Rundveehouderij

Foto & video 21 reactieslaatste update:16 aug 2012

Grasoogst tussen de buien door

Een haperende gloednieuwe Valtra, regenbuien, een vergeetachtige loonwerker en een uitvallende maaier, bepaalden de eerste snede bij drie boeren in Noorwegen.

Foto

 • Als eerste nemen we een kijkje bij Johan Lollinga, die in Bessaker (140 km boven Trondheim) een melkveebedrijf pacht met 205.000 liter quotum. Er wordt 30 hectare weide bewerkt, waarvan 25 hectare in de vallei achter de boerderij liggen. De overige weides liggen in het buitengebied van het dorp, op zo’n 5 minuten rijden.Foto’s: Familie Mocking, Wilma van Pinxteren en Vera Wijnveen Tekst: Vera Wijnveen

 • Het is erg moeilijk om op het dunbevolkte schiereiland Fosen, dat zo groot als Friesland is, aan mensen te komen die met het inkuilen kunnen helpen. Zodoende huurt Lollinga naast de hulp van een dorpsbewoner, ook een loonwerker uit Nederland. Deze laatste (‘de Texaan’) rijdt hier een wagen met gras de sleufsilo in. Beide sleufsilo’s zijn 23 meter lang en 6 meter breed.

 • De aftrap vindt plaats op donderdagmiddag 21 juni. Dat is door het koude voorjaar later dan andere jaren. Er wordt gemaaid met een getrokken Kuhn met een werkbreedte van 2,5 meter. De boerderij ligt dicht bij zee en een bui is snel gevallen. Daarom wordt alleen deze weide (3,5 hectare) gemaaid en diezelfde avond de silo ingereden. Dit is in Noorwegen gebruikelijk.

 • Het gras wordt gehakseld met een double-cutter van het Finse merk Tupla-Junkkari. Chauffeur is Johan Søreng, die in het dorp woont en in het dagelijkse leven het schoolbusje en taxi rijdt. Ieder jaar is hij van de partij, zowel bij de eerste en de tweede snede.

 • Andere jaren huurt Lollinga een Case van een dorpsbewoner, om de wagens met gras op en neer te rijden. Helaas staat de Case met een kapotte 4wd bij de werkplaats. De ter beschikking gestelde trekker is een spiksplinternieuwe Valtra T151 uit de T-HiTechserie, die voor de nodige hoofdbrekens zorgt. Er ligt geen boekje in de cabine, dus is het zoeken waar alle toeters en bellen voor dienen. Hier vragen Lollinga en Søreng zich af, hoe de voorlader op slot gezet moet worden.

 • En op die eerste avond, na het binnenrijden van de eerste wagens met gras, geeft de Valtra de geest. Mopperend loopt ‘de Texaan’ de stal in waar Lollinga de koeien aan het melken is. “Heb je een jerrycan met benzine?” is zijn vraag. Op Lollinga’s vragende blik zegt hij: “dan steken we die Valtra in de brand. Dat is toch geen trekker!”

 • De Valtra heeft een uur stilgestaan en de monteur was al gebeld. Tot iemand bij toeval één of ander vaag knopje indrukte, dat vermoedelijk de boel heeft gereset. Gelukkig wordt het niet donker en kan er lang doorgewerkt worden. Het roze licht op de bergen is van de ondergaande zon tussen 10 en 11 uur ‘s avonds.

 • Totaal zijn er in ruim 2,5 dag van 10 hectare, 72 wagens met gras de silo ingereden (lees ook de weblog over de trekkerchauffer). Omdat ‘de Texaan’ vanwege een andere opdracht naar huis moest, was het niet mogelijk de tweede silo te vullen. De overige 20 hectare gaan dus in de ronde balen.

 • Hier wordt de laatste kuil aangereden.

 • Nadat Lollinga en Søreng het plastic over de kuil getrokken hebben, wordt er grind op de hoeken en de zijkanten geschept.

 • De loonwerkers die komen persen, zweren bij John Deere. Behalve deze hark van Terralink Quattro, zijn de trekkers en de pers van het bekende groene merk.

 • Wanneer de nieuwe 744 premium-pers kuren vertoont, gaat de loonwerker die geharkt heeft, naar huis om het oude materieel van stal te halen; een aparte pers en wikkelaar, ook van John Deere. Toch weer een paar extra ritten van 20 kilometer. Fijn, al die hightech!

 • 15 hectares zijn op maandag 25 juni gemaaid en de dag erop geperst. De laatste 5 hectares wil Lollinga eind die week geperst hebben, maar helaas kunnen de loonwerkers niet. Hij belt 5 andere boeren in een straal van 25 kilometer rondom zijn dorp, die allen een pers hebben. Niemand kan… iedereen is druk en wil de oogst binnen hebben, want er is regen op komst.

 • Uiteindelijk worden de laatste 5 hectares door de vele regenbuien en de overvolle agenda van de John Deere-loonwerkers, pas op vrijdag 6 juli geperst. Lollinga: “erg vervelend om in zo’n dunbevolkt gebied van anderen afhankelijk te zijn!” De 20 hectare brachten 461 balen op.

 • De tweede boerderij waar we een kijkje nemen is van Sjaak en Corrie Mocking in Jørem (208 km. boven Trondheim). Sjaak en Corrie melken 180.000 liter en bewerken 17 hectare. Er zijn 2 torensilo’s, beide goed voor 8 hectare gras. Per snede wordt er een torensilo gevuld. De overige 9 hectare gaan in ronde balen.

 • De koeien gaan pas na de eerste snede naar buiten. Mocking is van mening dat het gras in mei en juni zo hard groeit, dat de koeien het nauwelijks bij kunnen houden. Bovendien is de kwaliteit van de eerste snede de beste, dus wordt ervoor gekozen de volledige 17 hectare in te kuilen. Bij de tweede snede wordt er ongeveer 13 hectare ingekuild.

 • Midden juni wordt er regen verwacht, dus wordt zondag 17 juni 4 hectare met zware kleigrond gemaaid. De volgende dag perst een loonwerker er 40 ronde balen. Dat is wat teleurstellend, maar wel te verklaren. Er is vroeg gemaaid en van beide percelen zijn in de herfst van 2011 een derde snede gewonnen. Door nu vroeg te maaien, wil Mocking een betere uitstoeling krijgen en daardoor een zwaardere tweede snede.

 • De Mockings hebben zomer 2009 de boerderij overgenomen en hebben de eerste 2 jaar met een Taarup 135 klepelmaaier, het gras direct van stam gemaaid. Dit leverde een kuil op met een drogestofgehalte tussen de 20 en 25 procent. Dit is voor Noorse begrippen een normaal percentage.

 • Maar je bent niet voor niets een Nederlander als je niet naar beter zou streven! Vorig jaar heeft Mocking een Pöttinger Novacat 265 H ED schijvenmaaier gekocht. Mocking: “ik ben er erg mee in mijn sas. Ik hoop het drogestofgehalte hierdoor wat op te krikken.”

 • Op vrijdag 22 juni is er 2 hectare gemaaid en de torensilo ingereden. Het gras wordt opgehaald met een Underhaug 7000 silagewagen. De klepelmaaier blaast het gras in de wagen en deze wordt boven de torensilo gelost door middel van een bodemketting en een wals.

 • De silo wordt voor driekwart gevuld dat neerkomt op ongeveer 6 hectare. Bij het gras dat de silo ingaat, wordt Ensil 1 toegevoegd dat gebaseerd is op mierenzuur. Bij gras met meer dan 30 procent droge stof wordt Ensil 1 Pluss gebruikt, dat propionzuur bevat.

 • Het laatste kwart van de silo (ongeveer 2 hectare) wordt gevuld met gras direct van stam gemaaid. Dit zorgt voor voldoende massa en gewicht in de toplaag, zodat het drogere gras eronder goed wordt aangedrukt. Ook bevat de top daardoor minder lucht, zodat een nog betere conservering wordt verkregen. De perssappen worden via een opvangput onder de torensilo’s continu weggepompt naar de mestkelder.

 • Om te zorgen voor een goede verdeling in de silo, helpen de kinderen een handje mee. Jelle verdeelt het gras en Jolien trapt het aan. Corrie Mocking: “een torensilo vullen is behoorlijk arbeidsintensief. Afhankelijk van het weer doen we er 7 á 10 dagen over om 1 silo te vullen (ongeveer 8 ha). We hadden dit jaar geen hulp dus moest Sjaak behalve de oogst, ook nog voeren en melken.”

 • Ronde balen geperst vanuit een gemaaid zwad, hebben een drogestofgehalte van ongeveer 25 procent. Mocking heeft dan 2 stuks per dag nodig om de 40 dieren te voeren, waaronder de 21 melkkoeien. Met meer dan 40 procent droge stof, heeft hij aan 1 ronde baal per dag genoeg. Mocking: “het werd de hoogste tijd een schudder en een hark aan te schaffen.”

 • De schudder en hark zijn beide van Pöttinger. De Pöttinger HIT 540N is een 4-rotorschudder met een oneven aantal armen per rotor. Op zondag 24 juni heeft Mocking 5 hectare gemaaid en de volgende dag wordt voor het eerst het gras op Mockinggård geschud. De loonwerkers die zullen harken en persen worden ’s avonds om 8 uur verwacht.

 • Helaas barstte ’s middags een hevig onweer los dat maar liefst 3 uur duurde! Wat te doen? Voor de rest van de week werd ook regen voorspeld, dus moest alles gewoon doorgaan. Mocking besluit om 20.00 uur het gras nog snel een keer te schudden. Droog wordt het er niet van, maar het meeste regenwater is er af. Om 22.00 is de pers eindelijk gearriveerd, maar van de loonwerker met de hark is nog geen spoor te bekennen.

 • De loonwerker van de hark blijkt de afspraak vergeten te zijn, maar wil alsnog komen. Tegen middernacht worden eindelijk de eerste wiersen gemaakt en kan de pers gaan draaien. De 5 hectare leveren 117 ronde balen op, waarover Mocking zeer tevreden is.

 • De meeste Noren brengen de ronde balen alleen naar de kant. Mocking heeft echter rondom de boerderij voldoende plaats. Hij gebruikt hiervoor een dubbele rondebalenklem van Silagrip (Underhaug). Na het wegrijden van de ronde balen wacht Mocking een vervelend karweitje; het afdekken van de silo. Eerst wordt met een gasmasker op, een flinke hoeveelheid Ensil 1 over de toplaag gegoten. Daarna wordt het landbouwplastic erover getrokken dat verzwaard wordt met zandslurven.

 • Een kleine halve hectare paste niet in de silo, dus besluiten de Mockings om hooi te gaan maken. Op vrijdag 6 juli wordt er gemaaid en op 8 juli beleefde de zojuist geleverde hark, een Pöttinger Eurotop 421 N, zijn vuurdoop. Helaas is het niet van hooien gekomen. ’s Middags sloeg het weer plotseling om en is ook het laatste gras in de ronde balen gegaan.

 • De derde boerderij is van Wilma en Maarten van Pinxteren die in Verrabotn wonen, dat 70 km boven Trondheim ligt. Hier wordt 160.000 liter gemolken en er is 14,5 hectare maaibare weide. Ook hier zijn 2 torensilo’s die vanaf de zolder gevuld worden. Op deze foto uit 2010, het eerste jaar voor de van Pinxterens, wordt hooi naar binnen gereden.

 • Vooral het vullen van de tweede silo die vanuit de deuropening gezien achter de eerste ligt, vereist de nodige stuurmanskunst van de chauffeur. Rechts van de David Brown staat de krachtvoersilo, zodat de ruimte om te manoeuvreren beperkt is.

 • Werden het eerste jaar de wagens nog tot aan de rand van de silo gereden… in 2011 ging dat al een stuk vlotter door het gras te lossen op een transportband. Ook de spreider is recent aangeschaft en zorgt voor een veel betere verdeling. Beide komen van de tweedehandse markt en hebben samen 675 euro (5000 kronen) gekost.

 • Het lossen mag dan een stuk vlotter gaan… het blijft arbeidsintensief doordat er veel gras naast de transportband valt. Dit moet met de hand op de band geschept worden.

 • Hier is goed te zien hoeveel gras er naast valt. Voor de oogst van 2012 willen de van Pinxterens dat toch anders geregeld hebben.

 • Een ‘matebord’ moet uitkomst bieden. Letterlijk is de vertaling ‘eettafel’. Zou het in Nederland bestaan, zouden we het misschien een ‘grastafel’ noemen. Ook de grastafel is tweedehands en kostte 135 euro (1000 kronen).

 • Hier de nieuwste opstelling met de grastafel achter de transportband. Het gras wordt dus vanuit de silagewagen op de grastafel gestort, die het doorschuift naar de transportband. Ideaal is het niet, maar wel een verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij de nieuw te bouwen torensilo’s zullen de van Pinxterens voor een meer efficiënte methode gaan kiezen.

 • De van Pinxterens konden op dinsdag 3 juli met de oogst beginnen. Het gras wordt niet voorgedroogd, maar wordt direct door de klepelmaaier de wagen in geblazen. Voordat het gras wordt geklepeld, wordt mierenzuur toegevoegd. Na 5 dagen zijn er 103 vrachten gras de silo ingereden. De silo’s zijn 6,2 meter breed en 6 meter diep, dus goed voor 180 kuub gras.

 • Er wordt gereden met drie graswagens met loskettingen en drie oude tractoren; twee van David Brown en een Deutz. Oude trekkers hebben zijn charme, maar als er onder het oogsten iets kapot gaat, is dat minder fijn. Bij de kleine David Brown ging het hydrauliek kapot, zodat de karren niet meer omhoog konden (Noorwegen kent een apart aanpiksysteem voor aanhangers). Het lukte Van Pinxteren de boel te repareren.

 • Wilma van Pinxteren: “zondag 8 juli regende het en ging er geen gras de silo in. Men zegt dat om broei te voorkomen, er dagelijks 2 vrachten de silo in moeten. We namen het risico zodat Maarten tijd had de klepelmaaier te repareren. De vrijdag ervoor had hij een steen geraakt en was de as waar de klepels aanhangen zodanig krom, dat maaien niet meer mogelijk was. Gelukkig kon Maarten de as demonteren en opnieuw richten, zodat we maandag verder konden.”

 • Met op woensdag 11 juli de laatste 8 vrachten naar binnen gereden te hebben, kwam de totaalstand op 134 vrachten. Een goede opbrengst gezien het feit dat al jaren niet opnieuw ingezaaid is, en bemest wordt met alleen drijfmest en beendermeel. Het plastic op de kuil is verzwaard met een dikke, met water gevulde slang.

 • Tot slot een foto genomen op het eiland Linesøya waar een melkveebedrijf twee oudere torensilo’s heeft en voor tien jaar terug een derde gebouwd heeft. Hier worden de silo’s niet vanaf de zolder gevuld, maar met een transportband die buiten staat. Het kost de boer een dag om de transportband te verplaatsen naar de volgende silo.

Laatste reacties

 • Flyinghollander

  Pick-up hitch beddoel je Vera, als ik het enigszin goed begrijp. Dat is niet alleen in Noorwegen.

 • west-fries

  ik ben bij een melkveehouder in Mangbyn (zweden) geweest. Ligt op de zelfde hoogte als Jorem. Die vertelde mijn dat de zijn derde snee het beste was om op te melken. de eerste snee groeit er zeer snel, van niks tot een zware snede in 4 weken. De derde snee heb langer de tijd en krijg zeer veel zon.

 • fmosterman

  mooi lange serie.

 • Sjaak Mocking

  @West-fries. Ik weet niet of die Zweed gelijk heeft. Vorig jaar was de eerste keer dat ik een derde snede gewonnen heb. Klopt in ieder geval dat als het gras echt in de groei komt ongeveer half mei dat je een maand later de 1ste snede kan oogsten. Om een derde snede te kunnen oogsten ben je van heel veel zaken afhankelijk. Dit jaar zag het er zekers niet naar uit door een late start van de 1ste snede. We kennen tot nu toe zeker geen warme zomer hier, veel regen op zijn tijd en eigenlijk te koud. Maar de 2de snede is niet echt later dan anders. Vorige week heb ik de eerste 5 ha gemaaid voor de 2de snede. Is eigenlijk 1 week eerder dan normaal hier. Deze percelen maai ik ook voor de derde keer. We verwachten nu een paar weken mooi weer. Dus vocht en warmte dan verwacht ik zelf een betere derde snede qua opbrengst dan vorig jaar. Hoop ook op iets meer droge dagen rond de 10de september want vorig jaar was het ds-gehalte maar 15%!! Maar de koeien vraten het als gekken en heb er inderdaad heel goed van gemolken. Dat je er goed van melkt komt eerder door dat er korter spul gemaaid wordt en dus ook een hoger % eiwit in het gras zit. Had vorig jaar ook tijdens het voeren van deze derde snede een hoger ureum gehalte in de melk en de koeien waren dunner o pde mest dan met het andere kuilvoer van de 1ste en 2de snede.

 • Jan Zonderland

  Hallo 'Noorse' boeren,
  Geweldig om te zien hoe jullie het daar allemaal doen met zulke low tech apparatuur. Dergelijke machines werden in Nederland zo'n 40 jaar geleden ook gebruikt: maaikneuzer, Taarup's en Gyro's, en zelflossende wagens met combi losser, vaak van het merk J.F. om bieten te ontbladeren en het bietenblad in te kuilen. Was ook best voer. Zo zie je maar weer dat het niet allemaal zo fancy hoeft te zijn om toch je gewenste resultaat te bereiken. En de hi-tech machines geven ook alleen maar storingen. Maar hanteren jullie nu deze methodes omdat het daar niet anders kan of omdat het daar gewoonweg gebruikelijk is ? Het lijkt mij dat een beetje hoger ds gehalte in je graskuil toch wel wenselijk is. Verder een hele mooie reportage. Bedankt Vera.

 • Sjaak Mocking

  @Jan. De Noren kuilen gewoonlijk van het zwad of direct van stam in. Het zijn vaak gewoonten van hen. Altijd zo gedaan, dus waarom anders. Daarnaast spelen de weersinvloeden een grote rol. Het is zelden stabiel vast weer. En zoals dit jaar kunnen we spreken van stabiele onstabiele weersvooruitzichten :-). Dus vaak moet er in een korte tijd geoogst worden. Het schudden van het gras komt eigenlijk in onze streek al helemaal niet voor. Zover ik weet ben ik een beetje de enige hier in de omgeving die daar mee begonnen is. Het wiersen zie je hier nu wel opkomen. De loonwerkers zien in dat men vlugger kan werken en de capaciteit vergroot van de balenpers als men de zwaden gras bij elkaar wierst. Daarnaast speelt natuurlijk mee dat die zware machines minder vaak op en neer gaan over je land en zo minder sporenschade aan kunnen richten. Een wat hoger ds% geeft absoluut een hogere opname. Maar het geeft ook een voordeel dat er minder rondebalen geperst hoeven te worden. Er gaat namelijk meer gras in een droge rondebaal. Je betaalt per geperste rondebaal dus minder rondebalen, minder kwijt aan de loonwerker. Bij de wat nieuwere en grotere bedrijven zie je ook tegenwoordig meer sleufsilo's komen. Deze worden in de regel op dezelfde wijze gevuld als in NL.

 • agratax2

  Sjaak Mocking. Ik denk dat de Zweed andere groei omstandigheden heeft dan jullie een de west zijde van het gebergte. Zweden ligt immers in de (regen) schaduw voor alle buien die vanaf de Oceaan binnen drijven. het zou mij niet verbazen als het in midden Zweden de zomers warmer zijn dan bij jullie en de winters net zo koud of kouder geen oceaan invloeden.

 • Fosen

  Flyinghollander: Dat is idd. pick-up hitch, weet je ook in welke landen dit het meest gangbare systeem is?

  Groeten, Wilma

 • Sjaak Mocking

  @agratax1. Zou best kunnen. Weet ik niet of het warmer en of kouder is. Wel weet ik dat bergen en luchtstromingen heel veel invloed op het weer hebben. Zo zijn wij waar wij wonen de eerste in de buurt die op het land kunnen. Bij ons is er meer wind en gaat de sneeuw eerder weg in het voorjaar. Maar ook door de ligging t.o.v. de bergen valt er hier minder sneeuw dan pak hem beet 10 km verder op aan de weg. Op kleine afstanden kan het heel veel verschillen. Maar ik denk dat de groeiomstandigheden t.o.v. Zweden op dezelfde hoogte als ons niet zo heel veel uit maakt.

 • Flyinghollander

  Wilma,
  We gebruikte het in Denemarken ook om een wagen met tractor tussen de hakseltrein weg te halen. Hakselaar nam hem mee en de volle wagen nam de tractor weer mee.
  Of het gangbaar is weet ik niet, ligt aan de situatie.

 • Jan Zonderland

  Sjaak,
  Dat zie je wel vaker dat bepaalde werkmethoden maar steeds gehandhaafd blijven omdat met het al zo lang zo doet. Hoeft ook niet verkeerd te zijn. Ook is het zo dat de manieren van werken zoals we die in Nederland gewend waren of kenden, niet per definitie ook elders in de wereld met succes toe te passen zijn. Maar veel technieken en methodes zijn, evt met een kleine aanpassing wel elders ook in te passen. Maar in jou geval met de grasoogst en het erg onstabiele weer kan het wel moeilijker zijn en dan kun je vooral in het begin beter eeerst maar eens kijken hoe de buurman het doet. Verder moet het ook allemaal betaald worden als je alles anders wilt doen en dat kan ook een bottleneck zijn.

 • Sjaak Mocking

  @Jan Zonderland. Precies Jan. Het eerste jaar heb ik ook maar eerst eens gekeken hoe de buren het deden. Je kan nog zoveel know how bezitten en denken dat je het wel allemaal weet maar je moet je eigen kennis en inzichten eerst maar eens zien toe te passen in een volstrekt ander land. Ik denk dan altijd maar: Die Noren zullen het wel niet voor niets zo of zo doen. Op zich is het direct van stam en de silo inrijden een vrij goedkope oplossing. Met 1 werkgang is het gras binnen. Elke andere werkgang kost geld, al is het maar door de machines die er voor aangeschaft te worden. En ik moet heel eerlijk zijn. Ook door de Noorse manier te hanteren, waar wij Nederlanders natuurlijk veel vraagtekens bij hebben, kan er bijzonder goed gemolken worden, al helpt het in mijn ogen wel de aanwezigheid van de NRF koe. Ik denk dat het met HF ras wel wat moeilijker zal zijn.

 • boerke brabant

  @sjaak, het lijkt misschien goedkoper om het gras in 1 werkgang naar binnen te rijden wanneer je het direct van stam haalt. Maar dan ben je tocht heel veel water aan het verplaatsen ? En z'on silo vullen , dat is toch heel erg arbeidsintensief ? Zowel vol rijden als leeg halen?
  En hoe zit het met boterzuur ?

 • Sjaak Mocking

  Je rijdt inderdaad gras met een lager ds% de silo in. Van stam af ben je ook iets langer bezig dan als je het vanuit een zwad opraapt met een Taarup zoals wij dat ook doen (ik neem dan 2 keer de maaibreedte mee in 1 gang van de breedte van de Taarup maar rij dan langzamer om het in de silagewagen te krijgen want de Taarup moet meer gras verwerken). Wij hebben geen machines om de silo te vullen dus voor ons is dat arbeidsintensief ja. Maar boeren met betonnen silo's hebben vaak een siloverdeler en dan is de arbeidslast al heel wat stukken minder. Het leeg halen valt best wel mee. Elke dag een paar silohaken vastslaan en met een talje eruit halen. Dat is een werkje van 2 keer 10 minuten op een dag in de winter. Tijdens het oprapen van het gras voegen we dus Ensil 1 toe. Dit moet je in voldoende mate gebruiken. Is een zuur wat gebaseerd is op mierenzuur en versneld het inkuilproces. Wij hebben totaal geen last van boterzuur.

 • Fosen

  @Boerke Brabant: het is ook nog eens zo dat het weer hier in 1 keer om kan slaan, heb je dan een aantal HA gemaaid en geschud liggen, dan word je er niet bepaald vrolijk van als er een flinke plensbui overheen gaat, wat is dan nog je voordeel? Voordrogen kun je alleen doen als de weersomstandigheden zeer stabiel zijn. Sjaak gaf al aan dat het moeilijk is om het weer hier te voorspellen.
  Als je direkt van stam af naar binnen rijdt hoef je ook niet te investeren in een aantal extra machines. Dus toch goedkoper? :-)
  Het ds% van het gras uit onze torensilo's valt me reuze mee: 25,3% en 25,4%.
  De koeien eten het heel graag.
  Wat me opvalt is dat de ronde balen die wij aankopen, veel natter zijn dan ons silovoer. En wij rijden dus het gras direkt van stam af naar binnen. Hebben geen extra druk op de kuil, alleen een met water gevulde slang om de randen luchtdicht af te sluiten.

  Toch willen ook wij in de toekomst over naar een inkuilsysteem met voordrogen erbij, omdat er met de perssappen die vrijkomen, veel voedingsstoffen direkt de mestkelder ingepompt worden....

 • west-fries

  @ Sjaak Mocking, deze boer zat helemaal aan de oostkust, heb daar een ander klimaat misschien. maar wat ikwel zeker weet is dat de eerste snede van deze boer niet zijn beste gras was om te melken. Maar wel mooi om dit alle te zien.
  ik kom meerdere keren in zweden

 • Sjaak Mocking

  @west-fries. Het slagen van de eerste snede heeft hier heel veel te maken op welk tijdstip je de eerste snede kan oogsten. Die groeit in een betrekkelijkke korte tijd. Als de weersomstandigheden van dien aard zijn dat je niet kan oogsten dan is het hier bekend dat de kwaliteit van de eerste snede heel snel achter uit gaat. Dat is bij de tweede snede veel minder het geval. Een week te laat oogsten kan de eerste snede inderdaad er toe leiden dat je er veel minder van kan melken.
  @Fosen. In jullie silo komt druk te staan en de perssappen worden afgevoerd. Als het gras na het maaien direct vanuit het zwad geperst wordt, of er is een behoorlijke regenbui gekomen, dan krijg je lekkere natte ronde balen. Veelal zit er ook nog een enorme plens vocht in die rond balen. Die rond balen zijn altijd te duur.

 • Sjaak Mocking

  Update 2de snede.
  De hergroei na de eerste snede was fantastisch. We hebben het echte zomerweer moeten missen maar voor het gras was het een geweldig groeiseizoen. Ondanks dat we hier met de eerste snede ongeveer 2 weken later waren, zijn we inmiddels klaar met de 2de snede. Op 2 en 3 augustus kon ik al weer 6 ha maaien. Deze heb ik iets eerder gepakt omdat er een stuk bij zat waar de koeien nog moeten gaan weiden (circa 1 ha) en de overige 5 ha was nieuw grasland wat vorig jaar herfst is ingezaaid. Dit iets eerder gepakt zodat ik van ongeveer 4 ha nog een derde snede kan winnen. Van deze 6 ha won haalde ik op 5 augustus 44 ronde balen met een ds% van tegen de 50%. Hier ben ik tevreden mee. Op maandag 13 augustus heb ik de laatste 7,5 ha gemaaid. Op 16 augustus is het gras in ronde balen gedraaid. Totaal 51 stuks met een ds% van over de 50% schat ik. Een prima opbrengst. Ik heb een halve ha laten liggen en daar maak ik vandaag of morgen hooi van. Door verschillende redenen heb ik dit jaar de 2de toren silo niet gevuld en dus de hele 2de snede in rond balen laten wikkelen.

 • Hodalen

  @ Sjaak. Hier natuurlijk ook veel ronde silo's, en die zijn in elk geval kostentechnisch interessanter dan ronde balen. Maar het arbeidsgemak is minder dan jij schetst. Het verdelen van het gras in de silo doet letterlijk pijn aan je ogen en huid door het toegevoegde zuur, hier veel betonnen silo's en de agr. medewerker als siloverdeler...
  Ik vind het uithalen van het gras uit de ronde silo's ronduit dramatisch. 'Even vastslaan' zeg je, maar heb je te kort gras, dan heb je kans dat je die handeling wel 4 tot 5 keer over moet doen, omdat je halverwege het uithijsen de boel bent verloren. Daarnaast is het vastjensen van die grijper met de moker een flinke belasting voor je lichaam. Ook red je bij grotere aantallen koeien, vanaf de 40/50, het uithalen niet in 10 minuten. Kostentechnisch vaak interessant dus, maar arbeidstechnisch gezien kunnen er nog heel wat verbeteringen doorgevoerd worden.

  Jij bent toch ook bezig geweest met bijprodukten? Hoe vermeng je die met het ruwvoer?

  gr. Eleonie

 • Sjaak Mocking

  @Eleonie. Het hangt in onze ogen af van de vochtigheid van het gras. Vorig jaar met de 2de snede moesten we inkuilen met regen. Het gras is dan veel natter en je moet dan ook meer zuur toevoegen. Dan is de reactie van dat spul ook heviger en hadden wij ook last van die gassen, ondanks dat we een silo ventilator gebruiken tijdens het inkuilen. Maar als we gras de silo inrijden waarbij geen water uit de wagen loopt hebben wij geen last van die bijwerkingen zoals jij die noemt. In sommige streken is men nogal weg van het gebruik van een fijnsnitter zoals ze dat noemen. Dan wordt het gras erg kort gehakseld. Ook worden er dobbelcutters gebruikt. Er gaat dan meer gras in de silo. Ook is de ruwvoer opname hoger zegt men. Als je dan een silotalje heb met 4 haken is dat te weinig inderdaad, dan moet je er al minimaal zes hebben. Maar ik oogst met de Taarup en die haksel het niet zo kort. Ik heb echt geen probleem met uithalen. Ja het vast slaan is een belasting maar in de winter is het een rustige tijd hier en die 2 keer 10 minuten vast slaan vind ik niet de arbeidsbelasting t.o.v. bijvoorbeeld het melken op de grup.

 • Sjaak Mocking

  Ik voer droge bietenpulp. Meng ik niet met het ruwvoer. Maar ik voer i nde stalperiode 5 keer krachtvoer en in de weideperiode 3 keer. Afhankelijk van de gift krijgen de koeien met het krachtvoer dan 2 of 3 keer op een dag drogepulp. Daarnaast heb ik een eigen brok laten persen bij de FKA met 65% maismeel. Ook dit meng ik niet met het ruwvoer maar wordt tijdens de krachtvoergift verstrekt.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.