Rundveehouderij

Foto & video

Check van nieuwe melkveestal op MDV-punten

Als een stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), komt een ondernemer in aanmerking voor MIA en Vamil. Daarmee bespaart hij flink op belasting. Boerderij vergezelt DLV-adviseur Joan van den Heuvel bij een check van de nieuwe melkveestal van familie Lambie in Eckelrade (L.).

Foto

 • Boerderij vergezelt DLV-adviseur Joan van den Heuvel bij een voorcontrole van de nieuwe melkveestal van familie Lambie in Eckelrade (L.). Van den Heuvel begeleidt de melkveehouders in het MDV-traject. Dat traject is vorig jaar gestart met een inventarisatiebezoek. Later heeft Van den Heuvel het voorlopige MDV-certificaat aangevraagd en de meldingen MIA (milieu-investeringsaftrek) en Vamil gedaan. Verder begeleidt hij de oplevering. Op het moment van het bezoek is de bouw ver gevorderd, maar de inrichting van de stal nog niet klaar. “Dit is een goed tijdstip om te checken of het gaat lukken om voldoende punten bijeen te sprokkelen om te voldoen aan de voorwaarden van de MDV”, vertelt Van den Heuvel. 
“De ervaring leert dat het nuttig is om voor de afronding van de bouw nog eens te checken of de plannen zo zijn uitgevoerd als voor de bouw bedacht is. Eventueel valt er op onderdelen nog wat bij te sturen. Zo’n inspectie kan teleurstellingen bij de officiële MDV-certificering voorkomen.”

  Boerderij vergezelt DLV-adviseur Joan van den Heuvel bij een voorcontrole van de nieuwe melkveestal van familie Lambie in Eckelrade (L.). Van den Heuvel begeleidt de melkveehouders in het MDV-traject. Dat traject is vorig jaar gestart met een inventarisatiebezoek. Later heeft Van den Heuvel het voorlopige MDV-certificaat aangevraagd en de meldingen MIA (milieu-investeringsaftrek) en Vamil gedaan. Verder begeleidt hij de oplevering. Op het moment van het bezoek is de bouw ver gevorderd, maar de inrichting van de stal nog niet klaar. “Dit is een goed tijdstip om te checken of het gaat lukken om voldoende punten bijeen te sprokkelen om te voldoen aan de voorwaarden van de MDV”, vertelt Van den Heuvel. “De ervaring leert dat het nuttig is om voor de afronding van de bouw nog eens te checken of de plannen zo zijn uitgevoerd als voor de bouw bedacht is. Eventueel valt er op onderdelen nog wat bij te sturen. Zo’n inspectie kan teleurstellingen bij de officiële MDV-certificering voorkomen.”

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Maatschap Lambie bestaat uit vader Hein (67), moeder Ine (63) en de zonen Frank (29) en Jos (25). De ondernemers bouwen een nieuwe melkveestal met 120 plaatsen. De stal vervangt de huidige verouderde stal met 70 ligboxen. Waarschijnlijk benutten ze volgend jaar de nieuwe stal al maximaal. In overleg met DLV en hun accountant concludeerden de ondernemers dat voldoen aan de maatlateisen voor hen interessant is. “Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen hoefden we maar weinig extra kosten te maken om aan de voorwaarden van MDV te voldoen”, vertelt Hein.

  Maatschap Lambie bestaat uit vader Hein (67), moeder Ine (63) en de zonen Frank (29) en Jos (25). De ondernemers bouwen een nieuwe melkveestal met 120 plaatsen. De stal vervangt de huidige verouderde stal met 70 ligboxen. Waarschijnlijk benutten ze volgend jaar de nieuwe stal al maximaal. In overleg met DLV en hun accountant concludeerden de ondernemers dat voldoen aan de maatlateisen voor hen interessant is. “Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen hoefden we maar weinig extra kosten te maken om aan de voorwaarden van MDV te voldoen”, vertelt Hein.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • De melkveehouders kozen voor een 4+0-rijige stal vanwege de compactheid. Bovendien is de stal zo geplaatst op het bouwblok dat hij te spiegelen is. De ondernemers denken dat ze binnen enkele jaren al toe zijn aan zo’n verdubbeling. Om de stal op de juiste plek te bouwen, was het wel nodig om de bestaande sleufsilo’s weg te halen en nieuwe te plaatsen.

  De melkveehouders kozen voor een 4+0-rijige stal vanwege de compactheid. Bovendien is de stal zo geplaatst op het bouwblok dat hij te spiegelen is. De ondernemers denken dat ze binnen enkele jaren al toe zijn aan zo’n verdubbeling. Om de stal op de juiste plek te bouwen, was het wel nodig om de bestaande sleufsilo’s weg te halen en nieuwe te plaatsen.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Bij MDV is emissiearm bouwen verplicht. Lambie was dat al van plan voordat MDV in beeld kwam. Bij het maken van de plannen konden ze nog kiezen voor een gewone roostervloer, maar dan zouden de ondernemers ammoniakrechten moeten kopen. Inmiddels is emissiearm bouwen in Limburg verplicht. 
De melkveehouders kozen voor de Swaans G2-vloer. Frank Lambie: “In onze ogen heeft deze vloer een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien is het een vlakke vloer die de koeien voldoende loopcomfort biedt. Dat levert overigens ook punten op voor het MDV-onderdeel dierenwelzijn.”
Een mestrobot met sproei-installatie gaat de vloer schoonhouden.

  Bij MDV is emissiearm bouwen verplicht. Lambie was dat al van plan voordat MDV in beeld kwam. Bij het maken van de plannen konden ze nog kiezen voor een gewone roostervloer, maar dan zouden de ondernemers ammoniakrechten moeten kopen. Inmiddels is emissiearm bouwen in Limburg verplicht. De melkveehouders kozen voor de Swaans G2-vloer. Frank Lambie: “In onze ogen heeft deze vloer een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien is het een vlakke vloer die de koeien voldoende loopcomfort biedt. Dat levert overigens ook punten op voor het MDV-onderdeel dierenwelzijn.” Een mestrobot met sproei-installatie gaat de vloer schoonhouden.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Tussen de spleten waardoor de mest in de kelder verdwijnt, wordt nog een afdichting met rubberen flappen gemonteerd. De flappen beperken de vervluchtiging van ammoniak uit de mestkelder.

  Tussen de spleten waardoor de mest in de kelder verdwijnt, wordt nog een afdichting met rubberen flappen gemonteerd. De flappen beperken de vervluchtiging van ammoniak uit de mestkelder.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Voor dierenwelzijn kun je binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij op verschillend onderdelen punten scoren, bijvoorbeeld voor de afstand tussen voerhek en ligboxen. Om 9 punten te behalen moet die afstand minimaal 4 meter zijn. Dat is precies het geval in de stal van Lambie. Van den Heuvel van DLV tekent aan dat deze breedte van 4 meter over de gehele lengte van het voerhek gehandhaafd moet blijven. ‘Het plaatsen van koeborstels of drinkbakken langs deze strook is dus niet mogelijk zonder de punten kwijt te raken.”

  Voor dierenwelzijn kun je binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij op verschillend onderdelen punten scoren, bijvoorbeeld voor de afstand tussen voerhek en ligboxen. Om 9 punten te behalen moet die afstand minimaal 4 meter zijn. Dat is precies het geval in de stal van Lambie. Van den Heuvel van DLV tekent aan dat deze breedte van 4 meter over de gehele lengte van het voerhek gehandhaafd moet blijven. ‘Het plaatsen van koeborstels of drinkbakken langs deze strook is dus niet mogelijk zonder de punten kwijt te raken.”

  Foto: Marcel van Hoorn
 • De minimale afstand tussen twee rijen ligboxen moet minimaal 3 meter zijn.

  De minimale afstand tussen twee rijen ligboxen moet minimaal 3 meter zijn.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Voldoende doorsteken tussen de rijen ligboxen bevordert de bewegingsvrijheid van de koeien. Drie doorsteken levert Lambie 1 MDV-punt op.

  Voldoende doorsteken tussen de rijen ligboxen bevordert de bewegingsvrijheid van de koeien. Drie doorsteken levert Lambie 1 MDV-punt op.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Het installeren van de stalinrichting doen de drie melkveehouders zelf. De breedte van de ligboxen dient minimaal 115 centimeter te zijn om voor MDV-punten in aanmerking te komen.

  Het installeren van de stalinrichting doen de drie melkveehouders zelf. De breedte van de ligboxen dient minimaal 115 centimeter te zijn om voor MDV-punten in aanmerking te komen.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • De minimale lengte voor de totale ligbox is 250 centimeter. Het deel waar de koe werkelijk ligt, moet 180 centimeter zijn. Dat is precies de breedte van de ligmat die de melkveehouders Lambie in de boxen leggen. Het is echter de bedoeling dat er ook nog een knieboom in de box komt. Van den Heuvel benadrukt dat het dan wel zaak is om de knieboom strak tegen de achterste boxpoot te monteren, omdat er achter de knieboom 180 centimeter ligruimte moet overblijven. Waarschijnlijk gaat dat net lukken.

  De minimale lengte voor de totale ligbox is 250 centimeter. Het deel waar de koe werkelijk ligt, moet 180 centimeter zijn. Dat is precies de breedte van de ligmat die de melkveehouders Lambie in de boxen leggen. Het is echter de bedoeling dat er ook nog een knieboom in de box komt. Van den Heuvel benadrukt dat het dan wel zaak is om de knieboom strak tegen de achterste boxpoot te monteren, omdat er achter de knieboom 180 centimeter ligruimte moet overblijven. Waarschijnlijk gaat dat net lukken.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • De melkveehouders kozen voor een flexibele ligboxenmatras en niet voor diepstrooiselboxen. Jos: “We verwachten hiermee op de langere duur goedkoper uit te zijn en minder werk te hebben.” De melkveehouders kozen voor rubberen boxmatrassen van Kraaienburg omdat die sterk en veerkrachtig zijn.

  De melkveehouders kozen voor een flexibele ligboxenmatras en niet voor diepstrooiselboxen. Jos: “We verwachten hiermee op de langere duur goedkoper uit te zijn en minder werk te hebben.” De melkveehouders kozen voor rubberen boxmatrassen van Kraaienburg omdat die sterk en veerkrachtig zijn.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Drinkwaterbakken zijn nog niet in de stal gemonteerd. Doorvragen leert Van den Heuvel dat er ruim voldoende meters drinkwaterbakken in de stal komen om er MDV-punten voor te krijgen. Een aandachtspunt is een goede verdeling van de bakken over de stal. Van de Heuvel: “Een koe mag maximaal 32 meter lopen om bij een drinkbak te komen.”

  Drinkwaterbakken zijn nog niet in de stal gemonteerd. Doorvragen leert Van den Heuvel dat er ruim voldoende meters drinkwaterbakken in de stal komen om er MDV-punten voor te krijgen. Een aandachtspunt is een goede verdeling van de bakken over de stal. Van de Heuvel: “Een koe mag maximaal 32 meter lopen om bij een drinkbak te komen.”

  Foto: Marcel van Hoorn
 • De voergang is 10 centimeter hoger dan de mestgang, waardoor de koeien makkelijk kunnen vreten. Weer een puntje vergaard.

  De voergang is 10 centimeter hoger dan de mestgang, waardoor de koeien makkelijk kunnen vreten. Weer een puntje vergaard.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Er komen in de stal twee ventilatoren te hangen die op warme dagen voor enige verkoeling kunnen zorgen. Ook dit levert punten op.

  Er komen in de stal twee ventilatoren te hangen die op warme dagen voor enige verkoeling kunnen zorgen. Ook dit levert punten op.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Volop daglicht in de stal is goed voor koeien en boer. Door de lichtstraten in het dak en de open zijwanden voldoet Lambie op dit punt ruimschoots aan de MDV-norm.

  Volop daglicht in de stal is goed voor koeien en boer. Door de lichtstraten in het dak en de open zijwanden voldoet Lambie op dit punt ruimschoots aan de MDV-norm.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • De melkveehouders maken een groot strohok achterin de stal. Ze delen de ruimte op in twee hokken: één voor kalfkoeien en één voor aandachtskoeien. De pot is 50 centimeter diep. Grote deuren maken het mogelijk de stromest makkelijk met de shovel uit de potstal te verwijderen.

  De melkveehouders maken een groot strohok achterin de stal. Ze delen de ruimte op in twee hokken: één voor kalfkoeien en één voor aandachtskoeien. De pot is 50 centimeter diep. Grote deuren maken het mogelijk de stromest makkelijk met de shovel uit de potstal te verwijderen.

  Foto: Marcel van HooMarcel van Hoornrn
 • Om in en uit de strostal te komen, lopen de koeien over een stuk betonrooster. Een gewone betonroostervloer is hier toegestaan omdat dit looppad niet permanent gebruikt wordt en er een kelder onder zit die niet in verbinding staat met de overige mestputten.

  Om in en uit de strostal te komen, lopen de koeien over een stuk betonrooster. Een gewone betonroostervloer is hier toegestaan omdat dit looppad niet permanent gebruikt wordt en er een kelder onder zit die niet in verbinding staat met de overige mestputten.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Melken van de koeien gebeurt straks met twee DeLaval-melkrobots. Voor MDV is van belang dat de robot is voorzien van een alarmsysteem dat de veehouder alarmeert als sprake is van stroomuitval. Zo’n alarm is op de robots standaard aanwezig.

  Melken van de koeien gebeurt straks met twee DeLaval-melkrobots. Voor MDV is van belang dat de robot is voorzien van een alarmsysteem dat de veehouder alarmeert als sprake is van stroomuitval. Zo’n alarm is op de robots standaard aanwezig.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Nu is dit hok nog vooral een plek om bouwmaterialen op te slaan. Over een maand is het een complete hygiënesluis. Daarmee scoren de melkveehouders punten op het onderdeel diergezondheid. Er komen ook een douche en een toilet in de ruimte. Vloer en wanden worden van een coating voorzien om een goede reinigbaarheid te garanderen. Een wasbak met warm en koud water, een kapstok, een bezoekerslijst en een strikte scheiding tussen schoon en vuil gedeelte maken de hygiënesluis compleet.

  Nu is dit hok nog vooral een plek om bouwmaterialen op te slaan. Over een maand is het een complete hygiënesluis. Daarmee scoren de melkveehouders punten op het onderdeel diergezondheid. Er komen ook een douche en een toilet in de ruimte. Vloer en wanden worden van een coating voorzien om een goede reinigbaarheid te garanderen. Een wasbak met warm en koud water, een kapstok, een bezoekerslijst en een strikte scheiding tussen schoon en vuil gedeelte maken de hygiënesluis compleet.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Weidegang wil Lambie volop blijven toepassen. Ook dat is gunstig voor maatlatpunten. In het weideseizoen stuurt de selectiepoort de koeien na het melken richting weiland.

  Weidegang wil Lambie volop blijven toepassen. Ook dat is gunstig voor maatlatpunten. In het weideseizoen stuurt de selectiepoort de koeien na het melken richting weiland.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Achter de melkrobots krijgt de mestrobot een eigen plek om tussen de schuifbeurten weer op te laden. Een oplaadplek buiten de looproutes van de koeien levert 2 MDV-punten op.

  Achter de melkrobots krijgt de mestrobot een eigen plek om tussen de schuifbeurten weer op te laden. Een oplaadplek buiten de looproutes van de koeien levert 2 MDV-punten op.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Energie is een hoofdonderdeel binnen de MDV-voorwaarden. Lambie scoort op dit punt onder meer door frequentieregelaars op de vacuümpompen te monteren. Ook een voorkoeler en een warmteterugwinningsinstallatie zorgen voor energiebesparing.

  Energie is een hoofdonderdeel binnen de MDV-voorwaarden. Lambie scoort op dit punt onder meer door frequentieregelaars op de vacuümpompen te monteren. Ook een voorkoeler en een warmteterugwinningsinstallatie zorgen voor energiebesparing.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Gasontladingslampen zijn energiezuinig, dus goed voor extra punten.

  Gasontladingslampen zijn energiezuinig, dus goed voor extra punten.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • Op het dak van de stal komen nog 370 zonnepanelen. Daarmee wordt het bedrijf van Lambie energieneutraal. Vanwege de zonnepanelen zijn de lichtstraten wat hoger op het dak geplaatst dan gebruikelijk.

  Op het dak van de stal komen nog 370 zonnepanelen. Daarmee wordt het bedrijf van Lambie energieneutraal. Vanwege de zonnepanelen zijn de lichtstraten wat hoger op het dak geplaatst dan gebruikelijk.

  Foto: Marcel van Hoorn
 • In plaats van een damwandbeplating bekleedde Lambie de gevels van de stal met hout. Onderhoudsvrij Siberisch larikshout om precies te zijn. Hein: “We hebben hiervoor gekozen in overleg met de welstandscommissie, en ook omdat we zelf graag een gebouw wilden dat goed in het landschap past. Het is mooi meegenomen dat deze evenwichtige uitstraling van de stal ons ook MDV-punten oplevert op het onderdeel Bedrijf & Omgeving.”

  In plaats van een damwandbeplating bekleedde Lambie de gevels van de stal met hout. Onderhoudsvrij Siberisch larikshout om precies te zijn. Hein: “We hebben hiervoor gekozen in overleg met de welstandscommissie, en ook omdat we zelf graag een gebouw wilden dat goed in het landschap past. Het is mooi meegenomen dat deze evenwichtige uitstraling van de stal ons ook MDV-punten oplevert op het onderdeel Bedrijf & Omgeving.”

Of registreer je om te kunnen reageren.