Rundveehouderij

Foto & video 9499 x bekeken 24 reacties

Bijzondere roséstal met 'zwembad'

Evert Kroes liet voor 1.600 rosékalveren een nieuwe stal bouwen. Deze eerste Ecoferm-kringloopstal staat bol van de innovaties, zoals een ‘zwembad’ op de eerste etage. Vrijdag 4 oktober is er open dag.

Foto

 • Evert Kroes (56) in Uddel (Gld.) staat op de eerste etage van zijn nieuwe rosékalverstal voor 1.600 kalveren. Deze bijzondere stal staat bol van de innovaties om tot een meer gesloten kringloop te komen. Kroes pionierde en dat had een flink prijskaartje. Hij investeerde al voor de bouw in twee kleine mestvergisters, turbinemotoren en warmtewisselaars. Dat kostte ruim €1 miljoen (35 procent EU-subsidie). De meerkosten tijdens de stalbouw bedroegen nog eens €1 miljoen (40 procent subsidie) en de stal zelf noteerde ruwweg €1,6 miljoen. Kroes werkt voor deze stal samen met InnovatieNetwerk, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.<BR><I>Foto: Ton Kastermans, tekst: Theo Brummelaar</i>

  Evert Kroes (56) in Uddel (Gld.) staat op de eerste etage van zijn nieuwe rosékalverstal voor 1.600 kalveren. Deze bijzondere stal staat bol van de innovaties om tot een meer gesloten kringloop te komen. Kroes pionierde en dat had een flink prijskaartje. Hij investeerde al voor de bouw in twee kleine mestvergisters, turbinemotoren en warmtewisselaars. Dat kostte ruim €1 miljoen (35 procent EU-subsidie). De meerkosten tijdens de stalbouw bedroegen nog eens €1 miljoen (40 procent subsidie) en de stal zelf noteerde ruwweg €1,6 miljoen. Kroes werkt voor deze stal samen met InnovatieNetwerk, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.<BR><I>Foto: Ton Kastermans, tekst: Theo Brummelaar</i>

 • Het totale bedrijf telt 3.600 kalveren en ligt in een Natura 2000-gebied. Landschappelijke inpassing is dus een belangrijk thema. De grote stal van 110 bij 58 meter oogt niet te massaal. Let ook op het 2,5 meter hoge talud rechts van de zijgevel. Daarop zijn boompjes geplant.

  Het totale bedrijf telt 3.600 kalveren en ligt in een Natura 2000-gebied. Landschappelijke inpassing is dus een belangrijk thema. De grote stal van 110 bij 58 meter oogt niet te massaal. Let ook op het 2,5 meter hoge talud rechts van de zijgevel. Daarop zijn boompjes geplant.

 • De kalverstal is 15 meter hoog en bestaat uit twee delen. De kalverafdelingen vormen de onderste helft. De bovenkant is een enorme lichte kas. In die kas gebruikt Kroes de mineralen uit de urine en mest voor de kweek van eendenkroos en algen. Dat voert hij vervolgens aan de kalveren. Aan de achterkant van de stal onttrekt de ondernemer met een mestvergister biogas aan de mest om dat om te zetten in energie. Deze ideeën komen grotendeels uit de koker van de rosémester. Het uiteindelijke doel is een volledig gesloten kringloop.

  De kalverstal is 15 meter hoog en bestaat uit twee delen. De kalverafdelingen vormen de onderste helft. De bovenkant is een enorme lichte kas. In die kas gebruikt Kroes de mineralen uit de urine en mest voor de kweek van eendenkroos en algen. Dat voert hij vervolgens aan de kalveren. Aan de achterkant van de stal onttrekt de ondernemer met een mestvergister biogas aan de mest om dat om te zetten in energie. Deze ideeën komen grotendeels uit de koker van de rosémester. Het uiteindelijke doel is een volledig gesloten kringloop.

 • Dit is de kas op 4,5 meter hoogte. Het is een fraai en bijna surrealistisch gezicht. Deze etage van 100 bij 54 meter staat bijna volledig onder water. In een zware betonnen constructie staat 30 centimeter water. Hier kweekt Kroes algen en eendenkroos. Die gaan vervolgens het voer in.

  Dit is de kas op 4,5 meter hoogte. Het is een fraai en bijna surrealistisch gezicht. Deze etage van 100 bij 54 meter staat bijna volledig onder water. In een zware betonnen constructie staat 30 centimeter water. Hier kweekt Kroes algen en eendenkroos. Die gaan vervolgens het voer in.

 • In het water zitten nu vooral nog algen. Een klein deel van het ‘zwembad’ is afgezet voor eendenkroos.

  In het water zitten nu vooral nog algen. Een klein deel van het ‘zwembad’ is afgezet voor eendenkroos.

 • Een detail van het eendenkroos. Kroes verwacht op deze plek straks 100.000 kilo kroos per jaar te kunnen kweken. Dat betekent dat hij geen 10.000 kilo sojaschroot meer hoeft te kopen. Dat scheelt hem bij de huidige prijzen zo’n €4.500 op jaarbasis.

  Een detail van het eendenkroos. Kroes verwacht op deze plek straks 100.000 kilo kroos per jaar te kunnen kweken. Dat betekent dat hij geen 10.000 kilo sojaschroot meer hoeft te kopen. Dat scheelt hem bij de huidige prijzen zo’n €4.500 op jaarbasis.

 • Het klimaat op de eerste etage wordt nauwkeurig gemeten. Voor optimale plantengroei luistert het zeer nauw.

  Het klimaat op de eerste etage wordt nauwkeurig gemeten. Voor optimale plantengroei luistert het zeer nauw.

 • Het dak van de kas zit vol geïsoleerde polycarbonaatpanelen. Die laten 79 procent van het zonlicht door. Dat is essentieel voor een goede plantengroei.

  Het dak van de kas zit vol geïsoleerde polycarbonaatpanelen. Die laten 79 procent van het zonlicht door. Dat is essentieel voor een goede plantengroei.

 • Aan de zijkant van de waterplas bevindt zich een biobed. Kroes heeft hiervoor de proefstalstatus aangevraagd, omdat er geen chemische luchtwasser is. Dit bed van houtsnippers zuivert warme stallucht die door ventilatoren uit de verschillende kalverafdelingen aangevoerd wordt. Geur, stof en ammoniak worden hier direct gefilterd en CO2 blijft over. De ruimte wordt door de lichaamswarmte van de kalveren dus gratis verwarmd. De CO2-rijke lucht stimuleert bovendien de plantengroei.

  Aan de zijkant van de waterplas bevindt zich een biobed. Kroes heeft hiervoor de proefstalstatus aangevraagd, omdat er geen chemische luchtwasser is. Dit bed van houtsnippers zuivert warme stallucht die door ventilatoren uit de verschillende kalverafdelingen aangevoerd wordt. Geur, stof en ammoniak worden hier direct gefilterd en CO2 blijft over. De ruimte wordt door de lichaamswarmte van de kalveren dus gratis verwarmd. De CO2-rijke lucht stimuleert bovendien de plantengroei.

 • Met deze computer kan de ondernemer controleren of alle instellingen voor het biobed kloppen. Ook kan hij aanpassingen doen aan de vochtigheid en de overdruk. De totale kringloopinvesteringen op de eerste etage brachten flinke meerkosten met zich mee. De kas, het biobed en de zware dakconstructie kostten samen €450.000.

  Met deze computer kan de ondernemer controleren of alle instellingen voor het biobed kloppen. Ook kan hij aanpassingen doen aan de vochtigheid en de overdruk. De totale kringloopinvesteringen op de eerste etage brachten flinke meerkosten met zich mee. De kas, het biobed en de zware dakconstructie kostten samen €450.000.

 • Aan het eind van elke kalverafdeling bevinden zich drie ventilatiegaten. De warme lucht uit de afdelingen belandt via deze gaten in de onderdrukkamer. Vervolgens wordt de lucht door ventilatoren door het biobed gedrukt.

  Aan het eind van elke kalverafdeling bevinden zich drie ventilatiegaten. De warme lucht uit de afdelingen belandt via deze gaten in de onderdrukkamer. Vervolgens wordt de lucht door ventilatoren door het biobed gedrukt.

 • Een overzicht van een van de kalverafdelingen. De bouw is degelijk en doet Oost-Europees en schemerig aan. De belangrijkste oorzaak is het zware betonnen plafond dat vanwege de kas erboven noodzakelijk is. In de afdeling is nauwelijks ammoniaklucht te ruiken.

  Een overzicht van een van de kalverafdelingen. De bouw is degelijk en doet Oost-Europees en schemerig aan. De belangrijkste oorzaak is het zware betonnen plafond dat vanwege de kas erboven noodzakelijk is. In de afdeling is nauwelijks ammoniaklucht te ruiken.

 • Elk hok telt tien kalveren. Per dier is er iets meer dan 2 vierkante meter ruimte. Kroes heeft inmiddels één ronde gedraaid en is tevreden. Hij heeft nu al 80 procent minder staart- en pootproblemen. De groei van de kalveren lijkt ook beter, al kan hij dat nog niet met cijfers onderbouwen.

  Elk hok telt tien kalveren. Per dier is er iets meer dan 2 vierkante meter ruimte. Kroes heeft inmiddels één ronde gedraaid en is tevreden. Hij heeft nu al 80 procent minder staart- en pootproblemen. De groei van de kalveren lijkt ook beter, al kan hij dat nog niet met cijfers onderbouwen.

 • Een belangrijke oorzaak is de dikke laag rubber op de roosters. Die geeft meer welzijn en gezondheid, terwijl het antibioticagebruik minder en de ammoniakuitstoot lager is.Het rubber blijft goed droog. De urine loopt direct weg en de mest wordt door een schuif weggehaald. Het extra rubber gaf wel meerkosten: €60 per vierkante meter. Voor de hele stal betekende dat een extra investering van €192.000.

  Een belangrijke oorzaak is de dikke laag rubber op de roosters. Die geeft meer welzijn en gezondheid, terwijl het antibioticagebruik minder en de ammoniakuitstoot lager is.Het rubber blijft goed droog. De urine loopt direct weg en de mest wordt door een schuif weggehaald. Het extra rubber gaf wel meerkosten: €60 per vierkante meter. Voor de hele stal betekende dat een extra investering van €192.000.

 • Het technische hart beslaat de laatste 10 meter van de stal. Dit zijn drie van de zeven grote silo’s die samen de mestvergister vormen. Hier wordt biogas uit de mest gehaald. Dit gaat om de afbraakvan ongeveer 1.000 ton organische stof per jaar. Dat staat gelijk aan 5 procent van alle mest. Twee soorten energie komen eruit voort: elektriciteit en warmte. Per uur wekt Kroes 130 kilowatt elektriciteit en 250 kilowatt warmte op.

  Het technische hart beslaat de laatste 10 meter van de stal. Dit zijn drie van de zeven grote silo’s die samen de mestvergister vormen. Hier wordt biogas uit de mest gehaald. Dit gaat om de afbraakvan ongeveer 1.000 ton organische stof per jaar. Dat staat gelijk aan 5 procent van alle mest. Twee soorten energie komen eruit voort: elektriciteit en warmte. Per uur wekt Kroes 130 kilowatt elektriciteit en 250 kilowatt warmte op.

 • Rechts van de silo staat deze groene container: de warmtewisselaar. Die zorgt ervoor dat de warmte uit de rookgassen teruggewonnen wordt.

  Rechts van de silo staat deze groene container: de warmtewisselaar. Die zorgt ervoor dat de warmte uit de rookgassen teruggewonnen wordt.

 • Onder de warmtewisselaar staan twee turbinemotoren, waarmee de energie opgewerkt wordt. Kroes verkoopt driekwart van zijn elektriciteit aan een elektriciteitsmaatschappij. Hij krijgt daarvoor 4,5 tot 5 cent per kilowatt. Daarnaast ontvangt hij een SDE-subsidie van 9 cent per kilowatt.

  Onder de warmtewisselaar staan twee turbinemotoren, waarmee de energie opgewerkt wordt. Kroes verkoopt driekwart van zijn elektriciteit aan een elektriciteitsmaatschappij. Hij krijgt daarvoor 4,5 tot 5 cent per kilowatt. Daarnaast ontvangt hij een SDE-subsidie van 9 cent per kilowatt.

 • De warmte wordt ‘bewaard’ in een grote, lichtgroene tank van 200.000 liter water achter de stal. Kroes gebruikt de warmte om alle installaties op het bedrijf op temperatuur te houden. Ook verwarmt hij het witvleesbedrijf van de buurman. In plaats daarvan zou de rosémester er ook voor kunnen kiezen om 140 huishoudens van warmte te voorzien.

  De warmte wordt ‘bewaard’ in een grote, lichtgroene tank van 200.000 liter water achter de stal. Kroes gebruikt de warmte om alle installaties op het bedrijf op temperatuur te houden. Ook verwarmt hij het witvleesbedrijf van de buurman. In plaats daarvan zou de rosémester er ook voor kunnen kiezen om 140 huishoudens van warmte te voorzien.

 • Kroes wil de gescheiden mestverwerking in de toekomst verder optimaliseren. Daar is ook plek voor. De technische ruimte is nog niet volledig benut, zoals hier is te zien.

  Kroes wil de gescheiden mestverwerking in de toekomst verder optimaliseren. Daar is ook plek voor. De technische ruimte is nog niet volledig benut, zoals hier is te zien.

 • Het biogas wordt buiten de stal in een grote, groene zak van 5.000 kuub opgeslagen (linksachter). Op de voorgrond de eerste van zeven vijvers die op de 1,5 hectare achter de stal aangelegd zijn. Ook hier wil Kroes eendenkroos gaan kweken.

  Het biogas wordt buiten de stal in een grote, groene zak van 5.000 kuub opgeslagen (linksachter). Op de voorgrond de eerste van zeven vijvers die op de 1,5 hectare achter de stal aangelegd zijn. Ook hier wil Kroes eendenkroos gaan kweken.

 • Op het erf staat een zeer ruime voeropslag van 78 bij 40 meter.

  Op het erf staat een zeer ruime voeropslag van 78 bij 40 meter.

 • Kroes draaide in een andere stal op kleine schaal al twee jaar proef met het kweken van algen. Het zwembad is hier nog iets kleiner.

  Kroes draaide in een andere stal op kleine schaal al twee jaar proef met het kweken van algen. Het zwembad is hier nog iets kleiner.

 • Dit is het biobed in de ‘proefstal’. Let op de buizen met algenwater in de nok.

Kroes houdt 4 oktober van 13.00 tot 21.00 uur een open dag. Adres: Uddelerveen 91 in Uddel.

  Dit is het biobed in de ‘proefstal’. Let op de buizen met algenwater in de nok. Kroes houdt 4 oktober van 13.00 tot 21.00 uur een open dag. Adres: Uddelerveen 91 in Uddel.

Laatste reacties

 • boerderij12

  respect voor deze ondernemer

 • boerke brabant

  mijn rekenmachientje loopt vast....ik kan rekenen wat ik wil , maar ergens gaat het fout ..

 • Weerkundige

  er zijn toch wel ren andere teelten die toch meer op brengen dan eenden kroos in zo kas ????

 • l coumans

  boerke brabant grotere sigarendoos pakken

 • visschers05

  kan iemand mij uitleggen waarom ik geen enkele foto-reportage meer kan bekijken

 • l coumans

  visser onder de foto staan rode bolletjes even opclikken

 • trijnie

  Coumans, ik ben niet kleurenblind maar ik kan de rode bolletjes niet ontdekken.
  Waar ik ook min vingerleg: lauw loene.

 • l coumans

  trijnie direct onder de tekst van de foto staat horizontaal een hele rij rode bolletjes van 3mm doorsnede en elk bolletje staat voor n foto

 • kkk boer

  Niet waar, heb de bolletjes gister gezien, maar ik kan ze nu ook niet ontdekken, de complete site is waardeloos geworden met dit probleem/nieuwe inrichting!!!

 • l coumans

  ook niet met google chroom??????

 • Beheerder
  Redactie

  Het probleem dat de bolletjes om te navigeren door foto's soms wegvallen is bij ons bekend. We werken aan een oplossing. Naar verwachting is die morgen gereed.

 • gerardenmarjan

  een besparing van 4500 per jaar? dat valt me toch vies tegen.

 • ACB

  Was toch goed hou het dan zo,iedere verandering is geen verbetering

 • JeuAbsil

  Ik vind het wel meevallen, die 4500 euro besparing. Daarnaast zullen er ongetwijfeld jaren komen dat er genoeg soja is en dat de besparing helemaal niks oplevert. En de teelt van eendenkroos moet je ook maar goed onder de knie krijgen. Een kalverhouder is nog geen glastuinbouwer. Ik vind het maar zware investeringen als je kijkt naar hoeveel het oplevert.

 • w1888

  Als het dus zo'n €4.500 per jaar opleverd, dat eendenkroos gebeuren. Dan betekent dat dus dat de hele investering ongeveer na 100 jaar is terug verdient? Toekomst gericht is deze ondernemer wel!

 • Fleur de lille

  Het concept ziet er tijdens de presentatie en rondgang erg mooi uit.
  Maar...., wat zal die fundering en al dat beton een geld hebben gekost.

  Het mestscheidingssysteem is functioneel, onderhoudsvriendelijk en betaalbaar.

  Die betonnen kweekbak op 'zolder' die volgens zoon Kees maar 5% van de voerproductie gaat leveren is alleen leuk voor de bouw en als proefopstelling.

  Het biobed is wanneer het werkt gewoonweg geweldig (maar ook duur).

  De lucht was in de nieuwe stal merkbaar schoner dan in de traditionele stal van de familie. Helaas had ik mijn meters thuis gelaten.
  De theorie achter het concept van mestscheiding zal zeker een invloed hebben. Maar de mechanische ventilatie deed al veel.

  De 10x duurdere gasmotoren dan gebruikelijk roepen bij mij vragen op.
  Vervangen van 1 van deze componenten lijkt technisch nauwelijks mogelijk omdat de installatie verlaagd in een betonnen bak staat.
  Bij een ingesloten overdekte vergister krijg ik altijd wat veiligheids-kriebels....

  Opbrengst van de eendenkroos en algen moeten zich eerst nog bewijzen want ik zie nog veel barrieres. Er groeide weinig.

  Op deze manier komt er niet genoeg licht bij het kroos....

  Complimenten voor dit integraal concept en de ondernemersfamilie die deze lange adem omzet in een fantastisch gebouw op een toekomst bestendig bedrijf in kwetsbare natuur.
  Familie Kroes: complimenten.

 • koestal

  wat een ondernemer met visie !

 • Fleur de lille

  Ik sprak een paar veehouders op het bedrijf die toch bedenkingen hadden bij het water uit het algensysteem dat drinkwater voor het vee werd...

  Zelf ben ik erg benieuwd naar het gebruik van AB en wat hiervan in de kweekvijver en de algenbuizen terug te vinden is. De voorspellingen zijn positief. De lucht zal een stuk schoner zijn en daardoor zullen luchtweginfecties minder voorkomen. Graag zie je dit door cijfers bevestigd.

 • Elevage

  veel te veel subsidie op dit bedrijf. Jongens wees toch eens reëel, mijn opa zei: als het niet meer op een sigarendoos past moet je het niet doen. Net zoals Boerke Brabant al aan geeft

 • l coumans

  ja Elevage toen konden de boeren nog sigaren kopen en oproken , nu krijgen ze de sigaren (maar dan wel uit eigen doos)

 • RBL

  Die €4500,. is alleen voor die eendenkroos(dat kleine gedeelte wat afgezet is), over de opbrengt vd algen wordt hier niet over gesproken anders kan het natuurlijk nooit, daar heb je geen rekenmachine voor nodig om in te zien dat het niet rendabel is.

 • Bison

  Hij is 56,..Ik had maar gaan rentenieren inplaats van eendekroos te kweken van taxpayers money ;)
  Nu moet hij blijven werken tot de knaken op zijn of wachten op magere hein.
  Whichever comes first.:)

 • tinus h

  vandaar de goedkope kalveren !!!!!!!!!!!

 • Fleur de lille

  Op foto 16 zie je 2 pijpen waar volgens mij de verbrandingsgassen van de gasmotor in de hal van de vergister uitkomen....

  Kan me niet voorstellen dat dit aan de wettelijke eisen van verbrandingstoestellen voldoet.

  Iemand hier een idee hoe dit zit?

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.