Rundveehouderij

Foto & video 73 reactieslaatste update:22 aug 2012

Innoverende compoststal in Utrecht

Gerard Hoogland bouwde een compoststal gevuld met houtsnippers voor 160 melkkoeien. Op 25 augustus is er een open dag.

Foto

 • Gerard Hoogland (45) houdt samen met zijn vrouw Jeannine (41) rond 90 zwartbonte melk- en kalfkoeien. Er is 58 ha klei op veen in gebruik. De gemiddelde productie is 8.500 kg melk met 4,81 % vet en 3,52 % eiwit. Foto's: Ton Kastermans fotografie, tekst: Wijnand Hogenkamp

 • De nieuwe stal is een compoststal. Rechts is nog een klein deel roosters. Daar wordt ongeveer 60 procent van alle mest en urine opgevangen. Ook fungeert het roostergedeelte als wachtruimte voor de melkstal.

 • Met deze schuifhekken kan het vrijloopgedeelte gemakkelijk worden gescheiden van de wachtruimte.

 • In het vrijloopgedeelte liggen de koeien op een bedding van houtsnippers. De koeien liggen zichtbaar prinsheerlijk.

 • Omdat er geen buitenmuur is en ook geen hekwerk, zorgen deze draden ervoor dat de koeien in de vrijloopstal blijven.

 • Dit zijn de soms nog vrij grote houtsnippers waarmee de bedding wordt gevormd

 • Om de compostering op gang te houden wordt er actief met een ventilator (rechtsvoor) via een centrale buis met aftakkingen lucht door de bedding geblazen.

 • De bedding ligt op een betonnen ondergrond. In het beton zijn deze ventieltjes verwerkt die de uitlaat vormen van het luchtkanaal.

 • De bovenlaag van de bedding wordt twee keer per dag bewerkt als de koeien in de wachtruimte staan voor het melken.

 • De dakconstructie lijkt een beetje op die van een kas. Het dak is van een dikke soort folie dat zeker tien jaar meegaat.

 • De bovendelen van het dak zijn open te draaien om de ventilatie verder te optimaliseren.

 • Na vier jaar robotmelken is Hoogland weer overgestapt op conventioneel melken.

 • Nu melkt Hoogland in een swing-over van Dairymaster. De 26 melkstellen bedienen 52 standen.

 • Naast de terugloopgang van de melkstal zijn vier separatieruimtes.

 • Familie Hoogland nodigt u van harte uit om de nieuwe stal te komen bekijken op 25 augustus van 10.00 tot 16.00 uur. Het adres is Blindeweg 10 in Montfoort (U.)

Laatste reacties

 • kleitokkers

  schitterend nu nog een paar ha glastuinbouw er aan vast om alleen gras voor de koeien te telen en alles onder een dak.

 • lievendemol

  Wat is de reden om na 4 jaar robotmelken over te gaan naar een swing-over?

 • Jan Zonderland

  @ x 26 stands melkstal op plm 90 koeien ?
  Had dan een 90 stands gebouwd, kunnen ze er allemaal tegelijk in ;<)
  Even serieus, mooie opzet maar vergeten een goeie nozzle op de spuitslang te kopen dus nog steeds met de wijsvinger de straal regelen ?

 • Mozes

  Dit is niet geschikt voor robotmelken omdat de koeien niet schoon zijn te houden.

 • Landrust

  beste Mozes,
  dit is zeker geschikt voor robotmelken. Het overgrote deel van de compoststallen melkt met een robot. Wel is er een verschil tussen compoststallen en compoststeringsstallen, dit is een compostERINGSstal. Belangrijk is het aantal m2 per koe, die staan er namelijk niet bij.

 • B bob

  innovator,de compoststallen en serrestallen zijn in het belang van het Dierwelzijn en veel mensen hebben niet door dat dat OOK in het belang is van de Veehouder. Er zijn zelfs stumpers die denken dat het een slechte ontwikkeling is dat de leefomstandigheden in de sector verbeterd worden en daardoor de infectiedruk omlaag en de productiviteit omhoog gaat.
  Afgunst is een slechte raadgever judas! Kom met zinnige reactie's en echt gegronde argumenten tegen de vooruitgang.

 • B bob

  Reken maar dat de veearts niet veel verdient op dit bedrijf en dat de Boer goed geld krijgt voor zijn melk !

 • Mozes

  We worden steeds gewaarschuwd dat we geen vochtig zaagsel of zaagsel met resten van de schorst moeten gebruiken vanwege het gevaar voor klebselia. Hoe zit dat op dit bedrijf?

 • B bob

  De Klebselia bacterie bestaat niet maar de Klebsiella pneumoniae krijgt juist in een Compoststal minder kans om toe te slaan aangezien de bodem continue met lucht gedroogd wordt ( zie foto's) Zelfs als je met nat zaagsel zou werken is het risico nog veel lager dan in een traditionale achterhaalde stal aangezien de darmflora van koeien in deze Stal en in een Serrestal minder gevaarlijke phathogenen bevat. De UV in daglicht werkt ook nog eens ontsmettend.

 • B bob

  In ziekenhuizen hebben erg veel mensen de bovengenoemde Pathogeen in hun gestel maar worden alleen de zoogdieren met een zwakke gezondheid er door gedood. Dus hou de dieren gezond door de leefonstandigheden te optimaliseren en je hebt geen zorgen

 • B bob

  Ik ga Judas gewoon weer Mozes noemen want hij/zij helpt de nederlandse Boeren alleen maar door mij op te fucken. Als nu voldoende Boeren de tijd nemen om zelf te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om over te stappen op de moderne manier van produceren kan het nog iets worden in de lage landen. Als je dan toch al een slaaf van de bank bent heb je niets te verliezen.
  Kijk naar actie's zoals ' boer zoekt buur ' om zo vooraf geld te krijgen van de bevolking zodat je kan innoveren.

 • Mozes

  In de dieractivistenwereld werd eerdere jaren de indruk gewekt dat dierwelzijn,milieu,voedselveiligheid ,gezondheid e.d. allemaal samen gingen. We weten inmiddels dat dit niet zo is. Op dit bedrijf zal het dierwelzijn beter zijn maar dat zegt nog niets over gezondheid of milieu.
  Als de bodem steeds belucht wordt hoe hoog is dan de ammoniakemissie?
  De houtsnippers zullen na verloop van tijd verzadigd raken met mest. Komt de lucht er dan nog wel doorheen? Is het dan nog droog te houden? Zijn de koeien dan nog schoon te houden? Wat zijn de gevolgen voor melkhygiëne en uiergezondheid? Langs het voerhek bevinden zich roosters. Hoeveel houtsnippers worden meegelopen en komen in de kelder terecht? Is de mest in deze kelder nog wel te mixen en uit te rijden op het land? Raakt de zode bemester dan niet verstopt? Ik sta niet bij voorbaat afwijzend tegenover deze stal maar ik heb wel een hele rij vragen waar pas over een aantal jaren antwoord op zal zijn.

  Mijn zwager heeft een stal met zandboxen. Dit is ook goed voor het welzijn en de gezondheid. Maar als je ziet wat voor een problemen dit zand veroorzaakt en welke aanpassingen hij heeft moeten doen om met zand in de mest te kunnen werken. De ervaring leert dat ieder voordeel een nadeel heeft.

 • B bob

  Zandboxen zijn inderdaad erg onpractisch Mozes.
  Ik heb inmiddels bij ruim 20 klanten een Compoststal gebouwd en daar heeft niet 1 van de Boeren spijt van. Doordat de urine van het vee gescheiden van de mestfractie op de bodem terecht komt is de ammoniac uitstoot laag. De verzadigde houtsnippers worden regelmatig machinaal gekeert en opgeschoven naar de kant van de stal waar de compost klaar is . Door aan de andere kant steeds aan te vullen en Effectiefe microorganismen het composteringproces op gang te laten houden zitten er al snel enorm veel regenwormen in de bodem.
  Een Boer die tevens de Darmflora met gedroogte kruiden en Pre/Probiotica bijvoert verlaagd de methaan uitstoot enorm en heeft een betere voer/energy conversie. Dus met een goedkope stal en een lading versnippert snoeiafval heel veel compost produceren en gelijk veel hoogwaardige melk en gezond/schoon/lekker vlees voor de carnivoren onder ons.
  De vier punten gaan hier voor zover mogelijk goed samen .
  Het probleem blijft de de Mensheid en de Natuur niet samengaan!!

 • R.A. de Man

  ik vind het niet erg gek... weet je niet hoeveel onderhoud aan zo'n robot zit.

 • Landrust

  Beste B bob,

  ik zie dat u in het compostvak zit, graag zou ik hier meer van te weten komen.
  Kunt u mij mailen op dairyinnovator@gmail.com, voor meer contact?

  Een koe is trouwens niet gemaakt voor een ligbox: een koe staat op en loopt dan vooruit weg dat is tenminste de natuurlijke manier, bij een ligbox kan dat niet. Achteruit ziet een koe ook geen diepte. Opstaan is een ligbox is dus al best veel stress.

 • B bob

  Beste Innovator, Als je aangeeft in welk land je actief benj kan ik de juiste deskundigen met jou in contact brengen. Ik heb veel mensen wereldwijd de kneepjes van het vak bijgebracht tijdens de workshops die ik ons familiebedrijf gaf en ik geniet nu van mijn vrijheid en rust.

 • leo,s vriend

  B bob, even terugkomen op je reactie van 18 aug. hoe kan het dat er regenwormen in de bedding zitten? de temperatuur in de bedding schommelt tussen de 50 en 60 graden om het composteringsproces op gang te houden en bij die temp. overleefd geen enkele regenworm!

 • B bob

  Hoe kom je er bij dat de temperatuur zo hoog oploopt mts ? Dan heb je geen compostering maar vergistingsstal ;-0 Ik heb bij mijn klanten met een hoge temperatuur in de zomer nog nooit hoger dan 30/35/graden gemeten.

 • B bob

  Net even gekeken naar de foto's van de Utrechte stal . Als jullie met een bodemdikte van ongeveer een meter dik werken zul je inderdaad een hogere temperatuur meten . Nadeel is dat de compostqualiteit dan te wensen overlaat. Ik adviseer een dunnere bodem zodat de temperatuur niet door broei te ver oploopt.

 • leo,s vriend

  @B bob, Dat is nou juist het probleem,Een dunnere bodem is niet droog te houden,en word een grote smeerbende.DAT is nou juist de conclusie die gebruikers trekken.(ervaring)

 • B bob

  Het probleem is dan dat het klimaat in Nederland te nat en koud is voor een dunne bodem en je dus met een dikkere bodem moet werken. dan is het dus zaak om voldoende maatregelen te nemen om voldoende warmte uit de bodem te verwijderen of je accepteert dat de compost niet hoog van qualiteit is en nog eem tijd langer moet besterven voordat je het op de Akker gaat gebruiken.

 • joannes

  Het compsterings process. http://www.bodemacademie.nl/index.php?i=269
  Ik denk dat het allemaal nog te vroeg is om te veronderstellen dat in een serrestal met (on)voldoende lucht,licht en water op 1 mtr of 20 cm en dagelijks omwoelen de compostering werkelijk de realiseert zal worden. Composteren zal alleen in een stabiele omgeving, zonder omwoelen en verse aanvoer, plaatsvinden op de hoop. Dus, omwoelen en eventueel vers schoon materiaal aanvoeren voor het comfort maar dan op de hoop voor compostering.

 • B bob

  Correct Johannes! Voor een goede compostering van rundermest moeten alle factoren optimaal zijn en dat is moeilijk te realiseren als de stalopzet niet goed doordacht is en de klimatilogische omstandigheden niet optimaal zijn.

 • B bob

  Met het plaatsen van de link naar de Bodemacademie heb je de Akkerbouwers een dienst bewezen Johannes ! Dank daarvoor!

 • leo,s vriend

  We dwalen van het onderwerp af B bob,je stelde in andere topics en ook indeze dat de compoststal DE oplossing is voor 'achterhaalde'stalsystemen en nu stel je dat de opzet verkeerd is en doe je alsof de compoststal een doel is om compost te produceren.

 • Landrust

  Beste B bob,

  ik ben voornamelijk in Nederland actief.

 • B bob

  mts, Hier in texas is het doel van een compoststal om de mest van runderen om te kunnen zetten in compost voor de tuinbouw. dan is de productie van melk en vlees mooi megenomen. Aangezien het weer het hele jaar prachtig is laten we de dieren gewoon buiten op de velden grazen en herkouwen/schijten ze gezamelijk in de stal tijdens de warmste uren van de dag.
  In nederland is de situatie anders maar de Serre en Compoststallen zijn wel de stallen voor de toekomst als het gaat om betaalbaarheid en dierwelzijn.

 • leo,s vriend

  We zullen zien.....

 • B bob

  Hou vooral die oer Hollandse achterdocht vast terwijl de rest van wereldbevolking gewoon het avontuur aangaat!
  Gewoon weer een tevreden Echtgenoot/Vader/Opa worden die in goede harmonie met de Schepping werkt laat geen smeulende vlakte's achter voor de volgende generatie's

 • B bob

  Beste Innovator, in Holland heb ik enorm veel 'volgelingen 'die graag op de achtergrond blijven . Ik heb een groepsmail gestuurt en denk dat je vanzelf bericht krijgt van een aantal mensen die betrouwbaar zijn . Reken er op dat je door het plaatsen van jouw mailadres ook veel ongure typen zult ontmoeten ! Weer waakzaam en volg het stemmetje in jouw achterhoofd ( intuitie). Succes
  PS . Bij de Bodemacademie vind je veel betrouwbare mensen !

 • beeldman
  Panellid

  Heren, laten we proberen de discussie on-topic te houden en zeker niet elkaar persoonlijk te gaan beschimpen. Tot nu toe is het gewoon lastig om met ons Nederlandse klimaat een vrijloopstalbodem goed te houden zonder meteen enorme vierkante meters oppervlakte per koe te creeëren. Respect voor iedereen die wat nieuws probeert! Daar kunnen we allemaal van leren. En of dit project goed uitpakt, ik hoop het!!!

 • B bob

  Beeldman wat is er volgens jou verkeerd aan het 'meteen enorme vierkante meters oppervlakte per koe te creeeren'? Als dat nu bevordelijk is voor de beeldvorming bij de burger en gelijk een hogere omzet geeft aan de Boer kan het toch geen kwaad?

 • leo,s vriend

  Bbob, Ik ben niet achterdochtig maar nieuwschierig,
  Enorme oppervlakte enz.....
  1- onbetaalbaar
  2-funest voor beeldvorming(megastallen)
  3-onuitvoerbaar(bouwblok grootte)
  4- Hogere omzet? verklaar je nader.

 • B bob

  1- Indien het onbetaalbaar is om verantwoord te boeren met behulp van en ruime Serre/composteringsstal is het al helemaal niet meer haalbaal op de achterhaalde manier.
  2- Een megastal werk slecht voor het imago van de veehouderij als er in verhouding enorm veel dieren op erkaar gepropt zitten.
  3- Onuitvoerbaar ? Kijk of het in een ander land wel uitvoerbaar is !
  4- De Koeien die volgens de laatst bekende gegevens wat betreft dierwelzijn gehouden worden hebben een betere algehele geestelijke en lichamelijke grzondheid en daardoor is er minder medisch ondersteuning nodig. De melkproductie is absoluut hoger dan in een antieke stal en is van een hogere qualiteit ( biologisch zo nog beter zijn ) Het vlees van de uitgemolken koeien en kalveren heeft een beter leven ster en is in verhouding erg winstgevend af te zetten.

 • leo,s vriend

  1-Huidige manier is niet achterhaald(dat denk je alleen maar)
  2- de burger ziet het verschil niet en heeft grote bezwaren tegen grote stallen in het algemeen
  3-we hebben met nl regels te doen en dat houd in: 1 a1,5 ha bouwblok
  4-volslagen onzin.Hoe kom jij bij die ster?

 • B bob

  1- Iedereen heeft recht bop een eigen mening zolang ik maar gelijk heb .
  2- Een serrestal is maar een paar meter hoog en valt daardoor niet zo in het oog .De Burgers weten door correcte voorlichting dat de leefomstandigheden in deze stallen uitmuntend is .
  3 Regels zijn er om aangepast te worden aan de actualiteit.
  4 twee sterren mag ook van mij .

 • leo,s vriend

  B bob, Jouw probleem is dat je maar 1 waarheid kent en dat is de jouwe.
  1- slaat op jouw
  2-Een goede serrestal is ook 6 tot 10 meter hoog (veel inhoud is basis voor dierenwelzijn)
  3-Maak dat de politiek maar wijs
  4-geen sterren bedoel je.

 • B bob

  Mts. De tijd zal leren wie het bij het rechte eind heeft
  Jouw waarheid is niet de mijne .

 • leo,s vriend

  B Bob, wel graag op argumenten discusseren en niet afhaken als je je zin niet krijgt.

 • B bob

  Onzinnig doordiscusseren is misschien jouw favoriete dagbesteding maar ik heb een Leven

 • Flyinghollander

  MTS menkhorst, ga niet discussie met zo B.bob aan, die hebben maar 1 doel en hebben zeker geen leven, als ik al zijn reacties hier lees.
  Het lijkt wel een vriendje van spotvogel of is hem.

 • @meelmuisje

  Prachtige stal! Zou best willen komen kijken :-) Helaas is bij ons in de Schnee-Eifel het dak niet geschikt, ivm de sneeuwlast maar ook ivm de harde tot stormachtige wind die hier vaak waait.

 • leo,s vriend

  @Flyinghollander, je hebt gelijk maar ik kan niet zo goed tegen mensen die willens en wetens leugens verspreiden

 • B bob

  Het is zeker vervelend als je niet kan aantonen dat het leugens zijn Mts. Jouw beeld van de waarheid zou weleens niet kunnen kloppen.

 • B bob

  Meelmuisje, Er zijn speciaal voor jouw situatie andere bouwvormen waardoor een dik pak sneeuw of stormachtige wind geen probleem is . De EFTE folie kan orkaankracht aan en een grote boog constructie geeft een enorm sterke structuur. Je kan zelfs voor een dubbele folie constuctie kiezen ( kijk op google bij 'the eden project'voor een voorbeeld ) want dan is de isolerende werking extreem hoog .

 • leo,s vriend

  B Bob, Laat dat nou juist voor jouw gelden.
  Toon maar eens aan dat mijn beeld niet klopt.
  Ik sta (voor jouw misschien helaas) met beide beentjes in de Nederlandse realiteit.

 • B bob

  Maar wel met je hoofd in het zand Mts. De vooruitgang hou je niet tegen en de Maatschappij wil dat de Land en Tuinbouwer de voeding produceerd op de manier die de Consument voor ogen heeft. De Serre/Composterings stal zal binnenkort door de Dierenbescherming beoordeeld worden en de Ondernemer die een stal heeft van dit uiterst Dierwelzijnsverhogende type heeft zal een voorsprong nemen op de gene die op de achterhaalde dieronvriendelijke manier blijven werken. dat zo'n stal lager is dat de achterhaalde stallen mag je gewoon tegen blijven spreken. De politiek zal het beleid van de EU moeten volgen en alle innovatie's moeten invoeren om het antibiotcagebruik terug te dringen. Een rund dat geestelijklichamelijk lekker is de huid zit heeft aanzienlijk minder medicatie nodig en de enorme hoeveelheid daglicht is erg bevordelijk voor de gesteldheid/weerstand

 • Flyinghollander

  Bobje toch, jij wil zeggen dat heel Nederland jou mening deelt. Wat is er toch mis met die veganisten? Denken altijd dat iedereen het met ze eens zijn.
  Elke stal heeft zijn voor-en nadelen. Hoe gaat dat spreekwoord ook alweer: Beste stuurlui staan aan wal. Bobje heeft tot nu alleen grote mond, maar nog niks gepresteerd.

 • B bob

  Voorlopig heb jij al helemaal geen positieve invloed gehad in deze discussie opvliegererigehollander. Blijf gewoon kinderachtige kritiek spuien en achter de feiten aanlopen . De verstandige Ondenemers trekken hun plan en lezen op het internet gewoon de voordelen van de moderne manier van Veehouden.

 • B bob

  Ik een overgens elke dag voldoende hoogwaardig schoon vlees van het eigen bedrijf. De Serrestallen zijn al enige jaren in gebruik en hebben hun voordelen al aangetoond . Sturen doen mijn Kids nu en ik geniet van het uitzicht

 • Flyinghollander

  Tuurlijk joh, we geloven je meteen. Vraag even een reportage aan, kunnen we eens kijken.

 • B bob

  Kom gerust een x langs in Dallas ( als je tenminste durft te vliegen)

 • Flyinghollander

  Vraag een reportage bij boerderij aan of maak er een zelf?
  Waarom zou ik niet durven vliegen woon zelf 3500 km vanaf Amsterdam, dus ik moet wel :)

 • B bob

  MTS. Menkhorst 1 ; de eerste 2 sterren beter leven rundveebedrijven zijn al bekent .

 • leo,s vriend

  Bob, ja en?? dit topic gaat over melkveehouderij en er zijn wel meer 2 sterren systemen.
  Heb ik geen probleem mee,goede zaak.
  Heeft alleen niks met compoststallen te maken.

 • Mels

  Bob oogkleppen af en de consument van zijn voetstuk schoppen,die koopt enkel met zijn knip in de hand als het er op aan komt,die die naar de sterren kijken kan ik in een week tijd om de koffie hebben,geen probleem en maak je geen illusie,de goedkoopste supermarkten hebben het nog nooit zo druk gehad.

 • Mels

  Bbob zit in geen enkel vak en is ook niet afgestudeerd diergeneeskundige en is ook niet actief in de VS werkzaam in welke sector dan ook,hij of zij zit gedurende de hele dag achter de pc te koekeloeren wat er op internet te vinden is bij de artikelen om dan op ludieke en kolderieke wijze hier zeer irritante commentaren te geven.
  Was getekend Mels.

 • B bob

  MTS , Ik ben niet degene die gelogen heeft en dat mag je gewoon toe geven . Dan toon je dat je een fatsoenlijk Mens bent. De Compoststal en Serrestal zijn eigenlijk nagenoeg gelijk vanuit het oogpunt Dierwelzijn/gezondheid.

 • B bob

  Mels heeft meerdere persoonlijkheden (indentiteitsstoornis) en reageerde vannacht 2 x op een geheel verschillende manier. De ene helft van zijn/haar/hun persoonlijkheid is intelligen maar niet op de hoogte van de veranderend markt richting dierwelzijn . De andere helft is ronduit zwakzinnig en blijft blaten en knorren.

 • Kristof Van Hoye

  Ik dacht even wat reacties te lezen op een fantastisch alternatieve melkveestal, maar dit is een zeer onaangename discussie. B Bob lijkt A Baars wel. laat toch aub iedereen in zijn of haar waarde. Liever zou ik hier de ervaringen met een dergelijke stal terugvinden. Positief of negatief en dan liefst zonder persoonlijke aanvallen graag op gegeven info. Dank voor de medewerking. Alle succes toegewenst aan dit serreproject.

 • leo,s vriend

  B bob, Je verdraaid de waarheid en voor mij staat dat gelijk aan liegen.Ik ben hopelijk een fatsoenlijk mens,ik heb respect voor andermans mening en sta open voor ideeen. Jij daarentegen gelooft alleen in je eigen waarheid.
  Compoststal en serrestal gelijk?Denk eens even na.Volslagen onzin.

 • B bob

  Geef nu gewoon toe dat een serrestal gewoon met vershillende bodemconstructie's kan worden uitgevoerd MTS! Dan ben je niet meer 'hopelijk'een fatsoenlijk mens maar lijk je daar wel op .
  Ik blijf gewoon mijn verhaal schrijven en daar mag iedereen mee doen wat hij/zij wil. Of het de waarheid is of niet ,daar mag iedereen zijn ding van denken.

 • douwevandermeer

  Volgens mij hebben we het bij een serrestal toch over bovenbouw en compost(ering)stal over de onderbouw

 • leo,s vriend

  Bob, heb ik dat ooit ontkent dan?Ik ken conventionele boxen,potstal compost/snippers onder een serredak en al die 3 verschillende vormen ook onder een gewoon dak.

 • B bob

  We zijn het dus uiteindelijk op veel vlakken niet echt oneens MTS ?
  De Supermarkten en unilever/nestle zullen in de nabije toekomst graag gaan praten over directe afzet van de 2 sterren beter leven producten . De Boeren die dit geweldige doel het eerst bereiken hebben een luxe positie tot ze door de massa ingehaald worden ( Oost Europa) Dan is het zaak om voor een extra ster te gaan .

 • rick733

  lekker duur houtsnipers

 • B bob

  Het ligt er aan waar je de snippers vandaan haalt Rick. Sommige Gemeentewerven hebben soms tonnen van die troep liggen en je zet het om in hoogwaardige OS verhogende Compost waardoor je zelfs 'dure' snippers kunt aanschaffen

 • leo,s vriend

  Bob, klopt op zich maar het risico op 'vervuiling'met Taxus of stekelige houtresten is te groot om te nemen.

 • Landrust

  Beste B bob, ik heb van nog geen van uw volgelingen mail gehad.

 • leo,s vriend

  tuurlijk niet Innovator,hij heeft geen volgelingen

 • Bison

  Zooo,wat is er gebeurt met melkkoeien gewoon zomers buiten in het land?
  I dat ouderwets of zo?
  Sorry for the 'stupid' question ,ben in geen 25 jaar in Holland geweest.Lol.

  Een potstal is niks nieuws,kwam 200 jaar geleden al voor.

 • B bob

  Alleen al omdat u het heel negatief mijn 'volgelingen' noemt heb ik niet echt de behoefte om hier verder op in te gaan innovator.
  De intelligente Nederlandse ondernemers die op ons familiebedrijf de workshops hebben gevolgd hebben duidelijk helemaal geen behoefte aan pottenkijkers zoals jou. Iemand met een anoniem @gmail.com account is niet te vertrouwen. Dat is algemeen bekent!

 • Landrust

  Beste B bob, zie u reactie van 22 augustus op dit artikel, reactie 30. U noemt het daar zelf volgelingen. Mijn reactie van 18 september is niet negatief. Daarnaast gaf u aan dat het slim was om niet je prive mail adres op internet te zetten.
  Dit heb ik allemaal gedaan, zoals u gezegd had. Waarom zou ik dan niet betrouwbaar zijn?

Laad alle reacties (69)

Of registreer je om te kunnen reageren.