Rundveehouderij

Foto & video 13189 x bekeken 3 reacties

Met beleid naar 2 miljoen kilo melk

Na een vervelende start in de nieuwe stal heeft maatschap Bos de weg naar boven ingeslagen. Een tienjarenplan omvat de bouw van de gerealiseerde jongveestal, de overstap op automatisch melken en de bedrijfsovername. Intussen wordt de groeiende veestapel verduurzaamd.

Foto

 • Tonny (58) en Wim (31) Bos houden in Zuidbroek (Gr.) 186 melk- en kalfkoeien en bijbehorend jongvee. Het melkquotum is 1,5 miljoen kilo melk. De gemiddelde jaarproductie is 8.200 liter met 4,50 procent vet en 3,50 procent eiwit. Maatschap Bos heeft 81 hectare in gebruik, waarvan 66 hectare in eigendom en 15 hectare eenjarige pacht.

  Tonny (58) en Wim (31) Bos houden in Zuidbroek (Gr.) 186 melk- en kalfkoeien en bijbehorend jongvee. Het melkquotum is 1,5 miljoen kilo melk. De gemiddelde jaarproductie is 8.200 liter met 4,50 procent vet en 3,50 procent eiwit. Maatschap Bos heeft 81 hectare in gebruik, waarvan 66 hectare in eigendom en 15 hectare eenjarige pacht.

  Foto: Mark Pasveer
 • De melkveehouders bouwden in 2003 een nieuwe stal op deze locatie, enkele honderden meters buiten het dorp. Daarvoor zaten ze in de lintbebouwing van Noordbroek. Daar waren geen mogelijkheden om uit te breiden. “We wilden een bedrijf met toekomst. We zijn daarom verplaatst met de intentie te verdubbelen”, zegt Wim Bos.

  De melkveehouders bouwden in 2003 een nieuwe stal op deze locatie, enkele honderden meters buiten het dorp. Daarvoor zaten ze in de lintbebouwing van Noordbroek. Daar waren geen mogelijkheden om uit te breiden. “We wilden een bedrijf met toekomst. We zijn daarom verplaatst met de intentie te verdubbelen”, zegt Wim Bos.

  Foto: Mark Pasveer
 • Maatschap Bos kocht ten tijde van de bedrijfsverplaatsing 50 koeien aan van een stoppende melkveehouder in de omgeving. Het quotum groeide van 550.000 naar 1.000.000 kilo melk. In de daaropvolgende jaren werden nog enkele belangrijke stappen gezet. In 2004 werd de woning gebouwd. In 2006 kocht het bedrijf 25 hectare bij en in 2011 werd de stal voor jongvee en droge koeien neergezet.

  Maatschap Bos kocht ten tijde van de bedrijfsverplaatsing 50 koeien aan van een stoppende melkveehouder in de omgeving. Het quotum groeide van 550.000 naar 1.000.000 kilo melk. In de daaropvolgende jaren werden nog enkele belangrijke stappen gezet. In 2004 werd de woning gebouwd. In 2006 kocht het bedrijf 25 hectare bij en in 2011 werd de stal voor jongvee en droge koeien neergezet.

  Foto: Mark Pasveer
 • Overzichtsfoto van de ligboxenstal. Links van het voerpad heeft maatschap Bos twee boxrijen. Aan de rechterkant zijn drie boxrijen. Aan de rechterzijde bevindt zich tevens de melkstal: een 2x10 zij-aan-zij semi-snelwisselstal van WestfaliaSurge.

  Overzichtsfoto van de ligboxenstal. Links van het voerpad heeft maatschap Bos twee boxrijen. Aan de rechterkant zijn drie boxrijen. Aan de rechterzijde bevindt zich tevens de melkstal: een 2x10 zij-aan-zij semi-snelwisselstal van WestfaliaSurge.

  Foto: Mark Pasveer
 • De infectieziekte boviene virus diarree (BVD) zorgde na de ingebruikname van de nieuwe stal voor veel problemen. De productie daalde van 7.700 naar 6.900 kilo per koe. Inmiddels is het bedrijf vrij van de ziekte, al zitten de melkveehouders nog wel in een monitoringsprogramma van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

  De infectieziekte boviene virus diarree (BVD) zorgde na de ingebruikname van de nieuwe stal voor veel problemen. De productie daalde van 7.700 naar 6.900 kilo per koe. Inmiddels is het bedrijf vrij van de ziekte, al zitten de melkveehouders nog wel in een monitoringsprogramma van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

  Foto: Mark Pasveer
 • Het rantsoen van het melkvee bestaat uit kuil, mais, tarwe, soja, aardappelvezels en tarwegistconcentraat. De koeien krijgen brok in de krachtvoerbox.

  Het rantsoen van het melkvee bestaat uit kuil, mais, tarwe, soja, aardappelvezels en tarwegistconcentraat. De koeien krijgen brok in de krachtvoerbox.

  Foto: Mark Pasveer
 • Dit is de melkstal. De capaciteit valt tegen, zo zegt Wim Bos: “Gemiddeld melken we 70 koeien per uur. We halen 80 als het meezit.” Maatschap Bos werkt met een tienjarenplan, dat in 2009 is gemaakt. Deel een van het plan – de bouw van een nieuwe jongveestal – is in 2011 gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is om te groeien naar 2 miljoen kilo melk op jaarbasis.

  Dit is de melkstal. De capaciteit valt tegen, zo zegt Wim Bos: “Gemiddeld melken we 70 koeien per uur. We halen 80 als het meezit.” Maatschap Bos werkt met een tienjarenplan, dat in 2009 is gemaakt. Deel een van het plan – de bouw van een nieuwe jongveestal – is in 2011 gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is om te groeien naar 2 miljoen kilo melk op jaarbasis.

  Foto: Mark Pasveer
 • In 2015 wil maatschap Bos het melkproces automatiseren. Dat is deel twee van het tienjarenplan. Het is de vraag of het aanvankelijke plan om met vier robots te gaan werken doorgaat. “Zelf ben ik iets gematigder geworden. Uitgaande van 70 koeien per robot kan het maar zo zijn dat we op drie robots afkoersen. 70 koeien op een robot is misschien aan de hoge kant. Met slimme koerouting en toegangspoorten moet het volgens ons wel haalbaar zijn”, zegt Wim Bos. De melkveehouder wil overbezetting in de stal voorkomen en houdt bovendien de verhouding tussen het aantal hectares en het aantal koeien scherp in de gaten. “Het is nu al een gepuzzel om aan de mestwet te voldoen.” Met de geplande bedrijfsovername van Wim in 2019 wordt het tienjarenplan afgesloten.

  In 2015 wil maatschap Bos het melkproces automatiseren. Dat is deel twee van het tienjarenplan. Het is de vraag of het aanvankelijke plan om met vier robots te gaan werken doorgaat. “Zelf ben ik iets gematigder geworden. Uitgaande van 70 koeien per robot kan het maar zo zijn dat we op drie robots afkoersen. 70 koeien op een robot is misschien aan de hoge kant. Met slimme koerouting en toegangspoorten moet het volgens ons wel haalbaar zijn”, zegt Wim Bos. De melkveehouder wil overbezetting in de stal voorkomen en houdt bovendien de verhouding tussen het aantal hectares en het aantal koeien scherp in de gaten. “Het is nu al een gepuzzel om aan de mestwet te voldoen.” Met de geplande bedrijfsovername van Wim in 2019 wordt het tienjarenplan afgesloten.

  Foto: Mark Pasveer
 • De melktank heeft een capaciteit van 12.000 liter. De tank staat nu nog in een tanklokaal. Deze ruimte verdwijnt. “Het is de bedoeling om naast de stal een staande tank te plaatsen. Dit jaar komt er een nieuwe tank”, vertelt Wim Bos. De dertiger vertelt dat hij in grote lijnen dezelfde visie heeft als zijn vader Tonny. “In grote lijnen zijn we het met elkaar eens. De discussies gaan over de details.”

  De melktank heeft een capaciteit van 12.000 liter. De tank staat nu nog in een tanklokaal. Deze ruimte verdwijnt. “Het is de bedoeling om naast de stal een staande tank te plaatsen. Dit jaar komt er een nieuwe tank”, vertelt Wim Bos. De dertiger vertelt dat hij in grote lijnen dezelfde visie heeft als zijn vader Tonny. “In grote lijnen zijn we het met elkaar eens. De discussies gaan over de details.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Sinds een aantal jaar besteden Tonny en Wim extra aandacht aan dierenwelzijn. De overstap op diepstrooiselboxen in 2009 was een uitstekende keuze, zo vertelt Wim. “De koeien zijn er zienderogen van opgeknapt. We hebben geen pootproblemen meer en de koeien staan veel beter op. Diepstrooiselboxen hebben zeker een positieve invloed op de levensduur.” Maatschap Bos gebruikt gescheiden dikke fractie als boxbedekking. Compost bleek het net niet te zijn. “Het werd keihard en stoffig. Na verloop van tijd nam de kwaliteit af vanwege een toenemende vraag naar het product.”

  Sinds een aantal jaar besteden Tonny en Wim extra aandacht aan dierenwelzijn. De overstap op diepstrooiselboxen in 2009 was een uitstekende keuze, zo vertelt Wim. “De koeien zijn er zienderogen van opgeknapt. We hebben geen pootproblemen meer en de koeien staan veel beter op. Diepstrooiselboxen hebben zeker een positieve invloed op de levensduur.” Maatschap Bos gebruikt gescheiden dikke fractie als boxbedekking. Compost bleek het net niet te zijn. “Het werd keihard en stoffig. Na verloop van tijd nam de kwaliteit af vanwege een toenemende vraag naar het product.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Wim Bos was sceptisch over het gebruik van mest als boxbedekking. Een excursie met de studieclub in 2011 bracht daar verandering in. “Het kost de nodige arbeid, maar voor de koeien is het fantastisch.” Van de twaalf studieclubboeren die aan de excursie deelnamen, kozen er zes voor mest als boxbedekking.

  Wim Bos was sceptisch over het gebruik van mest als boxbedekking. Een excursie met de studieclub in 2011 bracht daar verandering in. “Het kost de nodige arbeid, maar voor de koeien is het fantastisch.” Van de twaalf studieclubboeren die aan de excursie deelnamen, kozen er zes voor mest als boxbedekking.

  Foto: Mark Pasveer
 • De Sepcom-mestscheider kostte €30.000. Daar kwam nog eens €10.000 bij voor toebehoren als kabels, buizen, silo en frame. De scheider draait achttien uur per week. Wim Bos: “Aanvankelijk hadden we wel wat last van storingen en kinderziektes. Die zijn verholpen.”

  De Sepcom-mestscheider kostte €30.000. Daar kwam nog eens €10.000 bij voor toebehoren als kabels, buizen, silo en frame. De scheider draait achttien uur per week. Wim Bos: “Aanvankelijk hadden we wel wat last van storingen en kinderziektes. Die zijn verholpen.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Het instrooien gebeurt eens per week met een minishovel van Thaler.

  Het instrooien gebeurt eens per week met een minishovel van Thaler.

  Foto: Mark Pasveer
 • Overzichtsbeeld van de jongveestal. “Een fijne stal met een goede ventilatie”, zegt Wim. “Het overzicht in de stal is goed en het klimaat is erg prettig.”

  Overzichtsbeeld van de jongveestal. “Een fijne stal met een goede ventilatie”, zegt Wim. “Het overzicht in de stal is goed en het klimaat is erg prettig.”

  Foto: Mark Pasveer
 • De droge koeien staan rechts op de voorgrond. Het jongvee bevindt zich aan de andere zijde. Maatschap Bos wil groeien met eigen aanwas. Melkveehouders Tonny en Wim besteden veel aandacht aan de jongveeopfok.

  De droge koeien staan rechts op de voorgrond. Het jongvee bevindt zich aan de andere zijde. Maatschap Bos wil groeien met eigen aanwas. Melkveehouders Tonny en Wim besteden veel aandacht aan de jongveeopfok.

  Foto: Mark Pasveer
 • De kalfjes lopen vijf maanden op stro. Voorheen was dat zo’n twaalf tot veertien weken. Ook de voeding van de kalveren is aangepast. “We hebben een kalverdrinkautomaat met twee boxen. De dieren worden naar behoefte gevoerd. Voorheen zaten de kalfjes in groepjes van vier en kregen ze 20 liter aangezuurde melk. Die werd natuurlijk ongelijk verdeeld. De kalfjes zijn nu veel sterker op het moment dat ze op de roosters komen. Een betere start zorgt uiteindelijk voor volgroeide vaarzen die makkelijk geven.”

  De kalfjes lopen vijf maanden op stro. Voorheen was dat zo’n twaalf tot veertien weken. Ook de voeding van de kalveren is aangepast. “We hebben een kalverdrinkautomaat met twee boxen. De dieren worden naar behoefte gevoerd. Voorheen zaten de kalfjes in groepjes van vier en kregen ze 20 liter aangezuurde melk. Die werd natuurlijk ongelijk verdeeld. De kalfjes zijn nu veel sterker op het moment dat ze op de roosters komen. Een betere start zorgt uiteindelijk voor volgroeide vaarzen die makkelijk geven.”

  Foto: Mark Pasveer
 • Naast de keuze voor diepstrooiselboxen en de extra aandacht voor het jongvee en de kalfjes in het bijzonder, is de overgang op het triple A-systeem een derde pijler onder de bedrijfsvoering. “Triple A is leidend in ons fokkerijplan. Stieren kozen we voorheen zelf uit. Nu gaan we mee in het gegeven stieradvies. Het is een kwestie van jaren voordat dit zijn vruchten afwerpt. We hebben er alle vertrouwen in.” Bovengenoemde veranderingen passen bij de deelname van het bedrijf aan het project Duurzaam Melkvee Groningen. Doel is om de veestapel te verduurzamen. “We willen de uitval beperken. Het moet haalbaar zijn om jaarlijks hooguit 20 procent van de melkveestapel te vervangen.”

  Naast de keuze voor diepstrooiselboxen en de extra aandacht voor het jongvee en de kalfjes in het bijzonder, is de overgang op het triple A-systeem een derde pijler onder de bedrijfsvoering. “Triple A is leidend in ons fokkerijplan. Stieren kozen we voorheen zelf uit. Nu gaan we mee in het gegeven stieradvies. Het is een kwestie van jaren voordat dit zijn vruchten afwerpt. We hebben er alle vertrouwen in.” Bovengenoemde veranderingen passen bij de deelname van het bedrijf aan het project Duurzaam Melkvee Groningen. Doel is om de veestapel te verduurzamen. “We willen de uitval beperken. Het moet haalbaar zijn om jaarlijks hooguit 20 procent van de melkveestapel te vervangen.”

  Foto: Mark Pasveer
 • De ruime kapschuur wordt gebruikt voor de opslag van machines en voer. De silo is voor de opslag van tarwegistconcentraat.

  De ruime kapschuur wordt gebruikt voor de opslag van machines en voer. De silo is voor de opslag van tarwegistconcentraat.

  Foto: Mark Pasveer
 • Een kijkje in de kapschuur.

  Een kijkje in de kapschuur.

  Foto: Mark Pasveer
 • Op het erf ligt een fors aantal ronde balen. Maatschap Bos perst er 4.000 op jaarbasis, waarvan 2.000 stuks voor eigen gebruik. Het bedrijf doet er al jaren een stukje loonwerk bij. Wim Bos: “Nu hebben we nog een pers. We hebben er ooit twee gehad. We hebben jaren gehad dat we 8.000 balen persten.”
Franse wijngaardslakken vormen een andere bijzondere neventak op het bedrijf. Jaarlijks produceert het bedrijf 300 tot 400 kilo escargots. Kijk voor meer informatie op www.boerenslak.nl.

  Op het erf ligt een fors aantal ronde balen. Maatschap Bos perst er 4.000 op jaarbasis, waarvan 2.000 stuks voor eigen gebruik. Het bedrijf doet er al jaren een stukje loonwerk bij. Wim Bos: “Nu hebben we nog een pers. We hebben er ooit twee gehad. We hebben jaren gehad dat we 8.000 balen persten.” Franse wijngaardslakken vormen een andere bijzondere neventak op het bedrijf. Jaarlijks produceert het bedrijf 300 tot 400 kilo escargots. Kijk voor meer informatie op www.boerenslak.nl.

  Foto: Mark Pasveer

Laatste reacties

 • Demeter Griend

  Mooi bedrijf en vernieuwende visie op de toekomst. Jullie gaan het zeker redden ook na 2015.

 • johannetje

  Nog marge genoeg in de melkveehouderij, zie ik.

 • Hodalen

  Een collega van mij is erg geinteresseerd. Is het concept van mest als boxbedekking ook mogelijk bij koudere buitentemperaturen? Is de investering te verantwoorden op een bedrijf van 60 melkkoeien?

Of registreer je om te kunnen reageren.