Rundveehouderij

Foto & video 6012 x bekeken

Gras- en maismanifestatie Vredepeel

De gras- en maismanifestatie in Vredepeel is met ruim 1.000 bezoekers een groot succes. Het motto 20 ton droge stof in 2020 is in de demonstraties goed terug te zien.

Foto

 • De gras- en maismanifestatie in Vredepeel is wederom een groot succes. Ruim 1.000 mensen bezochten het evenement waar alles draaide om het behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst gras en mais. Het motto 20 ton drogestof in 2020 is met mais een haalbaar streven. “Voor de opbrengst van gras is 20 ton droge stof nogal veel”, aldus Brigritte Kroonen van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Foto's: Bert Jansen, tekst: Monica van der Hall

 • PPO en Agrifirm waren de organiserende partijen. De organisatie refereerde met het thema 20 ton drogestof in 2020 naar een verhoogde opbrengst per hectare. Naast verschillen in rassen zagen de bezoekers ook allerlei andere aspecten rondom de teelt van ruwvoer en bodemmanagement.

 • Het interessantst waren de demonstraties voor boeren op zandgrond. Dat is namelijk de grondsoort waar alle demonstraties op plaats vinden. Ruwvoerteelt en bodemmangement op klei of veengrond verschilt in bewerking, benodigdheden van de bodem en andere aspecten die aan bod komen. Maar ook voor veehouders op klei of veengrond was er de mogelijkheid informatie op te doen over gras, mais of bodemmanagement.

 • Bezoekers die niet stil konden zitten en gelijk gebruik wilden maken van de mogelijkheid om de spuitlicentie te verlengen, waren zijn aan het goede adres. Een grappig gezicht levert het in ieder geval op. Uiteindelijk hebben 250 mensen meegedaan en de spuitlicentie behaald.

 • Naast het kiezen van een passend ras voor de mais- en grasoogst is het belangrijk een goed bodemmanagement toe te passen. Vandaar dat dit jaar veel aandacht was voor diverse aspecten van bemesting en de bodemkwaliteit.

 • Verschillende machines voor grondbewerking werden gedemonstreerd.

 • Er was aandacht voor stikstof in meerdere groeifases van de plant, zoals bladbemesting rond de bloei en het bijspuiten in een later stadium met een nieuwe techniek.

 • De ontwikkeling van een plant en de opbrengst ervan hangt onder meer af van de zuurgraad (pH) van de bodem. Op het demoterrein kregen bezoekers meer informatie over bekalking van bodemsoorten en -omstandigheden.

 • Organischestofbalans en compost zijn ook belangrijk voor de bodemgezondheid. Volgens deskundigen laten veel veehouders verhoogde opbrengsten en – op langere termijn – een gezondere bodem liggen door gebrek aan kennis. Op de manifestatie kwamen alle facetten voor een gezonder bodemmanagement aan bod op voornamelijk zandgrond.

 • Geïnteresseerden in stoppelbewerking en inzaai van vanggewas kwamen eveneens aan hun trekken. Een veehouder die met een krappere bemestingsruimte toch meer opbrengst wil halen, deed hier veel informatie op.

 • Qua soorten en rassen was mais flink vertegenwoordigd. Agrifirm presenteerde zijn voorkeursassortiment in een groep snij- en korrelmais. KKM liet een demo zien. Zaadfirma’s Barenbrug, Farm Saat AG, Innoseeds, KWS, Limagrain, Pioneer, Ragt en Syngenta toonden een kwekersblok met vier toprassen.

 • De hoeveelheid gras per hectare is steeds belangrijker voor de veehouder. Hij kan een grashoogtemeter gebruiken om de hoeveelheid vers gras en de drogestofgehaltes te meten.

 • Dertien nieuw ingezaaide grasmengsels waren te zien, waarvan drie met klaver. Een weinig gangbare methode als doorzaaien kan in de toekomst mogelijk uitkomst bieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.