Rundveehouderij

Foto & video 1 reactie

Koegedragsmonitor voor gezonder vee

Op het melkveebedrijf van Gerrit Havinga in Thesinge (Gr.) is in vijf perioden van een week het koegedrag 24 uur per dag op video vastgelegd. Het bedrijf van Havinga is proefbedrijf voor het maken van opnames van koegedrag in het project Cattle Care.

Foto

 • Het doel van het project Cattle Care was de ontwikkeling van een gedragsmonitor die het ziek worden van vee kan voorspellen, waardoor voortijdig ingrijpen door de veehouder mogelijk is. Vanwege zijn interesse voor techniek werkte Havinga graag mee aan het project.

  Het doel van het project Cattle Care was de ontwikkeling van een gedragsmonitor die het ziek worden van vee kan voorspellen, waardoor voortijdig ingrijpen door de veehouder mogelijk is. Vanwege zijn interesse voor techniek werkte Havinga graag mee aan het project.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Rechts de ligboxenstal van Havinga, waar de video-opnames zijn gemaakt.

  Rechts de ligboxenstal van Havinga, waar de video-opnames zijn gemaakt.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Overzicht in de stal met 100 koeien. Voor de opnames van de bewegingen en gedragingen van de koeien zijn zestien bewakingscamera’s en twee zogenoemde domecamera’s geïnstalleerd. De bewakingscamera’s hangen hoog aan de staanders en filmen een deel van de stal. Eén domecamera hangt in de nok van de stal en maakt overzichtsbeelden van de gehele stal.

  Overzicht in de stal met 100 koeien. Voor de opnames van de bewegingen en gedragingen van de koeien zijn zestien bewakingscamera’s en twee zogenoemde domecamera’s geïnstalleerd. De bewakingscamera’s hangen hoog aan de staanders en filmen een deel van de stal. Eén domecamera hangt in de nok van de stal en maakt overzichtsbeelden van de gehele stal.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Plattegrond van de stal van Havinga met zes rijen ligboxen (1+2+2 - voergang - +1).

  Plattegrond van de stal van Havinga met zes rijen ligboxen (1+2+2 - voergang - +1).

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Schematisch overzicht dat weergeeft waar de achttien camera’s zich in de stal bevinden. De driehoeken geven aan welk deel de camera’s in beeld brengen.

  Schematisch overzicht dat weergeeft waar de achttien camera’s zich in de stal bevinden. De driehoeken geven aan welk deel de camera’s in beeld brengen.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Kenniscentrum Computer Vision van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) nam het initiatief voor het Cattle Care-project. Dierenarts Erwin Hoogland (links) van Van Stad tot Wad Dierenartsen begeleidde de proef op het bedrijf van Havinga (rechts). Bij de ontwikkeling van geschikte sofware en de interpretatie van beelden naar bruikbare automatische meldingen van afwijkend koegedrag waren Dynamicsystems, NHL en hogeschool Van Hall Larenstein betrokken.

  Kenniscentrum Computer Vision van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) nam het initiatief voor het Cattle Care-project. Dierenarts Erwin Hoogland (links) van Van Stad tot Wad Dierenartsen begeleidde de proef op het bedrijf van Havinga (rechts). Bij de ontwikkeling van geschikte sofware en de interpretatie van beelden naar bruikbare automatische meldingen van afwijkend koegedrag waren Dynamicsystems, NHL en hogeschool Van Hall Larenstein betrokken.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Om te zorgen voor een betaalbaar gedragsmonitoringsysteem voor melkveehouders zijn goedkope bewakingscamera’s gebruikt. Voor een vervolg op het project is de aanbeveling camera’s te gebruiken die kwalitatief betere beelden maken.

  Om te zorgen voor een betaalbaar gedragsmonitoringsysteem voor melkveehouders zijn goedkope bewakingscamera’s gebruikt. Voor een vervolg op het project is de aanbeveling camera’s te gebruiken die kwalitatief betere beelden maken.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Een stilstaand beeld van de talloze opnames die zijn gemaakt. De gedragsmonitor legt niet alleen vast of een koe veel of weinig beweegt. Hij legt ook patronen in gedragingen vast, die achteraf voor een deel te relateren waren aan bijvoorbeeld het optreden van mastitis of klauwproblemen.

  Een stilstaand beeld van de talloze opnames die zijn gemaakt. De gedragsmonitor legt niet alleen vast of een koe veel of weinig beweegt. Hij legt ook patronen in gedragingen vast, die achteraf voor een deel te relateren waren aan bijvoorbeeld het optreden van mastitis of klauwproblemen.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • In de stal zijn tevens vijf sensoren geplaatst om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten. Zo kunnen verbanden worden gelegd tussen koegedragingen en stalklimaat.

  In de stal zijn tevens vijf sensoren geplaatst om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten. Zo kunnen verbanden worden gelegd tussen koegedragingen en stalklimaat.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Detail van de tweede domecamera in de afkalfstal, hiermee zijn gedragingen van afkalfkoeien vastgelegd.

  Detail van de tweede domecamera in de afkalfstal, hiermee zijn gedragingen van afkalfkoeien vastgelegd.

 • Het gedrag in de ligboxen is eveneens vastgelegd. Hieruit blijkt dat sommige ligboxen 90 procent van de tijd bezet zijn, terwijl koeien in andere ligboxen niet graag liggen. Dit kan aanleiding zijn deze boxen en het klimaat te inspecteren en zo nodig te wijzigen.

  Het gedrag in de ligboxen is eveneens vastgelegd. Hieruit blijkt dat sommige ligboxen 90 procent van de tijd bezet zijn, terwijl koeien in andere ligboxen niet graag liggen. Dit kan aanleiding zijn deze boxen en het klimaat te inspecteren en zo nodig te wijzigen.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Een van de drie switchboxen waarop de opnames binnenkomen. Vanaf hier worden ze doorgestuurd naar de harde schijf van speciale computers op het bedrijf van Havinga. Na elke opnameweek heeft NHL de computerkasten meegenomen en de informatie op de harde schijf verwerkt.

  Een van de drie switchboxen waarop de opnames binnenkomen. Vanaf hier worden ze doorgestuurd naar de harde schijf van speciale computers op het bedrijf van Havinga. Na elke opnameweek heeft NHL de computerkasten meegenomen en de informatie op de harde schijf verwerkt.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Dierenarts Hoogland inspecteert de tweede switchbox.

  Dierenarts Hoogland inspecteert de tweede switchbox.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • In de toekomst kan de gedragsmonitor, bij verdere ontwikkeling van het systeem en met betere beelden, op basis van koegedragingen betrouwbaar voorspellen of een koe bijvoorbeeld zoolbloedingen ontwikkelt. Het is belangrijk typische gedragingen te kunnen koppelen aan informatie over veranderingen in het rantsoen, zodat de veehouder hierop met management kan sturen.

  In de toekomst kan de gedragsmonitor, bij verdere ontwikkeling van het systeem en met betere beelden, op basis van koegedragingen betrouwbaar voorspellen of een koe bijvoorbeeld zoolbloedingen ontwikkelt. Het is belangrijk typische gedragingen te kunnen koppelen aan informatie over veranderingen in het rantsoen, zodat de veehouder hierop met management kan sturen.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Hetzelfde geldt voor uiergezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen met koppeling van gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid en voeropname.

  Hetzelfde geldt voor uiergezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen met koppeling van gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid en voeropname.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Havinga krijgt ook managementinformatie via een Semex Heatime-zender om de hals van zijn koeien, die tochtigheid registreert. Ook deze info kunnen veehouders koppelen aan gesignaleerde gedragsveranderingen.

  Havinga krijgt ook managementinformatie via een Semex Heatime-zender om de hals van zijn koeien, die tochtigheid registreert. Ook deze info kunnen veehouders koppelen aan gesignaleerde gedragsveranderingen.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • De twee melkrobots van Lely geven Havinga eveneens managementinformatie, zoals dagmelkproductie per koe, gehaltes en geleidbaarheid van de melk. Verdergaande systemen meten celgetal, progesteron en ketonlichamen in de melk, die ook een voorspellende waarde hebben voor mastitis, drachtigheid en slepende melkziekte.

  De twee melkrobots van Lely geven Havinga eveneens managementinformatie, zoals dagmelkproductie per koe, gehaltes en geleidbaarheid van de melk. Verdergaande systemen meten celgetal, progesteron en ketonlichamen in de melk, die ook een voorspellende waarde hebben voor mastitis, drachtigheid en slepende melkziekte.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • Ook attenties van kwartieren met verhoogd celgetal is informatie die Havinga kan koppelen aan koegedragingen.

  Ook attenties van kwartieren met verhoogd celgetal is informatie die Havinga kan koppelen aan koegedragingen.

  Foto: Jan Willem van Vliet
 • “Met de ontwikkeling van de gedragsmonitor willen we gezondheidsproblemen nog een stap eerder signaleren dan via het meten van afwijkingen in de melk en klinische symptomen. Daarmee kun je nog eerder ingrijpen, waardoor de kans op grotere schade door ziekte afneemt”, meent Hoogland, die verwacht dat voortgang van de techniek in de toekomst veel mogelijk maakt. Op 14 november is de slotconferentie van het project Cattle Care (www.nhl.nl). Dan lichten enkele sprekers, waaronder Hoogland, de resultaten van het project toe.

  “Met de ontwikkeling van de gedragsmonitor willen we gezondheidsproblemen nog een stap eerder signaleren dan via het meten van afwijkingen in de melk en klinische symptomen. Daarmee kun je nog eerder ingrijpen, waardoor de kans op grotere schade door ziekte afneemt”, meent Hoogland, die verwacht dat voortgang van de techniek in de toekomst veel mogelijk maakt. Op 14 november is de slotconferentie van het project Cattle Care (www.nhl.nl). Dan lichten enkele sprekers, waaronder Hoogland, de resultaten van het project toe.

  Foto: Jan Willem van Vliet

Eén reactie

 • koestal

  Kan ook met je eigen ogen,als je maar vaak in de stal bent,zie je genoeg !

Of registreer je om te kunnen reageren.