Rundveehouderij

Foto & video 12821 x bekeken

Grote hellingstal op nieuwe locatie (1)

Anita en Edwin Heijdra in IJsselstein (Utr.) laten een nieuwe hellingstal voor meer dan 300 stuks vleesvee bouwen. Boerderij volgt de stalbouw van begin tot eind (oktober 2012). Dit is deel één: het heien.

Foto

 • Anita (45) en Edwin (45) Heijdra laten samen met hun 3 zoons een compleet nieuw vleesveebedrijf uit de grond stampen. De nieuwbouwlocatie bevindt zich op 5 kilometer afstand van hun oude bedrijf. De vleesveehouders moesten daar weg vanwege de aanleg van natuur- en recreatiegebied Hollandsche IJssel. Maar een verhuizing had nogal wat voeten in de aarde, omdat de verschillende overheden geen alternatieven boden. “Ze zeiden: koop van ons geld maar een melkveebedrijf, niemand wist het verschil tussen melk- en vleesvee”, aldus Anita Heijdra. Een moeizame verstandhouding met Dienst Landelijk Gebied, archeologische vondsten op de nieuwe locatie en enkele bezwaren van omwonenden zorgden bovendien voor een moeizame aanloop. Maar nu is eindelijk de kogel door de kerk: de bedrijfsbouw kan beginnen. Foto's: Herbert Wiggerman, tekst: Theo Brummelaar

 • De eerste paal voor het woonhuis werd op dinsdag 1 mei om 10.00 uur geslagen door de vader van Anita Heijdra. Het nieuwe vleesveebedrijf bestaat straks ook nog uit een hellingstal, een opslagloods, een werkplaats, een mestput, een wasplaats en een ruime voeropslag achter de stal. Het totale bouwblok bedraagt 1,5 hectare. Daarvan is straks ongeveer 1 hectare benut.

 • De eerste paal van het woonhuis zit er bijna in. De grond in deze regio is goed. Heijdra kan op poeren op het zand bouwen. Archeologisch onderzoek vertraagde de stalbouw op deze plek met een jaar en de gemeente dwong Heijdra om te heien. Grote vondsten werden niet gedaan, maar grondverkleuringen wezen op de bronstijd. Gelukkig had Heijdra zich van te voren ingedekt voor financiële gevolgen van eventuele archeologische vondsten. “Achteraf een gouden greep en zeker een tip voor andere boeren die een stal willen bouwen.”

 • Het officiële moment van de eerste paal is achter de rug. En dat betekent champagne!

 • Animo voor het begin van de stalbouw was er genoeg. Champagne gelukkig ook.

 • Een overzicht van de plek waar de nieuwe hellingstal komt te staan. Die heeft een capaciteit voor ruim 300 stuks vleesvee. Het besluit Landbouw Milieubeheer voorziet in 200 volwassen en 140 jonge dieren. De kosten komen uit op €3.300 per dierplaats (inclusief aparte mestput buiten de stal). De stal telt straks onder meer 4 Dairymaster-mestschuiven, een extra stalnok, een ACNV-ventilatiesysteem met klimaatcomputer. De dieren komen in de nieuwe stal op een dichte vloer met 5 procent hellingsgraad op stro te liggen.

 • De piketpaaltjes voor de nieuwe hellingstal zijn geslagen. De stal meet straks 70 bij 42 meter.

 • De zijkanten van de hellingstal zijn uitgegraven. Hier komt de funderingsbalk te liggen.

 • Ongeveer 15 meter achter de hellingstal is een deel van het bouwblok ingericht voor voeropslag.

 • Het woonhuis wordt gebouwd door Rodi Bouw. De stal, loods, werkplaats en mestput komen voor rekening van Hardeman Bouw Noordeloos. Loonbedrijf De Hertog, waar oudste zoon Jordi werkt, voert het grondwerk uit. Op de voorgrond de opslagloods van 50 bij 15 meter. Daarachter de werkplaats van 20 bij 15 meter en helemaal op de achtergrond wordt druk geheid op de plek waar straks het woonhuis komt te staan.

 • Een overzicht van de plek waar de opslagloods komt. Op de achtergrond één van de vele melkveebedrijven in dit gebied. Veel (grotere) vleesveebedrijven zijn er niet in de streek rond IJsselstein. De vleesveehouders die er in deze regio zijn, houden vooral hobbymatig vee.

 • De kraanmachinist legt nieuwe heipalen klaar om in de grond te slaan. De palen gaan 5 meter de grond in.

 • Na een korte pauze kan het heien weer verder gaan.

 • Het bouwblok en de locaties van de stal, de loods, de werkplaats en het woonhuis zijn met behulp van gps en laserapparatuur precies gemeten.

 • De nieuwe bedrijfslocatie van Heijdra is nu nog een open vlakte, maar de komende maanden zal dat snel veranderen. Volgens de planning moet het nieuwe bedrijf medio oktober helemaal klaar zijn.

 • De oude bedrijfslocatie bevindt zich 5 kilometer verder en ligt ook dichterbij IJsselstein. Hier houdt Heijdra nu nog 140 stuks vleesvee in twee stallen.

 • Een overzicht van één van de twee stallen. In eerste instantie wilde Heijdra uitbreiden op de oude locatie en vroeg hiertoe een vergunning aan. Maar die werd uiteindelijk afgeschoten vanwege de aanleg van natuur- en recreatiegebied Hollandsche IJssel.

 • Heijdra mest luxe runderen af voor de Nederlandse markt, grossiers en supermarkten. De dieren worden zowel geïmporteerd als gekocht van Nederlandse vleesveefokkerijen. Heijdra heeft niet één specifiek rastype in de stallen staan.

 • De dieren liggen allemaal op stro. Dierenwelzijn en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. Die thema’s komen ook weer terug in de nieuwe hellingstal. Anita Heijdra: ,,Ons doel is om een voorbeeldstal voor de Nederlandse vleesveehouderij te bouwen.” Boerderij blijft de komende maanden op www.boerderij.nl de bouw van het nieuwe vleesveebedrijf van de familie Heijdra volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.