in Canada. “Dan heb je steeds een goed zicht op al je koeien.”

  Foto: Guus Queisen
 • Uiteindelijk gaf het arbeidsgemak de doorslag in de keuze voor een ligboxenstal. Bruno: “Is toch makkelijker werken in een ligboxenstal.”

  Uiteindelijk gaf het arbeidsgemak de doorslag in de keuze voor een ligboxenstal. Bruno: “Is toch makkelijker werken in een ligboxenstal.”

  Foto: Guus Queisen
 • Het jongvee verblijft in de oude stallen. Ondanks dat deze laag en oud zijn, is het stalklimaat opvallend goed.

  Het jongvee verblijft in de oude stallen. Ondanks dat deze laag en oud zijn, is het stalklimaat opvallend goed.

  Foto: Guus Queisen
 • Na het kalven krijgen de koeien 50 liter lauwwarm water aangevuld met sporenelementen, mineralen en gist.

  Na het kalven krijgen de koeien 50 liter lauwwarm water aangevuld met sporenelementen, mineralen en gist.

  Foto: Guus Queisen
 • Grootste probleem waar Nicolaije bij zijn koeien in de ligboxenstal mee kampt, is de klauwaandoening Mortellaro, dit ondanks dat hij de roosters drie keer daags veegt. In de winter laat hij de koeien in de sneeuw lopen zodat hun poten goed schoon worden en hij ze makkelijker kan bekappen. In het voorjaar laat hij de koeien zo vroeg mogelijk naar buiten.

  Grootste probleem waar Nicolaije bij zijn koeien in de ligboxenstal mee kampt, is de klauwaandoening Mortellaro, dit ondanks dat hij de roosters drie keer daags veegt. In de winter laat hij de koeien in de sneeuw lopen zodat hun poten goed schoon worden en hij ze makkelijker kan bekappen. In het voorjaar laat hij de koeien zo vroeg mogelijk naar buiten.

  Foto: Guus Queisen
 • In circa 75 minuten melkt Bruno de 85 koeien in een uit 2012 stammende 2 x 10 Delaval swing-over melkstal voorzien van automatische afname.

  In circa 75 minuten melkt Bruno de 85 koeien in een uit 2012 stammende 2 x 10 Delaval swing-over melkstal voorzien van automatische afname.

  Foto: Guus Queisen
 • De melk gaat naar Walhorn, de naburige coöperatie die afgelopen jaar is opgegaan in Arla. Hierover is Bruno nog steeds erg kritisch.

  De melk gaat naar Walhorn, de naburige coöperatie die afgelopen jaar is opgegaan in Arla. Hierover is Bruno nog steeds erg kritisch.

  Foto: Guus Queisen
 • Hij heeft vier koeien in de stal gehad die de grens van 100.000 kilo melk hebben overschreden. Topper was koe Gonda (Modell-dochter) die in 21 jaar 17 nakomelingen kreeg en een levensproductie realiseerde van 145.000 kilo. De foto en oorkonde hangt op een prominente plaats in het kantoor.

  Hij heeft vier koeien in de stal gehad die de grens van 100.000 kilo melk hebben overschreden. Topper was koe Gonda (Modell-dochter) die in 21 jaar 17 nakomelingen kreeg en een levensproductie realiseerde van 145.000 kilo. De foto en oorkonde hangt op een prominente plaats in het kantoor.

  Foto: Guus Queisen

Laatste reacties

 • John*

  zolang iedereen in zo n gebied zijn gemak houd gaat die vlieger wel op.

 • agratax2

  Ik denk dat deze spreker gelijk heeft. Het gross van de snelle groeiers moet geld aantrekken en eventueel vreemdspersoneel aannemen. Dit zijn beide zaken die geld kosten zonder rekening te houden met hoge of lage melkprijzen. Moet het kapitaal rekening houden met hoge en lage prijzen dan is het risico dragend en is de boer dus hooguit mede aandeelhouder en afhankelijk van de andere geldschieters of hij wel of niet het bedrijf mag blijven leiden.
  Nu hoor enkelen al denken personeel nee dat nooit dan wel melkrobots. Goed idee maar die kosten nog meer investeringen en dus nog meer afhankelijk van geldschieters. Hoe meer vreemd kapitaal hoe minder zeggenschap er over blijft en hoe kleiner de marge.

 • boerke brabant

  @john ?
  hoezo ? dus als er eentje begint met groeien , dan moet de rest volgen ?
  (=onzin,je niet gek laten maken)

  Ik ben het volledig eens met deze belgische ondernemer. Als je het met 90 niet redt, waarom dan wel met 180 ?

 • agri2

  Je kunt het ook omdraaien, als je het met 90 koeien red, red je het dan ook met 45 koeien?

 • LUCTOR

  @john Dus het is toch zo uit jouw reactie op te maken er wordt niet als ondernemer op de markt in gespeeld maar eerst naar de omgeving gekeken het doet mij deugd dat mijn mening die ik hier wel eens geventileerd heb op realiteit berust.

 • koeboertje

  Steeds wordt de naam aanbindstal door de redactie gebruikt, dit geeft een negatieve lading aan de stal , gewoon Grupstal klinkt toch veel beter?

 • John*

  wat ik wil zeggen is dat als je het nu met 90 red het waarschijnlijk niet meer red als bedrijven om je heen lagere kostprijzen halen.

  De ontwikkeling in de varkenshouderij is hetzelfde door korte looplijnen, automatisering en veeverbetring kan een ondernemer nu 500 tot 600 zeugen aan. puur op kostprijs wordt er nu al een voordeel gepakt. De ontwikkeling zet door en paar jaar later is dat de opbrengstprijs.

  Maar ik kijk inderdaad wel naar omgeving waarin ik produceer. wat zijn de kostprijzen en marges van mijn 'concurrenten', Hoe groot is mijn kans om te overleven in de slechte tijd. Dit betekent dus welke bedrijven leggen er eerder de deur sluiten dan mij zodat de markt weer gezond wordt. Lang onder de kostprijs produceren kan niemand. De melkveehouderij gaat dezelfde kant op.
  Maar als iedereen in een groot gebied stil blijft zitten is er niets aan de hand. Geen productiestijgingen door opschalen etc.

 • John*

  @ luctor,

  natuurlijk is de omgeving waarin je produceerd belangrijk, je deelt met zijn allen dezelfde markt en daarom maak je ook een concurrentie analyse. En daar baseer je je strategie en keuzes in de bedrijfsvoering op.

 • boerke brabant

  @john we zullen over 2 a 3 jaar kijken wie er de laagste kostprijs heeft/had

 • John*

  @ boerke brabant,

  gelukkig zijn niet alle bedrijven en ondernemers hetzelfde.. en als je een rondje door het land maakt zie je ook wel de bedrijven die toe zijn aan een investeringsronden of zoetjes aan af aan het bouwen zijn.

 • Mozes

  @John #7 , waarop baseer jij de gedachte dat groter automatisch leidt tot een lagere kostprijs? Zolang de extra melk met eigen arbeid en eigen voer geproduceerd wordt zal de kostprijs inderdaad lager zijn. Maar als je boven de grens van eigen arbeid groeit, en daarbij ook nog voer moet aankopen, mest afvoeren en moet investeren in stalruimte?

  Niemand heeft mij tot nu toe kunnen voorrekenen dat investeren in stalruimte, voer aankopen, mestafvoeren én vreemde arbeid inhuren leidt tot een lagere kostprijs. Ik ken ondertussen al wel voorbeelden van boeren die zijn ingekrompen naar een omvang die paste op eigen grond en met eigen arbeid rond kon worden gezet omdat ze daarmee eerder méér verdienden dan minder en met veel minder kopzorg.

 • koeboertje

  John , ik denk dat je toch eventjes beter de cijfertjes moet bestuderen, er zijn namelijk grote verschillen in inkomen tussen de beste en de slechtste ondernemers, hier zit meer dan een inkomen verschil in , zowel bij de kleinere bedrijven zitten boeren met een goed inkomen , als ook bij de grotere .
  Melkveebedrijven zijn afhankelijk van grond , ook is er meer diversiteit in de zuivelproducten . Dus niet te vergelijken met de varkenshouderij.

 • W Geverink

  Bruno heeft gewoon helemaal gelijk. Je werkt om te leven en niet andersom. Er is geen land op aarde waar de boeren zo ambitieus zijn als in Nederland. Nog meer, nog groter, nog efficienter en nog meer vreemd vermogen. Als John in zijn uppie over tien jaar met duizend zeugen en een zere rug nog harder moet rennen om de kop boven water te houden dan doet (probeert) hij dat. Ach als je jong bent en vol vuur zit dan gaat het nog wel maar je moet er toch niet aan denken dat je harder moet werken naarmate je ouder wordt.

 • bankivahoen

  Je zult ze maar de kost moeten geven , de boeren die er na een tiental jaren (toen ze nog jong waren ) achter komen dat ze veel te groot zijn geworden voor wat het lichaam nog aan kan als ze de 50 gepasseerd zijn.
  Velen zouden van het bedrijf af willen maar kunnen niet omdat de schuldenlast nog veel te hoog is en omdat de waarde de laatste jaren gekelderd is. Er is totaal geen enkele interesse voor de meeste boerderijen omdat ze zelfs ook voor een habbekrats nog niet te financieren zijn.
  Iets wat voor een makkelijke oude dag had moeten zorgen is een blok aan het been geworden. Velen zitten in zak en as.
  Het zou oa. boerderij.nl sieren om hier voortdurend aandacht aan te besteden maar ook hun journalisten willen alles verborgen houden.
  Men wil er gewoon weg niet over praten. Werk aan de winkel en rap een beetje zou ik zeggen !

 • schoenmakers1

  Mooi artikel, wat mij bovendien opviel dat ook deze boer weer de dieren buiten doet omdat de stal bij volledig opstallen niet voldoet, foto 10

 • John*

  Iedere ondernemer heeft zijn optimum. Maar ik vraag me toch af waarom er als een ligboxen stal van 60 koeien versleten is er nauwelijks nieuwe terug gezet wordt voor 60 koeien? Juist als de stallen versleten zijn moeten er keuzes gemaakt worden. En dat is toch vaak stoppen of doorgaan met een uitbreiding om de vaste kosten te drukken. Voor de koeien is het een verheelijking. eerst met zijn 80 koeien 60 boxen delen en daarna met 80 koeien in een stal van 120 zodat er weer zoetjes doorgegroeid kan worden. En die groei zal wel zoetjes blijven eerst was quotum de beperking en nu wordt de ruwvoervoorziening de beperking.

 • Demeter Griend

  Helemaal mee eens.
  Mooi voorbeeld hoe het ook kan en dat je een ander ook wat gunt in plaats van meer, meer, meer.

 • schoenmakers1

  mooie reportage, wat me weer opvalt is dat ook deze veehouder de dieren uitloop geeft omdat hij de problemen met de poten niet aankan bij constant opstallen, zie foto 10

 • jan007

  90 koeien vind ik heel wat, volgens mij hoef je je niet te vervelen als die hebt.

 • Eminem2010

  1+1 = niet altijd 2 soms maar anderhalf.

 • whatever

  wat een verademing, dat Boerderij ook eens ruimte geeft voor dit verhaal, en niet alleen verhalen over groei en meer, meer, meer!! helemaal mee eens!!

 • landboer

  Helemaal met jou eens Mozes ,alleen ben ik bang dat sommigen daar wat laat achter komen. En dat is mede veroorzaakt door de voormannen van LTO en RFC!

 • alco1

  @Landboer. Ik ben het er ook volledig mee eens wat er in #11 staat.
  Maar het is wel vloeken tegen @Mozes, om daar als veroorzaker .......
  aan te wijzen.

 • nicolaije

  ik ben bruno nicolaije!!!
  dag allemaal..

 • Ferm

  Mooi om te zien dat het zo ook kan met 90 koeien een gezinsbedrijf runnen. @bankivahoen, wat u zegt in # 14 ben ik met u eens, ik heb alleen geen cijfers die mijn gevoel hieromtrent staven, maar gezien de huidige ontwikkelingen wel zeer plausibel. Ik heb het boek 'de Hanenbalken' van Lizzy van Leeuwen gelezen en zij heeft het daarin over ' The Farm Crisis' in de jaren tachtig in de VS, Iowa. Exact dezelfde ingrediënten gingen vooraf aan de crisis daar, die nu Nederland/West Europa in zijn greep houdt. Namelijk de roep tot opschalen, daardoor zware financiële verplichtingen aangaan, vervolgens een economische crisis en daar bovenop een boycot, waardoor de opbrengsten sterk terugvielen, plus een verhoging van de rente. Van dit laatste is hier nog geen sprake van. Maar de gevolgen daar waren desastreus. De documentaire laat zien hoe snel het kan gaan. Zou zeker de Boerderij.nl sieren om aandacht aan deze andere kant te schenken. Wat meer realiteit weergeven!

 • bankivahoen

  Ben blij dat jij het ook herkent Paysanne@ , ik dacht al reageert hier nou niemand op mijn reactie ? De 10 reacties na die van mij ( # 14 ) in ieder geval niet.
  Misschien dat de groep boeren waar het hier over gaat weinig deelnemen aan zulk soort social media .

 • Ferm

  Ik denk@bankivahoen dat u daar gelijk in heeft, maar het blijkt ook vaak not done te zijn om het geheel van een realistischere kant te benaderen in reacties op items op deze boerderij-site. Ik heb ' The Farm Crisis' op connect als discussie punt geplaatst, maar het blijft erg stil, ook wat betreft de panelleden van de Boerderij. Het hoeft niet te betekenen dat het niet leeft onder de lezers, maar niet iedereen voelt zich gemakkelijk in het reageren. Daarom zou dit, journalistiek gezien, best door de Boerderij opgepakt kunnen worden, maar ik ben bang dat deze alleen voor het 'positieve' nieuws gaan. Hoe onafhankelijk stel je je dan op vraag ik mij af.

 • Fermer

  @bankivahoen, ik ben het volledig met je eens, alleen is er geen oplossing. Mensen als oa Minasblunders en Agratax schreven al jaren dat de melkveehouderij zichzelf enorm voor de gek loopt te houden met hun zgn. geweldige rendementen, dat groei boven een optimum niet rendabel voorgerekend kan worden, dat er zeker een markt voor een veelvoud van melkaanvoer is maar deze de hier benodigde melkprijs nooit zal kunnen betalen en de aanstaande melkexplosie die de melkprijs lange tijd in z'n greep zal houden. Nu berichten over boeren die tot inzicht zijn gekomen dat ze slechts meegelopen hebben met het grote gelijk, maar in werkelijkheid zichzelf volledig vast gezet hebben, is niet de oplossing aandragen die nodig zal zijn. Te laat komen met de realistische toekomstverwachtingen door zeker RFC, LTO maar ook Boerderij zal menig boer duur komen te staan.

 • abtje

  @bankivahoen Wat anders te doen dan hopen dat je het mis hebt of hopen dat het meevalt?

 • Ferm

  @abtje en @ Emmerei, er valt denk ik al niet veel meer op te lossen, er is alleen misschien de hoop dat het anders uitpakt dan dat ik vermoed. Maar als ik de toekomstvisie van LTO enige tijd geleden hier las, dan hebben hun de hoop op een goede afloop ook wel opgegeven. Dat staat er dan in kille cijfers, maar het zegt nogal wat. LTO, FC, ze lijken allemaal terug te krabbelen wat hun adagio aangaande opschalen aangaat in het korte verleden hiervoor. FC heeft teveel melk om het goed te verwaarden en het LTO lijkt zich op haar schreden terug te trekken, af te wenden van de keerzijde van haar in het verleden verkondigde verhaal. Het lijkt nu in de media dat boeren waar het niet zo goed voor uitpakt, doodgezwegen worden als zouden ze een eenling zijn of mis-management vertonen. Maar het verhaal gaat verder dan alleen de individuele boer die knel komt te zitten. Als de cijfers waarheid worden die LTO in haar toekomstvisie schetst, is het goed dat de media/boerderij daar ook oog voor heeft wat dit sociaal, maar ook voor BV Nedérland zal betekenen. Voor de multinationals blijft het een win-situatie, onder de boeren zullen er vele verliezers zijn, of niet?

 • info36

  Genoeg is beter. Rupsje nooitgenoeg is altijd ellende

 • bart1

  Eindelijk een goed verhaal van 'boerderij'
  en alle lof voor deze realistische boer/ondernemer.
  Oja 'JOHN' je bent een knappe kerel als je 500 a 600 zeugen ALLEEN aankan! Dat bestaat NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • mp90

  rond de 100 koeien is een bedrijf wat 1 persoon kan doen en of dat nou 90 of 110 is maakt het verschil niet. Grote bedrijven zitten ook rond dit aantal per persoon. De winst wat je dus maakt door veel groter te worden zit hem alleen in de mengwagen en melkstal (machines) door meer liters kunt delen maar daar staat wel tegenover dat je die winst weer kwijt bent aan personeelskosten, daarbij komt dat de winst wat je op je machines hebt nog lager is als je personeelskosten. En de discussie waarom boeren dan geen 45 koeien meer melken dat is heel makkelijk met 45 koeien is er voor 1 persoon gewoon geen full time baan. Dit is met 100 koeien wel het geval. Onthou goed met 300 koeien slaaf van je bedrijf! Met 100 koeien een sociaal leven ernaast, en met 1000 koeien zoveel personeel dat je vervanging hebt als er iemand uit valt!

 • arieb

  Ik woon zelf in een oude boerderij,van omstreeks 1660..De boer die omstreeks 1970 is opgehouden met boeren,had 12 stuks melkvee,naast nog 9 stuks jongvee.Bij de boerderij hoorde 32ha.grasland
  De boer en zijn vrouw verzorgden het vee,terwijl de broervan de boer de melk uitventte,in een wijk van Dordrecht.De leden van beide families zijn toch redelijk oud geworden,ik vraag mij af hoe dat mogelijk was,gezien de aantallen vee van tegenwoordig?

 • arieb

  Ik woon zelf in een oude boerderij,van omstreeks 1660..De boer die omstreeks 1970 is opgehouden met boeren,had 12 stuks melkvee,naast nog 9 stuks jongvee.Bij de boerderij hoorde 32ha.grasland
  De boer en zijn vrouw verzorgden het vee,terwijl de broervan de boer de melk uitventte,in een wijk van Dordrecht.De leden van beide families zijn toch redelijk oud geworden,ik vraag mij af hoe dat mogelijk was,gezien de aantallen vee van tegenwoordig?

 • Fermer

  @arieb, even voor 1970 werkten gewone burgers bijna allemaal nog, de meesten 6 dagen per week 9 uur, en hadden de meesten nog niet genoeg inkomen om een redelijk bestaan te hebben.
  Ik vraag me af wie die welvaart van de momentele burger eigenlijk betaald heeft?

 • alco1

  Luchtgeld en lage rente.

 • Fermer

  @alco, inderdaad, maar dat luchtgeld en die lage rente zijn slechts mogelijk gemaakt door uitbuiting van de Nederlandse boerenstand en het opsouperen van de Nederlandse bodemschat aardgas. Dan weet @arieb wie het mogelijk gemaakt heeft dat hij in die mooie, gerestaureerde boerderij kan wonen.

 • ed12345

  Paysanne Ik heb hier de Farm crises in Canada aan den lijve meegemaakt .Ik denk nog steeds dat de boerderij die door dik en dun het vol houdt is het bedrijf dat het maximale productie heeft ,en of dat nou melkkoeien of ha bouwland zijn maakt niet uit, haalt met alleen zijn gezin of famillie maar wel vrij modern zijn en blijven ,als daar een melkrobot bij hoort om het werk rond te zetten dan zal dat ook moeten

 • Ferm

  @ed12345, dat zal me wat geweest zijn in die tijd voor jou en je collega-boeren/omgeving. Je hebt gelijk als je zegt dat je het het langste volhoud met je bedrijf als je het optimaal benut. Wij geloven ook dat een gezinsbedrijf het bestendigst is. Hoe zijn jullie die tijd doorgekomen? Denk jij, gezien de huidige situatie in West-Europa, dat we dichterbij een situatie van een Farm Crisis zitten dan we denken?

 • vanbedaf

  Gelukkig mogen we allen zelf beslissen hoeveel koeien we willen melken. Heel veel hangt af van je omstandigheden en voorkeuren. Doe wat het beste past in jouw situatie, kijk niet naar je buren. Er is een plaats voor allemaal, en ik heb het volste vertrouwen in de toekomst voor de melkveehouderij. Realistisch blijven maar nooit bang zijn voor hetgeen wat nog moet komen.

 • Piet, Midden-Europa

  Melkveehouder Bruno is een verstandige man met een Gelukkige en Vriendelijke Uitstraling. EN ? WAAROM ZOU JE MEER ZORGEN OP JE HALS HALEN DAN NODIG IS ???

 • groot731

  klopt allemaal...totdat er een opvolger komt en het bedrijf geupdate moet worden..
  Niemand ontkomt in zijn cariere aan nieuwbouw of groot onderhoud wat veelal gepaart gaat met extra financiering, om dit zosnel mogelijk weg te werken gaat het vaak makkelijker iets te bouwen waardoor je extra omzet kunt genereren wat meestal een grotere stal is waar wat meer beesten kunnen worden gemolken.
  misschien molk hij in de aanbindstal ook wel 45 koeien?

 • vanbedaf

  Meer koeien kan ook leiden tot minder zorgen. Het mooie van ons vak is dat we zelf de ontwikkeling van onze bedrijven mogen en kunnen bepalen binnen ieders unieke randvoorwaarden.

 • mbeirens

  Ik heb in Frankrijk al veel bedrijven gezien waar ze met veel minder koeien een veel groter inkomen hadden . Dan is de vraag natuurlijk : wie is de slimste boer ? Degene die werkt voor de bank en andere parasieten of de man die voor zichzelf werkt zonder al die poespas ? Maar die zijn daar wel zo gek niet om 1000 € / ha te geven aan pacht of 50000 €/ ha en meer om land te kopen.Ik zou aanraden dat die klagers beginnen met een rekenmachine te kopen met grote cijfers , misschien zien ze dan wel wat er mis is.

 • Mels

  Mbeirens. Helemaal juist geconstateers en van die kouwe kermis komt men in NL nu thuis.

 • Mels

  Groot 731. Je hebt gelijk in de vervangingsinvesteringen die in iedere boer zijn carriers gedaan moeten worden. Dat betekent dat je in je bedrijfsvoering daarmee rekening dient te houden en dat alle andere investeringen deze niet in de weg mogen staan oftewel op het moment dat het moet moet het mogelijk zijn en niet moeten komen van de landprijsstijging.

 • Venstra

  @ed12345
  Maximale productie, van hectares ben ik met je eens. Maar per koe is een heel ander verhaal, ik ben geen voorstander van fleckvieh enzo maar weinig dierenartskosten, krachtvoerkosten en een hoge restwaarde levert misschien wel meer op. Als je grond vol moet stoppen met kunstmest dan gaat dat ook van de winst af. Efficiëntie valt veel meer mee te halen.

 • Rebbie

  Eindelijk een echte ondernemer! Eentje die nadenkt!

 • Ewullink

  Ja je kunt ook zo denken: 1 cent verdienen bij een miljoen liter is 10000 2 cent verdienen bij twee miljoen liter is 20000,-. Tis toch vaak naar jezelf toe lullen. Ander punt: het blijft toch het mooiste, een houten stal!!!

 • Case1056

  Plaats 10 boeren op een rij met evenveel koeien. Je zult dan zien dat ze alle 10 een ander netto inkomen zullen hebben, hoger of lager dus. Dit kun je aan het erf niet altijd zien, oud of modern ingericht bedoel ik. Maar als men veel vreemd geld geleend heeft, hoge rentelast dus, hou je natuurlijk netto veel minder over. Een bedrijf welk ouderwets uitziet, maar wel inventief probeert te werken is het beste.
  Het is nooit handig dieper te willen investeren dan je portemonnee gevuld is.

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.