Rundveehouderij

Foto & video 4 reactieslaatste update:18 jul 2012

Automatisch voeren en mest als boxstrooisel

Melkveebedrijf Van Berkum bouwde nieuw voor 270 koeien en koos voor diepstrooiselboxen met mest als boxvulling en een automatisch voersysteem. Op 19 juli is er een open dag op het bedrijf.

Foto

 • Siemen (54) en Jan Siemen (26) van Berkum hebben een melkveebedrijf in het Friese Elahuizen. Dit jaar namen ze een nieuwe stal voor 270 koeien in gebruik. Op dit moment hebben ze 160 melk- en kalfkoeien. Het quotum is 1.430.000 kilo melk. Het rollendjaargemiddelde is 9.450 kilo melk met 4,14 procent vet en 3,52 procent eiwit. Bij het bedrijf hoort 84 hectare grond, waarvan 73 hectare in eigendom. Foto’s: Penn Communicatie, tekst: Bouke Poelsma

 • Melkveebedrijf Van Berkum bouwde in fases. In maart 2011 ging het project van start. Twee bestaande stallen met asbesthoudende daken werden gesloopt. Van één van de stallen bleven de kelder en de keldermuur intact. De Van Berkums huurden tijdelijk een nabijgelegen stal voor het jongvee en de droge koeien. „Het was een hectische periode. Tijdens de bouw zijn we de koeien in de bestaande melkstal blijven melken. De stress die de koeien van de bouw ondervonden heeft ons wel wat liters gekost”, zegt Siemen van Berkum.

 • Overzicht van de nieuwe ligboxenstal. Aan weerskanten van het 5,5 meter brede voerpad zijn drie rijen boxen.

 • In de ruim opgezette stal komt veel licht binnen. De lichtstraat in de nok is maar liefst 4 meter breed.

 • De Rovibec-voerrobot legt het rantsoen voor de dieren klaar. „Met de voerrobot besparen we brandstof en kunnen we de diergroepen gemakkelijk een verschillend rantsoen voeren”, zegt Siemen van Berkum.

 • Er zijn zeven voerbunkers. In vier voerbunkers werken de veehouders met het walking floor-principe. Van Berkum zet de kuil met een shovel in de voerbunker, waarna de kuil automatisch naar voren schuift.

 • Het erf is compact ingedeeld. De sleufsilo’s liggen direct achter de kapschuur met de voerbunkers. „We hebben het bedrijf echt opnieuw ingedeeld. Ook de sleufsilo’s lagen voorheen ergens anders. Al met al is het een flinke ingreep geweest”, zegt Van Berkum.

 • Ondanks de aanwezigheid van een voerrobot doen de Van Berkums ook aan zomerstalvoedering. De voerrobot gaat nu tweemaal daags met een aangepast rantsoen door de stal. „We besparen zo 8 kilo krachtvoer per 100 liter melk. Natuurlijk maken we nu meer uren met de trekker, maar we hoeven iedere maand ook 15 hectare minder in te kuilen”, zegt Van Berkum.

 • Zomerstalvoedering is met het 5,5 meter brede voerpad geen probleem. De Van Berkums doen het meeste landwerk zelf. De maisoogst (dit jaar 14 hectare) besteden ze uit, evenals graslandverbetering en het bemesten met de sleepslang in het voorjaar. De meeste grond ligt pal achter het bedrijf. De 11 hectare pachtgrond ligt op afstand.

 • De melkkoeien zijn onderverdeeld in drie groepen: nieuwmelkte en oudmelkte dieren en een opstartgroep voor koeien die pas hebben afgekalfd. De stalzijde met de nieuwmelkte koeien heeft twee krachtvoerboxen. „Daarmee hopen we de dieren sneller op het gewenste productieniveau te hebben”, zegt Van Berkum.

 • Alleen het voorste deel van de stal is onderkelderd. De koeien lopen op de dichte W5-welzijnsvloer van HCI. De vloer bestaat uit twee platen met daartussenin een giergoot van 37 centimeter diep. De vloerplaten liggen op afschot (1,5 procent), zodat de gier in de giergoot loopt. De mestschuiven overbruggen 70 meter en worden aangedreven door kabels. Die zijn na enkele maanden nog nagenoeg vrij van slijtage.

 • Detail van de vloer. „Er trekt geen mest in de vloer. Dat zie je goed als je hem schoonspuit”, zegt Van Berkum.

 • De mest wordt in de achterzijde van de stal opgevangen en naar dit bassin geschoven. Een Sepcom-mestscheider scheidt de mest vervolgens in een dikke en een dunne fractie.

 • De mestscheider draait zo’n tien uur per week. De dunne fractie loopt in het tweede gedeelte van de mestopslagkelder. Als dit deel vol is, kan de pomp van de mestscheider de dunne fractie naar de mestsilo pompen.

 • De nieuwbouw van de Van Berkums werd deels gesubsidieerd. „40 tot 50 procent van de gemaakte meerkosten is gesubsidieerd”, zegt Jan Siemen van Berkum. De melkveehouders konden per onderdeel subsidie aanvragen.

 • De dunne fractie wordt opgeslagen in twee grote mestsilo’s en in het voorste gedeelte van de nieuwe stal.

 • De Van Berkums hebben goede ervaring met mest als boxstrooisel. Het drogestofpercentage van de dikke fractie na mestscheiding is 35 procent. Goede ventilatie in de stal is belangrijk om het strooisel verder in te laten drogen. De boxen worden wekelijks aangevuld met 100 liter boxstrooisel.

 • Het bijvullen van de boxen gebeurt met deze speciale instrooibak.

 • Het melken gebeurt in deze 18 stands Westfalia-draaimelkstal uit 1997. De melkstal voldoet nog prima.

 • Overzichtsfoto van de wachtruimte.

 • In de voorzijde van de stal is ruimte vrijgemaakt voor zorgkoeien. De attentiekoeien worden na de melkbeurt gesepareerd.

 • Er zijn twee ruime strohokken gemaakt. Dit strohok dient als afkalfstal en kan worden gesplitst in twee delen.

 • De staande melktank heeft een inhoud van 30.000 liter. „We hebben op de groei gebouwd. De huidige quotumkosten bieden op dit moment weinig ruimte om door te groeien”, zegt Jan Siemen van Berkum.

 • Melkveebedrijf Van Berkum is al een jaar of twaalf serieus bezig met fokkerij. Voor de melkveehouders is dat deels liefhebberij, al willen ze er ook financieel beter van worden. Regelmatig komt een foktechnicus langs om het jongvee te onderzoeken. De veehouders verkopen regelmatig stiertjes met de stalnaam ‘Elagaaster’ aan ki-verenigingen als CRV en KI Kampen. Ook hebben ze vorig jaar ruim 40 embryo’s verkocht.

 • Een handige stoep langs de zijkant van de stal voorkomt dat schade wordt gereden. Het bedrijf van de Van Berkums met eigen ogen bekijken kan op de open dag op 19 juli. Bezoekers zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Waldwei 8 in Elahuizen. Lees meer over dit bedrijf in Boerderij van 10 juli.

Laatste reacties

 • jan1966

  Ziet er prachtig uit!

 • joannes

  Het ziet er inderdaad prachtig uit mede dankzij dat EU subsidiegeld waarmee dit nog familie bedrijf ( 160 koeien naar 270) met mogelijk uitstekend vakmanschap zodirect zijn collegas eruit concurreerd met een lagere kostprijs. Deze collega had het subsidie geld niet nodig en zou, zonder dit geld, minder snel zijn collega´s de bocht afsnijden. Mijn punt is: subsidie geld werkt verstorrend! en spekt naast de betrokken boer alleen de adviseurs en ingewikkelde constructies die niet nodig zijn wanneer er voldoende ruimte en arbeid beschikbaar is zoals bv Oost Europa. Nu moeten de Polen verhuizen om hier in het dorp hun geld te verdienen. En dat allemaal in Nederland waar overproductie al jaren de maat is.

 • j.verstraten1

  dit zal in de toekomst nog wel meer gebeuren want alle politieke partijen zien het wel zitten om innovatie te stimuleren uit de GLB gelden. Misschien nog maar even wachten met nieuwe stal bouwen? In het oostblok joannes, geld trouwens vaak dat niet alleen de meerkosten worden gesubsidieerd met eu gelden maar het totale plaatje!

 • joannes

  Dus... j.verstraten1 veel van die subsidies in nederland zijn alleen maar nuttig om en bepaalde locale groep te dienen die meewerken aan de overcapaciteit om hun collega´s eruit te concurreren en nog meer boeren in het rijtjes huis te krijgen naast de Polen die op het ¨millieu vriendelijke¨ bedrijf in een ver land ver van hun familie en cultuur hun centen moeten verdienen omdat subsidies nou eenmaal politiek scoren daar waar de meeste interesse en basis is. Wanneer je in Polen een bedrijf gratis opgezet kan worden begrijp ik niet dat ze dat hier doen, niet voor de Nederlanders en en niet voor de Polen.

Of registreer je om te kunnen reageren.