Rundveehouderij

Foto & video laatste update:14 mei 2012

Nieuwe kap over bestaande stal

Familie Kempers in Dalfsen vernieuwbouwt de ligboxenstal.

Foto

 • Jan (38) en Hannie (32) Kempers houden in Dalfsen (Ov.) 100 stuks melkvee op een 66 hectare tellend erfpachtbedrijf dat hoort bij Landgoed Rechteren. Familie Kempers is bezig met een flinke verbouwing van de drie geschakelde stallen op het bedrijf. Een deel van de bestaande onderbouw blijft zoals die is, de kap wordt deels vernieuwd en het ligboxengedeelte voor het melkvee is in zijn geheel nieuw.
  Foto's: Michel Velderman, tekst: Matthijs Verhagen

 • In eerste instantie was Kempers van plan ‘alleen’ een nieuwe stal te zetten voor het jongvee en droge koeien, en de bestaande gebouwen te verbouwen tot ligboxenstal. Later koos hij voor een nieuwe ligboxenstal achter de bestaande stal. Tegen beperkte meerkosten kon de aannemer de nieuwe kap doortrekken over de bestaande stal. Op deze manier kan ook het jongvee straks profiteren van meer volume in de stal.

 • Het bedrijf draait gewoon door. De bestaande stal achter de drie lindebomen is een gedeelte van de vroegere ligboxenstal. Hierin bevindt zich nog de 2x4 open tandemmelkstal.

 • Het vooraanzicht blijft in grote lijnen zoals het hier te zien is. Wel knapt Kempers de gevels nog op, zodat het straks een net geheel is.

 • De oorspronkelijke ligboxenstal op het bedrijf werd in de jaren zeventig gebouwd. Nadien is deze uitgebreid met een aanbouw aan de zijkant, met een aantal boxrijen haaks op de bestaande voergang. Hierdoor waren er relatief weinig vreetplaatsen aan het voerhek. Ook de maatvoeringen van de boxen en tussenpaden waren niet meer van deze tijd. Kempers moest dus iets doen.

 • Recht vooruit is het huidige melklokaal te zien. Rechts is het nieuwe in aanbouw. Wanneer de nieuwe melkstal klaar is, wordt de bovenbouw van de oude stal gesloopt. Daar ontstaat dan ruimte voor de afkalfstal en strohokken.

 • Hier wordt gewerkt aan de nieuwe 2 x 11 zij-aan-zij melkstal.

 • Bouwvakkers leggen de gordingen van de nieuwe stal met een verreiker van boven. Van de bestaande gebouwen onder de spanten hebben zij dus geen hinder.

 • Het bedrijf groeit van 100 naar 125 plaatsen. Toch oogt de stal voor buitenstaanders kolossaal. Kempers: “Omdat aan de achterzijde van ons bedrijf een spoorlijn loopt, zijn we beperkt in de lengte van het bouwblok. Een relatief korte, brede stal is dan de enige optie.”

 • De nokhoogte is met 12 meter duidelijk hoger dan de bestaande stal. Dat is deels tijdgeest, maar ook ingegeven door de breedte van de stal. Breed is automatisch ook hoog.

 • Een detail van het nieuwe dak, over het oude.

 • De nieuwe voergang loopt door in de bestaande stal. Straks staat alles onder een dak.

 • Een derde reden voor de hoogte van de stal; omdat Kempers de voergangen liefst aan de buitenzijde hield, moest hij wel hoog bouwen in de muurplaat (4 meter).

 • Het bedrijf is straks weer bij de tijd wat betreft klimaat en de nieuwe melkstal. Het melkvee zal zich prima thuis voelen in de ruimere 0+5+0-stal met diepstrooiselboxen.

 • Lees meer over de toekomstvisie van Kempers in Boerderij nummer 31 van woensdag 2 mei.

Of registreer je om te kunnen reageren.