Rundveehouderij

Foto & video 25 reacties

Koe-Kompas legt bedrijf langs meetlat

Wat gaat er goed en wat kan er beter op uw melkveebedrijf? Koe-Kompas is feitelijk een periodiek bedrijfsbezoek en bedrijfsgezondheidsplan ineen. Het moet preventief werken, bedrijfsblindheid voorkomen, en kan de vier verplichte bedrijfsbezoeken vervangen.

Foto

 • Bij Koe-Kompas beoordeelt de bedrijfsdierenarts een melkveebedrijf aan de hand van 40 punten. Resultaat is een rapport dat zwakke punten in de bedrijfsvoering feilloos bloot moet leggen, nog voordat er problemen ontstaan. Een opleiding om als dierenarts een Koe-Kompas uit te mogen voeren, bestaat uit zeven trainingsbijeenkomsten waarbij ook praktijkbedrijven worden bezocht en beoordeeld. Boerderij liep mee met zo’n training om een beter beeld te geven wat het Koe-Kompas inhoudt. In dit geval wonen zeven dierenartsen de training bij, onder leiding van instructeur Gerrit Hegen (3e van rechts). Het bedrijf dat de cursisten beoordelen, is het melkveebedrijf van Cor Veldhuisen (57) in Nigtevecht. Op de foto ontvangt de veehouder de groep op zijn bedrijf.

  Bij Koe-Kompas beoordeelt de bedrijfsdierenarts een melkveebedrijf aan de hand van 40 punten. Resultaat is een rapport dat zwakke punten in de bedrijfsvoering feilloos bloot moet leggen, nog voordat er problemen ontstaan. Een opleiding om als dierenarts een Koe-Kompas uit te mogen voeren, bestaat uit zeven trainingsbijeenkomsten waarbij ook praktijkbedrijven worden bezocht en beoordeeld. Boerderij liep mee met zo’n training om een beter beeld te geven wat het Koe-Kompas inhoudt. In dit geval wonen zeven dierenartsen de training bij, onder leiding van instructeur Gerrit Hegen (3e van rechts). Het bedrijf dat de cursisten beoordelen, is het melkveebedrijf van Cor Veldhuisen (57) in Nigtevecht. Op de foto ontvangt de veehouder de groep op zijn bedrijf.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Sinds 2012 is het verplicht samen met de dierenarts een BedrijfsGezondheidsPlan op te stellen. Bij deelname aan Koe-Kompas vervalt die verplichting. Ook vervallen de vier PBB-bezoeken, waar twee Koe-Kompas bezoeken voor in de plaats komen. Het idee van Koe-Kompas is om meer preventief te werken. Samen met de dierenarts worden er 40 meetpunten beoordeeld, verdeeld over de categorieën melken, voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, werkroutines, diergezondheid en jongvee. Uit deze punten ontstaat een 
spinnenwebdiagram dat in een oogopslag laat zien wat er goed gaat, en wat er beter kan op bedrijfsniveau. Op basis van de bevindingen stel je als ondernemer samen met de dierenarts een plan op voor het komende halfjaar: waar is extra aandacht nodig, en wat loopt al goed.

  Sinds 2012 is het verplicht samen met de dierenarts een BedrijfsGezondheidsPlan op te stellen. Bij deelname aan Koe-Kompas vervalt die verplichting. Ook vervallen de vier PBB-bezoeken, waar twee Koe-Kompas bezoeken voor in de plaats komen. Het idee van Koe-Kompas is om meer preventief te werken. Samen met de dierenarts worden er 40 meetpunten beoordeeld, verdeeld over de categorieën melken, voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, werkroutines, diergezondheid en jongvee. Uit deze punten ontstaat een spinnenwebdiagram dat in een oogopslag laat zien wat er goed gaat, en wat er beter kan op bedrijfsniveau. Op basis van de bevindingen stel je als ondernemer samen met de dierenarts een plan op voor het komende halfjaar: waar is extra aandacht nodig, en wat loopt al goed.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Koe-Kompas vindt zijn oorsprong in het Caring Dairy-duurzaamheidsprogramma van Cono, waar het de periodieke bedrijfsbezoeken van de dierenarts vervangt. Het Koe-Kompas is te zien als een soort niet-bindende APK voor het melkveebedrijf. Een dierenarts schrijft naar aanleiding van een bedrijfsbezoek een rapport dat in een oogopslag de risicofactoren binnen je bedrijfsvoering blootlegt. Dat is waardevol voor alle ketenpartijen, maar geeft ook managementinfo: wat gaat er goed en wat kan er beter.

  Koe-Kompas vindt zijn oorsprong in het Caring Dairy-duurzaamheidsprogramma van Cono, waar het de periodieke bedrijfsbezoeken van de dierenarts vervangt. Het Koe-Kompas is te zien als een soort niet-bindende APK voor het melkveebedrijf. Een dierenarts schrijft naar aanleiding van een bedrijfsbezoek een rapport dat in een oogopslag de risicofactoren binnen je bedrijfsvoering blootlegt. Dat is waardevol voor alle ketenpartijen, maar geeft ook managementinfo: wat gaat er goed en wat kan er beter.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Na Cono volgde sloten meer zuivelaars bij het initiatief aan. Sinds een jaar is ook FrieslandCampina aangehaakt. Koe-Kompas is feitelijk een periodiek bedrijfsbezoek en bedrijfsbehandelplan ineen. Stichting Zuivelplatform heeft de regie over Koe-Kompas en leidt de dierenartsen. Een goede opleiding is noodzaak om een juiste beoordeling van de bedrijven te borgen. Want alleen dan beoordeelt elke dierenarts hetzelfde en is de score van bijvoorbeeld een Friese veehouder 1 op 1 te vergelijken zijn met die van een Brabantse veehouder. Persoonlijke interpretaties moeten zoveel mogelijk uitgesloten worden.

  Na Cono volgde sloten meer zuivelaars bij het initiatief aan. Sinds een jaar is ook FrieslandCampina aangehaakt. Koe-Kompas is feitelijk een periodiek bedrijfsbezoek en bedrijfsbehandelplan ineen. Stichting Zuivelplatform heeft de regie over Koe-Kompas en leidt de dierenartsen. Een goede opleiding is noodzaak om een juiste beoordeling van de bedrijven te borgen. Want alleen dan beoordeelt elke dierenarts hetzelfde en is de score van bijvoorbeeld een Friese veehouder 1 op 1 te vergelijken zijn met die van een Brabantse veehouder. Persoonlijke interpretaties moeten zoveel mogelijk uitgesloten worden.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Terug naar het bedrijf van Cor Veldhuisen. In Nigtevecht staat zijn melkveebedrijf dat Veldhuisen eind jaren zeventig bouwde. Als zoon van een veehandelaar uit Diemen bouwde hij het bedrijf volledig zelf op. Inmiddels telt het 45 hectare klei-op-veen in eigendom. Daarnaast pacht hij zo’n 22 hectare. In 2007 zette hij een ligboxenstal bij.

  Terug naar het bedrijf van Cor Veldhuisen. In Nigtevecht staat zijn melkveebedrijf dat Veldhuisen eind jaren zeventig bouwde. Als zoon van een veehandelaar uit Diemen bouwde hij het bedrijf volledig zelf op. Inmiddels telt het 45 hectare klei-op-veen in eigendom. Daarnaast pacht hij zo’n 22 hectare. In 2007 zette hij een ligboxenstal bij.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Er is 950.000 kilo quotum, waarvan 100.000 lease. Dit jaar stopte Veldhuisen met bijleasen en voerde een aantal koeien af. Nu melkt hij er 82. “Mest afvoeren, voer kopen en quotum leasen is niet rendabel. Ik werk niet voor de kat z’n viool.” Veldhuisen onderneemt actief, Zo neemt hij al drie jaar deel aan BEX en twee jaar aan de kringloopwijzer. “Het is geen kunst om 100 koeien te melken, maar wel om het aantal zorgkoeien minimaal te houden.” Zegt de ondernemer. Veldhuisen steekt daarom in op kwaliteit en probeert zoveel mogelijk preventief te werken door bijvoorbeeld veel te enten. Dat resulteert wel in iets hogere dierenartskosten.

  Er is 950.000 kilo quotum, waarvan 100.000 lease. Dit jaar stopte Veldhuisen met bijleasen en voerde een aantal koeien af. Nu melkt hij er 82. “Mest afvoeren, voer kopen en quotum leasen is niet rendabel. Ik werk niet voor de kat z’n viool.” Veldhuisen onderneemt actief, Zo neemt hij al drie jaar deel aan BEX en twee jaar aan de kringloopwijzer. “Het is geen kunst om 100 koeien te melken, maar wel om het aantal zorgkoeien minimaal te houden.” Zegt de ondernemer. Veldhuisen steekt daarom in op kwaliteit en probeert zoveel mogelijk preventief te werken door bijvoorbeeld veel te enten. Dat resulteert wel in iets hogere dierenartskosten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Om het bedrijf goed te beoordelen is een rondje over het volledige bedrijf noodzaak. Alleen dat geeft een goed beeld. Te beginnen bij de kalveren, die zijn deels gehuisvest in een voormalige vleesvarkensstal op het bedrijf.

  Om het bedrijf goed te beoordelen is een rondje over het volledige bedrijf noodzaak. Alleen dat geeft een goed beeld. Te beginnen bij de kalveren, die zijn deels gehuisvest in een voormalige vleesvarkensstal op het bedrijf.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het overige deel staat in iglo’s buiten. Alle kalveren krijgen direct biest. Daarna de eerste twee weken viermaal daags 1,5 tot 2 liter volle melk, daarna kunstmelk.

  Het overige deel staat in iglo’s buiten. Alle kalveren krijgen direct biest. Daarna de eerste twee weken viermaal daags 1,5 tot 2 liter volle melk, daarna kunstmelk.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De dieren hebben een gezonde conditie is het unanieme oordeel.

  De dieren hebben een gezonde conditie is het unanieme oordeel.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De dierenartsen bekijken het soort melkpoeder dat de dieren krijgen.

  De dierenartsen bekijken het soort melkpoeder dat de dieren krijgen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Binnen staan de wat oudere diergroepen. Vooral bij lagere temperaturen kan meer voeren hier geen kwaad is het oordeel.

  Binnen staan de wat oudere diergroepen. Vooral bij lagere temperaturen kan meer voeren hier geen kwaad is het oordeel.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Cor Veldhuisen vertelt breeduit over zijn keuzes en details in de bedrijfsvoering. De dierenartsen vragen honderduit om een goed oordeel te kunnen vormen.

  Cor Veldhuisen vertelt breeduit over zijn keuzes en details in de bedrijfsvoering. De dierenartsen vragen honderduit om een goed oordeel te kunnen vormen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Alles wordt genoteerd en later verwerkt in de scoringstabel en uiteindelijk in het eindrapport.

  Alles wordt genoteerd en later verwerkt in de scoringstabel en uiteindelijk in het eindrapport.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Dit duo wordt nog even bekeken. De dieren hebben een mooie conditie, maar iets een ruwvoerbuik. “Wees kritisch op de ruweiwitbehoefte. 17 tot 18 procent ruw eiwit in het rantsoen is een goede streefwaarde, 8 tot 10 kilo brok per dag voor de totaal drie dieren is een goede maatstaf.”

  Dit duo wordt nog even bekeken. De dieren hebben een mooie conditie, maar iets een ruwvoerbuik. “Wees kritisch op de ruweiwitbehoefte. 17 tot 18 procent ruw eiwit in het rantsoen is een goede streefwaarde, 8 tot 10 kilo brok per dag voor de totaal drie dieren is een goede maatstaf.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Op naar de ligboxenstal. Veldhuisen vertelt over een Neospora-uitbraak van enkele jaren terug. 75 procent van de koeien was destijds positief. Van de 100 koeien is nu nog een veertigtal positief. Van die dieren worden geen vaarskalveren aangehouden.

  Op naar de ligboxenstal. Veldhuisen vertelt over een Neospora-uitbraak van enkele jaren terug. 75 procent van de koeien was destijds positief. Van de 100 koeien is nu nog een veertigtal positief. Van die dieren worden geen vaarskalveren aangehouden.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Klebsiella is een bedrijfsprobleem. Daarom nemen de dierenartsen de zaagselopslag extra kritisch onder de loep. Die is mooi droog en kan ook niet inregenen. Dat is prima voor elkaar dus.

  Klebsiella is een bedrijfsprobleem. Daarom nemen de dierenartsen de zaagselopslag extra kritisch onder de loep. Die is mooi droog en kan ook niet inregenen. Dat is prima voor elkaar dus.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ondertussen gaat het vragenvuur door. Normaal gezien voert de bedrijfseigen dierenarts het Koe-Kompas-bezoek uit, maar in deze trainingssituatie met zeven dierenartsen is het aantal vragen naar verhouding uiteraard hoger.

  Ondertussen gaat het vragenvuur door. Normaal gezien voert de bedrijfseigen dierenarts het Koe-Kompas-bezoek uit, maar in deze trainingssituatie met zeven dierenartsen is het aantal vragen naar verhouding uiteraard hoger.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • In 2007 bouwde de ondernemer deze nieuwe ligboxenstal aan.

  In 2007 bouwde de ondernemer deze nieuwe ligboxenstal aan.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • In het oude gedeelte worden alle maatvoeringen nagemeten.

  In het oude gedeelte worden alle maatvoeringen nagemeten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Een aantal droge koeien staat wel binnen.

  Een aantal droge koeien staat wel binnen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Er is weinig spreiding in conditie en ze zijn niet vervet, prima dus. De boxen worden vier maal daags nagelopen, lof vanuit de groep.

  Er is weinig spreiding in conditie en ze zijn niet vervet, prima dus. De boxen worden vier maal daags nagelopen, lof vanuit de groep.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ook het aantal en bereikbaarheid van de waterbakken is onderdeel van Koe-Kompas. Dikte van de leidingen, druk, zuiverheid van de bakken. Alles wordt meegenomen. Een kritisch punt dat volgens Hegen vaak wordt onderschat. Het hoge ijzergehalte in het water is op dit bedrijf een risicofactor voor de benutting van mineralen en sporenelementen uit de voeding.

  Ook het aantal en bereikbaarheid van de waterbakken is onderdeel van Koe-Kompas. Dikte van de leidingen, druk, zuiverheid van de bakken. Alles wordt meegenomen. Een kritisch punt dat volgens Hegen vaak wordt onderschat. Het hoge ijzergehalte in het water is op dit bedrijf een risicofactor voor de benutting van mineralen en sporenelementen uit de voeding.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Cursusleider Gerrit Hegen bekijkt het rantsoen van een far-off-groep. Er ligt wat weinig voor het voerhek, en het is wat broeierig. Het is slechts een momentopname, maar wordt wel meegenomen in de beoordeling.

  Cursusleider Gerrit Hegen bekijkt het rantsoen van een far-off-groep. Er ligt wat weinig voor het voerhek, en het is wat broeierig. Het is slechts een momentopname, maar wordt wel meegenomen in de beoordeling.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ook uitgebreide vragen bij de melktechniek. Koeien moeten 90 graden draaien om de melkstal binnen te komen. Rubber wordt hier door de groep aanbevolen. Het scherpe draaien is een risico voor de klauwgezondheid.

  Ook uitgebreide vragen bij de melktechniek. Koeien moeten 90 graden draaien om de melkstal binnen te komen. Rubber wordt hier door de groep aanbevolen. Het scherpe draaien is een risico voor de klauwgezondheid.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ook de kuilen worden bekeken.

  Ook de kuilen worden bekeken.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De graskuil wordt gecheckt op broei. De loonwerker maait en kuilt.

  De graskuil wordt gecheckt op broei. De loonwerker maait en kuilt.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De ondernemer maakt een lasagnekuil die weliswaar ver boven de muren uitsteekt, maar dankzij de vele spanbanden is de bewaring toch prima voor elkaar. Verbeterpuntje is dat het kavelpad de sleufsilo passeert. Een kruising van voer en mestwegen dus.

  De ondernemer maakt een lasagnekuil die weliswaar ver boven de muren uitsteekt, maar dankzij de vele spanbanden is de bewaring toch prima voor elkaar. Verbeterpuntje is dat het kavelpad de sleufsilo passeert. Een kruising van voer en mestwegen dus.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De deeltjeslengte van het met de opraapwagen gesneden kuilgras is prima: naast kortere deeltjes zijn er ook zeker 30 procent deeltjes van 4 cm of langer, goed voor de vorming van een degelijke structuurmat in de pens. Hegen geeft het advies om voor het afsluiten van de kuil landbouwzout over de bovenlaag te strooien (ca. 500 kg over 40 meter kuillengte). Dit remt broei en schimmel en verhoogt de smakelijkheid. Veldhuisen gebruikt een toevoegmiddel, bij het maken van een lasagnekuil is dat een aandachtspunt. “Omdat de kuil bij elke volgende snede telkens weer open gaat is de meerwaarde van een toevoegmiddel te betwijfelen. De omzetting van glucose in propionzuur en azijnzuur duurt langer dan de zes weken dat de kuil nu dicht is. Komt er zuurstof bij, dan stopt dit proces direct.” De veehouder gebruikt echter een toevoegmiddel met broeiremmer, dit heeft wel direct effect.

  De deeltjeslengte van het met de opraapwagen gesneden kuilgras is prima: naast kortere deeltjes zijn er ook zeker 30 procent deeltjes van 4 cm of langer, goed voor de vorming van een degelijke structuurmat in de pens. Hegen geeft het advies om voor het afsluiten van de kuil landbouwzout over de bovenlaag te strooien (ca. 500 kg over 40 meter kuillengte). Dit remt broei en schimmel en verhoogt de smakelijkheid. Veldhuisen gebruikt een toevoegmiddel, bij het maken van een lasagnekuil is dat een aandachtspunt. “Omdat de kuil bij elke volgende snede telkens weer open gaat is de meerwaarde van een toevoegmiddel te betwijfelen. De omzetting van glucose in propionzuur en azijnzuur duurt langer dan de zes weken dat de kuil nu dicht is. Komt er zuurstof bij, dan stopt dit proces direct.” De veehouder gebruikt echter een toevoegmiddel met broeiremmer, dit heeft wel direct effect.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Veldhuisen kocht dit jaar een shovel met kuilhapper, dus dat resulteert in een strakke kuil. Lof hiervoor vanuit de groep.

  Veldhuisen kocht dit jaar een shovel met kuilhapper, dus dat resulteert in een strakke kuil. Lof hiervoor vanuit de groep.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De voermengwagencombi.

  De voermengwagencombi.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Dan is het uiteraard tijd om ook de veestapel te bekijken. Die loopt begin oktober buiten.

  Dan is het uiteraard tijd om ook de veestapel te bekijken. Die loopt begin oktober buiten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Veldhuisen beschikt over een gedraineerde huiskavel met eigen bemaling. Hierdoor heeft hij weinig problemen met leverbot. Op drie april liepen de koeien al buiten, in hitteperioden zelfs dag en nacht.

  Veldhuisen beschikt over een gedraineerde huiskavel met eigen bemaling. Hierdoor heeft hij weinig problemen met leverbot. Op drie april liepen de koeien al buiten, in hitteperioden zelfs dag en nacht.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De locomotie van de dieren is prima. Veldhuisen heeft een koppel goede koeien is het oordeel. De bedrijfsscore voor dierwelzijn is dan ook een 4,2 op een schaal van 1 tot 5.

  De locomotie van de dieren is prima. Veldhuisen heeft een koppel goede koeien is het oordeel. De bedrijfsscore voor dierwelzijn is dan ook een 4,2 op een schaal van 1 tot 5.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • “Galloperende koeien zijn gezonde koeien.” Ook de staat van de wei en het gras wordt meegenomen.

  “Galloperende koeien zijn gezonde koeien.” Ook de staat van de wei en het gras wordt meegenomen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • In een nabespreking overlegt de cursusgroep of er verschillen zijn in de individuele inzichten en meningen over het bedrijf. Dat levert interessante discussies op en is van belang om de beoordeling in toekomstige KoeKompassen zoveel mogelijk gelijk te trekken.

  In een nabespreking overlegt de cursusgroep of er verschillen zijn in de individuele inzichten en meningen over het bedrijf. Dat levert interessante discussies op en is van belang om de beoordeling in toekomstige KoeKompassen zoveel mogelijk gelijk te trekken.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Aan de hand van een excelsheet komt de beoordeling van het bedrijf tot stand. Een cursist bezocht het bedrijf voorafgaand en vulde het Koe-Kompas reeds in. De groep evalueert de hoogte van de scores, nadat ze zojuist met eigen ogen het bedrijf gezien heeft.

  Aan de hand van een excelsheet komt de beoordeling van het bedrijf tot stand. Een cursist bezocht het bedrijf voorafgaand en vulde het Koe-Kompas reeds in. De groep evalueert de hoogte van de scores, nadat ze zojuist met eigen ogen het bedrijf gezien heeft.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De concrete lijst met aandachtspunten waar de veehouder mee aan de slag kan, nu in klad, straks ook terug te vinden in het KoeKompas eindrapport.

  De concrete lijst met aandachtspunten waar de veehouder mee aan de slag kan, nu in klad, straks ook terug te vinden in het KoeKompas eindrapport.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Later zal de veehouder het complete rapport in de bus krijgen met daarin ook het spinnewebdiagram. (op de foto een voorbeeld ter illustratie)

  Later zal de veehouder het complete rapport in de bus krijgen met daarin ook het spinnewebdiagram. (op de foto een voorbeeld ter illustratie)

  Foto: Matthijs Verhagen

Laatste reacties

 • Sjaak

  Ben bang, dat dit kompas een beetje doorslaat...

  Het wordt gepresenteerd alsof het een efficiency verbetering is van de bestaande bedrijfsgezondheidsborging. Het vervangt immers het BedrijfsGezondheidsPlan en de PBB's.
  Echter, in feite gaat men op de stoel zitten van de boer en wordt de komplete bedrijfsvoering doorgelicht en aangestuurd.... als boer zijnde, kun je dan ook maar beter op de stoel blijven zitten en het werk ook aan de specialisten overlaten...;)

  Als men werkelijk een efficiënte bedrijfsgezondheidsborging wil bereiken, dan zou een simpel toetsingskader op basis van dierdagdosering, sterfte%, vervangings%, en leeftijd veestapel een doeltreffender resultaat bereiken. En de controle kan van achter het bureau plaatsvinden.... kost niks!

  Pas wanneer het uit de hand dreigt te lopen, zou men zich met de bedrijfsvoering kunnen bemoeien, maar anders zou ik zeggen;
  'Laat een boer zélf boeren.....'

  Heb ook niet het idee, dat de dierenartsen deze controlefunctie als een roeping zien...

 • ...............

  Det híj goed ezegt Sjaak.
  Ben weer gestopt met die onzin, levert niets op.
  Elke 3 maand wordt er weer hetzelfde opgeschreven, of de hele stal moet verbouwd worden.

 • joannes

  Een afgeleide van het welbekende HACCP in de voedingsindustrie <> en/of het <>
  Dit was te verwachten als grondstof producenten voor de gemeenschap die steeds meer garanties eist voor integriteit, keur en kwaliteit olv de Retail. Hopelijk gaan ze er ook voor betalen?

 • alco1

  Jaarlijkse controle is niks mis mee. Boeren die het prima voor elkaar hebben moet je dan in de waarde laten en daar waar zich problemen voordoen begeleiden.
  Ik ken boeren die 100 punten scoorden, maar cursus moesten volgen omdat anders de excellente ingetrokken werd.

 • somporn

  Nog meer eisen,totdat de boer zegt:tot hier en niet verder en nu is het genoeg en stop met de hele zooi,laten ze barsten in NL.
  Dan zijn ze goed bezig en krijgt de consument wat hij wil,alles van ver weg zonder controle,uit het oog is uit het hart.
  Het einde is in zicht en straks geen: Topkwaliteit voedsel producten uit NL meer.Hoe draaien we de meest winstgevende sector de nek om,te gek voor woorden.

 • ae-ea

  Boycotten

 • agratax2

  Sjaak. Zie het rapport van de dierenarts als een aanbeveling om je te wijzen op eventuele verbeterpunten. Punten die je zelf misschien al had gezien, maar niet hebt (kunnen) verbeteren of ze zijn nieuw en dus voor jouw een kans op beter resultaat. Ik neem aan dat je ook wel eens de voorlichter om advies vraagt over zaken die je zelf niet weet of waar je over van gedachten wilt wisselen.

 • Sjaak

  Natuurlijk@agratax1, zie het positieve er wel van in, zolang het maar vrijblijvend is!
  Echter, in de drang naar minder bureaucratie en regelgeving, zou een eventuele verplichting niet passen. Het initiatief voor advies zou bij de boer moeten blijven, in tegenstelling tot de bedrijfsgezondheidsborging....
  Om die te toetsen, zou een simpeler systeem beter, maar vooral goedkoper werken!
  Uiteindelijk moeten we het wel zelf betalen...

  Of een boer open staat voor kritiek of advies met betrekking tot zijn bedrijfsvoering hoort ook bij het ondernemerschap... laat dat dan ook zo!

 • agratax2

  Sjaak. Ik kan met je mee voelen.

 • abtje

  Het is in ieder geval beter dan vier keer per jaar alle koeien een APK sticker op de kont te plakken.

 • abtje

  @Sjaak Het koekompas is ook voortdurend in opbouw. Kritieken worden meegenomen en ook verwerkt om het geheel te verbeteren.
  Net als de kringloopwijzer nog geen enkel nut heeft, is ook nog in opbouw.
  Deze keuze maken de melkverwerkers om onze bedrijven nog beter te kunnen monitoren, en anders negatief gedacht, de kostprijs te verhogen tov het buitenland. Want de scores liggen meteen bij je verwerker op het bureau... geeft niets, maar of dat nu zo noodzakelijk is.

 • el

  Job security! Voor de veearts.

 • de beul

  Het toch niet zo zijn dat mijn net afgestudeerde veearts mij nu noch komt vertellen hoe ik na 40jaar boeren op mijn koeien moet gaan passen?????

 • leo,s vriend

  de beul, kan best nuttig zijn, iedereen kan in de dagelijkse sleur dingen over het hoofd zien.

  Mijns inziens een goede methode om af en toe eens te laten doen, om bedrijfsblindheid te voorkomen.

 • daantje

  ook een hond gezien
  de rest schijnbaar niet

 • Mels

  Moest idd ff kijken maar idd op foto 1. Die hond weet al dat ie niet in de stal mag en verschuilt zich daarom.

 • Jan-Zonderland

  Dus dierenartsen weten PRECIES hoe alles moet ????????????????
  Het kan natuurlijk nooit kwaad om eens met iemand anders je hele bedrijf door te lopen maar persoonlijk vind ik dit systeem wel een beetje te veel neiegen naar dwingend 'advies'. En over de kosten van dit hele gebeuren wordt nog maar niet gesproken maar dat zal wel niet meevallen.

 • kleine boer

  tis net de belastingdienst ze vinden altijd wel wat.....

 • hortensia

  weer iets bedacht om andere mensen aan het werk te helpen net als verplicht mestonderzoek voor je mag ontwormen

 • japke33

  Ze houden hiermee alleen de dierenartsen maar aan het werk, en wij maar betalen.

 • farmerbn

  Stel de overheid wil iets dat de veeartsen niet willen bv minder medicijnen. Er kan natuurlijk een deal gemaakt worden met die dierenartsen als de overheid die dierenartsen extra werk geven die verplicht wordt voor de veehouders. De veehouders betalen en de melkfabrieken profiteren mee.

 • frl

  Wordt de boer zijn bed en vreten ook gecontroleerd,ik wordt kotsmisselijk,van die betweters

 • joannes

  Het nadeel van het kleinbedrijf is dat ze voor specialisatie, hetzij kapitaalgoederen zoals de loonwerker, hetzij voor kennis zoals de accountant en de veearts, altijd afhankeljk zijn van externen omdat ze als generaal manager en meewerkende leiding eenvoudig de tijd niet hebben overal tot in theoretisch detail van op de hoogte zijn. Daarbij is voor een goede controle altijd functiescheiding nodig om integriteit te borgen. In het Midden en Groot bedrijf kunnen zulke taken intern worden op genomen maar het kleinbedrijf heeft dit voordeel niet. Zij zullen het moeten inkopen.

 • de beul

  Op foto 1 licht ook asbest op het dak,nog een wonder dat ze geen beschermende kleren aan hoeven.

 • Hoven555

  leuk om na 25 jaar nog foto's te zien van een oud stagebedrijf

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.