Rundveehouderij

Foto & video 12 reacties

Drijfmest in de maisrij voor betere benutting

Van de Worp melkt in Hattem (Gld.) zeventig koeien. Om mineralen uit de mest optimaal te benutten passen de ondernemers sinds enkele jaren rijenbemesting toe in de maisteelt.

Foto

 • Arie en Willemien van de Worp melken in Hattem (Gld.) zeventig koeien. Het bedrijf ligt ingeklemd tussen de Hanzelijn en de bebouwde kom van Hattem. Een deel van de melk zetten de ondernemers zelf af, onder de naam IJscowd is er een eigen ijsmakerij met boerderijwinkel op het bedrijf. Van de Worp is bewust bezig met de ruwvoerteelt.

  Arie en Willemien van de Worp melken in Hattem (Gld.) zeventig koeien. Het bedrijf ligt ingeklemd tussen de Hanzelijn en de bebouwde kom van Hattem. Een deel van de melk zetten de ondernemers zelf af, onder de naam IJscowd is er een eigen ijsmakerij met boerderijwinkel op het bedrijf. Van de Worp is bewust bezig met de ruwvoerteelt.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Er is 43 hectare grond bij het bedrijf, veelal kleinere percelen in de omgeving. Vanwege de aanscherping van de derogatie-eisen gaat Van de Worp terug van 11 naar 8 hectare mais. Om mineralen uit de mest optimaal te benutten past hij sinds enkele jaren rijenbemesting toe in de maisteelt. "Opbrengsten zoals in de polder halen we hier niet, maar voor de zandgrondbegrippen had ik elk jaar een goed gewas", zegt Van de Worp.

  Er is 43 hectare grond bij het bedrijf, veelal kleinere percelen in de omgeving. Vanwege de aanscherping van de derogatie-eisen gaat Van de Worp terug van 11 naar 8 hectare mais. Om mineralen uit de mest optimaal te benutten past hij sinds enkele jaren rijenbemesting toe in de maisteelt. "Opbrengsten zoals in de polder halen we hier niet, maar voor de zandgrondbegrippen had ik elk jaar een goed gewas", zegt Van de Worp.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het bedrijf ligt op het randje van het Veluwemassief. Hierdoor zijn alle grondsoorten aanwezig: klei, zand en veen. De rijsporen op de voorgrond zijn van het kali strooien.

  Het bedrijf ligt op het randje van het Veluwemassief. Hierdoor zijn alle grondsoorten aanwezig: klei, zand en veen. De rijsporen op de voorgrond zijn van het kali strooien.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Dit jaar liet Van de Worp het maisland bekalken. Ook strooide hij kali na het ploegen en wordt wel eens compost uitgereden. Van de Worp: "Een goede PH en voldoende organische stof is de basis voor een goede opbrengst. Pas dan kijken we verder naar de bemesting."

  Dit jaar liet Van de Worp het maisland bekalken. Ook strooide hij kali na het ploegen en wordt wel eens compost uitgereden. Van de Worp: "Een goede PH en voldoende organische stof is de basis voor een goede opbrengst. Pas dan kijken we verder naar de bemesting."

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De ondernemers laten loonbedrijf Ten Hove uit het naburige Kamperveen 35 kuub drijfmest per hectare uitrijden. Achter -of technisch gezien in de fronthef van- de Xerion hangt geen bouwlandinjecteur, maar een rijenbemester. Deze injecteert alleen op de strook waar de mais later gezaaid wordt. Tevens woelt deze en legt zaaiklaar.

  De ondernemers laten loonbedrijf Ten Hove uit het naburige Kamperveen 35 kuub drijfmest per hectare uitrijden. Achter -of technisch gezien in de fronthef van- de Xerion hangt geen bouwlandinjecteur, maar een rijenbemester. Deze injecteert alleen op de strook waar de mais later gezaaid wordt. Tevens woelt deze en legt zaaiklaar.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De zandgrond stuift begin deze week alweer. Van de Worp ploegde de groenbemester eerst onder, de rijenbemester kan echter ook zonder kerende grondbewerking uit de voeten. Rijenbemesting en nadien ploegen is niet mogelijk, omdat de locatie van het mestspoor dan verandert.

  De zandgrond stuift begin deze week alweer. Van de Worp ploegde de groenbemester eerst onder, de rijenbemester kan echter ook zonder kerende grondbewerking uit de voeten. Rijenbemesting en nadien ploegen is niet mogelijk, omdat de locatie van het mestspoor dan verandert.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De rijenbemester bestaat uit een woelpoot die maximaal 40 centimeter diep woelt en twee injecteurs per rij. De mest komt zo op twee stroken, 18 centimeter uit elkaar, te liggen. De mestkolom begint op 15 centimeter diepte en is afgedekt met vijf tot zes centimeter dekgrond. Exact tussen beide stroken mest zaait de loonwerker straks de mais.

  De rijenbemester bestaat uit een woelpoot die maximaal 40 centimeter diep woelt en twee injecteurs per rij. De mest komt zo op twee stroken, 18 centimeter uit elkaar, te liggen. De mestkolom begint op 15 centimeter diepte en is afgedekt met vijf tot zes centimeter dekgrond. Exact tussen beide stroken mest zaait de loonwerker straks de mais.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ten Hove heeft al enkele jaren ervaring met de rijenbemester. Door de jaren deed de loonwerker zelf aanpassingen. De woelpoot zit nu bijvoorbeeld niet meer ter hoogte van de zaairij, maar juist ertussenin. "Hierdoor staat de maisrij op de rug die de woelpoot achterlaat, in plaats van in de geul en is er een betere aansluiting van het zaad", zegt eigenaar Juul ten Hove.

  Ten Hove heeft al enkele jaren ervaring met de rijenbemester. Door de jaren deed de loonwerker zelf aanpassingen. De woelpoot zit nu bijvoorbeeld niet meer ter hoogte van de zaairij, maar juist ertussenin. "Hierdoor staat de maisrij op de rug die de woelpoot achterlaat, in plaats van in de geul en is er een betere aansluiting van het zaad", zegt eigenaar Juul ten Hove.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Landelijk heeft slechts een handvol pionierende loonwerkers er ervaring mee. Ten Hove heeft nu ruimschoots de kinderziektes eruit. Hij paste zijn bemester aan. Naast de bemester aan de Xerion-zelfrijder heeft Ten Hove ook een sleepslangsysteem met een bouwlandbemester, die op rijafstand kan bemesten.

  Landelijk heeft slechts een handvol pionierende loonwerkers er ervaring mee. Ten Hove heeft nu ruimschoots de kinderziektes eruit. Hij paste zijn bemester aan. Naast de bemester aan de Xerion-zelfrijder heeft Ten Hove ook een sleepslangsysteem met een bouwlandbemester, die op rijafstand kan bemesten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Met hulp van RTK-gps worden de geodata van de mestrij exact gelogd. Met een usb-stick gaan deze gegevens vervolgens naar de zaaitrekker. Die zaait vervolgens exact op de juiste plek. Loonbedrijf Ten Hove in Kamperveen heeft hier al vijf jaar ervaring mee. Nu gaat het vlekkeloos.

  Met hulp van RTK-gps worden de geodata van de mestrij exact gelogd. Met een usb-stick gaan deze gegevens vervolgens naar de zaaitrekker. Die zaait vervolgens exact op de juiste plek. Loonbedrijf Ten Hove in Kamperveen heeft hier al vijf jaar ervaring mee. Nu gaat het vlekkeloos.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De loonwerker zaait jaarlijks ongeveer 500 hectare mais, waarvan 200 hectare in combinatie met rijenbemesting. Dat areaal is min of meer constant. De rijenbemester is speciaal gekocht en kan niet volvelds ingezet worden. "Het is wel vechten tegen de bierkaai, onder veehouders is er nog veel onbekendheid."

  De loonwerker zaait jaarlijks ongeveer 500 hectare mais, waarvan 200 hectare in combinatie met rijenbemesting. Dat areaal is min of meer constant. De rijenbemester is speciaal gekocht en kan niet volvelds ingezet worden. "Het is wel vechten tegen de bierkaai, onder veehouders is er nog veel onbekendheid."

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Van de Worp betaalt €75 per hectare meer voor het rijenbemesten en de gps-toepassing. "Ik kan nu 10 kuub minder per hectare uitrijden om dezelfde opbrengst te halen. Alleen al met de kunstmestwaarde van die mest verdien ik de meerkosten ruimschoots terug. De vrijgekomen kuubs zet ik in op het grasland. Extra stikstof daar is gewoon extra eiwit", zegt Van de Worp.

  Van de Worp betaalt €75 per hectare meer voor het rijenbemesten en de gps-toepassing. "Ik kan nu 10 kuub minder per hectare uitrijden om dezelfde opbrengst te halen. Alleen al met de kunstmestwaarde van die mest verdien ik de meerkosten ruimschoots terug. De vrijgekomen kuubs zet ik in op het grasland. Extra stikstof daar is gewoon extra eiwit", zegt Van de Worp.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Een voordeel in een droog seizoen is dat het vocht uit de mest dicht bij de maisrij blijft. Het jonge plantje kan dat vocht benutten.

  Een voordeel in een droog seizoen is dat het vocht uit de mest dicht bij de maisrij blijft. Het jonge plantje kan dat vocht benutten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De bemester is voorzien van pneumatische afsluiters per rij. In de toekomst wil Ten Hove deze nog koppelen aan sectie-afsluiting. "De winters zijn altijd te kort voor de plannen die we hebben."

  De bemester is voorzien van pneumatische afsluiters per rij. In de toekomst wil Ten Hove deze nog koppelen aan sectie-afsluiting. "De winters zijn altijd te kort voor de plannen die we hebben."

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Zowel veehouder als loonwerker is van mening dat collega-veehouders nog veel kunnen winnen op het gebied van ruwvoederwinning. Dat begint bij de grond. "Pak eens een schop en kijk wat de beworteling van je gras doet", zeggen ze.

  Zowel veehouder als loonwerker is van mening dat collega-veehouders nog veel kunnen winnen op het gebied van ruwvoederwinning. Dat begint bij de grond. "Pak eens een schop en kijk wat de beworteling van je gras doet", zeggen ze.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Zoals gezegd zaait Ten Hove vervolgens de mais met hulp van een gps-taakkaart op de bemeste stroken. Omdat de mais niet direct bij de mineralen kan, zaait Van Worp een startgift van 75 kilo stikstofkunstmest bij.

  Zoals gezegd zaait Ten Hove vervolgens de mais met hulp van een gps-taakkaart op de bemeste stroken. Omdat de mais niet direct bij de mineralen kan, zaait Van Worp een startgift van 75 kilo stikstofkunstmest bij.

  Foto: Archief Ten Hove
 • De twaalfrijer is per drie elementen te schakelen, dat voorkomt overlap. Ook hier wil Ten Hove over op gps-geschakelde secties.

  De twaalfrijer is per drie elementen te schakelen, dat voorkomt overlap. Ook hier wil Ten Hove over op gps-geschakelde secties.

  Foto: Archief Ten Hove
 • Op een ander perceel van Van Worp bemestte en zaaide Ten Hove eerder, zonder ploegen. Het is een voormalig gronddepot van de Hanzelijn. Het perceel is nog niet gespoten. Ervaring van Ten Hove is dat de onkruidbestrijding bij niet-kerende grondbewerking makkelijker is. Alle zaden blijven boven en kiemen. Een bodemherbicide pakt daarom meteen alles bij de eerste bespuiting. Zowel op klei als op zand heeft de loonwerker over een periode van vijf jaar goede ervaringen met niet-ploegen. De stoppelbewerking in het najaar is dan wel extra belangrijk.

  Op een ander perceel van Van Worp bemestte en zaaide Ten Hove eerder, zonder ploegen. Het is een voormalig gronddepot van de Hanzelijn. Het perceel is nog niet gespoten. Ervaring van Ten Hove is dat de onkruidbestrijding bij niet-kerende grondbewerking makkelijker is. Alle zaden blijven boven en kiemen. Een bodemherbicide pakt daarom meteen alles bij de eerste bespuiting. Zowel op klei als op zand heeft de loonwerker over een periode van vijf jaar goede ervaringen met niet-ploegen. De stoppelbewerking in het najaar is dan wel extra belangrijk.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Tijd voor de proef op de som: is daadwerkelijk boven de mest gezaaid? Op een willekeurige plek graven we een kuil.

  Tijd voor de proef op de som: is daadwerkelijk boven de mest gezaaid? Op een willekeurige plek graven we een kuil.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het maiszaad is hier mooi gekiemd, en inderdaad exact midden boven de twee stroken mest. Het systeem werkt dus, en dat blijkt ook uit onderzoek. Bert Snel van DLV Rundvee Advies verbaast zich erover dat het sys­teem niet doorbreekt en er bovendien weinig aandacht voor is. Hij leidt het praktijknetwerk Rijenbemesting met drijfmest in mais met gps. Snel: "Met een gelijke hoeveelheid mest geeft rijenbemesting een hogere opbrengst of een hoger zetmeelgehalte."

  Het maiszaad is hier mooi gekiemd, en inderdaad exact midden boven de twee stroken mest. Het systeem werkt dus, en dat blijkt ook uit onderzoek. Bert Snel van DLV Rundvee Advies verbaast zich erover dat het sys­teem niet doorbreekt en er bovendien weinig aandacht voor is. Hij leidt het praktijknetwerk Rijenbemesting met drijfmest in mais met gps. Snel: "Met een gelijke hoeveelheid mest geeft rijenbemesting een hogere opbrengst of een hoger zetmeelgehalte."

  Foto: Matthijs Verhagen
 • In 2015 gaan de aanwendingsnormen voor stikstof op zand in Zuid-Nederland met maar liefst 20 procent omlaag. Ook fosfaat gaat omlaag. Ruimte voor de aanvoer van kunstmest valt dan weg. "De dierlijke mest die je hebt, moet dan echt bij de plant komen", zegt de DLV'er. "Het lijkt alsof veehouders pas in actie komen als ze een jaar minder opbrengst hebben. Dat is zonde."

  In 2015 gaan de aanwendingsnormen voor stikstof op zand in Zuid-Nederland met maar liefst 20 procent omlaag. Ook fosfaat gaat omlaag. Ruimte voor de aanvoer van kunstmest valt dan weg. "De dierlijke mest die je hebt, moet dan echt bij de plant komen", zegt de DLV'er. "Het lijkt alsof veehouders pas in actie komen als ze een jaar minder opbrengst hebben. Dat is zonde."

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Van de Worp is, zoals ook blijkt, bewust bezig met de mineralenkringloop en het milieu. Zo vangt hij de perssappen uit de kuil keurig op door koolzaadstro onder de mais te kuilen. Hij heeft hier toch een dubbel gevoel bij. "Wij proberen op een nette manier toch productie te krijgen, ondanks de normen die steeds strenger worden. Als de overheid dan met ondernemers omgaat zoals bij de totstandkoming van de derogatie dit jaar, dan voelt dat echt als een dolk in de rug. Niet zozeer wat er dan besloten wordt, maar meer de manier waarop men het brengt."

  Van de Worp is, zoals ook blijkt, bewust bezig met de mineralenkringloop en het milieu. Zo vangt hij de perssappen uit de kuil keurig op door koolzaadstro onder de mais te kuilen. Hij heeft hier toch een dubbel gevoel bij. "Wij proberen op een nette manier toch productie te krijgen, ondanks de normen die steeds strenger worden. Als de overheid dan met ondernemers omgaat zoals bij de totstandkoming van de derogatie dit jaar, dan voelt dat echt als een dolk in de rug. Niet zozeer wat er dan besloten wordt, maar meer de manier waarop men het brengt."

  Foto: Matthijs Verhagen

Laatste reacties

 • masmas

  Rijbemesting wordt zwaar overschat.de meeropbrengst,als die er al is,weegt niet op tegen de bijkomende kosten. Ik spreek uit ervaring

 • steenbok1

  spreek ook uit ervaring, rijbemesting wordt zwaar ONDERSCHAT

 • landboer

  Die zware machine na het ploegen op het land lijkt mij het grootste probleem.Vooral dit jaar met bijna 80 mm vlak na het zaaien

 • voer

  Ik zie er zeker wel mogelijkheden in, maar wel met een sleepslangsysteem. Ik zie het echt niet zitten om weer met de tank over het land te scheuren dan valt gelijk de meeropbrengst weg tegen de structuurschade

 • Bert Roeleveld

  Jammer dat er nog weinig loonwerkers met dit systeem zijn !
  De sleepslang met gps lijkt mij wel beter voor de structuur.

 • info104

  Mais houd van lucht in de grond , dan moet er zo breed als mogelijk worden bemest, dat kan alleen met de sleepslang wat momenteel goed met RTK- gps gebeurd, en als we zaaien met een 12 rijer kan je elke rij gewoon afzonderlijk uitzetten en niet per drie dat is al ouderwets, dan het fijt dat er 10 m3 minder mest kan worden gebruikt bij rije bemesting is flauwekul er moet bij een maximale opbrengst 100kg fosfaat, 200kf N en 300kg Kali per ha worden toegediend. Zo deze loonwerker met een combinatie van tussen de 25 en 30 ton over geploegd land gaat is een zeer slecht voorbeeld ( 7500kg per wiel) terwijl een sleepslang combi het met 2000kg per wiel doet, boeren gebruik je verstand zou ik zeggen en laat je niet overroelen door dit soort praktijken en let goed op de stand en opbrengst , je kan het zien als de mais in de kolf zit, op de verdichte grond is deze beduidend minder .

 • pinkeltje

  Info104, over fijten en overroelen gesproken, de ervaringen, ondersteund door proeven in limburg bevestigen het verhaal van van de Worp. Ben benieuwd waar jij jouw informatie vandaan hebt.

 • ten hove kamperveen

  met de luchtdruk wissel komen we in de proeven tot 40 cm diepte er als beste uit met bodem verdichting, ten opzichte van alle andere zelfrijdende /getrokken bemesters bij proeven van ppo in lelystad.
  we hebben ook een hele mooie rijenbemester met de sleepslang die supermooi werk leverd op alle grondsoorten

 • landboer

  Inderdaad info mais moet lucht in de bodem hebben en als er na het ploegen met een tank over gereden wordt druk je er die allemaal uit, kan ten Hove wel zeggen dat ze de beste zijn,volgens mij werkt dat gewoon niet! Ik zou nog eerder kiezen voor cultuur wielen onder de tank dan blijft de rest van de grond tenminste onberoerd

 • alco1

  De eerste mais die gezaaid is kon perfect bemest worden over geploegd land. De latere zou het dure werktuig brodeloos aan de kant zetten en hoe dan verder?

 • blc1

  Meststoffen horen in de wortelzone. Plaatsing daar levert vooral besparing op, maar door de betere opname ook opbrengstverhoging ( CT de Wit, 1953 ).Altijd uitkijken voor zout- en structuurschade, sleepslangsystemen werken het beste, maar met bemestingsrobots kunnen we de structuurschade nog verder beperken. Op de Aardappeldemodag 20 aug te Westmaas zal een prototype van de een bemestingsrobot te zien zijn.Herre Bartlema Ned Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting Wageningen

 • blc1

  Meststoffen horen in de wortelzone. Plaatsing daar levert vooral besparing op, maar door de betere opname ook opbrengstverhoging ( CT de Wit, 1953 ).Altijd uitkijken voor zout- en structuurschade, sleepslangsystemen werken het beste, maar met bemestingsrobots kunnen we de structuurschade nog verder beperken. Op de Aardappeldemodag 20 aug te Westmaas zal een prototype van de een bemestingsrobot te zien zijn.Herre Bartlema Ned Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting Wageningen

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.