Rundveehouderij

Foto & video 50 reacties

Mest en water net zo goed

Ciska Nienhuis en dr. Egbert Lantinga van Wageningen U.R. onderzochten de ammoniakemissie van uitgereden drijfmest. Bovengronds uitrijden met wateraanvulling of regen geeft vergelijkbare emissies als een sleufkouter. Een video van documentairemakers Karen Kuiper en Huib Schoonhoven, die boer Kok al sinds 1996 volgen.

Huib Schoonhoven en Karen Kuiper

Laatste reacties

 • boerbarg

  goed bezig
  door gaan met onderzoeken !

 • gjh

  duidelijk verhaal nu een eerlijk onderzoek door de zogeheten onderzoekers
  hierbij ook meegeteld dat bovengronds beter is voor de structuur van de grond en de stand van de weidevogels.misschien kan het LTO ook wakker worden !!
  kunnen ze iets positief doen voor de boeren die wel boer willen blijven

 • Frans-Jan

  Wat een onzinnig onderzoek, de controleerbaarheid is 0,0 dus er komt geen goedkeuring en er zit niemand te wachten op halve vrachten mest uitrijden. Kunnen beter proberen aan te tonen dat zodebemester emissiearm is!

 • boerjaco

  ik denk dat de boeren die een tank hebben blij zijn als de klets plaat uit de schuur mag, de loonwerkers/en bedrijfen zullen boos zijn na de inveseringen

 • drientje

  Frans -Jan, jouw reactie is onzinnig. Ook de zodebemester is geen garantie voor
  weinig emissie. Het is maar net hoe je met zodebemester omgaat. Achteraf is ook hier geen controle mogelijk. Als een veehouder voordelen ziet in de combinatie mest water, moet dit toch mogelijk zijn. Misschien alleen jammer voor een stukje omzet van de loonwerker.

 • John Deere 6430

  De overheid ziet de bui natuurlijk al hangen van schadeclaims etc. Ik heb het idee dat ze nieuw onderzoek zo snel mogelijk de kop willen indrukken. Ik heb onder andere al gelezen dat het slechts een studentenonderzoekje was.
  Kom maar op met nieuw onderzoek en betere onderzoeksmethoden, dan kan de ketsplaat de schuur weer uit.

 • gjh

  frans jan onderzoek emissie arm met zoderbemester is nooit ongetoond dat dit beter is als spreid plaat dus denk eerst na voor dat je iets lulligs opschrijft
  ongelooflijk!!!!!

 • j.verstraten1

  In vroeger tijden toen er nog geen zodebemesters bestonden reed ik vaak mest uit tijdens het beregenen. Dat werkte super, weinig geur, geen verbranding van gras en enorm snelle werking van de makkelijk oplosbare stikstof. Vanuit dat oogpunt zie ik de combinatie mest-water wel zitten. Maar gewoon met de ketsplaat mest uit rijden? Ik hoop dat het nooit meer toegestaan word. Dan zal er in zo brabant een enkeling die alleen maar geïnteresseerd is in eigenbelang gebruik van maken en word de hele sector erop afgerekend.

 • trekker123

  Ik weet niet beter, maar dat zal door al het gekakel dat door dit zogenaamde onderzoek is ontstaan ook wel weer tevoorschijn komen, dat destijds (we hebben het inmiddels alweer over bijna 30 jaar geleden!) ook als is vastgesteld dat bovengronds uitrijden gevolgd door direct een flinke plens water, goed is voor het tegen gaan van emissie en dus - net als zodebemesten etc - goed is voor de betere benutting van de stikstof in de mest. In de tijd van het bovengronds uitrijden deden we dat natuurlijuk ook het liefste kort voordat er een flinke bui aankwam. Daar is verder geen onderzoek voor nodig om te bewijzen dat dat goed werkt, dat weet iedereen met een beetje praktijkervaring, maar de politiek wil cijfers zien. Waar de onzin vandaan komt dat de emissie bij bovengronds verspreiden niet minder is dan bij de emissiearme technieken is mij een raadsel trouwens, maar zolang er nog mensen zijn die geloven dat roken niet schadelijk is voor de gezondheid zal dit verhaal ook wel blijven bestaan.
  Punt is voor de regelgevers dat het uitrijden in combinatie met beregenen of wat voor manier van emissiebeperking dan ook, moeilijk of zelfs onmogelijk controlleerbaar is. En zo werd de zodebemester en alles wat daar op lijkt geboren en verplicht. En natuurlijk kan iedereen wel een voorbeeld verzinnen waarbij het een beter of niet minder slecht is dan het ander. Stinken doet het inmiddels heel wat minder dan 30 jaar geleden.

 • jordi 1455

  Frans-jan
  de zodebemester vernietigt de bodem structuur en in Duitsland is het zelfs verboden om met de zodebemester mest uit te rijden.

 • minasblunders1

  Trekker123, misschien moeten we ons er eindelijk eens bij neerleggen dat iets wat niet gecontroleerd kan worden niet gecontroleerd kan worden. Zéker zolang we niet controleren wat wél gecontroleerd kan worden.

 • trekker123

  Een zodebemester doet helemaal niks met de bodemstructuur. Hooguit de zwaarte van de voertuigen, maar dat staat los van het apparaat dat je er achter hangt. Na 25 jaar zodebemesten groeit er niet veel minder gras terwijl er mede door de betere benutting van stikstof uit mest aanzienlijk minder kunstmest wordt gestrooid. Dat wil niet zeggen dat een zodebemester persé de beste methode is, maar we moeten het ook niet erger maken dan het is. En dat het in Duitsland verboden zou zijn is niet omdat de Duitse overheid zo bezorgd is om de bodemstructuur. Anderzijds zou ook op dit gebied een beetje Euopese eenheid nog niet zo slecht zijn maar we willen natuurlijk niet horen dat iets 'van Brussel' zou moeten.

 • Limo is in

  @Jordi. I Duitsland is het verboden te injecteren! Bij dat systeem breng je de mest +/- 20 cm in de grond, daarzijn wij vroegr ook meer begonnen. Zodebemesten mag wel, ik woon aan de grens en kan het weten. Ons mechanisatiebedrijf verkoopt veel zodebemesters over de grens.

 • trekker123

  Er valt vrij goed te controlleren of iemand de mest breedwerpig over het land spuit of in strookjes oppervlakkig in de zode legt. Zelfs een blinde kan het controlleren. Een keer goed ademhalen en je weet al wat er aan de hand is.

 • minasblunders1

  Dat is niet wat ik bedoel, Trekker123.

 • alco1

  Verstraten, ik kan helemaal meegaan met jouw geschrevene. Ook ik heb enorm veel mest uitgereden onder de regen installatie. (2x 300 meterBaars systeem, die ik om en om legde en zo de hele dag door kon bemesten) Het was voor de droge gronden een doorslaand succes, waar ik nog vergunning voor heb proberen te krijgen, wat dus niet lukte, vanwege de oncontroleerbaarheid. Dit was wel enigzins te begrijpen. Zode bemesten op de vocht houdende gronden gaat ook prima, maar op de droge percelen zorgt het nog meer voor uitdroging, vooral nu omdat het ook nog steeds schraler moet. Het dubbel succes op de droge gronden (water en voeding) zal niet te evenaren zijn.

 • varkenshouder1

  Als er èèn goed punt is in de mestwet dan is het wel het verplicht injecteren. Gaan we nu als boeren zelf proberen dit punt onderuit te schoffelen. Ik hoop dat die ketsplaat nog lang verboden blijft !!!

 • Flyinghollander

  Tuurlijk varkenshouder, het is beste wat er gebeurd. Houd je toch straks keuze mogelijkheid, kets of injecteur?

 • harm59

  Het is toch heel makkelijk controleren of water achter de ketsplaat aan is geweest? is het gras bruin van de stront of is het hier vanaf gespoeld, makkelijker kan het toch niet?

 • Mozes

  Het was midden jaren zeventig toen ik als tiener van een jaar of 15 met mijn vader naar de opendag van proefboerderij Aver Heino ging. De bedrijfsleider liet uitslagen zien van grondmonsters in oost Nederland waaruit bleek dat de fosfaat en kali gehaltes in grasland steeds lager werden. De oorzaak was dat boeren er niet in slaagden om voldoende drijfmest op het grasland te brengen.
  In het voorjaar kun je maximaal 20 M3 per ha anders verstikt het gras. Later in het groeiseisoen lukt het vaak helemaal niet of je moest al een beregeningsinstallatie hebben. Op gemaaid grasland kun je niet uitrijden omdat de koeien er niet op willen weiden en op beweid grasland staan bossen waar de mest in blijft hangen. Als het dan niet veel regent komt het terug in de kuil.
  In de herfst zaten de putten vol en werd met smart uitgekeken naar het moment dat de maïs gehakseld werd en mest vroeg in de herfst al op het maisland

 • Demeter Griend

  Ik moest vroeger van mijn vader een randje om het maisland ploegen van mijn vader. Konden we veel stront kwijt zonder dat het naar de sloot liep. Het gras was bijna blauw van kleur zoveel stikstof strooiden we. Denk nu wel eens begrepen we het niet of wilden we het niet begrijpen...

 • Mozes

  Vervolg: uitgereden kon worden. Mest werd niet uitgereden om grond te bemesten maar om ruimte in de put te houden. Dumpen op het maisland terwijl het grasland verschraalde. Ondanks dat er een mestoverschot was moest NPK bijgekocht worden om de fosfaat en kali toestand in het grasland op peil te houden. Sinds de zodebemester is dit probleem voorbij. In het voorjaar geef ik 30 M3 per ha en eind juni nog eens 20 M3.

  Met het strenger worden van de mestwet is het steeds noodzakelijker om de mest zo efficiënt mogelijk te benutten. Dus 50 M3 per ha per jaar op grasland voor eind juni en eenzelfde hoeveelheid op het maïsland. Zonder zodebemester zal dit nooit lukken. Of de zodebemester meer of minder emissiebeperking oplevert, of de ketsplaat wel of niet verboden blijft, omwille van een efficiënte aanwending van mest kunnen we niet meer zonder zodebemester.

 • Mels

  Heren we vergeten iets in deze discussie.Vandaag de dag wordt veel mest TUSSEN het gras gesmeerd,zoals ik het kan bekijken is dit de beste manier,je beschadigd geen zode en de mest kan met de zuurstof uit de lucht omgezet worden en zo voorkom je ontrekking van zuurstof uit de bodem wat weer slecht is voor het bodemleven.Dit zou men ook toe moeten kunnen passen op (kaal)bouwland,er kan dan op kleigronden met lichtere en bredere machines gewerkt worden wat weer bijdraagt om meer akkerbouwers aan de mest te krijgen

 • Mels

  Deze akkerbouwers willen wel maar met de verplichting om op kaal bouwland de mest minimaal 10cm in te werken kunnen ze niks,helemaal niet als je net 5cm grond kan/wil maken om bieten of uien te zaaien.Afgelopen jaar met 12mtr zodebemester(tussensmeermachine)kleigrond bemest met varkensmest,de elementen rommelen dan net een beetje door de droge bovenlaag en dan is de mest voor 80% weg het zit enkel mooi bovenin en er is geen valse kluit te zien.

 • schoenmakers1

  zou het eens niet tijd worden dat de mestgebruiker zelf mag beslissen hoe en wanneer de mest toegepast mag worden, de overheid bepaald immers hoeveel dat er op mag, ik vind het niet meer als normaal dat dan de gebruiker minstens mag beslissen hoe hij dat doet

 • Mozes

  Scheomakers1, geen verkeert idee. Ammoniak veroorzaakt geen zure regen. Het zou misschien wel vermesting van de omgeving kunnen veroorzaken.
  Maar ook al zou de landelijke overheid het emmissiearm aanwenden niet meer verplicht stellen, dan zal de verplichting wel uit een andere hoek komen. Het emmissiearm aanwenden veroorzaakt ook een enorme afname van stankoverlast. Men kan er zeker van zijn dat de gemeentelijke overheid in het kader van de omgevingsvergunning de verplichting tot emmissiearm aanwenden van de landelijke overheid zal overnemen.

 • minasblunders1

  Mozes, als je als EXTENSIEVE boer die 50 M³ op je land rijdt, ben je zwaar in overtreding. Alleen intensieve bedrijven mogen dat, want die hebben een hoop mest die er niet is (op papier). Ik weet dat je dit niet snapt, dus neem het voor kennisgeving aan. Verder kun je je genoemde probleem ondervangen door in jan/febr te beginnen met aanwenden. En dan in maart nog een keer bv. Moet jij eens opletten wat een voorsprong je gras heeft zodra het wat warmer wordt.

 • minasblunders1

  Demeter Griend, waar mozes zijn overtollige mest over het land uitrijdt, zullen de intensieven met minder grond nog steeds deze werkwijze toepassen. Het is niet voor niets dat er op zulke bedrijven (met bv. 5 ha) alleen nog maar mais te vinden is.

 • gjh

  schoenmakers1 je heb gelijk laat ieder zijn eigen keuze bepalen je mag toch niet meer er op rijden als is toegestaan laat ieder er lekker vrij in

 • aarthamstra1

  Mozes. in de jaren 70 .Je blijft negatief. Het Hollandse weer geeft genoeg mogelijkheden om mest uit te rijden. of je nu maait of weid. Dat je als 15 jarige ventje dingen hoort en die voor de rest van je leven als waar aan neemt vind ik vreemd.
  Kenners zien op afstand wat het gras nodig heeft. Naast een school blaas je de mest niet door de lucht op het land.Zo zul je je aan de omgeving en de grond en het gewas je bemesting moeten aanpassen zo moeilijk is dat toch niet.???
  Anders vraag je boerenbedrog toch even om advies.

 • ruben1979

  wees als melkveehouders maar erg zuinig op het imago van julie sector, als julie weer masaal met de ketsplaat gaan werken, weet ik een ding zeker, en dat is dat het julie imago bij de gewone burger zeer zeker flink onderuit zal halen.
  Was getekend, vleeskuikenhouder die goed weet wat een goed imago waard is.

 • minasblunders1

  Ruben, het is net zoals Hamstra zegt: je kunt rekening houden met je omgeving. Natuurlijk ga je de gierspuit niet opentrekken als je buren zitten te barbequen of de buurvrouw heeft net de was buiten gehangen. In overleg is veel mogelijk.

 • Mels

  32 reacties en wie wil er met de ketsplaat,dames en heren daar gaat het niet om,het gaat erom dat de mest niet in maar op de grond moet en dan wel simpel tussen het gras smeren en niet (diep) in de grond stoppen,erop smeren is voldoende,sproei je daar wat water overheen dan is elke stank weg.Dat is de strekking van dit idee.

 • boertheo

  op de site van greenduo valt meer te lezen over de feiten achter dit idee. vraag is natuurlijk hoeveel water per m3 mest gebruikt dient te worden voor optimaal resultaat.

 • Mozes

  minasblunders1, de eerste mest mag pas 15 februari uitgereden worden onder voorwaarde dat de grond niet bevroren is en er geen sneeuw ligt.
  Dan moet de grond ook nog voldoende berijdbaar zijn anders kun je nog niets.
  En dan nog wil ik niet zo vroeg in het jaar uitrijden omdat de benutting beter is als je de eerste mest aanwend als het gras actief is.

 • Mozes

  boertheo, in het filmpje wordt gesproken over 1 á 2 mm water. Dit is 10 tot 20 M3 per ha. Dus ongeveer net zoveel water als mest.
  Verstraten en Alco1 vertellen dat ze vroeger mest uitreden onder de beregeningsinstallatie. Dan praat je al gauw over 18 tot 20 mm water, dus 180 tot 200 M3 per ha.
  Verstraten en Alco1 gebruikten dus 10 keer zoveel water als in het filmpje genoemd werd.

 • minasblunders1

  Ik had wel verwacht dat je met je mestwetriedeltje zou aankomen. Er is een (groot) verschil tussen mestwet en boerenpraktijk. En dat de benutting beter zou zijn als je pas mest aanwendt op het moment dat het gras actief is, is onzin.

 • jordi 1455

  gewoon mest uitrijden zonder bemester voor dat het gaat regenen.

 • poldes

  op donderdag voorspelde de radio;morgenmiddag onweer met veel regen.
  ik wachtte met gieren(met ketsplaat) tot de lucht flink dreigde.
  het was geen vrijdag maar zaterdag eer dat het onweerde en toen ging ik mest uitrijden.
  Ik zag dat er mensen tegen het dorp aan het barbequen waren ,die plotseling naar binnen gingen.
  De wind was veranderd en ging rechtstreeks daar heen.
  Ik kreeg later in de week bezoek van de sterke arm.
  Wat ik gedaan had konden zij niet meer aantonen.
  Toch om zulke situaties te voorkomen werkt de huidige wetgeving wel,
  maar landbouwkundig is deze wetgeving naar mijn oordeel niet echt.
  dit verhaal heeft zich 30 jaren geleden afgespeeeld.

 • leo,s vriend

  Tuurlijk Jordi, Hoe wil je 30 a 40 ha bemesten met de ketsplaat met 15 tot 20 m3 per ha ( 2 maal want 30 m3 in 1 keer is bijna onmogelijk) in 1 flinke bui?
  zelfs als je 3 dagen met buien hebt lukt dit bijna niet. Laat staan dat na enkele buien het meeste land te nat is om te berijden.

 • Mozes

  Minasblunders1 #37 , als jij zoveel verstand hebt van bemesting waarom haal jij dan zulke slechte resultaten op jou akkerbouwbedrijf? Ik hoor andere akkerbouwers (ook pachtbedrijven) nooit klagen over al die problemen die jou bedrijfsvoering belemmeren.

 • alco1

  Jordi. de eerste fout maak je al omdat je bemest voordat het regent. Het beste resultaat heb je als je in de regen bemest, omdat mest op droog gras direct kleeft en dan is er wel een hele dikke bui nodig.

 • minasblunders1

  Mozes,
  1) Waar maak jij uit op dat ik akkerbouwer zou zijn?
  2) Waar maak jij uit op dat ik slechte resultaten zou hebben?

 • bbuizer

  Prima initiatief van onderzoekster Ciska Nienhuis! Het gebruik van sleufkouter om mest uit te rijden heeft boeren onnodig veel geld gekost en ongemakken opgeleverd. Het injecteren was nog veel erger, ook voor het bodemleven.

 • koestal

  De politiek doet maar wat,luisteren liever naar een Diederik Stapel dan naar een praktische boer

 • koestal

  De mestinjecteur is gewoon een dooddoener om de politici te doen geloven dat dit beter voor het milieu is ,ze geloven gewoon in onzin ,als er maar een paar profeten zijn die dit willen verkondigen

 • koestal

  In Duitsland is zodebemesten weer slecht voor het grondwater ,dus doen ze het niet !

 • BO(skabout)ER

  ach die ketsplaat kan heel goed werken, en volgens de oude generatie hier op de boerderij is het geweldig! Maar..er zijn te veel boeren die er met een ketsplaat een grote bende van maken en niet weten met welk weer ze moeten rijden. Dus laten we in nederland nou maar gewoon injecteren! Beter voor burger & boer

  (voor bouwland is de ketsplaat overigens wel erg gemakkelijk;))

 • Mels

  Neeeeee,kabouter,verkeerd begrepen,erop/er tussen smeren,niet in de grond stoppen,hooguit op bouwland een beetje rommelen.Beslist niet IN de grond stoppen.

 • Burgerman9

  BO(skabout)ER, bedankt voor je genuanceerde reactie. Waar schoenmakers1, mozes en gjh vinden dat de mestgebuiker zelf zou moeten beslissen hoe en waar de mest toegepast mag worden, beaam jij wat de praktijk is. Er zijn te veel boeren die er een grote bende van maken ( en niet alleen met de ketsplaat). Moeten de stroken max 5 cm zijn met een tussenruimte van 15-30 cm, de praktijk is stroken van 15 cm met een tussenruimte van 5 cm.Dus als op het platteland wonende burger ben ik blij dat er aandacht is voor emissiearm mest verwerken. Nu alleen de handhaving nog, die jammergenoeg dus wel nodig is; zoals Minasblunders 1 al opmerkte is er een (groot) verschil tussen mestwet en boerenpraktijk.

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.