Rundveehouderij

Foto & video 8 reacties

Beste stal kon beter

Mts. Baak melkt ruim een jaar in hun nieuwe stal. Die bevalt best, maar toch zouden de ondernemers nu anders bouwen.

Foto

 • Harm en Ingrid Baak namen eind 2011 hun nieuwe ligboxenstal in Haarlo (Gld.) in gebruik. Hoewel deze op zich prima bevalt, zouden de ondernemers vandaag de dag toch anders bouwen. Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

  Harm en Ingrid Baak namen eind 2011 hun nieuwe ligboxenstal in Haarlo (Gld.) in gebruik. Hoewel deze op zich prima bevalt, zouden de ondernemers vandaag de dag toch anders bouwen. Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

 • Baak liet ruim een jaar geleden de compacte 3+3 stal met 160 boxen bouwen. De investering bedroeg €850.000.

  Baak liet ruim een jaar geleden de compacte 3+3 stal met 160 boxen bouwen. De investering bedroeg €850.000.

 • Het erf is spik en span. Dat was direct bij het opleveren van de stal eind 2011 al zo. Harm; “het gehele bedrijf wilden we volledig klaar hebben voordat de koeien erin kwamen. Door zelf naast het lopende werk nog even de klinkers leggen kun je op papier zeker geld besparen, maar mis je net die ene kreupele koe dan kost het al snel geld.”

  Het erf is spik en span. Dat was direct bij het opleveren van de stal eind 2011 al zo. Harm; “het gehele bedrijf wilden we volledig klaar hebben voordat de koeien erin kwamen. Door zelf naast het lopende werk nog even de klinkers leggen kun je op papier zeker geld besparen, maar mis je net die ene kreupele koe dan kost het al snel geld.”

 • Vandaag de dag zijn er 109 roodbont Holstein-dieren aan de melk. In totaal zijn er 130 boxen bezet. De groei van het aantal dieren loopt sinds de ingebruikname van de stal zoals gepland.
Dankzij de overgang van de oude stal met overbezetting naar de nieuwe, moderne stal met onderbezetting is de productie wel harder gestegen dan verwacht. In plaats van de geplande 75.000 kg werd 225.000 kg melkquotum bijgekocht. Dat is nu in totaal 1.054.000 kg quotum bij een productie van 9.200 kg, 4,30 %vet, 3,40% eiwit. Er is 48 ha grond bij het bedrijf.

  Vandaag de dag zijn er 109 roodbont Holstein-dieren aan de melk. In totaal zijn er 130 boxen bezet. De groei van het aantal dieren loopt sinds de ingebruikname van de stal zoals gepland. Dankzij de overgang van de oude stal met overbezetting naar de nieuwe, moderne stal met onderbezetting is de productie wel harder gestegen dan verwacht. In plaats van de geplande 75.000 kg werd 225.000 kg melkquotum bijgekocht. Dat is nu in totaal 1.054.000 kg quotum bij een productie van 9.200 kg, 4,30 %vet, 3,40% eiwit. Er is 48 ha grond bij het bedrijf.

 • Baak bouwde een relatief korte en brede stal om ultrakorte looplijnen te hebben.

  Baak bouwde een relatief korte en brede stal om ultrakorte looplijnen te hebben.

 • “Dat idee van toen is helemaal uit de verf gekomen, de stal bevalt prima.”

  “Dat idee van toen is helemaal uit de verf gekomen, de stal bevalt prima.”

 • Ook de emissie-arme GL-vloer van Berkel Beton bevalt prima.

  Ook de emissie-arme GL-vloer van Berkel Beton bevalt prima.

 • Mocht Baak opnieuw bouwen dan zou hij de stal niet onderkelderen, maar kiezen voor volledig dichte vloeren. Vaste mestschuiven zouden dan de vloer schoonhouden in plaats van robots en slechts een kleine afstortput van 200 kuub zou voldoende zijn. Dat zou ongeveer €150.000 aan bouwkosten gespaard hebben.

  Mocht Baak opnieuw bouwen dan zou hij de stal niet onderkelderen, maar kiezen voor volledig dichte vloeren. Vaste mestschuiven zouden dan de vloer schoonhouden in plaats van robots en slechts een kleine afstortput van 200 kuub zou voldoende zijn. Dat zou ongeveer €150.000 aan bouwkosten gespaard hebben.

 • In eerste instantie was er 1 mestrobot die de alle vloeren (ongeveer 600 vierkante meter) schoof. De robot moest dus de voergang oversteken. Baak stoorde zich aan het mestspoor dat de enkele robot bij het oversteken van de voergang achterliet. Bovendien raakte de robot hierbij nogal eens het spoor bijster, waarna het apparaatje ’s nachts de voergang op z’n kop zette. Dat was de veehouder snel beu.

  In eerste instantie was er 1 mestrobot die de alle vloeren (ongeveer 600 vierkante meter) schoof. De robot moest dus de voergang oversteken. Baak stoorde zich aan het mestspoor dat de enkele robot bij het oversteken van de voergang achterliet. Bovendien raakte de robot hierbij nogal eens het spoor bijster, waarna het apparaatje ’s nachts de voergang op z’n kop zette. Dat was de veehouder snel beu.

 • Ook had de enkele mestrobot moeite met het schoonhouden van de vloer in droge perioden. Vooral de dikke fractie waarmee de boxen ingestrooid worden koekte dan aan de vloer vast.

  Ook had de enkele mestrobot moeite met het schoonhouden van de vloer in droge perioden. Vooral de dikke fractie waarmee de boxen ingestrooid worden koekte dan aan de vloer vast.

 • Vandaar dat Baak zich genoodzaakt zag om een tweede Lely-mestrobot bij te kopen om de schuifcapaciteit te vergroten. Nu blijft de vloer overigens wel perfect schoon. Het is wel zuur geld. “De extra mestrobot kostte ons zo’n €10.000. Duur, maar hij bespaart me €20.000 aan ergernis. Het kan dus ruim uit.” lacht Baak.

  Vandaar dat Baak zich genoodzaakt zag om een tweede Lely-mestrobot bij te kopen om de schuifcapaciteit te vergroten. Nu blijft de vloer overigens wel perfect schoon. Het is wel zuur geld. “De extra mestrobot kostte ons zo’n €10.000. Duur, maar hij bespaart me €20.000 aan ergernis. Het kan dus ruim uit.” lacht Baak.

 • De dikke fractie in de diepstrooiselboxen bevalt perfect. Het celgetal schommelt rond de 120.

  De dikke fractie in de diepstrooiselboxen bevalt perfect. Het celgetal schommelt rond de 120.

 • Bij de bouw kozen de ondernemers bewust voor mestkelders omdat toen niet bekend was dat de dikke fractie in de diepstrooiselboxen zo’n succes zou zijn. Nu zou een dichte vloer in combinatie met eigen mestscheiding logischer zijn.

  Bij de bouw kozen de ondernemers bewust voor mestkelders omdat toen niet bekend was dat de dikke fractie in de diepstrooiselboxen zo’n succes zou zijn. Nu zou een dichte vloer in combinatie met eigen mestscheiding logischer zijn.

 • Een tegenvaller is wel de arbeidsbehoefte. Harm; “ Wij zijn dagelijks een uur bezig met het opharken van de boxen. Dat is lang.” Zeker in vergelijking met het eenmaal in de week instrooien van de koematrassen in de oude stal. De bedding in de boxen is laag-voor-laag opgebouwd en is inmiddels voldoende dik. Harm: “Het beenwerk is puntgaaf. De koeien liggen nu soms met het zitbeen over de achterrand. Dat is ideaal. Ineens volrijden met dikke fractie heeft geen nut. Dan gaat het broeien.”

  Een tegenvaller is wel de arbeidsbehoefte. Harm; “ Wij zijn dagelijks een uur bezig met het opharken van de boxen. Dat is lang.” Zeker in vergelijking met het eenmaal in de week instrooien van de koematrassen in de oude stal. De bedding in de boxen is laag-voor-laag opgebouwd en is inmiddels voldoende dik. Harm: “Het beenwerk is puntgaaf. De koeien liggen nu soms met het zitbeen over de achterrand. Dat is ideaal. Ineens volrijden met dikke fractie heeft geen nut. Dan gaat het broeien.”

 • Er zitten vaste mixers in de put en aansluitpunten voor de mestscheider. 
Eens in de twee weken komt de loonwerker om 25 kuub droge fractie te draaien en de boxen in te strooien, die tijd tel ik niet eens mee.” Toch vind Harm dat de voordelen zwaarder wegen. “De stal en het type boxen en strooisel zorgen voor zeer weinig trammelant onder de dieren, die dus weinig extra tijd vergen. Het past perfect binnen mijn toekomstbeeld om zonder vreemde arbeid 120 koeien aan de melk te hebben.”

  Er zitten vaste mixers in de put en aansluitpunten voor de mestscheider. Eens in de twee weken komt de loonwerker om 25 kuub droge fractie te draaien en de boxen in te strooien, die tijd tel ik niet eens mee.” Toch vind Harm dat de voordelen zwaarder wegen. “De stal en het type boxen en strooisel zorgen voor zeer weinig trammelant onder de dieren, die dus weinig extra tijd vergen. Het past perfect binnen mijn toekomstbeeld om zonder vreemde arbeid 120 koeien aan de melk te hebben.”

 • Het melken met de robots bevalt, hoewel Baak wel structuur mist en twijfelt of het nu echt zo’n arbeidsbesparing oplevert. “Vroeger had je na het melken alle koeien gezien. Nu begin je toch iets later en heb je nog geen koe gezien. Ook in de avond moet je opletten dat er een keer een einde is, anders blijf je bezig. Het einde van de tweede melkbeurt is immers weggevallen. Het robotmelken geeft meer vrijheid, maar net zo goed gebondenheid. Je kan immers altijd gebeld worden.”
De destijds relatief nieuwe A4-robots houden zich technisch goed, maar zijn in de beginfase wel aangepast. De aansturing van de vacuüm kleppen werkte in eerste instantie niet goed. Nu zit hij tussen 2,8 en 3,1 melkingen. Het aantal weigeringen bedraagt 3 tot 4 per dag. Hele nette cijfers.

  Het melken met de robots bevalt, hoewel Baak wel structuur mist en twijfelt of het nu echt zo’n arbeidsbesparing oplevert. “Vroeger had je na het melken alle koeien gezien. Nu begin je toch iets later en heb je nog geen koe gezien. Ook in de avond moet je opletten dat er een keer een einde is, anders blijf je bezig. Het einde van de tweede melkbeurt is immers weggevallen. Het robotmelken geeft meer vrijheid, maar net zo goed gebondenheid. Je kan immers altijd gebeld worden.” De destijds relatief nieuwe A4-robots houden zich technisch goed, maar zijn in de beginfase wel aangepast. De aansturing van de vacuüm kleppen werkte in eerste instantie niet goed. Nu zit hij tussen 2,8 en 3,1 melkingen. Het aantal weigeringen bedraagt 3 tot 4 per dag. Hele nette cijfers.

 • In het begin denk je; zoveel ruimte rond die robots, is dat wel nodig? Nu blijkt het een zegen die bijdraagt aan de goede bezoekcijfers. Baak; ook lagere rangs koeien kunnen nu ongestoord naar de robot.

  In het begin denk je; zoveel ruimte rond die robots, is dat wel nodig? Nu blijkt het een zegen die bijdraagt aan de goede bezoekcijfers. Baak; ook lagere rangs koeien kunnen nu ongestoord naar de robot.

 • Om te groeien insemineert Baak alle pinken met gesekst sperma, zo kan hij toch nog wat selecteren. Het melkvee wordt geïnsemineerd met sperma van een eigen stier, zo blijven de kosten in balans. "Sommige van de eigen stieren vallen wel wat tegen in eiwitproductie."

  Om te groeien insemineert Baak alle pinken met gesekst sperma, zo kan hij toch nog wat selecteren. Het melkvee wordt geïnsemineerd met sperma van een eigen stier, zo blijven de kosten in balans. "Sommige van de eigen stieren vallen wel wat tegen in eiwitproductie."

 • De stalindeling is prima. Het strohok met de grote glazen deur biedt vanuit huis prima zicht op de aandachtskoeien.

  De stalindeling is prima. Het strohok met de grote glazen deur biedt vanuit huis prima zicht op de aandachtskoeien.

 • Ook het kantoor boven de robots gebruikt Baak graag.

  Ook het kantoor boven de robots gebruikt Baak graag.

 • De gordijnen zijn handbediend en gaan alleen bij vorst of harde wind in combinatie met regen dicht.

  De gordijnen zijn handbediend en gaan alleen bij vorst of harde wind in combinatie met regen dicht.

 • De behandelstraat is een goede investering. Het separeren van tochtige koeien werkt magnifiek.

  De behandelstraat is een goede investering. Het separeren van tochtige koeien werkt magnifiek.

 • De staande buitentank doet wat hij moet doen. Geen bijzonderheden.

  De staande buitentank doet wat hij moet doen. Geen bijzonderheden.

 • Een andere verandering op het bedrijf; sinds kort krijgt het vee een gemengd rantsoen in plaats van onbeperkt gras en mais in blokken aan het voerhek. Hierdoor kregen de oudmelkte koeien teveel mais en de nieuwmelkte te weinig mais, met pensverzuring als gevolg. De dalende melkproductie werd met het dynamisch voeren dan afgestraft met een lagere krachtvoergift; een negatieve spiraal. Met gemengd voeren komen de voordelen van dynamisch voeren beter tot zijn recht.

  Een andere verandering op het bedrijf; sinds kort krijgt het vee een gemengd rantsoen in plaats van onbeperkt gras en mais in blokken aan het voerhek. Hierdoor kregen de oudmelkte koeien teveel mais en de nieuwmelkte te weinig mais, met pensverzuring als gevolg. De dalende melkproductie werd met het dynamisch voeren dan afgestraft met een lagere krachtvoergift; een negatieve spiraal. Met gemengd voeren komen de voordelen van dynamisch voeren beter tot zijn recht.

 • Daarom kocht Baak een gebruikte voermengwagen in Denemarken.

  Daarom kocht Baak een gebruikte voermengwagen in Denemarken.

 • De shovel was al op het bedrijf aanwezig, waardoor de investering om gemengd te voeren te behappen waren. Hoewel; het kost wel flink diesel, dat past eigenlijk niet binnen ons plaatje om de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar nu weten we wel zeker dat de koeien ook daadwerkelijk het bedachte rantsoen binnen krijgen.

  De shovel was al op het bedrijf aanwezig, waardoor de investering om gemengd te voeren te behappen waren. Hoewel; het kost wel flink diesel, dat past eigenlijk niet binnen ons plaatje om de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar nu weten we wel zeker dat de koeien ook daadwerkelijk het bedachte rantsoen binnen krijgen.

 • In de toekomst overweegt Baak een eigen mestscheider met vijzelverdeelsysteem te kopen. Dat zou de arbeidsbehoefte rondom de diepstrooiselboxen terugdringen. Voor de rest liggen de ondernemers prima op schema voor het gestelde doel om zonder vreemde arbeid 120 koeien aan de melk te hebben.

  In de toekomst overweegt Baak een eigen mestscheider met vijzelverdeelsysteem te kopen. Dat zou de arbeidsbehoefte rondom de diepstrooiselboxen terugdringen. Voor de rest liggen de ondernemers prima op schema voor het gestelde doel om zonder vreemde arbeid 120 koeien aan de melk te hebben.

Laatste reacties

 • ljdekker

  Zonder vreemde arbeid 120 koeien melken; de loonwerker is toch ook vreemde arbeid?

 • rb1990

  beetje vreemd maar wel lekker

 • tittekalf

  Prachtige stal, ook met de open dag geweest. Goed uitgedacht en er komen altijd zaken aan het licht die anders hadden gekund. Onderkelderd blijft naar mijn mening het mooiste, in combinatie met de mestrobot is de stront direct weg, ipv het met een mestschuif de halve stal in 1 hoop door te schuiven...

 • Rub

  Ziet er inderdaad netjes en werkbaar uit. Wellicht was de mestschuif een betere investering geweest dan nog zo'n piepend ding, minder gevoelig voor storing in ieder geval. Nog een vraag: de loonwerker komt voor mestscheiding, en rijdt de boxen ook vol, maar ook wordt er in laagjes opgebouwd. Sla je dan zelf ook nog dikke fractie op voor tussen door?

 • drevanhelmond1

  Harm mooie reportage .Daar kun je wat mee .

 • Elfra

  Ziet er mooi uit! Heb je wel genoeg vreetplekken voor de koeien? Zo'n brede stal dan is het voerhek niet lang genoeg om ze allemaal gelijk te laten vreten. En ik weet wel dat ze zeggen ze hoeven niet allemaal gelijk te vreten maar wij melken zelf ook met robots en ondervinden toch wel dat ze allemaal willen vreten als er weer gevoerd wordt. Wij voeren dus een keer per dag en schuiven het zeker 4 of 5 keer per dag aan.

 • Jangussinklo

  prachtige stal mag je best trots op zijn

 • koestal

  ach ,dan moet je elke 10 jaar een nieuwe stal bouwen ,net als een nieuw huis

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.